De juiste snaar: Naar een effectievere voorlichting Mensenkennis is wetskennis Sociale en Organisatiepsychologie Rijksuni...
Drie soorten voorlichting <ul><li>Informeren </li></ul><ul><li>Beslissingsondersteuning </li></ul><ul><li>Overreding </li>...
Voorlichting: informeren <ul><li>Procedures </li></ul><ul><li>Basiskennis </li></ul><ul><li>Juridisch motief </li></ul>
Informeren is eenzijdig heldere informatie onduidelijke informatie Schrijver Burger
Voorlichting: beslissingsondersteuning <ul><li>Ondersteunen van individuele beslissing </li></ul><ul><li>Afweging van voor...
Rolmodellen in beslissingsondersteuning Ik heb er goed over nagedacht en om reden x en y heb ik toen besloten om het nie...
Voorlichting: overreding <ul><li>Gerichte be ï nvloeding in de gewenste richting </li></ul><ul><li>Met name voordelen; sel...
Manipulatie in overreding <ul><li>Selecteer feiten over gezondheidseffecten </li></ul><ul><li>niet: elk jaar sterft 1 op ...
Gedrag Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Intentie...
Verwachte uitkomsten van gedrag <ul><li>Mentale representaties van straf of beloning die volgen op een gedrag </li></ul><u...
Gedrag Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Intentie...
Gedrag Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Intentie...
Risicosperceptie Kans maal ernst Tuberculose (in 3de wereld) Verkoudheid Hoge kans AIDS CO2-opslag Lage kans Hoge ern...
Gerjo Kok, Ruud Jonkers, Roger Gelissen, Ree Meertens, Herman Schaalma†, Onno de Zwart
Vaccinatiemotivatie Weinig effectief Zeer effectief Weinig nadelen Veel nadelen Laag risico Hoog risico Weinig nadelen Vee...
Regels en wetten Omgevingsfactoren/maatregelen 1 2 3 Voorlichting 4 onzekerheid Gedrag Verwachte positieve uitkomsten V...
Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Veranderingsfas...
Fasen van gedragsverandering precontemplatie contemplatie actie volhouden preparatie Rokers Ex-rokers
Vergelijk rokerspopulaties
Stoppogingen 7-dagen gestopt 2 maand follow-up
Vergelijk gezondheidsgedragingen
Afval scheiden fictief
Fase-specifieke oorzaken van voorwaartse faseverandering precontemplatie contemplatie actie preparatie volhouden
Fase-specifieke interventies precontemplatie contemplatie actie preparatie volhouden
Voorlichting Maatregelen Voorlichting Maatregelen Voorlichting Maatregelen Voorlichting Maatregelen
Doet u al aan afvalscheiding? Bent u van plan om in de komende zes maanden te beginnen met het scheiden van afval? Bent u...
Match/mismatch hypothesen Eigen-effectiviteit verhogende informatie Negatieve uitkomsten verlagende informatie Positieve u...
Precontemplatie Contemplatie Preparatie Actie Percentages voorwaartse faseverandering
Stage Matched en Mismatched informatie percentages voorwaartse faseverandering p<.001 p<.05 Na 8 maanden Na 2 maanden
Slot <ul><li>Kies het doel pijnlijk expliciet en kijk hoe het doel optimaal bereikt kan worden </li></ul><ul><li>Individu ...
of 30

Naar een effectievere voorlichting

presentatie door Prof. Dr. Arie Dijkstra tijdens de Communicipalsbijeenkomst op woensdag 2 december 2009. Mexicaanse Griep: "Hebben we er grip op of houdt het ons in de greep?"
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Health & Medicine      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar een effectievere voorlichting

 • 1. De juiste snaar: Naar een effectievere voorlichting Mensenkennis is wetskennis Sociale en Organisatiepsychologie Rijksuniversiteit Groningen Arie Dijkstra
 • 2. Drie soorten voorlichting <ul><li>Informeren </li></ul><ul><li>Beslissingsondersteuning </li></ul><ul><li>Overreding </li></ul>
 • 3. Voorlichting: informeren <ul><li>Procedures </li></ul><ul><li>Basiskennis </li></ul><ul><li>Juridisch motief </li></ul>
 • 4. Informeren is eenzijdig heldere informatie onduidelijke informatie Schrijver Burger
 • 5. Voorlichting: beslissingsondersteuning <ul><li>Ondersteunen van individuele beslissing </li></ul><ul><li>Afweging van voor- en nadelen </li></ul><ul><li>Empowerment/verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Juridisch motief </li></ul>
 • 6. Rolmodellen in beslissingsondersteuning Ik heb er goed over nagedacht en om reden x en y heb ik toen besloten om het niet te doen Ik heb er goed over nagedacht en om reden z en w heb ik toen besloten om het wel te doen Mevrouw de Vries Mevrouw Bandsma
 • 7. Voorlichting: overreding <ul><li>Gerichte be ï nvloeding in de gewenste richting </li></ul><ul><li>Met name voordelen; selectie van informatie </li></ul><ul><li>Actief ontkennen nadelen </li></ul><ul><li>Geeft verantwoordelijkheid </li></ul>
 • 8. Manipulatie in overreding <ul><li>Selecteer feiten over gezondheidseffecten </li></ul><ul><li>niet: elk jaar sterft 1 op de 200 rokers door longkanker </li></ul><ul><li>wel: roken maakt de kans op longkanker 20 keer zo groot </li></ul><ul><li>Formuleer feiten over sociale realiteit </li></ul><ul><li>niet: nog steeds rookt 34 procent van de bevolking </li></ul><ul><li>wel: steeds minder mensen roken </li></ul><ul><li>Formuleer feiten over veranderbaarheid </li></ul><ul><li>niet: stoppen is moeilijk, daarom goed voorbereiden </li></ul><ul><li>wel: met een goede voorbereiding kan iedereen stoppen </li></ul>
 • 9. Gedrag Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Intentie Sociaal-cognitieve theorie
 • 10. Verwachte uitkomsten van gedrag <ul><li>Mentale representaties van straf of beloning die volgen op een gedrag </li></ul><ul><li>Fysiek </li></ul><ul><li>Sociaal </li></ul><ul><li>Zelf-evaluatief </li></ul>gedrag werkelijke uitkomsten verwachte uitkomsten interpretatie
 • 11. Gedrag Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Intentie Bereikbaar maken van verwachte positieve effecten van gedrag Neutraliseren van verwachte negatieve effecten van gedrag Eigen-effectiviteitstverwachtingen
 • 12. Gedrag Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Intentie Sociaal-cognitieve theorie Risicoperceptie Psychologische vertekening
 • 13. Risicosperceptie Kans maal ernst Tuberculose (in 3de wereld) Verkoudheid Hoge kans AIDS CO2-opslag Lage kans Hoge ernst Lage ernst
 • 14. Gerjo Kok, Ruud Jonkers, Roger Gelissen, Ree Meertens, Herman Schaalma†, Onno de Zwart
 • 15. Vaccinatiemotivatie Weinig effectief Zeer effectief Weinig nadelen Veel nadelen Laag risico Hoog risico Weinig nadelen Veel nadelen
 • 16. Regels en wetten Omgevingsfactoren/maatregelen 1 2 3 Voorlichting 4 onzekerheid Gedrag Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Intentie
 • 17. Verwachte positieve uitkomsten Verwachtingen van eigen-effectiviteit Verwachte negatieve uitkomsten Veranderingsfasen Verandering verloopt in fasen
 • 18. Fasen van gedragsverandering precontemplatie contemplatie actie volhouden preparatie Rokers Ex-rokers
 • 19. Vergelijk rokerspopulaties
 • 20. Stoppogingen 7-dagen gestopt 2 maand follow-up
 • 21. Vergelijk gezondheidsgedragingen
 • 22. Afval scheiden fictief
 • 23. Fase-specifieke oorzaken van voorwaartse faseverandering precontemplatie contemplatie actie preparatie volhouden
 • 24. Fase-specifieke interventies precontemplatie contemplatie actie preparatie volhouden
 • 25. Voorlichting Maatregelen Voorlichting Maatregelen Voorlichting Maatregelen Voorlichting Maatregelen
 • 26. Doet u al aan afvalscheiding? Bent u van plan om in de komende zes maanden te beginnen met het scheiden van afval? Bent u van plan om in de komende dertig dagen te beginnen met het scheiden van afval? Scheidt u al langer dan zes maanden afval? nee ja ja nee yes no ja nee PC C PR VO ACT Afval scheiden = Het volgens definitie X scheiden van afval
 • 27. Match/mismatch hypothesen Eigen-effectiviteit verhogende informatie Negatieve uitkomsten verlagende informatie Positieve uitkomsten verhogende informatie ACT PR C PC M ? M M M MM MM MM M MM MM MM M
 • 28. Precontemplatie Contemplatie Preparatie Actie Percentages voorwaartse faseverandering
 • 29. Stage Matched en Mismatched informatie percentages voorwaartse faseverandering p<.001 p<.05 Na 8 maanden Na 2 maanden
 • 30. Slot <ul><li>Kies het doel pijnlijk expliciet en kijk hoe het doel optimaal bereikt kan worden </li></ul><ul><li>Individu is ook functie van de (sociale) omgeving(sveranderingen) </li></ul><ul><li>Segmenteer populatie naar relevante kenmerken </li></ul>

Related Documents