Natuuronderwijs en ICT THEMA 6
Deze bijeenkomstNAO:• Afweging op basis van People/Planet/Profit• Waardenverheldering/waardenontwikkelingICT:• Informatiev...
Vakoverstijgendwerken en ICT
DuurzameontwikkelingPEOPLE PROFIT PLANET
In debat• Groepjes van vier studenten• Bepaalde stelling • Zoek info om de stelling te verdedigen / te bestrijden (circa...
Uitleg ICT-werkwijze• Soapbox is eennieuwe online tool• Tijdenseen college kaniedereen in de Soapbox omhier… … vragentes...
Uitleg ICT-werkwijze• De Soapbox voordit college is bereikbaar via: http://gosoapbox.com/
Stellingen1. Biologische aardbeien zijn altijd het duurzaamst2. Melk is goed voor elk: drink drie glazen melk per dag3...
Aan de slag• Vormviertallen en ontvangjouwstelling• Bereid het debatvoor door informatieteverzamelen en uittewisselen via...
The clock is ticking…
of 10

Nao ict-bijeenkomst thema 6

Gezamenlijke les Natuuronderwijs en ICT over duurzaamheid.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nao ict-bijeenkomst thema 6

  • 1. Natuuronderwijs en ICT THEMA 6
  • 2. Deze bijeenkomstNAO:• Afweging op basis van People/Planet/Profit• Waardenverheldering/waardenontwikkelingICT:• Informatievaardigheden & Samenwerken• Online tools Soapbox&Bordwerk
  • 3. Vakoverstijgendwerken en ICT
  • 4. DuurzameontwikkelingPEOPLE PROFIT PLANET
  • 5. In debat• Groepjes van vier studenten• Bepaalde stelling • Zoek info om de stelling te verdedigen / te bestrijden (circa 30 min.) – vanuit alledrie de P’s  zie aanvullende info per stelling op sharepoint• Communicatie via Soapbox• Debat: • 1e ronde: 1 ½ minuut per groepje met eigen argumenten • 2e ronde: 2 minuten discussie over en weer•Per stelling stemmen: wie meest overtuigend?
  • 6. Uitleg ICT-werkwijze• Soapbox is eennieuwe online tool• Tijdenseen college kaniedereen in de Soapbox omhier… … vragentestellen … tediscussiëren … testemmen … aantegeven of je het nogbegrijpt!
  • 7. Uitleg ICT-werkwijze• De Soapbox voordit college is bereikbaar via: http://gosoapbox.com/
  • 8. Stellingen1. Biologische aardbeien zijn altijd het duurzaamst2. Melk is goed voor elk: drink drie glazen melk per dag3. Wil je duurzame kleren kopen, dan kies je voor biologische katoen
  • 9. Aan de slag• Vormviertallen en ontvangjouwstelling• Bereid het debatvoor door informatieteverzamelen en uittewisselen via Soapbox• ± 20-30 minutenvoorbereidingstijd• Daarnabegint het debat!
  • 10. The clock is ticking…

Related Documents