Śladami Żydów w powiecie
wadowickim
Czyli kilka ciekawostek na temat narodowości
żydowskiej zamieszkującej powiat wadowick...
Ilu było Żydów w naszym
powiecie ?
●
W grudniu w 1939 r. został przeprowadzony
spis ludności przez Niemców, który wykazał,...
Czym się oni zajmowali ?
●
Żydzi w Wadowicach trudnili się handlem i
rzemiosłem ( niektórzy byli adwokatami,
dentystami lu...
Co się z nimi stało gdy
wybuchła II wojna
światowa ?●
Gdy wybuchła II wojna światowa część
Żydów opuściła swoje domy, ratu...
Co było przed Gettem ?
●
Zanim Niemcy przystąpili do utworzenia
Getta, utworzyli Getto Moralne, oparte na
szeregu ogranicz...
Na czym dokładnie polegałoNa czym dokładnie polegało
Getto Moralne ?Getto Moralne ?●
Niemcy swoje ofiary naznaczali piętne...
Czego zabraniano Żydom ?●
- Zabraniano im poruszania się po głównych
ulicach miasta : 3-go Maja, Mickiewicza,
przez Rynek,...
Od kiedy zaczęli emigrować do
Polski ?
●
Żydzi zaczęli napływać na nasze ziemie w
XIV i XV wieku, kiedy to uciekali przed
...
Jakie podatki i ograniczenia
nakładano na Żydów ?●
- Na Żydów nakładano specjalne cła, byli oni
dzierżawcami propanacji wó...
Co działo się, gdy Żyd nie był w
stanie zapłacić podatku ?
●
Gdy Żyd nie był w stanie go zapłacić,
zostawał jako żebrak wy...
Co dodatkowo komplikowało życie
Żydom ?
●
Religia Żydów zawierała wiele zakazów,
które dodatkowo utrudniały im życie. Nie
...
Co dla Żydów oznaczał brak
przepiórek ?
●
Żydzi wierzyli, że gdy zabraknie przepiórek,
to będą oznaczeni i zniszczeni.
Jak wyglądają nagrobki Żydów ?●
Nagrobki głównie z marmuru zdobione są
ornamentami i symbolami religijnymi m.in. :
- zwój ...
ŻRÓDŁA
●
Tadeusz Wojtanek - ,,Monografia Zembrzyc
i Marcówki”
●
,,Wadowiana”
Google Grafika
Dziękujemy za oglądnięcie !
●
Informacje zbierały oraz wykonały :
* Karelus Natalia
* Kwartnik Natalia
* Kurek Paulina
* L...
of 15

Natalia Karelus - Śladami Żydów w powiecie wadowickim

Kilka ciekawostek na temat narodowości żydowskiej zamieszkującej powiat wadowicki i okolice.
Published on: Mar 5, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natalia Karelus - Śladami Żydów w powiecie wadowickim

 • 1. Śladami Żydów w powiecie wadowickim Czyli kilka ciekawostek na temat narodowości żydowskiej zamieszkującej powiat wadowicki i okolice.
 • 2. Ilu było Żydów w naszym powiecie ? ● W grudniu w 1939 r. został przeprowadzony spis ludności przez Niemców, który wykazał, że na terenie powiatu wadowickiego zamieszkiwało 1643 osób narodowości żydowskiej.
 • 3. Czym się oni zajmowali ? ● Żydzi w Wadowicach trudnili się handlem i rzemiosłem ( niektórzy byli adwokatami, dentystami lub lekarzami, lecz jak wcześniej zostało wspomniane NIEKTÓRZY).
 • 4. Co się z nimi stało gdy wybuchła II wojna światowa ?● Gdy wybuchła II wojna światowa część Żydów opuściła swoje domy, ratując się ucieczką na wschód. Jednak znaczna ich część wkrótce powróciła do miasta.
 • 5. Co było przed Gettem ? ● Zanim Niemcy przystąpili do utworzenia Getta, utworzyli Getto Moralne, oparte na szeregu ograniczeń prawnych, wymierzonych w ludność żydowską.
 • 6. Na czym dokładnie polegałoNa czym dokładnie polegało Getto Moralne ?Getto Moralne ?● Niemcy swoje ofiary naznaczali piętnem, które miało ich odróżnić od reszty mieszkańców miasta. Początkowo były to białe opaski z wyszytą gwiazdą Dawida noszone na lewym ramieniu. W 1941 r. otrzymali nowy znak hańby. Biała opaska została zastąpiona żółtą gwiazdą Dawida z czarnym napisem : ,,Jude”, którego litery przypominały pismo hebrajskie.
 • 7. Czego zabraniano Żydom ?● - Zabraniano im poruszania się po głównych ulicach miasta : 3-go Maja, Mickiewicza, przez Rynek, Słowackiego i Karmelicką. Jeżeli ich domy miały wyjścia na inne ulice mogli nadal nich mieszkać, w przeciwnym razie musieli się przeprowadzić. - Żydom wolno było poruszać się w godzinach od 8:00 – 11:00 i od 15:00 – 17:00 . - Wydano zakaz chodzenia Żydom do kina, restauracji, parku miejskiego i ogrodów
 • 8. Od kiedy zaczęli emigrować do Polski ? ● Żydzi zaczęli napływać na nasze ziemie w XIV i XV wieku, kiedy to uciekali przed prześladowaniami, jakie miały miejsca w Hiszpanii, Niemczech i Czechach. Uciekali na tereny polskie, gdzie cieszyli się opieką królów polskich i szlachty. Nie była to miłość bezinteresowna. Żydzi w znacznym stopniu zasilali kiesę królewską i szlachty.
 • 9. Jakie podatki i ograniczenia nakładano na Żydów ?● - Na Żydów nakładano specjalne cła, byli oni dzierżawcami propanacji wódki, piwa i miodu. Płacili też specjalny podatek zwany : ,,żydowskim pogłowiem” - Na Żydów nałożono szereg ograniczeń w postaci podatków, zarządzeń i nakazów ograniczających przyrost ludności, wyszczególnienia terenów osiedlania się, utrudniania w zawieraniu ślubów, określania tolerancyjnego podatku.
 • 10. Co działo się, gdy Żyd nie był w stanie zapłacić podatku ? ● Gdy Żyd nie był w stanie go zapłacić, zostawał jako żebrak wypędzany z państwa.
 • 11. Co dodatkowo komplikowało życie Żydom ? ● Religia Żydów zawierała wiele zakazów, które dodatkowo utrudniały im życie. Nie mogli hodować świń, kastrować buhajów, sprzęgać razem krów, wołów i koni. Zniechęcało to ich do zajmowania się rolnictwem i kierowało ich zainteresowania w kierunku handlu, dzierżaw i lichw.
 • 12. Co dla Żydów oznaczał brak przepiórek ? ● Żydzi wierzyli, że gdy zabraknie przepiórek, to będą oznaczeni i zniszczeni.
 • 13. Jak wyglądają nagrobki Żydów ?● Nagrobki głównie z marmuru zdobione są ornamentami i symbolami religijnymi m.in. : - zwój Pisma Świętego ( Tora ) - Świecznik ( memora ) - Wskaźnik ( jad ) - Tarcza Dawida ( Magen Dawid ) - Ozdoby (rimonium ) Napisy epitafijne ryte lub malowane, głównie hebrajskie oraz łacińskie, zwięzłe, dające niewiele informacji o pochowanych.
 • 14. ŻRÓDŁA ● Tadeusz Wojtanek - ,,Monografia Zembrzyc i Marcówki” ● ,,Wadowiana” Google Grafika
 • 15. Dziękujemy za oglądnięcie ! ● Informacje zbierały oraz wykonały : * Karelus Natalia * Kwartnik Natalia * Kurek Paulina * Leńczowska Karolina * Pajorska Marta * Chmielarz Martyna