Comitetul Director al proiectelor “Modernizarea serviciilor publice locale în ...
Moldova Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova  Propunerea de proiect este ba...
Obiectivul general al proiectului Servicii locale îmbunătăţite în satele şi oraşele selectate dinRepublica Moldova pr...
Domeniul de intervenţie I al Proiectului: Modernizarea serviciilor publice ...
Eficienţa energetică Aprovizionarea cu Gestionarea apă şi canal...
Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca ...
Domeniul de intervenţie I – Echipa GIZ  Natalia Iachimov – Consultant Național GIZ în SPL;  Sergiu Pleşca – Consultant r...
Modelul pentru servicii publice eficiente 1. ...
Actualizarea SDSE ale raioanelor 1. Şoldăneşti/Floreşti/Rezina;Planificarea şiprogramar...
Aspectele financiare şi instituţionale ale CIC în r. Şoldăneşti/Floreşti/Rezina; ...
 83 platforme în r. Floreşti; 3. Investiţii  160 platforme r. Şoldăneşti; pentru  Oficiului...
 Spitalul din or. Orhei - 762 m2 ferestrelor externe; 3. Investiţii  Sistem inteligent de monitori...
Asistență tehnică IM Regia Apa Soldănești și IM Apa Canal Florești 4. Dezvoltarea capacităţilor pen...
Emisiune TV promoţională - „‟Calitatea Apei în raionul Cahul‟‟; 5. Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor...
Domeniul de intervenţie II al proiectului: Planificarea şi programarea ...
Domeniul de intervenţie II – Echipa GIZ  Alexandr Muravschi – Consultant Național Superior GIZ în PPR;  Ștefan Todir...
Activități În perioada Octombrie – Decembrie 2012:  Au fost constituite, împreună și sub egida ADR-urilor, grupuril...
Domeniul de Intervenție II: Consorțiul GOPA II  Colm McClements – Lider de Echipă;  Stela Corobceanu – Lider de Echipă...
Domeniul de Intervenţie (DI) II– Rezultate scontate Rezultate scontate:  Planuri sectoriale regionale în domeniul Manag...
DI II – Activități în perioada de raportare  Ateliere de lucru în domeniul planificării regionale sectoriale (MDS, ...
Abordarea în cadrul DI II • Condusă de expert cu suportul actorilor implicați, parte...
Etapele conceptuale în organizare a sesiunilor GLIniţiere în domeniul MDS I AAC...
Echipa implicată în ateliere în domeniul planificării regionale: Domeniul Consultanţi Consultanţi Consultanţi A...
Principalele rezultate preliminare: MDS:  Trei grupuri de lucru create;  Situaţia în domeniul MDS în regiuni analiz...
Chestionarul de evaluare a atelierelor de lucru –aspecte evaluate  Calitatea facilitatorilor;  Calitatea materialelor; ...
Rezultatele conform chestionarelor de evaluare 4.42 ...
Pașii următori: Continuarea atelierelor de lucru sectoriale în RD Nord, Centru şi Sud; Consultări în format lărgit la e...
Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de cooperare regională şi transfrontalieră ...
Domenii de intervenţie Consolidarea capacităţilor APL privind identificarea şi elaborarea propunerilor de proiecte; Asi...
Activităţile implementate: Octombrie – Decembrie 2012 Organizarea pilotării cursului de formare “Planificarea şi program...
Activităţile implementate: Octombrie – Decembrie 2012Suport pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiun...
Activităţile implementate: Octombrie – Decembrie 2012Suport Oficiului Antena pentru implementarea Programelor UE ...
Activităţi planificate: Ianuarie – Martie 2013 Finalizarea şi publicarea culegerii de articole “Instrumente pentru dezvo...
Perspectivă până în decembrie 2013Domeniul de intervenţie I. Modernizarea serviciilor publice locale Consolidarea capacit...
Perspectivă până în decembrie 2013Domeniul de intervenţie II. Planificarea şi programarea regională Asistenţa conceptuală...
Mulţumim pentru atenţie. Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Moldova Chișinău, Bulgară 31a,...
of 36

Prezentare MLPS Comitet Director din 12 martie 2013

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare MLPS Comitet Director din 12 martie 2013

 • 1. Comitetul Director al proiectelor “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și “Dezvoltarea capacităţii de cooperare regională şi transfrontalieră în Republica Moldova” Octombrie - decembrie 2012GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 1 12.03.2013 1
 • 2. Moldova Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova  Propunerea de proiect este bazată pe rezultatele negocierilor bilaterale dintre Guvernul RM şi al Germaniei în noiembrie 2009;  Durata proiectului este de 7 ani, şi este divizată în două faze: 1/2010 – 12/2014 şi 01/2015 – 12/2016;  Partenerul instituţional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM;  Contribuţia iniţială a BMZ este de 3 milioane euro;  Co-finanţarea din partea guvernului României este de 0,7 milioane euro;  Co-finanţarea din partea guvernului Suediei este de 3,3 milioane euro;  Fonduri adiţionale de la BMZ:  2 milioane euro pentru activităţile proiectului;  10,9 milioane euro pentru investiţii în dezvoltare regională.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 2 12.03.2013 2
 • 3. Obiectivul general al proiectului Servicii locale îmbunătăţite în satele şi oraşele selectate dinRepublica Moldova prin:Domeniu de intervenţie IInvestiţii şi tehnologii inovatoareCapacităţi consolidate şi management modernizat al prestatorilor deserviciiConsolidare a cooperării intercomunitare şi a participării la nivel localDomeniu de intervenţie IIO mai bună coordonare dintre instituţii la nivel local, regional şi naţional,prin planificarea şi programarea integrată a investiţiilorGIZ Moldova 12.03.2013 Seite 3 12.03.2013 3
 • 4. Domeniul de intervenţie I al Proiectului: Modernizarea serviciilor publice localeGIZ Moldova 12.03.2013 Seite 4 12.03.2013 4
 • 5. Eficienţa energetică Aprovizionarea cu Gestionarea apă şi canalizare deşeurilor solide Aprovizionarea cu Creșterea eficienţei servicii de apă și Extinderea energetice în spitalul canalizare a locuitorilor managementului raional din or.Orhei din s. Duruitoarea integrat de colectare și Veche, comuna stocare a deşeurilor Costeşti, raionul Rîșcani solide din or. Iluminare stradală eficientă în comuna Șoldănești în localităţi Tătărăuca Aprovizionarea cu apă şi rurale din raioanele Veche, raionul Soroca canalizare în Şoldăneşti, Floreşti şi Roşu, raionul Cahul Rezina Modernizarea serviciilor publice locale în Republica MoldovaGIZ Moldova 12.03.2013 Seite 5 12.03.2013 5
 • 6. Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca Extinderea managementuluiAprovizionarea cu integrat de colectare și stocare servicii de apă și a deşeurilor solide din or. canalizare a Șoldănești în localităţile ruralelocuitorilor satului din raioanele Duruitoarea Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina Veche, raionul Rîșcani Creșterea eficienţei energetice în spitalul raional din or.Orhei Aprovizionarea cu apă şi canalizare în Roşu, raionul CahulGIZ Moldova 12.03.2013 12.03.2012 Seite 6 6
 • 7. Domeniul de intervenţie I – Echipa GIZ  Natalia Iachimov – Consultant Național GIZ în SPL;  Sergiu Pleşca – Consultant regional în AAC, Regiunea Sud;  Victor Bufteac – Consilier regional în MDS, Regiunea Centru;  Constantin Enciu - Consilier regional în EE, Regiunea Centru;  Igor Neaga - Consilier regional în EE, Regiunea Nord;  Denis Parea - Consilier regional în AAC, Regiunea Nord.GIZ Moldova 12.03.2013 12.03.2012 Seite 7 7
 • 8. Modelul pentru servicii publice eficiente 1. Planificarea şi programarea locală integrată 5. Mobilizarea 2. comunităţii Îmbunătăţire şi implicarea Servicii a cooperării între APL cetăţenilor Publice Locale eficiente 3. 4. Investiţii Dezvoltarea pentru capacităţilor îmbunătăţirea pentru APL infrastructurii şi PS de prestare a serviciilorGIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 8 8
 • 9. Actualizarea SDSE ale raioanelor 1. Şoldăneşti/Floreşti/Rezina;Planificarea şiprogramarea locală integrată Implementarea SDSE a r. Cahul și Rîșcani - inițierea elaborării studiului de fezabilitate.GIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 9 9
 • 10. Aspectele financiare şi instituţionale ale CIC în r. Şoldăneşti/Floreşti/Rezina; 2. Îmbunătăţireacooperării între APL Studiul de Oportunitate pentru CIC în Cahul, Roşu, Crihana-Veche și Manta, din raionul Cahul.GIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 10 10
 • 11.  83 platforme în r. Floreşti; 3. Investiţii  160 platforme r. Şoldăneşti; pentru  Oficiului IM Regia Apa Soldănești - 85%îmbunătăţireainfrastructurii reparat; de prestare a serviciilor  Echipament și tehnică motorizată pentru IM Regia Apă Soldănești șiIM Florești- semnarea contractelor;  Reabilitare a blocului dispeceratului și Blocului Ingineresc al IM Apa-Canal Cahul;  Livrarea autospecialei de vidanjare;  Ridicări de control și înregistrarea la Cadastru a rețelelor tehnico-edilitare de ACC din s. Roşu;  Reparație a sediului IM Apa Canal Costești;GIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 11 11
 • 12.  Spitalul din or. Orhei - 762 m2 ferestrelor externe; 3. Investiţii  Sistem inteligent de monitorizare a pentruîmbunătăţirea consumului de energie;infrastructurii de prestare a serviciilor  Renovarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare a blocului pediatric - 20 % lucrări executate;  În c. Tătărăuca Veche- 4,68 km rețele de iluminat stradal ( din total 20,52 km);  113 corpuri de iluminat stradal tip LED (din totalul de 334);  11 panourilor de evidență și dirijare (din total 12);  Piloni de suport - 46 din 89. Inaugurarea Proiectului -24.01.2013GIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 12 12
 • 13. Asistență tehnică IM Regia Apa Soldănești și IM Apa Canal Florești 4. Dezvoltarea capacităţilor pentru APL şi PS IM Apa Canal Costești - plan de afaceri elaborat și aprobat; Modernizarea IM Apa Canal Cahul.GIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 13 13
 • 14. Emisiune TV promoţională - „‟Calitatea Apei în raionul Cahul‟‟; 5. Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor Campanie de informare și conștientizare pentru populația comunei Tătărăuca Veche referitoare la serviciul de iluminat stradal.GIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 14 14
 • 15. Domeniul de intervenţie II al proiectului: Planificarea şi programarea regionalăGIZ Moldova 12.03.2013 Seite 15 12.03.2013 15
 • 16. Domeniul de intervenţie II – Echipa GIZ  Alexandr Muravschi – Consultant Național Superior GIZ în PPR;  Ștefan Todirașcu – Consultant GIZ în PPR;  Igor Torpan – Consultant regional în PPR, Regiunea Sud;  Ghenadie Scobioală - Consultant regional în PPR, Regiunea Centru;  Svetlana Caliniac - Consultant regional în PPR, Regiunea Nord.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 16 12.03.2013 16
 • 17. Activități În perioada Octombrie – Decembrie 2012:  Au fost constituite, împreună și sub egida ADR-urilor, grupurile de lucru sectoriale în cele trei domenii prioritare – AAC, MDS și EE (8 din 9 grupuri);  Au fost planificate și organizate primele ateliere ale grupurilor de lucru sectoriale – 3 ateliere în MDS (5.12.12 – Sud; 6.12.12 – Centru; 7.12.12 – Nord); 2 ateliere AAC (18.12.12 – Sud; 19.12.12 – Centru).GIZ Moldova 12.03.2013 Seite17 12.03.2013 17
 • 18. Domeniul de Intervenție II: Consorțiul GOPA II  Colm McClements – Lider de Echipă;  Stela Corobceanu – Lider de Echipă adjunct;  Consorțiul GOPA II (10 Companii de Consultanță Internaționale și Naționale) și-a început activitatea în august 2012;  Intervenții neplanificate în perioada octombrie-decembrie:  Îmbunătățirea Sistemului de monitorizare bazat pe rezultate;  Asistență MDRC în elaborarea proiectului SNDR 2012-2015;  Estimarea gradului de pregătire proiectelor pentru a fi finanțate din sursele adiționale oferite de Guvernul Germaniei (13,6 mln euro) – 17 proiecte lista inițială, 8 proiecte incluse în Acordul Financiar GIZ- MDRC.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite18 12.03.2013 18
 • 19. Domeniul de Intervenţie (DI) II– Rezultate scontate Rezultate scontate:  Planuri sectoriale regionale în domeniul Managementului Deşeurilor Solide, Aprovizionare cu Apă şi Canalizare, Eficienţa Energetică a Clădirilor Publice pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord, Sud:  (în cazul MDS în regiunea Sud - racordarea planului regional MDS la Strategia MDS, Sud);  elaborate în mod participativ.  Consolidarea capacităţilor administraţiilor locate şi a instituţiilor regionale. Nota: Raportul de Iniţiere a DI2 coordonat.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite19 12.03.2013 19
 • 20. DI II – Activități în perioada de raportare  Ateliere de lucru în domeniul planificării regionale sectoriale (MDS, AAC, EE) sunt organizate în conformitate cu planul de lucru aprobat şi raportul de iniţiere al proiectului;  Grupuri de lucru create în toate sectoarele de analiză în Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru, Sud;  Lansarea activităţii Grupurilor de Lucru în DR cu reprezentarea în sesiunile de lucru a partenerilor din MDRC, MM, ME, APL, ADR, AAP:  în particular: MDS - companii de salubrizare; AAC - operatori Apa- Canal; EE - manageri energetici.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite20 12.03.2013 20
 • 21. Abordarea în cadrul DI II • Condusă de expert cu suportul actorilor implicați, partenerilor; Asis. Teh. • Echipele de Planificare Regională (per sector cu Clasică atribuție regională). • Contribuții din partea actorilor cheie; • Grupuri de lucru regionale Participativă (non-politice); • CRD; • Consultații în format lărgit.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 21 07.03.2013 21
 • 22. Etapele conceptuale în organizare a sesiunilor GLIniţiere în domeniul MDS I AAC I 1planificării regionale 2012 2012 2013sectoriale integrate EE I 2013 Stabilirea situaţiei 2 curente şi elaborarea MDS II viziunii de îmbunătăţire a 2013 serviciilor în cele 3 domenii Elaborarea şi 3 2013 Trim discutarea scenariilor III de dezvoltare, a arhiteturii sectorului la nivel regional, prioritizarea PP Elaborarea si 4 6 3 5 validarea planurilor, per total, per per ulterior- PP exc RDS total total GIZ Moldova 12.03.2013 Seite22 12.03.2013 22
 • 23. Echipa implicată în ateliere în domeniul planificării regionale: Domeniul Consultanţi Consultanţi Consultanţi ADR locali termen locali internaţionali lung termen scurt MDS 1 2 3 2-4 AAC 1 2 3 2-4 EE 1 3 1 2-4 Contribuţie, 1 1 1 3 coodonare şi organizareGIZ Moldova 12.03.2013 Seite23 12.03.2013 23
 • 24. Principalele rezultate preliminare: MDS:  Trei grupuri de lucru create;  Situaţia în domeniul MDS în regiuni analizată şi validată;  Viziunea de dezvoltarea a servicilor MDS în regiunile Centru şi Nord elaborată. EE:  Trei grupuri de lucru create (dintre care două în perioada de raportare);  Datele privind clădirile publice din perspectiva (in)eficienţei energetice analizate;  Viziunea de prioritizare/eficientizare energetică a clădirilor publice confirmată. AAC:  Trei grupuri de lucru create;  Inventarul surselor şi a reţelelor de apă şi canalizare existente creat;  Datele colectate privind calitatea şi cantitatea apei la surse. DR aspecte “pe orizontală”:  Conceptualizarea încorporării planurilor sectoriale în documentele de politici existente. GIZ Moldova 12.03.2013 Seite24 12.03.2013 24
 • 25. Chestionarul de evaluare a atelierelor de lucru –aspecte evaluate  Calitatea facilitatorilor;  Calitatea materialelor;  Calitatea logisticii;  Relevanţa şi utilitatea atelierului pentru implicarea membrilor grupului de lucru în planificarea regională şi facilitare;  Relevanţa şi utilitatea atelierului pentru implicarea membrilor grupului de lucru în procesele de planificare regională mai largi;  Relevanța şi utilitatea atelierului pentru perceperea mai bună a perspectivelor de viitor (de ex. 2014+) ale dezvoltării regionale, etc.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite25 12.03.2013 25
 • 26. Rezultatele conform chestionarelor de evaluare 4.42 114 TOTAL 207 321 4.47 61 MDS I şi II 85 146 Scorul total de apreciere Femei 4.34 Barbati 23 Nr. Participanti AAC I 54 77 4.46 30 EE I 68 98 0 50 100 150 200 250 300 350GIZ Moldova 12.03.2013 Seite26 12.03.2013 26
 • 27. Pașii următori: Continuarea atelierelor de lucru sectoriale în RD Nord, Centru şi Sud; Consultări în format lărgit la etapele avansate ale elaborării Planurilor Sectoriale Regionale (începând cu trim.II, 2013); Termen de finalizare a Planurilor Sectoriale Regionale în toate domeniile de analiză – trimestrul III, 2013 (diferențiat în funcţie de complexitatea sectorului și avansarea per DR: EE – trimestrul II, MDS - II-III, AAC - trimestrul III). GIZ Moldova 12.03.2013 Seite27 12.03.2013 27
 • 28. Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de cooperare regională şi transfrontalieră în Republica Moldova”GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 28 12.03.2013 28
 • 29. Domenii de intervenţie Consolidarea capacităţilor APL privind identificarea şi elaborarea propunerilor de proiecte; Asistenţă la lansarea apelurilor de propuneri de proiecte pentru programele UE şi FNDR; Colaborarea pe termen mediu cu Academia de Administrare Publică prin încorporarea elementelor de instruire şi lecţiile învăţate într-un curriculum naţional; Asistenţă Oficiului Antena pentru implementarea Programelor UE; Sprijin în implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 29 12.03.2013 29
 • 30. Activităţile implementate: Octombrie – Decembrie 2012 Organizarea pilotării cursului de formare “Planificarea şi programarea la nivel local şi regional” cu formatorii (ToT); Organizarea pilotării cursului de formare cu reprezentanţii APL I; Finalizarea şi publicarea materialelor pentru programul de instruire “Planificarea şi programarea la nivel local şi regional“; Organizarea modulului de instruire “Dezvoltarea regională prin cooperarea intercomunitară: cadru conceptual şi practici de succes”, 5-9 noiembrie 2012, Germania.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 30 12.03.2013 30
 • 31. Activităţile implementate: Octombrie – Decembrie 2012Suport pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru RegiuneaDunării (SUERD) Sprijinul acordat MDRC s-a axat pe patru domenii principale:  Consolidarea procesului de comunicare în cadrul platformei naționale a SUERD;  Elaborarea documentelor strategice pentru participarea la evenimentele internaționale în contextul Strategiei Dunării;  Asistență pentru coordonarea grupului de lucru inter-instituțional al SUERD;  Asistență pentru membrii grupului de lucru inter-instituțional în implementarea SUERD.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 31 12.03.2013 31
 • 32. Activităţile implementate: Octombrie – Decembrie 2012Suport Oficiului Antena pentru implementarea Programelor UE • Crearea grupului național de lucru pentru viitoarele programe Programarea CTF 2014-2020 viitoarelor programe de • Elaborarea ghidului privind implementarea principiului de CTF 2014-2020 gestiune comună: evaluarea sistemului național al RM • Identificarea priorităților pentru viitoarele programe CTF • Suport structurilor de program în procesul de contactare și POC BMN primire a documentelor din partea instituțiilor din Moldova 2007-2013 • Suport beneficiarilor în procesul de implementare a proiectelor • Asistență în procesul de contractare a proiectelor majore de POC Ro-Ua-Md investiții 2007-2013 • Oferirea suportului necesar structurilor de program • Oferirea suportului necesar beneficiarilor / partenerilor în procesul de implementare a proiectelor • Asistență în procesul de semnare a acordului de finanțare PCT Sud Estul dintre Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană și Europei 2007- 2013 Autoritatea de Management, Programului TCN SEE 2007- 2013 GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 32 12.03.2013 32
 • 33. Activităţi planificate: Ianuarie – Martie 2013 Finalizarea şi publicarea culegerii de articole “Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională”; Implementarea primului modul de formare “Planificare şi programare strategică integrată la nivel local şi regional” oferit de către AAP; Suport pentru studenţii AAP privind consolidarea capacităţii educaţionale în domeniul planificării regionale sectoriale; Instruire privind aplicarea prevederilor stipulate în Ghidul Practic al Procedurilor de Contractare pentru Acţiunile Externe ale UE (PRAG); Organizarea ședinței grupului de lucru inter-instituțional responsabil de implementarea și coordonarea Strategiei Dunării; Suport oferit structurilor de program și beneficiarilor / partenerilor la etapa de contractare și implementare a proiectelor, inclusiv proiectele majore de investiţii; Activități privind viitoarele programe de cooperare transfrontalieră și transnaţională 2014-2020.GIZ Moldova 12.03.2013 Seite 33 12.03.2013 33
 • 34. Perspectivă până în decembrie 2013Domeniul de intervenţie I. Modernizarea serviciilor publice locale Consolidarea capacităţilor crescute ale partenerilor în şapte raioane, pentru prestarea unor servicii de calitate pentru cetăţeni prin:  Planificarea şi programarea locală integrată;  Cooperarea intercomunitară efectivă pentru prestarea serviciilor;  Dezvoltarea capacităţilor APL-urilor şi prestatorilor de servicii;  Optimizarea infrastructurii de prestare a serviciilor şi gestionarea proprietăţii publice;  Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor, cu respectarea dimensiunii de gen. Asistenţa şi controlul de calitate în domeniul achizițiilor publice şi utilizarea investiţiilor adiţionale în infrastructura locală /regională; 6 consultanţi pe termen lung în domeniul managementului proiectelor şi optimizarea serviciilor, precum şi experţi (inter)naţionali oferă asistenţă prin intermediul ADR Nord, Centru şi Sud.GIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 34 34
 • 35. Perspectivă până în decembrie 2013Domeniul de intervenţie II. Planificarea şi programarea regională Asistenţa conceptuală, tehnică şi logistică pentru MDRC şi ADR-uri prin:  Sprijin optimizat pentru APL-uri la identificarea şi pregătirea proiectelor realiste, durabile şi responsabile din punct de vedere gender;  Consolidarea grupurilor de lucru sectoriale, întrunirea actorilor-cheie de nivel local, regional şi naţional;  Optimizarea capacităţilor de a monitoriza investiţiile în baza rezultatelor;  Extinderea capacităţilor de comunicare pentru a disemina cunoştinţele despre procesele şi modalităţile de dezvoltare regională. Asistenţa continuă în domeniul cooperării transfrontaliere şi cooperarea extinsă cu Academia de Administrare Publică.GIZ Moldova 12.03.2012 12.03.2013 Seite 35 35
 • 36. Mulţumim pentru atenţie. Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Moldova Chișinău, Bulgară 31a, T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 Internet: www.giz.de www.serviciilocale.mdGIZ Moldova 12.03.2013 Seite 36 12.03.2013 36

Related Documents