Mihai Viteazul Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
Cuprins <ul><li>Cine a fost Mihai Viteazul? </li></ul><ul><li>Ascensiunea politica </li></ul><ul><li>Unirea Tarilor Romane...
1.Cine a fost Mihai Viteazul? <ul><li>Mihai Viteazul (n.1558 Târgul de Floci sau Dr agoesti - d.9 august 1601, Turda)...
2. Ascensiunea politica <ul><li>La sf a r s itul anului 1588 devine stolnic al cur t ii lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 b...
<ul><li>Ader a la &quot;Liga Sf a nt a &quot; cre s tin a , constituit a din ini t iativa Papei Clement al VIII-lea, din...
<ul><li>Mihai porne s te o ofensiv a general a i mpotriva I naltei Por t i, atac a nd cet at ile turce s ti de pe ambe...
Unirea Tarilor Romane <ul><li>Domnia lui Ieremia Movil a , devotat polonezilor, însemnase practic îndepărtarea Moldovei de...
Unirea Tarilor Romane <ul><li>Primind un r a spuns favorabil, la sf a r s itul aceluia s i an, intr a în Transilvania pri...
Consolidarea Unirii <ul><li>Pentru a consolida Unirea, Mihai ia o serie de măsuri: </li></ul><ul><li>- adopt a aceea s i ...
Destramarea Unirii <ul><li>Mihai nu reu s este s a i nfr a ng a revolta nobililor maghiari sprijiniti de generalul Bast...
Moartea lui Mihai Viteazul <ul><li>Mihai Viteazul este ucis de generalul Gheorghe Basta . Capul s a u este luat de unul di...
Bibliografie <ul><li>www.wikipedia.ro </li></ul><ul><li>www.imagini-mihai-viteazul.ro </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-...
of 12

Prezentare Istorie Bercaru Georgiana

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Istorie Bercaru Georgiana

 • 1. Mihai Viteazul Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 2. Cuprins <ul><li>Cine a fost Mihai Viteazul? </li></ul><ul><li>Ascensiunea politica </li></ul><ul><li>Unirea Tarilor Romane </li></ul><ul><li>Consolidarea Unirii </li></ul><ul><li>Destramarea Unirii </li></ul><ul><li>Moartea lui Mihai Viteazul </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 3. 1.Cine a fost Mihai Viteazul? <ul><li>Mihai Viteazul (n.1558 Târgul de Floci sau Dr agoesti - d.9 august 1601, Turda) a fost ban de Mehedin t i, stolnic domnesc s i ban al Craiovei, apoi domnitor al Tarii Rom a ne s ti s i, pentru o scurt a perioad a i n 1600, conduc a tor de facto al tuturor celor trei ta ri care formeaz a Rom a nia de ast a zi: T ara Rom a neasc a , Transilvania s i Moldova. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 4. 2. Ascensiunea politica <ul><li>La sf a r s itul anului 1588 devine stolnic al cur t ii lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel R a u. În septembrie 1593, cu ajutorul patriarhului Constantinopolului, dar şi al otomanilor, a devenit voievod al Ta rii Rom a ne s ti, efectiv de pe 11 octombrie. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 5. <ul><li>Ader a la &quot;Liga Sf a nt a &quot; cre s tin a , constituit a din ini t iativa Papei Clement al VIII-lea, din care iniţial făceau parte Statul Papal, Spania, Austria,Ferrara, Mantova şi Toscana (Anglia si Polonia au manifestat rezerve fa ta de politica de cruciad a a papalit at ii). Ulterior ader a s i Transilvania, considerat a factor decisiv în atragerea în alian ta a celorlalte dou a state rom a ne s ti, Moldova s i T ara Rom a neasc a . Aron Vod a , domnul Moldovei semneaz a un tratat cu i mp a ratul habsburgic la 16 septembrie 1594, oferind astfel un motiv i n plus lui Mihai Viteazul s a decid a, cu acordul boierilor, intrarea i n alian t a antiotoman a. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 6. <ul><li>Mihai porne s te o ofensiv a general a i mpotriva I naltei Por t i, atac a nd cet at ile turce s ti de pe ambele p a r t i ale Dun a rii (Giurgiu, H a r s ova, Silistra).Urmeaz a o serie de victorii împotriva t a tarilor s i turcilor (Putineiu, St a ne s ti s i S erp a te s ti ). </li></ul><ul><li>Cu o armat a de cca. 16.000 de osta s i, la care se ad a ugau cei 7.000 de transilv a neni condu s i de Albert Kiraly, Mihai Viteazul ob t ine victoria la C a lug a reni-13/23 august 1595 . </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 7. Unirea Tarilor Romane <ul><li>Domnia lui Ieremia Movil a , devotat polonezilor, însemnase practic îndepărtarea Moldovei de Sfanta Alian ta . În Transilvania, Sigismund renun t a la tron în favoarea v a rului s a u, Andrei Bathory(deasemenea i nclinat c a tre politica polon a ). </li></ul><ul><li>I n aceast a situa t ie, unitatea militar a a ta rilor rom a ne se diminueaz a iar Mihai Viteazul, pus în fa t a destr a m a rii coali t iei antiotomane, decide aplicarea “ planului dacic&quot;, în spe ta Unirea celor trei ta ri rom a ne. În iulie 1599 trimite o solie la Praga pentru a cere i ncuviin t area i mp a ratului Rudolf al II-lea pentru punerea i n practic a a ini t iativei sale. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 8. Unirea Tarilor Romane <ul><li>Primind un r a spuns favorabil, la sf a r s itul aceluia s i an, intr a în Transilvania prin pasul Buz au cu o armat a format a din rom a ni, s i mercenari de diferite etnii: unguri s i secui din Ardeal, polonezi, sârbi etc.După victoria asupra lui Andrei Bathory ( S elimb a r, 18/28 octombrie 1599) is i face intrarea triumf a toare la Alba Iulia pe 1 noiembrie 1599(f a r a să fie salutat şi aplaudat de populaţia civilă a oraşului), primind cheile fort a re t ei de la episcopul Napragy. În mai 1600, Mihai Viteazul i l alung a de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movil a , i nving a ndu-l la Bac a u, s i realizeaz a astfel, prima unire a ta rilor române.Titulatura folosit a de voievod (într-un document din 6 iulie 1600) era: &quot;Domn al Ta rii Rom a ne s ti s i Ardealului s i a toat a T ara Moldovei“ . </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 9. Consolidarea Unirii <ul><li>Pentru a consolida Unirea, Mihai ia o serie de măsuri: </li></ul><ul><li>- adopt a aceea s i stem a pentru toate teritoriile </li></ul><ul><li>- construie s te o biseric a ortodox a la Alba Iulia </li></ul><ul><li>- acord a anumite i nlesniri preo t ilor s i iobagilor rom a ni </li></ul><ul><li>- nume s te ca mitropolit al Transilvaniei pe Ion de la Prislop. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A Stema lui Mihai Viteazul după Unirea ţărilor române
 • 10. Destramarea Unirii <ul><li>Mihai nu reu s este s a i nfr a ng a revolta nobililor maghiari sprijiniti de generalul Basta (Mir a sl a u 18/28 septembrie 1600) s i astfel pierde Ardealul .I n scurt timp Moldova va reintra în posesia Movile s tilor aservi t i intereselor polone. Mihai încearc a s a reziste atacului polon asupra Ta rii Rom a ne s ti, i ns a s i pe acest tron se va urca un membru al familiei Movile s tilor, Simion . </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A Oastea lui Mihai Viteazu – pictură de Gheorghe Tattarescu
 • 11. Moartea lui Mihai Viteazul <ul><li>Mihai Viteazul este ucis de generalul Gheorghe Basta . Capul s a u este luat de unul dintre c a pitanii domnitorului s i i nmorm a ntat de Radu Buzescu la M a n a stirea Dealu, l a ng a T a rgovi s te. Pe lespedea sa de piatr a de la M a n a stirea Dealu st a scris: &quot;Aici zace cinstitul şi răposatul capul cre s tinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al Ta rii Rom a ne s ti s i Ardealului s i Moldovei. </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A
 • 12. Bibliografie <ul><li>www.wikipedia.ro </li></ul><ul><li>www.imagini-mihai-viteazul.ro </li></ul>Bercaru Georgiana Clasa a-X-a A

Related Documents