Pagina 1
Şedinţa a II-a a Comitetului Director
13 iunie 2014
Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova
Pagina 2
• Îmbunătăţirea condiţiilor de prestare a
serviciilor publice locale în Republica
Moldova, prin acordarea de spri...
Pagina 3
• În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania
noiembrie 2009
• Durata - 6 ani: 1/2010 – 12/20...
Pagina 4
Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale
Progres 1 ianuarie – 31 mai, 2014
Priorități pentru 1 iunie –...
Pagina 5
• Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului
Domeniului de intervenţie 1:
Autorităţile publice locale...
Pagina 7
Efficient
Local
Public
Services
1.
Integrated
local planning
and
programming
2.
Improvement of
cooperation
betwee...
Pagina 8
Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în
raionul Rîşcani
Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în
raionul Cahul
Îmbunătăţir...
Pagina 9
Situația la data de 31 mai 2014
Progresul în implementarea
proietelor pilot din DI 1
Pagina 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Planificarea și
programarea locală
Cooperarea inter-
comunitară
Investiții
Consolidarea
c...
Pagina 11
Îmbunătățirea serviciilor de AAC din raionul Cahul
Planificare și programare locală
• SF Cahul este în etapa de ...
Pagina 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Planificarea și
programarea locală
Cooperarea inter-
comunitară
Investiții
Consolidarea
c...
Pagina 13
Îmbunătățirea serviciilor AAC din raionul Rîșcani
Planificare și programare locală
• SF al raionului Rîșcani clu...
Pagina 14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Planificarea și
programarea locală
Cooperarea inter-
comunitară
Investiții
Consolidarea
c...
Pagina 15
Îmbunătățirea Serviciilor de Management al deșeurilor
solide în Șoldănești, Rezina, Florești
Planificare și prog...
Pagina 16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Planificarea și
programarea locală
Cooperarea inter-
comunitară
Investiții
Consolidarea
c...
Pagina 17
Eficiența Energetică în Iluminatul stradal din raionul Soroca
Planificare și programare locală
• Programul de de...
Pagina 18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Planificarea și
programarea locală
Cooperarea inter-
comunitară
Investiții
Consolidarea
c...
Pagina 19
Eficiența Energetică în Clădirile Publice din raionul Orhei,
spitalul regional Orhei
Planificare și programare l...
Pagina 20
Eficiența Energetică în Clădirile Publice din raionul
Nisporeni, spitalul raional Nisporeni
Planificare și progr...
Pagina 21
Îmbunătățirea serviciilor AAC în Iargara, raionul Leova
Planificare și programarea locală
• SF și SDSE AAC al ra...
Pagina 22
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în
cadrul proiectelor-pilot din DI1 pentru perioada raportată
Dom...
Pagina 23
• Semnarea MdÎ pentru implementarea proiectelor SGI.
• Acordarea suportului către ADR-uri în implementarea
proie...
Pagina 24
Preocupări
• Investițiile și volumul acestora nu asigură DR;
• Proprietatea asupra proiectelor în toate cele 5 c...
Pagina 25
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Pagina 26
Domeniul de intervenţie 2 – Planificarea şi
programarea regională
Progres 1 ianuarie – 31 mai, 2014
Priorități p...
Pagina 27
• Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului
Domeniului de intervenţie 2:
Autorităţile publice regio...
Pagina 29
Logica
intervenției
Regional
Planning (1)
Project
Identification
(1B)
Project
Development
(2A)
Targeted
Sector
R...
Pagina 30
Context – Evoluții
Noi activități lansate:
Sectorul Planificarea
regională
sectorială
Elaborarea
proiectelor (1)...
Pagina 31
Planificarea și programarea regională sectorială
Domeniul de
activitate →
Sectorul↓
Planificarea regională secto...
Pagina 32
Planificarea și programarea regională sectorială
Domeniul de
activitate →
Sectorul↓
Planificarea regională secto...
Pagina 33
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2 pentru perioada
1 ianuarie - 31 mai, 2014
Domeniul ...
Pagina 3424/09/2013
Planificarea și programarea regională sectorială -
Activități planificate pentru iunie-septembrie, 201...
Pagina 3524/09/2013
Domeniul de
activitate al
DI 2/Sector
Planificarea regional
sectorialpă (PRS)
Dezvoltarea proiectelor/...
Pagina 3624/09/2013
Domeniul de activitate al
DI 2/Sector
Planificarea regională Consolidarea capacităților
Suportul compl...
Pagina 37
Domenii transversale în DI 2
Pagina 38
Consolidarea capacităţilor în vederea implementării
programelor de cooperare transfrontalieră - (CTF)
• Organiza...
Pagina 39
Realizarea politicilor de dezvoltare regională prin
intermediul consolidării capacităţilor APL-urilor,
ADR-urilo...
Pagina 40
Comunicarea în domeniul dezvoltării regionale
• Concluzii relevante ale raportul de monitorizare mass-media, pen...
Pagina 41
• Indicator-cheie: Cele 3 ADR-uri au stabilit un sistem de MBR pentru
toate proiectele de instrastructură finanț...
Pagina 42
Dezvoltarea regională – aspecte pe orizontală
• Cea de- a 4-a ediție 4-a Conferință Internațională privind Depăș...
Pagina 43
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2- domenii
transversale- pentru perioada 1 ianuarie -...
Pagina 4424/09/2013
AAP CTF MBR Comunicarea în DR
• Elaborarea
materialelor de
instruire și pilotarea
cursului de
„Dezvolt...
Pagina 45
Raportul inițial la Acordului de Delegare al UE
către GIZ
Planificarea regională și portofoliul de proiecte
(“pr...
Pagina 46
Context
Obiectivul
general
Sprijinirea Republicii Moldova în promovarea coeziunii sale economice, sociale şi
ter...
Pagina 47
Ținte
• 11 Planuri regionale sectoriale (AAC, MDS, EE, DRL) pentru cele 3
regiuni (Nord, Centru, Sud) elaborate ...
Pagina 48
Dezvoltarea proiectelor –
Proiecte și Concepte Posibile de Proiect
Referința acceptată pentru etapa aceasta a ac...
Pagina 49
Bugetul estimativ al proiectelor spre finanțare
Documentația
Număr (în
perspectiva de a
deveni proiecte
gata de ...
Pagina 50
• Eficiența energetică în clădiri publice
• În domeniul EE, există mai multe proiecte decât finanțe disponibile ...
Pagina 51
Vor fi necesare resurse suplimentare:
• Pentru a finanța implementarea unor proiecte gata sau practic gata de
la...
Pagina 52
Preocupări care necesită să fie abordate
• Poate fi finanțată implementarea proiectelor în curs
de dezvoltare în...
Pagina 53
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Pagina 54
Sumarul rezultatelor Misiunii de
evaluare intermediară a MSPL și
Proiectul modelului de rezultate
revizuit al pr...
Pagina 55
Sumarul rezultatelor evaluării intermediare a MSPL
Concluzia generală:
• Programul MSPL se desfăşoară foarte bin...
Pagina 56
Aspecte pentru îmbunătățire și recomandări (1)
1. Guvernarea la diferite nivele /Consultanţă în elaborarea
polit...
Pagina 57
3. Dezvoltarea capacităților (DC)
Este indiscutabil faptul că s-au implementat multe activități în acest sens.
Î...
Pagina 58
4. Cooperarea intercomunitară (CIM)
CIM este unul dintre principalele instrumente care vor fi implementate de
pr...
Pagina 59
6. Cooperarea inter-sectorială / Grupul de lucru sectorial regional
(GLSR)
Grupul de lucru sectorial regional (G...
Pagina 60
7. Consiliile Regionale pentru Dezvoltare (CRD-uri)
CRD-urile au un rol important în asigurarea participării efi...
Pagina 61
9. Generale
Creşterea constantă a MSPL presupune riscul ca
proiectul să se desconcentreze şi să fie mai dificil ...
Pagina 62
MSPL - Obiectiv:
Serviciile Publice Locale în cele 3
dimensiuni prioritare (MDS, AAC
şi EE) sunt îmbunătăţite în...
Pagina 63
Pentagonul
pentru
furnizarea
serviciului
public
eficient/durabil
Infrastructura
implementată în
conformitate cu
...
Pagina 64
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Pagina 65
• Raport de progres Nr. 10 al MSPL poate fi accesat la
http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=862&t=/Ra...
Pagina 66
Fiţi bineveniţi să investiţi!
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
Chișinău, strada Bulgară 31a...
of 64

Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014

 • 1. Pagina 1 Şedinţa a II-a a Comitetului Director 13 iunie 2014 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova
 • 2. Pagina 2 • Îmbunătăţirea condiţiilor de prestare a serviciilor publice locale în Republica Moldova, prin acordarea de sprijin actorilor regionali şi locali în racordarea necesităţilor locale la priorităţile regionale şi naţionale. Scopul general al proiectului
 • 3. Pagina 3 • În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania noiembrie 2009 • Durata - 6 ani: 1/2010 – 12/2015 • Partenerii instituţionali principali: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională • Contribuţia părţii germane: 17,9 milioane de Euro • Asistenţă tehnică – 10,6 milioane de Euro • Suportul German pentru Investiţii – 7,3 milioane de Euro • Co-finanţare din partea Guvernului Român – 0,7 milioane de Euro • Co-finanţare din partea Guvernului Suedez – 5,5 milioane de Euro • Co-finanţare din partea Uniunii Europene – 5,0 milioane de Euro Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova
 • 4. Pagina 4 Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale Progres 1 ianuarie – 31 mai, 2014 Priorități pentru 1 iunie – 30 septembrie, 2014 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Chişinău, 13 iunie 2014
 • 5. Pagina 5 • Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Domeniului de intervenţie 1: Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi gestionează îmbunătăţirile serviciilor publice locale (aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor solide şi eficienţa energetică a clădirilor publice) în comunităţile selectate din raioanele-pilot. Prezumţia de bază
 • 6. Pagina 7 Efficient Local Public Services 1. Integrated local planning and programming 2. Improvement of cooperation between LPAs 3. Investments to optimize infrastructure to provide local public services 4. Increasing capacities of LPAs and service providers 5. Mobilization and raising awareness of the population Model de sprijin Abordare comprehensivă … pentru durabilitate sporită Servicii publice locale eficiente 1. Planificare şi programare integrată la nivel local 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri 3. Investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale 4. Consolidarea capacităţilor APL- urilor şi a prestatorilor de servicii 5. Mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei
 • 7. Pagina 8 Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Rîşcani Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Cahul Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Leova Eficienţa energetică a clădirilor publice, raionul Orhei, Spitalul regional din Orhei Sistem de iluminare stradală eficient din punct de vedere energetic în raionul Soroca Îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti Eficienţa energetică a clădirilor publice, raionul Nisporeni, Spitalul regional din Nisporeni Harta sursă: MDRC
 • 8. Pagina 9 Situația la data de 31 mai 2014 Progresul în implementarea proietelor pilot din DI 1
 • 9. Pagina 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Planificarea și programarea locală Cooperarea inter- comunitară Investiții Consolidarea capacităților Mobilizarea comunității Situația la data de 31 Mai 2014 AAC Cahul
 • 10. Pagina 11 Îmbunătățirea serviciilor de AAC din raionul Cahul Planificare și programare locală • SF Cahul este în etapa de finalizare și a fost extins către Vulcănești și Giurgiulești. Cooperare intercomunitară • Raionul Cahul: Prestatorii AAC instituționalizați în CIM, procesul este în derulare, 4 APL-uri au luat deciziia de a se alătura operatorului regional. Investiții • Documentele pentru tender sunt în curs de desfășurare pentru 2 componente. Consolidarea Capacităților APL-urilor & Operatorilor de Servicii • Planul de Consolidarea a Capacităților - elaborat. • TdR pentru pentru programul de CC este în curs de finalizare. Mobilizarea comunității • Campania de sensibilizare din raionul Cahul este în implementare. • Roșu: 75% din beneficiarii conectați achită periodic pentru apa potabilă.
 • 11. Pagina 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Planificarea și programarea locală Cooperarea inter- comunitară Investiții Consolidarea capacităților Mobilizarea comunității Situația la data de 31 Mai 2014 AAC Rîșcani
 • 12. Pagina 13 Îmbunătățirea serviciilor AAC din raionul Rîșcani Planificare și programare locală • SF al raionului Rîșcani clusterul Prut este la etapa de finalizare. Cooperare intercomunitară • Consiliile Locale a 15 APL-uri din raionul Rîșcani discută asupra CIM. Investiții • Documentele pentru tender sunt în curs de desfășurare pentru 3 componente. Consolidarea Capacităților APL-urilor & Operatorilor de Servicii • Planul de Consolidarea a Capacităților elaborat. • TdR pentru programul de CC este în curs de finalizare. Mobilizarea comunității • Duruitoarea Veche: 90% din beneficiarii conectați achită pentru apa potabilă.
 • 13. Pagina 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Planificarea și programarea locală Cooperarea inter- comunitară Investiții Consolidarea capacităților Mobilizarea comunității Situația la data de 31 Mai 2014 MDS Șoldănești, Rezina, Florești
 • 14. Pagina 15 Îmbunătățirea Serviciilor de Management al deșeurilor solide în Șoldănești, Rezina, Florești Planificare și programare locală • SF și SDSE în domeniul MDS au fost prezentate către ADR. Cooperare intercomunitară • 20 APL-uri au convenit asupra instituționalizării CIM. Investiții • ADR Centru acordă asistență la contractarea companiei de proiectare pentru Centrul Regional de Gestionare a Deșeurilor Șoldănești. • ADR Centru acordă asistență în contractarea companiei de reabilitarea a 4 depozite temporare de deșeuri. Consolidarea Capacităților APL-urilor & Operatorilor de Servicii • Elaborat Planul de Consolidarea a Capacităților. • TdR pentru for programul de CC este în curs de finalizare. • Finalizate discuțiile despre plata serviciilor de colectare (taxă locală?). Mobilizarea comunității • Mobilizarea comunității în etapa de desfășurare. • ONG-ul contractat a început activitatea pentru susținerea campaniei de sensibilizare în domeniul MDS.
 • 15. Pagina 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Planificarea și programarea locală Cooperarea inter- comunitară Investiții Consolidarea capacităților Mobilizarea comunității Situația la data de 31 Mai 2014 EE Tătărăuca Veche
 • 16. Pagina 17 Eficiența Energetică în Iluminatul stradal din raionul Soroca Planificare și programare locală • Programul de dezvoltare a EE inițiat Cooperare intercomunitară • N/A Investiții • Completat, operațional, transferat și acordat premiu la Moldova Eco- Energetica Consolidarea Capacităților APL-urilor & Operatorilor de Servicii Mobilizarea comunității • Campania de sensibilizare în desfășurare (65% achită)
 • 17. Pagina 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Planificarea și programarea locală Cooperarea inter- comunitară Investiții Consolidarea capacităților Mobilizarea comunității Situația la data de 31 Mai 2014 EE Orhei
 • 18. Pagina 19 Eficiența Energetică în Clădirile Publice din raionul Orhei, spitalul regional Orhei Planificare și programare locală • Programul de dezvoltare a EE în raionul Orhei inițiat. Cooperare intercomunitară • N/A Investiții • Documentele pentru tender sunt în curs de elaborare. Consolidarea Capacităților APL-urilor & Operatorilor de Servicii • Managementul Energetic & Echipa Energetică angajată. • Instruită echipa de management energetic. Mobilizarea comunității • Beneficiarii sunt conștienți asupra sistemului de management și monitorizare. Schimb de experiență programată pentru 26 iunie 2014.
 • 19. Pagina 20 Eficiența Energetică în Clădirile Publice din raionul Nisporeni, spitalul raional Nisporeni Planificare și programare locală • Programul de dezvoltare a EE în raionul Nisporeni inițiat. Cooperare intercomunitară • N/A Investiții • Documentele pentru tender sunt în curs de desfășurare. Consolidarea Capacităților APL-urilor & Operatorilor de Servicii Mobilizarea comunității
 • 20. Pagina 21 Îmbunătățirea serviciilor AAC în Iargara, raionul Leova Planificare și programarea locală • SF și SDSE AAC al raionului Leova sunt la etapa de elaborare. Cooperare intercomunitară • Inițiate discuții în cadrul dezvoltării SF. Investiții • Nu s-au inițiat. Consolidarea Capacităților APL-urilor & Operatorilor de Servicii • Planul de Consolidare a Capacităților elaborat. • TdR pentru Programul de CC sunt în etapa de finalizare. Mobilizarea comunității • Va fi inițiată odată cu organizarea primelor dezbateri publice a proiectului SDSE în AAC.
 • 21. Pagina 22 Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor-pilot din DI1 pentru perioada raportată Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot PPR CIM INV CC MC Total AAC Cahul Nivelul de progres 1 ian-31 mai 3 4 2 2 4 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010- 2015) 85% 25% 40% 15% 60% 45% MDS Rîșcani Nivelul de progres 1iJan-31 mai 3 4 2 2 4 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010- 2015) 80% 50% 35% 25% 60% 50% MDS Șoldănești, Rezina, Florești Nivelul de progres 1 ian-31 mai 3 3 3 2 2 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010- 2015) 70% 65% 80% 50% 20% 57% EE Tătărăuca Veche Nivelul de progres 1 ian-31 mai 2 3 4 3 4 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010- 2015) 30% 20% 100% 50% 80% 56% EE Orhei Nivelul de progres 1 ian-31 mai 2 N/A 2 2 3 2 Estimarea nivelului de implementare în % (2010- 2015) 15% N/A 40% 60% 35% 37,5% TOTAL Nivelul de progres 1 Jan-31 mai 3 3,5 3 3 3,4 3,18 Estimarea nivelului de implementare în % (2010- 2015) 56% 40% 51% 40% 51% 49,2%
 • 22. Pagina 23 • Semnarea MdÎ pentru implementarea proiectelor SGI. • Acordarea suportului către ADR-uri în implementarea proiectelor SGI în baza a celor 5 elemente ale pentagonului. • Dezvoltarea și aprobarea TdR necesari pentru implementarea proiectelor (CC, CIM). • Organizarea întîlnirilor per sector. • Acordarea suportului către ADR-uri în lansarea proiectelor tehnice de EE finanțate din FNEE. Prioritățile DI 1 pentru perioada Iunie- September 2014
 • 23. Pagina 24 Preocupări • Investițiile și volumul acestora nu asigură DR; • Proprietatea asupra proiectelor în toate cele 5 componente solicită mai multă implicare, timp și resurse umane; • Suport MDRC în facilitarea utilizării a tehnologiilor modernizate, care sunt mai eficiente! • Sistema de statistică! • Implicarea sectorială a ministerelor! • Forme CIM viabile & slabe! • … ?
 • 24. Pagina 25 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 25. Pagina 26 Domeniul de intervenţie 2 – Planificarea şi programarea regională Progres 1 ianuarie – 31 mai, 2014 Priorități pentru 1 iunie – 30 septembrie, 2014 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Chişinău, 13 iunie 2014
 • 26. Pagina 27 • Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Domeniului de intervenţie 2: Autorităţile publice regionale şi locale planifică în mod eficient investiţii strategice în cele trei sectoare prioritare (aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor solide şi eficienţa energetică a clădirilor publice). Prezumţia de bază
 • 27. Pagina 29 Logica intervenției Regional Planning (1) Project Identification (1B) Project Development (2A) Targeted Sector Reform (3B) Finanțare (3) Proiectele și serviciile durabile introduc schimbări durabile Planificarea Regională (1A) Identificarea proiectului Elaborarea proiectului Reforma în sectorul vizat (2B)
 • 28. Pagina 30 Context – Evoluții Noi activități lansate: Sectorul Planificarea regională sectorială Elaborarea proiectelor (1) Elaborarea proiectului spre etapa gata de finanțare (2) Alimentarea cu apă și canalizare BMZ- Suedia BMZ-Suedia UE-PPDR Managementul deșeurilor solide BMZ-Suedia BMZ-Suedia UE-PPDR Eficiența energetică în clădirile publice BMZ-Suedia BMZ-Suedia UE-PPDR Drumurile locale /regionale UE-PPDR UE-PPDR UE-PPDR • În 2014, MSPL a lansat componenta Suport complementar pentru sectorul privat (SCSP).
 • 29. Pagina 31 Planificarea și programarea regională sectorială Domeniul de activitate → Sectorul↓ Planificarea regională sectorială Elaborarea proiectelor Alimentarea cu apă și canalizare • 3 proiecte a PRS elaborate (acum: etapa de consultări publice). • PRS pentru regiunea Nord: aprobat (06 iunie). • PRS Centru: spre aprobare de către CRD (iulie). • PRS Sud: spre consultări publice (17 iunie), aprobarea CDR (19 iunie). • Metodologia de identificare și dezvoltare a CPP elaborată și aprobată de către MDRC, MM and GL(RS). • 45 CPP-uri analizate. Managementul deșeurilor solide • 2 PRS aprobate de CDR Nord și CDR Centru. • Abordarea în două etape agreată. • 3 echipe de proiect stabilite și 3 planuri de lucru agreate. Drumuri locale și regionale • Capitolele 1 & 2 a celor 3 PRS elaborate (vor fi prezentate ADR, MDRC în iunie). • Metodologia de identificare a CPP elaborată (va fi prezentată ADR și MDRC în iunie).
 • 30. Pagina 32 Planificarea și programarea regională sectorială Domeniul de activitate → Sectorul↓ Planificarea regională sectorială Elaborarea proiectelor Eficiența energetică în clădiri publice • 3 PRSs aprobate de CDR Nort, Centru și Sud (februarie) • Vizite în teren efectuate și lista celor 33 PPC agreată cu MDRC și GL(RS); • 33 “Rapoarte cu privire la a analiza eficienței energetice” în proces de elaborare; • Elaborarea a 24 CPV în proces (termen limită-iunie) Suportul complementar al sectorului privat • 1 grup de lucru național și 3 grupuri de lucru regionale stabilite. • Planuri naționale și regionale elaborate. • Memorandum de înțelegere – implementarea SCSP- discutat și aprobat. • 3 sesiuni cu GL desfășurate. N/A
 • 31. Pagina 33 Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2 pentru perioada 1 ianuarie - 31 mai, 2014 Domeniul de activitate al DI 2 PRS DP CC Total EE în clădirile publice Nivelul de progres 1 ian-31 mai 4 4 4 4 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 50% 50% 66,7% MDS Nivelul de progres 1 ian-31 mai 4 4 4 4 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 25% 40% 55% DRL Nivelul de progres 1 ian-31 mai 3 3 3 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 65% 10% 30% 35% AAC Nivelul de progres 1 ian-31 mai 4 3 4 4 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 80% 20% 50% 50% SCSP Nivelul de progres 1 ian-31 mai 4 N/A 4 4 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 50% N/A 30% 40% Total Nivelul de progres 1 ian-31 mai 4 3,5 4 4 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 79% 26,3% 40% 48,4%
 • 32. Pagina 3424/09/2013 Planificarea și programarea regională sectorială - Activități planificate pentru iunie-septembrie, 2014 Domeniul de activitate al DI 2/Sector Planificarea regional sectorialpă (PRS) Dezvoltarea proiectelor/ Implementarea PRS Dezvoltarea capacităților Eficiența energetică în clădiri publice Nu se aplică • 18 concepte de proiecte viabile (CPV) aprobate de către MDRC şi 3 regiuni de dezvoltare. • 3 ateliere de lucru pentru GLP cu privire la elaborarea CPP - >CPV organizate. Management ul deșeurilor solide Nu se aplică • 3 comunicate de presă distribuite , CPP promovate în cadrul reuniunilor donatorilor, 3 ateliere de lucru cu echipele de proiect (1x3/PPC) organizate; • 3 ateliere de lucru pentru GLP cu privire la dezvoltarea proiectului (inclusiv alegerea rampei de gunoi şi evaluări ale impactului asupra mediului) finalizate, Drumuri regionale și locale • Finalizarea a 3 proiecte de programe regionale sectoriale în sectorul drumurilor locale şi regionale. • Metodologia de identificare a CPP în sectorul DLR aprobată de către MDRC; • Identificarea CPP • 2 ateliere de lucru sectoriale privind PSR în sectorul DLR şi CPP organizate în fiecare regiune (6 în total) •
 • 33. Pagina 3524/09/2013 Domeniul de activitate al DI 2/Sector Planificarea regional sectorialpă (PRS) Dezvoltarea proiectelor/ Implementarea PRS Dezvoltarea capacităților Aprovizionar ea cu apă și canalizare • 2 proiecte de programe regionale sectoriale în sectorul alimentării cu apă şi a canalizării aprobate de CDR Centrul şi Sud, • 33 echipe de proiect responsabile pe sectorul AAC create; • 33 vizite la faţa locului în cadrul proiectului AAC desfăşurate; • 33 CPP analizate; • Lista CPP aprobată; • Dezvoltarea ulterioară a CPP; • Progrese înregistrate în identificarea şi evaluarea CPV. • 3 ateliere de lucru pentru GLP cu privire la elaborarea CPP ->CPV finalizate. Planificarea și programarea regională sectorială - Activități planificate pentru iunie-septembrie, 2014
 • 34. Pagina 3624/09/2013 Domeniul de activitate al DI 2/Sector Planificarea regională Consolidarea capacităților Suportul complementar al sectorului privat • Un plan de acţiuni comun trimestrial, actualizat şi aprobat de către Grupul de Lucru. • 3 sesiuni pentru GLR organizate. • 3 sesiuni de instruire organizate în 3 regiuni pentru sectorul privat şi pentru ADR-uri. • 1 sesiune de formare a formatorilor organizate pentru profesioniştii care vor fi ulterior implicaţi în servicii de consultanţă ţi sesiuni de instruire care urmează să fie organizate în regiuni. • Baza de date privind întreprinderile sectoriale creată de CCI. • Ghid de achiziţii publice pentru sectorul privat elaborat. Planificarea și programarea regională sectorială - Activități planificate pentru iunie-septembrie, 2014
 • 35. Pagina 37 Domenii transversale în DI 2
 • 36. Pagina 38 Consolidarea capacităţilor în vederea implementării programelor de cooperare transfrontalieră - (CTF) • Organizarea a 2 ședințe a grupului de lucru privind programele de cooperare transfontalieră pentru perioada 2014-2020. • Elaborarea unui concept privind sistemul național al Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a principiului de gestiunare comună a programelor de cooperare transfrontalieră 2014-2020. • Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind instituirea sistemului de management și control, în conformitate cu Regulamentul CE privind normele comune pentru programele de cooperare transfrontalieră.
 • 37. Pagina 39 Realizarea politicilor de dezvoltare regională prin intermediul consolidării capacităţilor APL-urilor, ADR-urilor, CRD-urilor - (AAP) • Implementarea a 2 cursuri „Planificare strategică integrată la nivel local și regional” – 99 reprezentanți ai APL I, II. • Implementarea a trei cursuri „Dezvoltarea regională” – 65 reprezentanți ai APL I, II. • 8 stagiari ai AAP au avut posibilitatea de a-şi consolida competenţele practice în domeniul planificării şi programării regionale. 29% 50% 21% Date dezagregate privind regiunile de dezvoltare Nord Centru Sud 26% 52% 22% Date dezagregate privind regiunile de dezvoltare Nord Centru Sud
 • 38. Pagina 40 Comunicarea în domeniul dezvoltării regionale • Concluzii relevante ale raportul de monitorizare mass-media, pentru optimizarea proceselor relaţiilor publice prezentate partenerilor principalri MDRC/ ADR. • SIADR (sistemul informaţional pentru ADR) este un sistem informațional de management, care urmează a fi conectat la SIGEDIA, este operaţional, dar cu mici deficiențe. Urmează pilotarea și interconectarea.
 • 39. Pagina 41 • Indicator-cheie: Cele 3 ADR-uri au stabilit un sistem de MBR pentru toate proiectele de instrastructură finanțate din Suportul German pentru Investiții. • 4 sesiuni de lucru privind integrarea MBR în proiectele-pilot au fost organizate în cele 3 regiuni cu participarea reprezentanților ADR, MDRC și GIZ. • Proiectele cadrelor logice, cadrele de evidență a riscurilor și aranjamentele de management ale proiectelor- pilot discutate și agreate preliminar. Monitorizarea și evaluarea bazată pe rezultate (MBR)
 • 40. Pagina 42 Dezvoltarea regională – aspecte pe orizontală • Cea de- a 4-a ediție 4-a Conferință Internațională privind Depășirea disparităților regionale cu genericul Implementarea politicilor de dezvoltare regională: Care sunt factorii cheie pentru succes? și cu participarea a 150 de participanți organizată cu succes. • Raportul de Evaluare a Procesului de Planificare regională sectorială finalizat. • Proiectul Ghidului “Calea de dezvoltare a proiectelor de investiții publice” elaborat.
 • 41. Pagina 43 Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2- domenii transversale- pentru perioada 1 ianuarie - 31 mai, 2014 Domeniu de activitate/ DI 2 AAP CTF M&E Comunica rea Apecte orizontale în domeniul DR Nivelul de progres 1 ian-31 mai 4 3 4 4 3 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 65% 70% 30% 75% 60%
 • 42. Pagina 4424/09/2013 AAP CTF MBR Comunicarea în DR • Elaborarea materialelor de instruire și pilotarea cursului de „Dezvoltarea leadership-ului în administraţia publică”. • Organizarea intruirilor privind consolidarea capacităților formatorilor din cadrul AAP, MDRC, ADR. • Elaborarea propunerilor de ajustare a regulamentelor interne ale instituțiilor responsabile de managementpentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020, în conformitate cu Regulamentul CE privind regulile de gestionare comuna a programelor finantate din Intrumentul European de Vecinătate • Organizarea ședintelor grupului de lucru privind programele de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2014-2020. • 1 atelier de lucru comun privind validarea integrării MBR în proiectul pilot organizat cu participarea ADR-urilor / MDRC • Misiune direcţionată către sprijinirea integrării mai ample a MBR în cadrul sistemului de M şi E la nivel naţional şi regional desfăşurată şi proiectele de recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi evaluare a procesului de dezvoltare regională oferite. • 10 specialişti din cadrul MDRC / ADR instruiţi în desfăşurarea campaniilor de sensibilizare. • SIADR (Sistemul Informaţional pentru ADR- uri) – Sistemul de gestionare a informaţiilor conectat la SIGEDIA – este operaţional. Activități planificate pentru iunie-septembrie, 2014
 • 43. Pagina 45 Raportul inițial la Acordului de Delegare al UE către GIZ Planificarea regională și portofoliul de proiecte (“project pipelines”) pentru regiunile de dezvoltare Nord, Sud și Centru din Republica Moldova
 • 44. Pagina 46 Context Obiectivul general Sprijinirea Republicii Moldova în promovarea coeziunii sale economice, sociale şi teritoriale cu accent pe elaborarea cadrului politic, juridic, instituţional şi de dezvoltare pentru o politică de dezvoltare eficientă în regiunile Moldovei. Co-finanțare UE • 5 milioane EUR Domeniul de aplicare • Facilitarea unui proces de planificare regională care să conducă la elaborarea unui flux de proiecte relevant în domeniile specificate şi în materie de preocupări ale politicii de coeziune UE şi DR. • Fortificarea capacităţilor esenţiale pentru susţinerea obiectivelor menţionate anterior şi sprijinirea unui proces mai amplu de dezvoltare regională. Rezultate scontate • Planuri regionale detaliate care acoperă cinci domenii tematice esenţiale pentru dezvoltarea regiunilor din Moldova (AAC, MDS, drumuri locale de importanţă cheie şi din acestea planuri regionale operaţionale actualizate pentru fiecare regiune (N, S, C). • Planuri regionale operaţionale actualizate pentru fiecare regiune, unde instituţiile de dezvoltare regională să fie funcţionale. • Capacitate validată în rândul organelor responsabile relevante pentru rezultatele prezentate mai sus, inclusiv capacitatea de a gestiona în mod continuu un flux de proiecte. • Flux de proiecte gata de implementare, finanţare şi achiziţionare.
 • 45. Pagina 47 Ținte • 11 Planuri regionale sectoriale (AAC, MDS, EE, DRL) pentru cele 3 regiuni (Nord, Centru, Sud) elaborate și aprobate (Notă: în regiunea Sud – nu se va elabora PRS în MDS). • Dezvoltarea a 39 proiecte de investiții spre finanțare echivalente cu un buget total de 103 milioane EUR (Notă: inițial ținta era de un echivalent de buget total de 205 milioane EUR). • Toate proiectele se vor elabora în baza planificării regionale/locale sectorială integrată și în conformitate cu prioritațile și normele sectoriale (uneori mai riguroase decît cele naționale/locale existente).
 • 46. Pagina 48 Dezvoltarea proiectelor – Proiecte și Concepte Posibile de Proiect Referința acceptată pentru etapa aceasta a activității: 103,64 mln. Euro (adică CPP-uri aprobate 33 mln. Euro (EE)+ 71 mln.Euro (MDS), toate fiind ancorate în planurile regionale sectoriale). Sector Programe regionale sectoriale elaborate Fișe de proiect elaborate (CPP-uri) Valoarea indicativă a tuturor proiectelor concrete (mln. Euro) Eficiența energetică în clădirile publice 3 33 + 66 în format prefișă (+ 2 gata de lansare + 9 în așteptarea de finanțare 33: 32 mln Euro 66: 52 mln Euro 2: finanțate:2 mln Euro 9: în așteptarea de finanțare: 11 mln Euro Managementul deșeurilor solide 2 5 (+1) în format CPP 71 Alimenatarea cu apă și canalizare 3 33 (est.) 70 (est.) Drumuri regionale și locale 3 90 (est.) VFD Suportul complementar al sectorului privat (Inițial – dezvoltarea mediului de afaceri) Acest compartiment nu va urma întocmai practica. Metodologia PRS aplicată pentru celelalte sectoare
 • 47. Pagina 49 Bugetul estimativ al proiectelor spre finanțare Documentația Număr (în perspectiva de a deveni proiecte gata de lansare ) Mln. Euro (cu valoare indicativă) Eficiența energetică în clădirile publice Va include documente echivalente cu studiile de fezabilitate, în conformitate cu standardele deja aprobate de Departamentul GIZ pentru Construcții 12 PGL (echivalent) 11,8 Managementul deșeurilor solide Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de Planurile Regionale. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, AIM, schița conceptuală 3 (+3) 26,1 Alimentarea cu apă și canalizare Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de Planurile Regionale. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, Planul de management al mediului, schița conceptuală 12 25 Drumuri regionale și locale Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de Planurile Regionale. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, Planul de management al mediului, schița conceptuală 12 x 15 km (180km) 40 102,9
 • 48. Pagina 50 • Eficiența energetică în clădiri publice • În domeniul EE, există mai multe proiecte decât finanțe disponibile (deficit: aprox. 14 mln. Euro către sfârșitul anului 2015, 25 mln. Euro, în cazul în care nu se vor găsi surse de finanțare. • Managementul deșeurilor solide • În domeniul MDS, deficitul de resurse care se aşteaptă în T2-2015 nu permite finalizarea proiectului tehnic şi a documentelor de licitaţie privind infrastructura majoră în 3 zone de MDS şi accelerarea lucrărilor în alte 3 zone. • Alimentarea cu apă și canalizare • În domeniul AAC deficitul de resurse care se aşteaptă în T2-2015 nu permite finalizarea proiectului tehnic şi a documentelor de licitaţie pentru infrastructura majoră AAC în 12 centre raionale şi extinderea către alte zone. • Pentru 12 proiecte vor fi finalizate studiile de fezabilitate /PMM și proiectele conceptuale tehnice, cu perspectiva implementării către începutul anului 2016 (aprox. 25 mln. Euro pentru investiții) • Drumuri regionale și sectoriale • Va fi determinat, dar pare ca va fi similar AAC Dificultăți privind finanțarea
 • 49. Pagina 51 Vor fi necesare resurse suplimentare: • Pentru a finanța implementarea unor proiecte gata sau practic gata de lansare, cu o valoare estimată (în mod conservativ) de 100 mln. Euro, către sfârșitul anului 2015 / începutul anului 2016. • Pentru a oferi suport în finalizarea procesului de elaborare a proiectelor, în anumite domenii „masive”, precum MDS, AAC În condițiile în care MDRC, ADR-urile, gestionarii locali lucrează asupra elaborării de programe, proiecte și sectoare de respectare a reformelor (SNIP/GOST etc.) IIF, finanțatorii trebuie să anticipeze situația și să se pregătească pentru o schimbare majoră, dacă va fi cerere reală. Concluzii
 • 50. Pagina 52 Preocupări care necesită să fie abordate • Poate fi finanțată implementarea proiectelor în curs de dezvoltare în perioada 2015+? • Există condiții necesare de capacitate pentru a asigura elaborarea programelor și proiectelor? • Ce responsabilități ale părților interesate la nivel național, regional și local sunt implicite pentru aceste programe?
 • 51. Pagina 53 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 52. Pagina 54 Sumarul rezultatelor Misiunii de evaluare intermediară a MSPL și Proiectul modelului de rezultate revizuit al proiectului
 • 53. Pagina 55 Sumarul rezultatelor evaluării intermediare a MSPL Concluzia generală: • Programul MSPL se desfăşoară foarte bine şi a fost capabil să se adapteze cu o extraordinară flexibilitate la condiţiile în continuă schimbare. • Implicarea masivă şi ghidarea din partea partenerilor contribuie la asigurarea unei înalte popularităţi şi a unei reputaţii bune a proiectului în Republica Moldova. 24/09/2013 • Misiunea a avut loc în februarie 2014.
 • 54. Pagina 56 Aspecte pentru îmbunătățire și recomandări (1) 1. Guvernarea la diferite nivele /Consultanţă în elaborarea politicilor /dialog Recomandare: A adăuga la conceptul de proiect actual componenta de dialog în domeniul politicilor și consultanță la nivel național 2. Abordarea strategică pentru finanţarea continuă a proiectelor identificate Recomandare: Este necesar de a asigura o legătură directă cu diverse fonduri naţionale de investiţii şi cu surse de finanţare (Notă: La sfârşitul anului 2015, vor fi necesare fonduri pentru a implementa investiții în o valoare totală de aproximativ 100 mln. EUR). 24/09/2013
 • 55. Pagina 57 3. Dezvoltarea capacităților (DC) Este indiscutabil faptul că s-au implementat multe activități în acest sens. Însă, abordarea actuală de dezvoltare a capacităților aplicată de MSPL nu este suficientă și manifestă lacune în materie de durabilitate. Recomandare: Este necesar de elaborat o abordare mai comprehensivă și instituționalizată de DC. Aspecte pentru îmbunătățire și recomandări (2)
 • 56. Pagina 58 4. Cooperarea intercomunitară (CIM) CIM este unul dintre principalele instrumente care vor fi implementate de proiectul MSPL pentru a asigura investiţii durabile în infrastructură și servicii publice locale bazate pe cerere. Recomandare:  Elaborarea și stabilirea unor proceduri formalizate și instituționalizate a procedurilor CIM și coordonarea acestora cu partenerii și donatorii. 5. Agenţiile de Dezvoltare Regională Recomandare:  Colaborarea cu ADR-urile ar trebui să se bazeze pe o abordare mai conceptualizată: Definirea rolului lor în “dezvoltarea regiunilor”  Clarificarea rolului ADR-urilor: dacă acestea pot fi agenţii „neutre” la nivel regional, dacă toate (cel puţin o mare parte din) sectoarele care oferă servicii APL pot beneficia de activitatea acestora. 24/09/2013 Aspecte pentru îmbunătățire și recomandări (3)
 • 57. Pagina 59 6. Cooperarea inter-sectorială / Grupul de lucru sectorial regional (GLSR) Grupul de lucru sectorial regional (GLSR) este instituţia-cheie în dezvoltarea PRS al regiunii sale. GLSR este un mecanism eficient de dezvoltare a PRS. Recomandare:  Rolul acestei instituţii-cheie ar trebui să fie consolidat, de ex: scopul GLSR ar putea fi extins - implicarea în sprijinirea implementării şi monitorizării proiectelor din PRS.  Mai mult decît aceasta: implicarea la promovarea guvernării sectoriale, iinclusiv a transparenţei şi responsabilităţii şi să devină o bază de cunoştinţe pentru acest sector în regiune. 24/09/2013 Aspecte pentru îmbunătățire și recomandări (4)
 • 58. Pagina 60 7. Consiliile Regionale pentru Dezvoltare (CRD-uri) CRD-urile au un rol important în asigurarea participării eficiente, incluziunea altor sectoare relevante în domeniul dezvoltării la nivel regional,monitorizare și control. Recomandare:  Colaborarea cu CRD-urile trebuie să fie intensificată, pentru a le consolida capacitatea de a-și exercita funcțiile în conformitate cu legea în vigoare. 8. Modelul de rezultate și monitorizarea Modelul actual de rezultate și sistemul de monitorizare al proiectelor-pilot pare a dificil în termeni practic pentru asigurarea managementului eficient al acestuia. Recomandare: Necesită a fi simplificat și ajustat (nu doar pentru proiectele pilot, ci pentru întregul proiect), precum și elaborat ca și model pentru MDRC în administrarea proiectelor. 24/09/2013 Aspecte pentru îmbunătățire și recomandări (5)
 • 59. Pagina 61 9. Generale Creşterea constantă a MSPL presupune riscul ca proiectul să se desconcentreze şi să fie mai dificil de gestionat în contextul mandatului actual. Recomandare:  proiectul de MSPL trebuie să elaboreze o viziune pe termen scurt şi mediu şi anumite criterii care să permită o mai bună evaluare a măsurii în care solicitările ulterioare parvenite fie de la Guvernul RM, fie de la cel din Germania se încadrează în cadrul existent sau deopotrivă. 24/09/2013 Aspecte pentru îmbunătățire și recomandări (6)
 • 60. Pagina 62 MSPL - Obiectiv: Serviciile Publice Locale în cele 3 dimensiuni prioritare (MDS, AAC şi EE) sunt îmbunătăţite în oraşele şi satele selectate DI 1: Autorităţile Publice Locale cooperează eficient şi gestionează îmbunătățirea serviciilor publice locale DI 2: Autorităţile Publice Locale şi cele Regionale planifică eficient investiţiile strategice în cele 3-5 sectoare prioritare Fondul - BMZ: MDRC şi ADR gestionează eficient Fondul – BMZ pentru Dezvoltarea Regională Accesul cetăţenilor (bărbaţi şi femei) la servicii publice de calitate şi accesibile s-a majorat ADR-uri capabile să acorde asistența în furnizarea serviciilor îmbunătăţite Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 103 Mio RTG Proiecte gata de finanţare + Dezv. Drumurilor şi Suportul complementar al sec. privat 700.000 în AAC Obiectivele Strategiilor Naţionale Sectoriale: • Mediu • Eficienţa Energetică • Apă şi Canalizare • Managementul Deşeurilor Solide • Transport/Drumuri • Dezvoltarea afacerilor Presupuneri: • Pentru DR există un cadru legal şi instituţional coerent; • Cooperare armonioasă între ministerele de resort pentru DR • Sunt disponibile şi aliniate fondurile naţionale şi ale donatorilor Dezvoltarea echilibrată şi durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale MD Diminuarea disparităţilor locale, inter- şi intra- regionale Consolidarea instituţiilor de dezvoltare regională în regiunile ţării Dezvoltarea şi promovarea planificării integrate şi participative în procesul de dezvoltare regională MSPL Modelul Rezultatelor actual General (Nivel de Program)
 • 61. Pagina 63 Pentagonul pentru furnizarea serviciului public eficient/durabil Infrastructura implementată în conformitate cu standardele de calitate şi regulamentele definite Mecanism structurat de dialogare pentru a transfera/împărtăși bunele pactici și lecțiile învățate este stabilit Dezvoltarea echilibrată şi durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale MD Diminuarea disparităţilor locale, inter- şi intra- regionale Consolidarea instituţiilor de dezvoltare regională în regiunile ţării Dezvoltarea şi promovarea planificării integrate şi participative în procesul de dezvoltare regională Obiectivele Strategiilor Naţionale Sectoriale: • Mediu • Eficienţa Energetică • Apă şi Canalizare • Managementul Deşeurilor Solide • Transport/Drumuri • Dezvoltarea afacerilor Sistemul de Gestionare a Cunoştinţelor este funcţional Accesul cetăţenilor (bărbaţi şi femei) la servicii publice de calitate şi accesibile s-a majorat Sisteminstituționalizatde dezvoltareacapacitățilorladiferiteniveluri APL şi Prestatorii de Servicii sunt capabili să gestioneze şi să presteze servicii calitative și accesibile cetățenilor APL-urile instituționalizează cooperarea pentru asigurarea gestionării de succes a serviciului îmbunătățit Măsurile (pilot) de îmbunătățire a serviciilor publice sunt armonizate cu documentele strategice de planificare şi programare națională, regională și locală APL-urile și Cetăţenii se implică activ în identificarea necesităților, implementarea şi monitorizarea serviciului DI 1: Autorităţile Publice Locale cooperează eficient şi gestionează îmbunătățirea serviciilor publice locale Fondul - BMZ: MDRC şi ADR gestionează eficient Fondul – BMZ pentru Dezvoltarea Regională National Regional Development Strategy Propuneri pentru un viitor Model al Rezultatelor pentru MSPL, DI 1
 • 62. Pagina 64 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 63. Pagina 65 • Raport de progres Nr. 10 al MSPL poate fi accesat la http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=862&t=/Rapoarte-de- progres/Raport-de-progres-nr-10-ianuarie-mai-2014 • Raportul inițial pentru cofinantarea UE poate fi accesat la http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=855&t=/Rapoarte-de- progres/Raport-initial-Planificare-Regionala-si-Portofoliu-de-Proiecte- pentru-Regiunile-de-Dezvoltare-Nord-Sud-Centru-in-Republica- Moldova • Materiale de la cea de-a a 4 Conferință: http://serviciilocale.md/libview.php?l=en&idc=46&id=840&t=/Publication s-and-Resources/Regional-Development/Support-materials-of-the-4th- International-Conference-on-Overcoming-Regional-Disparities • Planul anual de activități pentru anul 2014 poate fi accesat la http://serviciilocale.md/public/files/2014_02_20_MLPS_Annual_Plan_2 014_IA1IA2_LB_ROM_FINAL.pdf 24/09/2013 Documentele principale ale Ședinței CD
 • 64. Pagina 66 Fiţi bineveniţi să investiţi! Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Chișinău, strada Bulgară 31a T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 Internet: www.giz.de, www.serviciilocale.md

Related Documents