Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova
Şedinţa Comitetului Director
21 februarie 2014
Pagina 1
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica
Moldova
•
•
În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-G...
Contribuţia germană: 17,9 milioane de Euro
• Total: 17,9 milioane de euro
•
Asistenţă tehnică – 10,6 milioane de Euro
• 2...
Co-finanţare din partea Guvernului Român în mărime
de 0,7 milioane de Euro
Proiect-pilot – investiţii de capital şi achizi...
Co-finanţare din partea Guvernului Suedez în mărime de 5,5
milioane de Euro
3,3 milioane de euro (2012-2014)
• Planuri ope...
Co-finanţare din partea Guvernului Suedez în mărime de 5,5
milioane de Euro
2.2 milioane de euro (2014)
• Sprijin acordat ...
Co-finanţare din partea Uniunii Europene în mărime de 5,0
milioane de Euro
Obiectivul
general
Sprijinirea Republicii Mol...
Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale
Progres Iulie – Decembrie 2013 < & > Perspective 2014
Modernizarea se...
Prezumţia de bază
• Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului
Domeniului de intervenţie 1:
Autorităţile publi...
Model de sprijin
1. Planificare şi
programare
integrată
la nivel local
Abordare
comprehensivă
5. Mobilizarea şi
sensibil...
DI1 Model de rezultate
> Consolidarea strategică a
capacităţilor APL-urilor
> Accesibilitate
> Prestarea, gestionarea du...
Sistem de iluminare stradală eficient
din punct de vedere energetic în
raionul Soroca
Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în
...
< 1. Planificare şi programare strategică
locală
MDS
• S-a convenit asupra graficului de curăţire a 4 platforme temporare ...
< 2. Cooperarea intercomunitară
MDS
• APL-urile au convenit asupra selectării a 4 depozite temporare de deşeuri pentru a f...
< 3. Investiţii de capital şi achiziţionare de echipament
MDS
• Toate echipamentele au fost achiziţionate şi transferate
•...
< 4. Consolidarea capacităţii APL-urilor şi a furnizorilor de
servicii
MDS
• Planul de acţiuni pentru dezvoltarea capacită...
< 5. Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor
MDS
• Mobilizarea comunităţii - în curs de desfăşurare
• ONG-uri co...
Preocupări care necesită să fie abordate
As
pe
ct
e
pe
nt
ru
di
sc
uţ
ie
• Investiţiile şi volumele actuale nu satis...
ie
ţ
cu
MSPL DI2 Flux de proiecte
isînregistrate în cadrul proiectului urmează să
Previziuni privind progresele
d
fie înto...
Model de sprijin
1. Planificare şi
programare
integrată
la nivel local
Abordare
comprehensivă
5. Mobilizarea şi
sensibil...
> 1. Planificare şi programare strategică locală
Integrate / elaborate la nivel de raioane / în funcţie de necesităţile pr...
> 2. Cooperare intercomunitară
SDSE raionale + SF ~ identificarea modalităţilor de contractare a CIM
Raioanele Şoldăneşti,...
> 3. Investiţii planificate
Raionul Rîşcani (Cluster-ul Prut)
> Costeşti – Suplimentarea numărului de vehicule şi extinder...
Privire de ansamblu asupra implementării investi țiilor
Grup de
lucru
MDRC,
GIZ, APL
Verificare
Sediul
central GIZ
Aprob...
Implementarea investiției SGI =
Procesul de construcție
Sprijin din partea
Managerului local de
Proiect?
ADR
Supraveghet...
FEE Conceptul de sprijin
FEE
ADR
> Monitorizare
Grant GIZ
ETS
Consiliere
t
ran
G
de
e
el re
od rui
M st
in
MSPL
Sue...
> 4. Consolidarea capacităților APL-urilor și a furnizorilor de
servicii
> capacități optimizate pentru a gestiona și menț...
> 5. Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor
> îmbunătățirea serviciilor publice locale este o activitate ce-l v...
MSPL DI1 Domeniile intersectoriale
Experiențe de CIM
• …aduse la cunoștință în cadrul evenimentelor regionale și a
conferi...
Domeniul de intervenţie 2 – Planificarea şi
programarea regională
Progres Iulie – Decembrie 2013 < & > Perspective 2014
M...
Context – Realizări majore
Scenariul B care implică asistență completă din partea UE, semnat între GIZ-UE în
noiembrie 201...
Domeniile-cheie de progres
Direcția de lucru
Planificarea
regională
Elaborarea proiectului
(1) (fișă)
Elaborarea proiec...
Planificarea sectorială regională /Elaborarea proiectelor
Direcția de lucuru
Planificarea regională
Elaborarea proiectul...
Planificarea și programarea regională analiza
procesului de elaborare a proiectului
Indicatorul-cheie pentru activitatea n...
Legătura cu indicatorul-cheie
Toate conceptele de proiect privind Programele Sectoriale Regionale sunt:
•
În conformitate...
Elaborarea proiectului – Proiecte și Concepte Posibile de Proiect
Fișe de proiect
elaborate (CPP-uri)
Valoarea indicativă...
Problema finanțării proiectelor și a pregătirii proiectelor
Documentația
Eficiența
energetică
Număr (în
Mln. Euro (cu
pe...
Logica
Planificarea
Regională (1)
Elaborarea
proiectului
Identificarea
proiectului
Reforma
în sectorul
vizat (3B)
Fin...
Probleme privind finanțarea
•
În domeniul EE există mai multe proiecte decât finanțe disponibile (deficit: aprox. 9 mln.
...
Concluzii
Vor fi necesare resurse suplimentare:
•
(i) pentru a finanța implementarea unor proiecte gata sau practic gata...
Consolidarea capacităţilor în vederea implementării
programelor IEVP şi aplicării pentru programele IEV
•
Organizarea a o...
Consolidarea capacităţilor în vederea implementării
programelor IEVP şi aplicării pentru programele IEV
•
Organizarea a t...
Realizarea politicilor de dezvoltare regională prin
intermediul consolidării capacităţilor APL-urilor,
ADR-urilor, CRD-uri...
Activități viitoare
•
Organizarea ședintelor grupului de lucru privind programele de
cooperare transfrontalieră pentru pe...
Vă mulţumim pentru atenţie.
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
Chișinău, strada Bulgară 31a
T + 373 22 ...
of 45

Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

 • 1. Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Şedinţa Comitetului Director 21 februarie 2014 Pagina 1
 • 2. Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova • • În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania noiembrie 2009 Durata - 6 ani: 1/2010 – 12/2015 • Partenerii instituţionali principali: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională • Contribuţia părţii germane: 17,9 milioane de Euro • Asistenţă tehnică – 10,6 milioane de Euro • Suportul German pentru Investiţii – 7,3 milioane de Euro Co-finanţare din partea Guvernului Român – 0,7 milioane de Euro Co-finanţare din partea Guvernului Suedez – 5,5 milioane de Euro Co-finanţare din partea Uniunii Europene – 5,0 milioane de Euro • • • Pagina 2
 • 3. Contribuţia germană: 17,9 milioane de Euro • Total: 17,9 milioane de euro • Asistenţă tehnică – 10,6 milioane de Euro • 2010 – 2013: 5,1 milioane de Euro • 2014: 2,0 milioane de Euro • Investiţii destinate proiectelor-pilot: 3,6 milioane de Euro • Suport German pentru Investiţii– 7,3 milioane de Euro • Investiţii • 12 angajați ai ADR-urilor (4 Nord / 5 Centru / 3 Sud) Pagina 3
 • 4. Co-finanţare din partea Guvernului Român în mărime de 0,7 milioane de Euro Proiect-pilot – investiţii de capital şi achiziţionare de echipamente Îmbunătăţirea serviciului de aprovizionare cu apă şi canalizare din satul Roşu, raionul Cahul Pagina 4
 • 5. Co-finanţare din partea Guvernului Suedez în mărime de 5,5 milioane de Euro 3,3 milioane de euro (2012-2014) • Planuri operaţionale regionale în domeniul AAC, MDS şi EE în clădirile publice (de către Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud) elaborate. • Indicatori regionali stabiliţi în domeniile menţionate mai sus şi baze de date elaborate. • Modele de procese de proiectare transparente şi participative elaborate, bazate în cea mai mare măsură pe metodologia clasică a focusgrupului, cu participarea părţilor interesate cheie din sectoarele vizate, societatea civilă şi sectorul privat precum şi a specialiştilor externi. • Mecanisme şi proceduri oficiale de coordonare şi colaborare cu ministerele sectoriale responsabile (Ministerul Mediului şi Ministerul Economiei) elaborate. Pagina 5
 • 6. Co-finanţare din partea Guvernului Suedez în mărime de 5,5 milioane de Euro 2.2 milioane de euro (2014) • Sprijin acordat instituţiilor de dezvoltare regională şi autorităţilor publice locale. > Implementarea proiectelor investiţionale în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice locale. Puncte de reper: • Proiecte de investiţii elaborate în domeniul dezvoltării regionale la etapa premergătoare iniţierii procedurii de achiziţie (volumul - 6 milioane de Euro). • Gestionarea punerii în aplicare a proiectelor de către ADRuri fără lacune majore (fonduri de investiţii aferente, furnizate de către Germania). • Îmbunătăţirea gestionării proiectelor de către APL-uri, cu susţinerea auditorilor energetici autorizaţi şi finanţare din partea Fondului Naţional pentru Eficienţă Energetică. Pagina 6
 • 7. Co-finanţare din partea Uniunii Europene în mărime de 5,0 milioane de Euro Obiectivul general Sprijinirea Republicii Moldova în promovarea coeziunii sale economice, sociale şi teritoriale cu accent pe elaborarea cadrului politic, juridic, instituţional şi de dezvoltare pentru o politică de dezvoltare eficientă în regiunile Moldovei. Domeniul de • aplicare Facilitarea unui proces de planificare regională care să conducă la elaborarea unui flux de proiecte relevant în domeniile specificate şi în materie de preocupări ale politicii de coeziune UE şi DR. • Fortificarea capacităţilor esenţiale pentru susţinerea obiectivelor menţionate anterior şi sprijinirea unui proces mai amplu de dezvoltare regională. • Planuri regionale detaliate care acoperă cinci domenii tematice esenţiale pentru dezvoltarea regiunilor din Moldova (AAC, MDS, drumuri locale de importanţă cheie şi din acestea planuri regionale operaţionale actualizate pentru fiecare regiune (N, S, C). • Planuri regionale operaţionale actualizate pentru fiecare regiune, unde instituţiile de dezvoltare regională să fie funcţionale. • Capacitate validată în rândul organelor responsabile relevante pentru rezultatele prezentate mai sus, inclusiv capacitatea de a gestiona în mod continuu un flux de proiecte. • Flux de proiecte gata de implementare, finanţare şi achiziţionare. Rezultate scontate Pagina 7
 • 8. Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale Progres Iulie – Decembrie 2013 < & > Perspective 2014 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Chişinău, 21 februarie 2014 Pagina 8
 • 9. Prezumţia de bază • Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Domeniului de intervenţie 1: Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi gestionează îmbunătăţirile serviciilor publice locale în comunităţile selectate din raioanele-pilot Pagina 9
 • 10. Model de sprijin 1. Planificare şi programare integrată la nivel local Abordare comprehensivă 5. Mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei … pentru durabilitate sporită 4. Consolidarea capacităţilor APL- urilor şi a prestatorilor de servicii Servicii publice locale eficiente 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri 3. Investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale Pagina 10
 • 11. DI1 Model de rezultate > Consolidarea strategică a capacităţilor APL-urilor > Accesibilitate > Prestarea, gestionarea durabilă şi eficientă a serviciilor > Accesibilitate > Cele mai bune practici diseminate > Servicii durabile > Accesibilitate şi calitate > Achiziţii publice profesionale > APL-urile cooperează > Accesibilitate 1. Planuri şi programe > Cele mai bune practici comunicate > Utilizarea noilor servicii 21/02/14 5. Cetăţeni 4. Consolidarea capacităţilor Servicii publice locale eficiente 2. Cooperare 3. Investiţii Pagina 11
 • 12. Sistem de iluminare stradală eficient din punct de vedere energetic în raionul Soroca Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Rîşcani Îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti Eficienţa energetică a clădirilor publice, raionul Orhei, Spitalul regional din Orhei Eficienţa energetică a clădirilor publice, raionul Nisporeni, Spitalul regional din Nisporeni Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în Iargara, raionul Leova Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Cahul Harta sursă: MDRC Pagina 14
 • 13. < 1. Planificare şi programare strategică locală MDS • S-a convenit asupra graficului de curăţire a 4 platforme temporare de gunoi • S-a convenit asupra acordării de sprijin la demararea procesului de colectare (dirijare) • Depozitul de deşeuri din Parcani a fost confirmat • SF în curs de finalizare • Procesul de elaborare a SDSE în domeniul MDS în curs de desfăşurare AAC • SF pentru raionul Cahul şi Rîşcani în curs de finalizare (focalizare modificată) • Raionul Leova a prezentat MSPL proiectul raional, activităţile au fost iniţiate, memorandumul de înţelegere în aşteptare, SDSE şi SF urmează a fi finalizate înainte de prezentarea planificării detaliate a investiţiilor EE • A demarat procesul de actualizare a SDSE din EE pentru raioanele Orhei şi Soroca Pagina 15
 • 14. < 2. Cooperarea intercomunitară MDS • APL-urile au convenit asupra selectării a 4 depozite temporare de deşeuri pentru a fi curăţite • 67 APL-uri au convenit asupra instituţionalizării cooperării intercomunitare • 35 APL-uri au beneficiat de asistenţă în procesul de prestare a serviciilor • 20 de APL-uri au adoptat decizia de a adera la SA şi accepta taxe locale, proces aflat în derulare AAC • Raionul Cahul: Instituţionalizarea serviciilor de CIM în domeniul AAC, proces aflat în derulare, 3 primării au adoptat decizia de a adera • Raionul Rîşcani: au fost efectuate 2 vizite de studiu (> RO şi PL) privind servicii bazate pe CIM • Raionul Rîşcani: Discuţii pe marginea CIM: iniţiate şi în derulare(> 10 APL-uri) EE • Tătărăuca Veche, Soroca: au fost iniţiate discuţii privind extinderea prestării de servicii bazate pe CIM (> 6 APL-uri) Abordare transversală • Discuţie > Cancelaria de Stat, CALM şi alţi actori asupra aspectelor juridice ale instituţionalizării CIM şi a serviciului de recuperare a costurilor, evaluarea valabilităţii etc. în derulare Pagina 16
 • 15. < 3. Investiţii de capital şi achiziţionare de echipament MDS • Toate echipamentele au fost achiziţionate şi transferate • Proiect tehnic pentru centrul de reciclare din Floreşti - finalizat AAC • 75% gospodării din localitatea Roşu sunt conectate la serviciul de aprovizionare cu apă • Pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru 6 sub-proiecte - în derulare EE Orhei: A se vedea • 5 sub-proiecte finalizate şi transferate prezentarea pentru o • Sistem inteligent de monitorizare a eficienţei energetice privire de • Instalarea a 3 puncte termice ansamblu • Reconstrucţia intrării - în derulare asupra EE Nisporeni situaţiei • Documentele de licitaţie în curs de pregătire financiare EE Tătărăuca Veche • Premiul Moldova Eco-Energetică - finalizat, operaţional, transferat şi acordat Abordare transversală • ADR-urile au fost abilitate şi au beneficiat de suport procesul de raportare şi de desfăşurare a achiziţiilor publice Pagina 17
 • 16. < 4. Consolidarea capacităţii APL-urilor şi a furnizorilor de servicii MDS • Planul de acţiuni pentru dezvoltarea capacităţilor - elaborat • Discuţii cu privire la serviciul de colectare a taxelor - în derulare (taxe locale?) AAC • Planul de acţiuni pentru dezvoltarea capacităţilor - elaborat • Raionul Rîşcani: 2 vizite de studiu (> RO şi PL) - finalizate Spitalul din Orhei EE • Manager în domeniul energiei – prezent în teritoriu • Echipa de management în domeniul energiei – prezentă în teritoriu • Instruire pentru echipa de management în domeniul energiei – oferită Abordare transversală • Procesul de înregistrare a infrastructurii publice - a demarat Pagina 18
 • 17. < 5. Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor MDS • Mobilizarea comunităţii - în curs de desfăşurare • ONG-uri contractate întru sprijinirea campaniei de sensibilizare la demararea sistemului MDS AAC • ONG menit să sprijine procesul de mobilizare a comunităţii pentru întreg raionul Cahul - selectat • Roşu: 75% gospodării conectate achită în mod periodic pentru serviciul de apă potabilă • Duruitoarea Veche: 90% gospodării conectate achită în mod regulat pentru serviciul de apă potabilă EE Spitalul din Orhei • Beneficiarul este familiarizat cu sistemul de management şi monitorizare • Extinderea experienţelor - amânată EE Tătărăuca Veche • Campanie de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la plăţi - în derulare (65% achită la timp) Pagina 19
 • 18. Preocupări care necesită să fie abordate As pe ct e pe nt ru di sc uţ ie • Investiţiile şi volumele actuale nu satisfac pe deplin necesităţile DR; • Necesitatea implicării managerilor de proiecte în procesul de implementare a ADR-urilor? • Capacităţile ADR-urilor, inclusiv analizarea elementelor esenţiale? • Planificarea utilizării terenurilor> actualizarea planurilor generale! • Standarde tehnice! • Sistem statistic! • Implicarea ministerelor sectoriale! • Formulare de CIM viabile şi simple! • …? Pagina 20
 • 19. ie ţ cu MSPL DI2 Flux de proiecte isînregistrate în cadrul proiectului urmează să Previziuni privind progresele d fie întocmite până la sfârşitul anului 2015 ru Sector ~ Nr. de ~ mln. de euro nt proiecte (total) pe EE (ianuarie2014) 9 9 e EE (sfârşitul 2015) 13-15 12 ct e MDS 3 30 p s AAC 10 28 A Drumuri Cerinţe urgente pentru implementare: 10 30 Total 47 109 >>> Implementatori abilitaţi > ? + ? + campanii de sensibilizare la nivel local ? >>> Securizarea măsurilor? >>> Finanţare? Pagina 21
 • 20. Model de sprijin 1. Planificare şi programare integrată la nivel local Abordare comprehensivă 5. Mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei … pentru durabilitate sporită 4. Consolidarea capacităţilor APL- urilor şi a prestatorilor de servicii Servicii publice locale eficiente 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri 3. Investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale Pagina 22
 • 21. > 1. Planificare şi programare strategică locală Integrate / elaborate la nivel de raioane / în funcţie de necesităţile primăriilor şi priorităţile sectoriale regionale / naţionale = Proces Raioanele Rîşcani şi Cahul • Armonizarea planurilor strategice ale APL de nivelul 1 cu SDSE raionale • Modificarea şi definitivarea proiectului SF în domeniul AAC Raionul Leova • Întocmirea SDSE în sectorul AAC şi elaborarea SF Raioanele Floreşti şi Şoldăneşti • Actualizarea SDSE în sectorul MDS Raioanele Soroca, Nisporeni şi Orhei • Actualizarea SDSE în sectorul EE în clădirile publice Pagina 23
 • 22. > 2. Cooperare intercomunitară SDSE raionale + SF ~ identificarea modalităţilor de contractare a CIM Raioanele Şoldăneşti, (Rezina) şi Floreşti • Sprijin suplimentar pentru instituţionalizarea serviciilor de CIM în sectorul MDS Raionul Cahul • Sprijin suplimentar pentru instituţionalizarea serviciilor de CIM în sectorul AAC Raionul Rîşcani • Sprijin suplimentar pentru instituţionalizarea serviciilor de CIM în sectorul AAC Raionul Soroca • Identificarea partenerilor de cooperare pentru comuna Tătărăuca Veche Pagina 24
 • 23. > 3. Investiţii planificate Raionul Rîşcani (Cluster-ul Prut) > Costeşti – Suplimentarea numărului de vehicule şi extinderea sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare > Duruitoarea Veche – Construcţia sistemului de canalizare Raionul Cahul > Roşu – Extinderea sistemului de canalizare > Cahul – Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Raionul Orhei > Orhei – Îmbunătăţirea EE a spitalului regional, secţia de maternitate Raionul Nisporeni > Nisporeni – Îmbunătăţirea EE a spitalului regional, secţia de chirurgie Raionul Leova > SDSE şi SF în sectorul aprovizionării cu apă (fonduri de investiţii garantate) Raionul Şoldăneşti / Floreşti > Pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru centrul de MDS > Centru de reciclare Floreşti (modele de documente pregătite – finanţare neclară) Pagina 25
 • 24. Privire de ansamblu asupra implementării investi țiilor Grup de lucru MDRC, GIZ, APL Verificare Sediul central GIZ Aprobare Documente de licitație Gata pentru Deviz de cant. licitație Pregătire MSPL DI2 Pregătirea proiectului MSPL DI1 ADR • Publicare • Evaluare • Desemnarea câștigătorului • Contractare • Supraveghere • Primire-predare MSPL DI1 Implementarea proiectului Pagina 26
 • 25. Implementarea investiției SGI = Procesul de construcție Sprijin din partea Managerului local de Proiect? ADR Supraveghetorul ADR în teritoriu 3 2, 3, 4,… Rapoarte de monitorizare 5 A PP O Instruire oferită de furnizor Punerea în funcțiune Raport 1 4 Darea în primire către APL Monitorizare 2 Acceptarea lucrărilor Instruire 1 Grupul de lucru al ADR, MDRC, GIZ, APL MLPS prezența unui expert GOPA1 Măsuri de DC MSPL Pagina 27
 • 26. FEE Conceptul de sprijin FEE ADR > Monitorizare Grant GIZ ETS Consiliere t ran G de e el re od rui M st in MSPL Suedia Expert în energetică Proiectul APL !? Supraveghetorul în teritoriu Primirepredare Managerul energetic al raionului Pagina 28
 • 27. > 4. Consolidarea capacităților APL-urilor și a furnizorilor de servicii > capacități optimizate pentru a gestiona și menține îmbunătățirile > ex.: planificare, organizare, implementare, prestarea serviciului, colectarea taxelor, relațiile cu clienții, tarife, monitorizare și evaluare… •Implementarea planului de acțiuni privind consolidarea capacită ților pentru furnizorii de servicii • În domeniul AAC, este implementat în cooperare cu alți parteneri de dezvoltare, în cadrul AMAC • În domeniul EE, este implementat în colaborare cu AEE și FEE, fapt ce facilitează implementarea proiectelor FEE •Extinderea prin participarea entităților sectorului na țional •Abordarea integratoare a dimensiunii de gen Pagina 29
 • 28. > 5. Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor > îmbunătățirea serviciilor publice locale este o activitate ce-l vizează pe client > Cetățeni = clienți /cumpărători + dreptul la servicii de calitate și rentabile > Relațiile cu clienții și implicarea cetățenilor echilibrată din punct de vedere al egalității de gen > Implementarea unui set de activități specifice privind mobilizarea, planificarea și implicarea cetățenilor MDS în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești •Îmbunătățirea serviciilor publice locale de MDS •Continuarea procesului de mobilizare a comunității AAC în raioanele Rîșcani și Cahul •Îmbunătățirea serviciilor de AAC EE Tătărăuca Veche •Continuarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor Pagina 30
 • 29. MSPL DI1 Domeniile intersectoriale Experiențe de CIM • …aduse la cunoștință în cadrul evenimentelor regionale și a conferințelor naționale, coorganizate cu partenerii (PNUD, USAID, SDC etc.) sub patronajul Cancelariei de Stat, MDRC, MM, ADR-urilor și CALM Achiziții publice • Oferă AT și suport în cadrul tuturor proceselor de achizi ții publice Implementarea proiectului • Oferă suport în atragerea de cofinanțare • Abilitează managerii locali de proiect Înregistrarea infrastructurii publice • Oferă suport în elaborarea sistemelor pentru sus ținerea proiectelor Pagina 31
 • 30. Domeniul de intervenţie 2 – Planificarea şi programarea regională Progres Iulie – Decembrie 2013 < & > Perspective 2014 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Chişinău, 21 februarie 2014 Pagina 32
 • 31. Context – Realizări majore Scenariul B care implică asistență completă din partea UE, semnat între GIZ-UE în noiembrie 2013 Scenariul B Anexă la contractul GOPA 2, aprobat la sfârșitul lunii ianuarie 2014 Noile activități-cheie și produsele /rezultatele aferente: Direcția de lucru Planificarea regională Elaborarea proiectului (1) (fișă) Elaborarea proiectului spre etapa gata de lansare (2) Sector       Apă /canalizare BMZSuedia BMZSuedia BMZSuedia BMZ-Suedia UE-PRDP BMZ-Suedia UE-PRDP BMZ-Suedia UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP Managementul deșeurilor solide Eficiența energetică în clădirile publice Drumurile locale /regionale Dezvoltarea și promovarea afacerilor Pagina 33
 • 32. Domeniile-cheie de progres Direcția de lucru Planificarea regională Elaborarea proiectului (1) (fișă) Elaborarea proiectului spre etapa gata de lansare (2) Sector       Apă /Canalizare  BMZ- Suedia Managementul deșeurilor solide BMZ- Suedia Eficiența energetică în clădirile publice BMZ- Suedia Drumurile locale /regionale Dezvoltarea și promovarea afacerilor BMZ- Suedia UE-PRDP  BMZ- Suedia  UE-PRDP  UE-PRDP  BMZ- Suedia UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP  Pagina 34
 • 33. Planificarea sectorială regională /Elaborarea proiectelor Direcția de lucuru Planificarea regională Elaborarea proiectului Apă /Canalizare 3 PSR în versiune de proiect expediate către MDRC (14 febr.) Lansarea procesului de identificare a Conceptelor Posibile de Proiect Managementul deșeurilor solide 2 PSR finalizate cu aprobarea din partea CRD (14 febr.) 33 de Concepte Posibile de Proiect aprobate ca bază pentru elaborarea proiectului – lansarea activității de elaborare a proiectului Eficiența energetică în clădirile publice 3 PSR finalizate cu aprobarea din partea CRD (14 febr. ) 5 Concepte Posibile de Proiect aprobate ca bază pentru elaborarea proiectului – lansarea activității de elaborare a proiectului privind 3 CPP MDS/zone MDS Drumuri regionale și locale Demararea planificării Dezvoltarea și promovarea afacerilor Demararea activităților Pagina 35
 • 34. Planificarea și programarea regională analiza procesului de elaborare a proiectului Indicatorul-cheie pentru activitatea noastră • 8 (11) planuri sectoriale regionale • În baza exercițiilor integrate și participative de planificare locală, sunt pregătite cel puțin 90 de fișe de proiecte investiționale pentru proiecte de investiții în activele publice, cu o valoare totală de 170 mln. Euro în domeniul apei și canalizării, managementului deșeurilor solide, eficienței energetice în clădirile publice, în conformitate cu prioritățile și normele sectoriale. (Referință 2011: 0; sursă: numărul de fișe de proiect elaborate) Pagina 36
 • 35. Legătura cu indicatorul-cheie Toate conceptele de proiect privind Programele Sectoriale Regionale sunt: • În conformitate cu programele regionale (sectoriale) și calificate de către partea interesată ca parte a procesului • În conformitate cu direcțiile generale ale politicii naționale • Integrate într-un proces și într-o metodă de elaborare a proiectului care va asigura aproprierea și durabilitatea • Însoțite de o tentativă de a încuraja actorii-cheie să întreprindă „măsuri complementare” pentru a asigura implementarea armonioasă, durabilitatea rezultatelor și a serviciilor vizate Pagina 37
 • 36. Elaborarea proiectului – Proiecte și Concepte Posibile de Proiect Fișe de proiect elaborate (CPP-uri) Valoarea indicativă a tuturor proiectelor concrete (mln. Euro) Eficiența energetică 3 33 + 66 în format prefișă (+ 2 gata de lansare + 9 în așteptarea de finanțare 33: 32,74 66: 51,90 2: finațate:2,239 9: în așteparea de finanțare: 11,46 Managementul deșeurilor solide 2 5 (+1) în format CPP 70,9 Apă și canalizare 3 (versiunea proiect) 33 (est.) 70 33 (est.) Sector Planuri /Programe regionale elaborate Referința curentă (31/12/13) acceptată pentru etapa B a activității: 103,64 mln. Euro (adică CPP-uri aprobate 32,74 mln. Euro (EE)+ 70,9 mln.Euro (MDS), toate fiind ancorate în planurile sectoriale regionale). Pagina 38
 • 37. Problema finanțării proiectelor și a pregătirii proiectelor Documentația Eficiența energetică Număr (în Mln. Euro (cu perspectiva de valoare a deveni indicativă) proiecte gata de lansare ) Va include documente echivalente cu studiile de 12 PGL fezabilitate, în conformitate cu standardele deja (echivalent) aprobate de Departamentul GIZ pentru Construcții 11,8 Managementul Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de 3 (+3) deșeurilor Planurile Regionale. Etapa de elaborare include solide Studiul de fezabilitate, AIM, schița conceptuală 26,1 Apă și canalizare Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de 12 Planurile Regionale. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, Planul de management al mediului, schița conceptuală 25 Drumuri regionale și locale Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de 12 x 15 km Planurile Regionale. Etapa de elaborare include (180km) Studiul de fezabilitate, Planul de management al mediului, schița conceptuală 40 102,9 Pagina 39
 • 38. Logica Planificarea Regională (1) Elaborarea proiectului Identificarea proiectului Reforma în sectorul vizat (3B) Finanțare Proiectele și serviciile durabile introduc schimbări durabile Type presentation title here Pagina 40
 • 39. Probleme privind finanțarea • În domeniul EE există mai multe proiecte decât finanțe disponibile (deficit: aprox. 9 mln. Euro). Către începutul anului 2015, deficitul va crește (aprox. 9+5), iar către sfârșitul anului 2015 deficitul va constitui cel puțin 25 mln. Euro, în cazul în care nu se vor găsi surse de finanțare • În domeniul MDS, deficitul de resurse care se aşteaptă în T2-2015 nu permite finalizarea proiectului tehnic şi a documentelor de licitaţie privind infrastructura majoră în 3 zone de MDS şi accelerarea lucrărilor în alte 3 zone. • Totuși, vor fi finalizate studiile de fezabilitate /EIM și proiectul conceptual tehnic pentru 3 zone, cu perspectivă de implementare către începutul anului 2014 (aprox. 30 mln. Euro pentru investiții) • În domeniul AAC deficitul de resurse care se aşteaptă în T2-2015 nu permite finalizarea proiectului tehnic şi a documentelor de licitaţie pentru infrastructura majoră AAC în 12 centre raionale şi extinderea către alte zone. • Pentru 12 proiecte vor fi finalizate studiile de fezabilitate /PMM și proiectele conceptuale tehnice, cu perspectiva implementării către începutul anului 2016 (aprox. 25 mln. Euro pentru investiții) • În domeniul drumurilor – urmează a fi determinat, dar pare a fi similar celui din AAC Pagina 41
 • 40. Concluzii Vor fi necesare resurse suplimentare: • (i) pentru a finanța implementarea unor proiecte gata sau practic gata de lansare, cu o valoare estimată (în mod conservativ) de 100 mln. Euro, către sfârșitul anului 2015 / începutul anului 2016. • (ii) pentru a oferi suport în finalizarea procesului de elaborare a proiectelor, în anumite domenii „masive”, precum MDS, AAC • În condițiile în care MDRC, ADR-urile, gestionarii locali lucrează asupra elaborării de programe, proiecte și sectoare de respectare a reformelor (SNIP/GOST etc.) IIF și finanțatorii trebuie să anticipeze situația și să se pregătească pentru o schimbare majoră, dacă va fi cere reală Pagina 42
 • 41. Consolidarea capacităţilor în vederea implementării programelor IEVP şi aplicării pentru programele IEV • Organizarea a opt consultări publice pentru identificarea priorităților pentru următoarele programele de cooperare transfrontaliere. Sud Centru Nord Pagina 43
 • 42. Consolidarea capacităţilor în vederea implementării programelor IEVP şi aplicării pentru programele IEV • Organizarea a trei ședințe a grupului de lucru privind programele de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2014-2020. • Organizarea instruirii privind implementarea proiectelor de cooperare transnațională finanțate în cadrul Programului de Cooperare Transnațional pentru Europa de Sud-Est 2007-2013. • Oferirea consultărilor individuale privind implementarea proiectelor de cooperare transfrontaliră. 24 consulări individuale Pagina 44
 • 43. Realizarea politicilor de dezvoltare regională prin intermediul consolidării capacităţilor APL-urilor, ADR-urilor, CRD-urilor • 8 stagiarii de la AAP au posibilitatea de a-şi consolida competenţele practice în domeniul planificării şi programării regionale, participând la atelierele de lucru sectoriale și vizitele de studiu la proiectele-pilot. • Pilotarea programului de formare “Dezvoltarea regională” (40 ore). • 17 formatori în domeniul dezvoltării regionale. • Document de curriculum. • Suport de curs pentru participant. • Ghidul facilitatorului. Pagina 45
 • 44. Activități viitoare • Organizarea ședintelor grupului de lucru privind programele de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2014-2020. • Organizarea atelierelor de lucru privind implementarea proiectelor finanțate din cadrul instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP). • Susținerea stagiarilor de la AAP la finalizarea tezelor de master. • Implementarea programelor de formare continuă “Planificare și programare la nivel local și regional” și “Dezvoltarea regională”. Pagina 46
 • 45. Vă mulţumim pentru atenţie. Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Chișinău, strada Bulgară 31a T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 Internet: www.giz.de, www.serviciilocale.md Pagina 47

Related Documents