Combustibili-C ărbunii <ul><li>Originea cărbunelui </li></ul><ul><li>Cum se produce cărbunele </li></ul><ul><li>Clasificar...
Originea cărbunelui <ul><li>Perioada carbonifie ră (în urmă cu aproximativ 360-286 de ani în urmă) a fost denumită astf...
Cum se produce cărbunele ? <ul><li>Pentru a se transforma în cărbune, turba trebuie să fie presată. Un strat de turbă cu ...
Clasificarea cărbunilor <ul><li>Există trei categorii principale de cărbune. Tipurile acestora depind de gradul în care că...
2. Lignitul , numit şi cărbune brun după culoarea lui, este cel mai puţin modificat şi are cel mai mic conţinut de carbo...
Utilizările cărbunelui <ul><li>Cărbunele este utilizat cel mai des ca şi combustibil. În zilele noastre, cărbunele este ...
Puţină chimie… <ul><li>Cărbunele este şi materia primă pentru procese chimice. Amoniacul, gudroanele şi uleiurile uşor vol...
Puţină artă… <ul><li>Cărbunele este folosit şi în domeniul artistic, mai precis la desene liniare, portrete sau peisaje. <...
Unde se găseşte cărbune le ? <ul><li>Trei ţări deţin două treimi din rezervele mondiale descoperite. SUA deţine 30%, Rusia...
of 9

Prezentare_Chimie_Laura

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare_Chimie_Laura

  • 1. Combustibili-C ărbunii <ul><li>Originea cărbunelui </li></ul><ul><li>Cum se produce cărbunele </li></ul><ul><li>Clasificarea cărbunilor </li></ul><ul><li>Utilizarea cărbunelui </li></ul><ul><li>Unde se găseşte cărbunele ? </li></ul>
  • 2. Originea cărbunelui <ul><li>Perioada carbonifie ră (în urmă cu aproximativ 360-286 de ani în urmă) a fost denumită astfel de către geologi datorită cantităţilor imense de cărbuni care s-au format atunci. Acesta a luat naştere din pădurile tropicale preistorice, compuse din arbori-ferigă foarte înalţi. Apele mlăştinoase ce se aflau pe teritoriul acestor păduri erau sărace în oxigen, fapt ce favoriza acţiunea bacteriei ce produce putrefacţia, astfel, arborii-ferigă s-au descompus foarte încet, transformându-se în turbă. </li></ul>cuprins
  • 3. Cum se produce cărbunele ? <ul><li>Pentru a se transforma în cărbune, turba trebuie să fie presată. Un strat de turbă cu o grosime între 10 şi 15 m va forma un strat de cărbune de doar 1m grosime. </li></ul><ul><li>În perioada carboniferă scoarţa Pământului a suferit o serie de transformări. În timpul uneia dintre aceste perioade, turba a fost acoperită cu nisip şi mâl. Stratu rile de pământ şi turbă au fost apoi îngropate sub mări pentru ca mai apoi să revină din nou la suprafaţă. În timp se formau noi mlaştini şi noi straturi de turbă. Acest proces, numit sedimentare ciclică, s-a produs de mai multe ori. În regiunile carbonifere există un număr de zăcăminte, situate unul deasupra celuilalt, cuprinse între straturile de rocă sedimentară . </li></ul>cuprins
  • 4. Clasificarea cărbunilor <ul><li>Există trei categorii principale de cărbune. Tipurile acestora depind de gradul în care cărbunele s-a modificat în timp. </li></ul>Antracit Huilă Lignit
  • 5. 2. Lignitul , numit şi cărbune brun după culoarea lui, este cel mai puţin modificat şi are cel mai mic conţinut de carbon, de aproximativ 30%. În timpul arderii acesta degajă mult fum şi relativ puţină căldură. 1 . Huila este cea mai răspândită şi degajă cea mai mare cantitate de căldură. Acest cărbune are, de obicei, straturi alternante, întunecoase şi lucioase. Huila conţine şi un alt compus, mai puţin dur, asemănător cu mangalul: acesta face cărbunele să murdărească în timpul manipulării. 3. Antracitul este cărbunele superior. Se compune din 98% carbon şi este foarte greu se extras, dar este curat la manipulare. Arde cu o flacără foarte fierbinte şi degajă puţin fum, însă este foarte greu de aprins. cuprins
  • 6. Utilizările cărbunelui <ul><li>Cărbunele este utilizat cel mai des ca şi combustibil. În zilele noastre, cărbunele este ars pentru a genera electricitate sau în procese industriale. Înainte de exploatarea pe scară largă a gazelor naturale, unele ţări îşi produceau întreaga cantitate de gaze din cărbune. Ţările fără resurse de gaze naturale recurg încă la acest procedeu. Producerea gazelor din cărbune este asociată cu producerea cocsului , un combustibil esenţial în topirea şi turnarea metalelor. Pentru producerea cocsului, cărbunele este ars în cuptoare etanşe. Cărbunele nu arde din lipsa oxigenului, dar odată cu căldura se degajă amoniac, gudroane, gaze şi uleiuri uşor volatile lăsând în urmă un reziduu dur. </li></ul>cuprins
  • 7. Puţină chimie… <ul><li>Cărbunele este şi materia primă pentru procese chimice. Amoniacul, gudroanele şi uleiurile uşor volatile rezultate din cocsificare sunt utilizate pentru realizarea altor produse, cum ar fi: vopsele pentru ţesături, antiseptice, medicamente, parfumuri, fertilizatori, pesticide s-au chiar lac de unghii. Din cărbune se poate produce chiar şi zaharina. </li></ul><ul><li>La arderea cărbunilor rezultă gaze, care conţin: CO2, SO2, NOX, H2O(V) etc. Din cadrul acestor efluenţi gazoşi, atenţia s-a concentrat în principal pe gazele acide (SO2, NOX), ca urmare a rolului pe care îl au asupra mediului, pe termen lung. </li></ul>
  • 8. Puţină artă… <ul><li>Cărbunele este folosit şi în domeniul artistic, mai precis la desene liniare, portrete sau peisaje. </li></ul>
  • 9. Unde se găseşte cărbune le ? <ul><li>Trei ţări deţin două treimi din rezervele mondiale descoperite. SUA deţine 30%, Rusia şi Statele Aliate aproximativ 25%, iar China 10%. Restul rezervelor de cărbune sunt situate în Australia, Canada, Germania, India, Polonia, Africa de Sud şi Marea Britanie. În America de Sud doar 4 ţări – Argentina, Brazilia, Chile şi Columbia - deţin zăcăminte bogate de cărbune. Cea mai mare parte a cărbunelui este adânc îngropat sub pădurile tropicale unde este greu de exploatat. </li></ul>video