ANG
NARKOTIKO
AT ANG GAMIT
NITO
Ang NARKOTIKO ay hango
sa Narcosis, isang salitang
Griyego na ang ibig sabihin ay
“pagtulog o pagkaantok.”
Ang kalagayang ito ay
nagiging sanhi ng panghihina
ng pandama bagama’t ito ay
nakapagbibigay ng masigla at
magandang pakir...
Ginagamit ito sa medisina bilang:
1. Pampakalma
2. Pampatulog
3. Pampapawi ng Matinding Kirot
na dulot ng Operasyon.
4. Na...
Subalit ang madalas na pag
gamit ng narkotiko ay
humahantong sa pangkatawan
at pang kaisipang pagkagumon
OPIYUM
Ang Opiyum ay inang
gamot ng lahat ng Opiates.
Hango ito sa mala gatas na
katas galing sa hilaw na balat
ng Opium poppy
Maitim, makunat, mapait
at mabaho ang opiyum sa
hilaw nitong anyo.
Kadalasang ay hinihithit ito
mula sa Pipa.
CODEIN
E
Ang Codeine ay
kadalasang ginagamit bilang
gamot sa ubo. Pinahihinto
nito ang pag-ubo,
pinapapayapa ang pasyente
at pinapa...
Nakaaalis din ito ng sakit kapag
mas mataas ang dosa. Ang pag
aabuso sa pag gamit ng
Codeine ay lubhang
mapanganib. Ito ay...
MORPINA
Ang morpina ay isang puti
at pinong bulbos na may
mapait na lasa kapag puro.
Ginagamit itong solusyon
pang-ineksyon sa med...
Ang maliliit na dosa ng
morpina ay mabisang pangalis ng sakit tulad ng kirot na
dulot ng kanser, pampatulog
naman kapag ma...
HEROINA
Ang Heroina ay pulbos na
malakristal sa puti at
madaling malusaw. Galing ito
sa morpina kung kaya’t halos
magkatulad ang d...
Sa mga gamot na nag
mula sa Opyo, ito ang may
pinakamalakas na bisa. Sa
katunayan, isang sukat na
heroina ay katumbas ng
t...
Ang tuloy-tuloy na gamit
nito sa loob lamang ng 14 na
araw ay nagdudulot ng
pagkagumon. Nagbubunga
din ito ng karamdaman o...
Walang gamit sa medisina
ang Heroina. Kung kaya’t
mahigpit na ipinagbabawal
ang pagbili o pag titinda nito
sa mga pharmacy...
PAREGORI
C
Hindi katapangan ang
gamot na ito bagama’t mula
rin ito sa opiyum.
Pinababagal nito ang pag igting
ng mga smooth muscles sa
katawan kaya mabisa itong
gamot sa mga karamdaman sa
sikmura tula...
METHADONE AT
DEMEROL
Ang mga ito ay sintetikong
narkotikong ang epekto ay
katulad ng sa morpina.
Ginagamit ang mga ito bilang
kahalili ng morpi...
of 24

Narkotiko at mga uri nito..

isang presentasyon ng mga uri ng Narkotiko at epekto nito sa mga gumagamit...
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narkotiko at mga uri nito..

 • 1. ANG NARKOTIKO AT ANG GAMIT NITO
 • 2. Ang NARKOTIKO ay hango sa Narcosis, isang salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “pagtulog o pagkaantok.”
 • 3. Ang kalagayang ito ay nagiging sanhi ng panghihina ng pandama bagama’t ito ay nakapagbibigay ng masigla at magandang pakiramdam sa gumagamit.
 • 4. Ginagamit ito sa medisina bilang: 1. Pampakalma 2. Pampatulog 3. Pampapawi ng Matinding Kirot na dulot ng Operasyon. 4. Nakapagdudulot ng katiwasayan sa may sakit.
 • 5. Subalit ang madalas na pag gamit ng narkotiko ay humahantong sa pangkatawan at pang kaisipang pagkagumon
 • 6. OPIYUM
 • 7. Ang Opiyum ay inang gamot ng lahat ng Opiates. Hango ito sa mala gatas na katas galing sa hilaw na balat ng Opium poppy
 • 8. Maitim, makunat, mapait at mabaho ang opiyum sa hilaw nitong anyo. Kadalasang ay hinihithit ito mula sa Pipa.
 • 9. CODEIN E
 • 10. Ang Codeine ay kadalasang ginagamit bilang gamot sa ubo. Pinahihinto nito ang pag-ubo, pinapapayapa ang pasyente at pinapatulog ito nang mahimbing
 • 11. Nakaaalis din ito ng sakit kapag mas mataas ang dosa. Ang pag aabuso sa pag gamit ng Codeine ay lubhang mapanganib. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasugapa.
 • 12. MORPINA
 • 13. Ang morpina ay isang puti at pinong bulbos na may mapait na lasa kapag puro. Ginagamit itong solusyon pang-ineksyon sa medisina kung saan binansagan itong “gamot ng awa” ng mga doktor.
 • 14. Ang maliliit na dosa ng morpina ay mabisang pangalis ng sakit tulad ng kirot na dulot ng kanser, pampatulog naman kapag malalaking dosa.
 • 15. HEROINA
 • 16. Ang Heroina ay pulbos na malakristal sa puti at madaling malusaw. Galing ito sa morpina kung kaya’t halos magkatulad ang dalawang ito.
 • 17. Sa mga gamot na nag mula sa Opyo, ito ang may pinakamalakas na bisa. Sa katunayan, isang sukat na heroina ay katumbas ng tatlong morpina kung epekto ng gamot ang pinaguusapan.
 • 18. Ang tuloy-tuloy na gamit nito sa loob lamang ng 14 na araw ay nagdudulot ng pagkagumon. Nagbubunga din ito ng karamdaman o maging kamatayan
 • 19. Walang gamit sa medisina ang Heroina. Kung kaya’t mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili o pag titinda nito sa mga pharmacy. Kilala rin ang heroina sa tawag na H, smack at Junk.
 • 20. PAREGORI C
 • 21. Hindi katapangan ang gamot na ito bagama’t mula rin ito sa opiyum.
 • 22. Pinababagal nito ang pag igting ng mga smooth muscles sa katawan kaya mabisa itong gamot sa mga karamdaman sa sikmura tulad ng pag tatae.
 • 23. METHADONE AT DEMEROL
 • 24. Ang mga ito ay sintetikong narkotikong ang epekto ay katulad ng sa morpina. Ginagamit ang mga ito bilang kahalili ng morpina na pampahupa ng sakit.