Pagina 1
Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova
Şedinţa a III-a a Comitetului Director
22 octomb...
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica
Moldova
• În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Ge...
Scopul general al proiectului
• Îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor
publice locale în Republica Moldova,...
Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale
Pagina 4
Progres 1 iunie – 30 septembrie 2014
Priorități pentru 1 o...
Prezumţia de bază
• Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului
Pagina 5
Domeniului de intervenţie 1:
Autor...
Pagina 7
1.
1. Planificare şi
programare
Integrated
local planning
integrată
la nivel and
local
programming
Effi...
Pagina 8
Sistem de iluminare stradală eficient
din punct de vedere energetic în
raionul Soroca
Îmbunătăţirea serviciil...
Pagina 9
Planificarea și
programarea locală
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cooperarea inter-comunitară
Investiții
...
Pagina 11
Planificarea și
programarea locală
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cooperarea inter-comunitară
Investiții ...
Pagina 13
Planificarea și
programarea locală
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cooperarea inter-comunitară
Investiții ...
Pagina 15
Planificarea și
MDS Șoldănești, Rezina
programarea locală
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cooperarea inter...
Pagina 17
Planificarea și
programarea
locală
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cooperarea inter-comunitară
Investiții...
Pagina 19
Planificarea și
programarea locală
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cooperarea inter-comunitară
Investiții ...
Pagina 21
Planificarea și
programarea locală
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cooperarea inter-comunitară
Investiții ...
Pagina 23
Planificarea și
programarea locală
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cooperarea inter-comunitară
Investiții ...
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor pilot
MC Total
3
N/A
Pagina 25
din DI1 pentru pe...
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor pilot
MC Total
3 3
N/A N/A 2 N/A N/A N/A
Pagina 2...
Priorități pentru perioada octombrie-decembrie 2014
• Semnarea MdÎ pentru implementarea proiectelor SGI.
• Acordarea sup...
Provocările principale
• Transferul și consolidarea apartenenței (“ownership”) partenerilor locali
Pagina 28
și regiona...
Pagina 30
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Modernizarea serviciilor publice locale în
Pagina 31
Republica Moldova
Domeniul de intervenție 2 – Planificarea și
pro...
Prezumţia de bază
• Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului
Pagina 32
Domeniului de intervenţie 2:
Auto...
Pagina 33
Ținte
• 11 Programe regionale sectoriale (AAC, MDS, EE, DRL) pentru cele
3 regiuni de dezvoltare (Nord, Centr...
Pagina 34
Planificarea și programarea regională sectorială
Domeniul de
activitate →
Sectorul↓
Planificarea
regională...
Pagina 35
Planificarea și programarea regională sectorială
Domeniul de
activitate →
Sectorul↓
Planificarea regională ...
Portofoliul de proiecte – domenii prioritare
Concepte posibile > Concepte viabile > Proiecte spre implementare
Pagina 36...
Pagina 37
Valoarea estimată a investițiilor
pentru finanțarea proiectelor din PRS
Sectorul Documentația
Număr (în
per...
Pagina 38
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2
pentru perioada 1 iunie – 30 septembrie 2014
Dom...
Activități planificate
pentru octombrie - decembrie 2014
• Evaluarea conceptelor de proiecte posibile în sectoarele EE, ...
Provocările principale
• Programele regionale sectoriale identifică diverse propuneri de reforme
necesare în vederea uno...
Pagina 41
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Modernizarea serviciilor publice locale în
Pagina 42
Republica Moldova
Aspecte inter-disciplinare
Progres 1 iunie – 30...
Pagina 43
Activități inter-disciplinare realizate
• În domeniul Suportului Complementar pentru Sectorul Privat, în
strî...
Pagina 44
Activități inter-disciplinare realizate
• În suportul și în cooperarea cu Academia de Administrare Publică
(A...
Pagina 45
Activități inter-disciplinare realizate
• În domeniul Monitorizării și evaluării bazate pe rezultate (MBR),
...
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI 2,
aspecte inter-disciplinare pentru perioada 1 iunie-30 sept...
Activități principale planificate
pentru octombrie – decembrie 2014
• Consolidarea capacităților reprezentanților CCI în...
Pagina 48
Provocările principale
• Percepții diferite ale jurnaliștilor și a funcționarilor publici asupra
modalității ...
Pagina 49
Sesiunea de întrebări și
răspunsuri
Pagina 50
• Raport de progres Nr. 11 al MSPL poate fi accesat la
http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=938&t=/...
Pagina 51
Vă mulțumim pentru atenție!
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
Chișinău, strada Bulgară 31...
of 41

Prezentare MSPL Comitet Director din 22 octombrie 2014

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare MSPL Comitet Director din 22 octombrie 2014

 • 1. Pagina 1 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Şedinţa a III-a a Comitetului Director 22 octombrie 2014
 • 2. Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova • În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania Pagina 2 noiembrie 2009 • Durata - 6 ani: 1/2010 – 12/2015 • Partenerii instituţionali principali: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională • Contribuţia părţii germane: 17,9 milioane de Euro • Asistenţă tehnică – 10,6 milioane de Euro • Suportul German pentru Investiţii – 7,3 milioane de Euro • Co-finanţare din partea Guvernului Român – 0,7 milioane de Euro • Co-finanţare din partea Guvernului Suedez – 5,5 milioane de Euro • Co-finanţare din partea Uniunii Europene – 5,0 milioane de Euro
 • 3. Scopul general al proiectului • Îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor publice locale în Republica Moldova, prin acordarea de sprijin actorilor regionali şi locali în racordarea necesităților locale la prioritățile Pagina 3 regionale şi naționale.
 • 4. Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice locale Pagina 4 Progres 1 iunie – 30 septembrie 2014 Priorități pentru 1 octombrie – 31 decembrie 2014 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Chişinău, 22 octombrie 2014
 • 5. Prezumţia de bază • Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Pagina 5 Domeniului de intervenţie 1: Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi gestionează îmbunătăţirile serviciilor publice locale (aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor solide şi eficienţa energetică a clădirilor publice) în comunităţile selectate din raioanele-pilot.
 • 6. Pagina 7 1. 1. Planificare şi programare Integrated local planning integrată la nivel and local programming Efficient Local Public Services 2. Improvement of cooperation between LPAs 3. Investments to optimize infrastructure to provide local public services 4. 5. Mobilizarea şi sensibilizarea Increasing capacities of LPAs and service providers 5. Mobilization and raising awareness of the population Model de sprijin Abordare comprehensivă … pentru durabilitate sporită Servicii publice locale eficiente 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri 3. Investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale 4. Consolidarea capacităţilor APL- urilor şi a prestatorilor de servicii populaţiei
 • 7. Pagina 8 Sistem de iluminare stradală eficient din punct de vedere energetic în raionul Soroca Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Rîşcani Îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti Eficienţa energetică a clădirilor publice, raionul Orhei, Spitalul regional din Orhei Eficienţa energetică a clădirilor publice, raionul Nisporeni, Spitalul regional din Nisporeni Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Leova Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Cahul Harta sursă: MDRC
 • 8. Pagina 9 Planificarea și programarea locală 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cooperarea inter-comunitară Investiții AAC Cahul Situația la data de 30 septembrie 2014 Mobilizarea comunității Consolidarea capacităților
 • 9. Pagina 11 Planificarea și programarea locală 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cooperarea inter-comunitară Investiții AAC Rîșcani Situația la data de 30 septembrie 2014 Mobilizarea comunității Consolidarea capacităților
 • 10. Pagina 13 Planificarea și programarea locală 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cooperarea inter-comunitară Investiții AAC Leova Situația la data de 30 septembrie 2014 Mobilizarea comunității Consolidarea capacităților
 • 11. Pagina 15 Planificarea și MDS Șoldănești, Rezina programarea locală 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cooperarea inter-comunitară Investiții Situația la data de 30 septembrie 2014 Mobilizarea comunității Consolidarea capacităților
 • 12. Pagina 17 Planificarea și programarea locală 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cooperarea inter-comunitară Investiții MDS Florești Situația la data de 30 septembrie 2014 Mobilizarea comunității Consolidarea capacităților
 • 13. Pagina 19 Planificarea și programarea locală 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cooperarea inter-comunitară Investiții EE Tătărăuca Veche Situația la data de 30 septembrie 2014 Mobilizarea comunității Consolidarea capacităților
 • 14. Pagina 21 Planificarea și programarea locală 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cooperarea inter-comunitară Investiții EE Orhei Situația la data de 30 septembrie 2014 Mobilizarea comunității Consolidarea capacităților
 • 15. Pagina 23 Planificarea și programarea locală 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cooperarea inter-comunitară Investiții EE Nisporeni Situația la data de 30 septembrie 2014 Mobilizarea comunității Consolidarea capacităților
 • 16. Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor pilot MC Total 3 N/A Pagina 25 din DI1 pentru perioada 1 iunie - 30 septembrie 2014 Nivelul de progres 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 85% 25% 40% 45% 60% 51% ACC Nivelul de progres Rîșcani 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 60% 10% 53% 35% 45% 41% Nivelul de progres 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 20% 0% 0% 0% 0% 20% Nivelul de progres 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 80% 80% 75% 60% 35% 66% Nivelul de progres 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 5% 80% 45% 35% 40% 41% AAC Cahul 3 2 2 3 3 3 Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot PPL CIC MINV CC 3 3 2 3 2 2 3 2 MDS Florești 3 MDS Șoldănești și Rezina 3 3 3 AAC Leova 3 N/A N/A N/A 3 4 4 N/A 3 3
 • 17. Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor pilot MC Total 3 3 N/A N/A 2 N/A N/A N/A Pagina 26 din DI1 pentru perioada 1 iunie - 30 septembrie 2014 Nivelul de progres 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 35% 60% 100% 80% 90% 73% Nivelul de progres 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 10% N/A 45% 75% 25% 39% Nivelul de progres 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 0% N/A 25% 0% 0% 25% Nivelul de progres 1 iulie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 37% 43% 48% 41% 37% 44% EE Tătărăuca Veche 3 3 4 3 2 3 EE Orhei EE Nisporeni 2 N/A 2 3 2 TOTAL 3 3 3 3 2 Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot PPL CIC MINV CC
 • 18. Priorități pentru perioada octombrie-decembrie 2014 • Semnarea MdÎ pentru implementarea proiectelor SGI. • Acordarea suportului către ADR-uri în implementarea proiectelor SGI în baza a celor 5 elemente. • Organizarea atelierelor de lucru cu partenerii pentru elaborarea Planului de lucru 2015. • Lansarea și organizarea achizițiilor publice în toate proiectele-pilot. Pagina 27
 • 19. Provocările principale • Transferul și consolidarea apartenenței (“ownership”) partenerilor locali Pagina 28 și regionali în implementarea proiectelor-pilot. • Numărul scăzut al ofertelor și calitatea joasă a documentației tehnice elaborate de către APL-uri. • Nesincronizarea standardelor și normele naționale în construcții cu standardele europene. • Divizarea proiectului-pilot inițial de îmbunătățire a serviciilor MDS în Șoldănești, Rezina și Florești în două proiecte pilot. • Punerea în practică a modificărilor în legislația națională cu privire la instituirea unei forme noi de cooperare intercomunitară – întreprindere inter-municipală. • Luarea deciziei finale din partea partenerilor în aplicarea aranjamentelor necesare de suport în implementarea proiectelor din Fondul de Eficiență Energetică durează.
 • 20. Pagina 30 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 21. Modernizarea serviciilor publice locale în Pagina 31 Republica Moldova Domeniul de intervenție 2 – Planificarea și programarea regională Progres 1 iunie – 30 septembrie 2014 Priorități pentru 1 octombrie – 31 decembrie 2014 Chişinău, 22 octombrie 2014
 • 22. Prezumţia de bază • Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Pagina 32 Domeniului de intervenţie 2: Autorităţile publice regionale şi locale planifică în mod eficient investiţii strategice în sectoarele prioritare selectate: eficiența energetică în clădirile publice (EE); managementul deșeurilor solide (MDS); aprovizionare cu apă și canalizare (AAC); drumuri locale și regionale (DRL).
 • 23. Pagina 33 Ținte • 11 Programe regionale sectoriale (AAC, MDS, EE, DRL) pentru cele 3 regiuni de dezvoltare (Nord, Centru, Sud) elaborate și aprobate (Notă: în regiunea Sud programul MDS a fost deja elaborat). • Dezvoltarea a 39 proiecte de investiții spre finanțare echivalente cu un buget total de 102.9 milioane EUR. • Toate proiectele vor fi elaborate în baza planificării regionale/locale sectoriale și în conformitate cu prioritățile și strategiile sectoriale naționale.
 • 24. Pagina 34 Planificarea și programarea regională sectorială Domeniul de activitate → Sectorul↓ Planificarea regională sectorială Elaborarea proiectelor Eficiența energetică în clădirile publice • 3 PRS aprobate de CD Nord, Centru și Sud (februarie 2014) • 33 concepte posibile de proiecte (CPP) au fost revizuite și prezentate la Grupurile de lucru regionale sectoriale (GLRS). • 33 rapoarte de analiză energetică pentru cele 33 CPP sunt elaborate și prezentate către MDRC; dintre care 13 urmează a fi prioritizate de către Comisiile Interministeriale pentru a fi elaborate în faza de avansare spre Concepte viabile de proiecte (CVP). Managementul deșeurilor solide • 2 PRS aprobate de CRD Nord și Centru (februarie 2014) • 3 studii de fezabilitate pentru cele 3 zone de MDS și evaluările corespunzătoare ale impactului asupra mediului în proces de elaborare. • 3 CPP (1 CPP per regiune - ce includ informația cu privire la compoziția deșeurilor, analiza situației curente și locația selectată a depozitului de deșeuri) consultate și promovate. • Locația depozitului pentru zona MDS Sud (Cahul, Taraclia, Cantemir) aprobată.
 • 25. Pagina 35 Planificarea și programarea regională sectorială Domeniul de activitate → Sectorul↓ Planificarea regională sectorială Elaborarea proiectelor Alimentarea cu apă și canalizare • 3 PRS aprobate de CRD Nord, Centru și Sud (iunie 2014) • 32 CPP elaborate și prezentate MDRC pentru coordonare. • Efectuarea vizitelor de studiu în teritoriu pentru examinarea CPP-lor propuse. Drumuri regionale și locale • În rezultatul a trei ședințe a GLRS (a treia a avut loc în perioada raportării), proiectele PRS pe fiecare regiune de dezvoltare au fost elaborate și înaintate spre comentarii MDRC și ADR. • Metodologia de stabilire a coridoarelor de drumuri și celulelor a fost discutată cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor.
 • 26. Portofoliul de proiecte – domenii prioritare Concepte posibile > Concepte viabile > Proiecte spre implementare Pagina 36 03.11.2014 Local Initiatives 1 Concepte 2 Schiță de design 3 Elaborarea 4 Finalizarea Programe Regionale Sectoriale Propuneri & Idei de proiecte MDS - 6 AAC - 45 EE - 121 DRL - 26 MDS - 6 AAC - 31 EE - 65 DRL -18 MDS - 3 AAC - 18 EE - 24 DRL - 18 MDS- 3 (~26 MEUR) AAC - 12 (~25 MEUR) EE - 12 (~12 MEUR) DRL - 12 (~40 MEUR) Total 39 (~103 MEUR) MDS = Managementul deșeurilor solide, AAC = Aprovizionarea cu apă și canalizare, EE = Eficiența energetică în clădirile publice, DRL = Drumuri regionale și locale, MEUR = Milioane €
 • 27. Pagina 37 Valoarea estimată a investițiilor pentru finanțarea proiectelor din PRS Sectorul Documentația Număr (în perspectiva de a deveni proiecte spre implementare) Mln. Euro (cu valoare indicativă) Eficiența energetică în clădirile publice Etapa de implementare a Programului Regional Sectorial. Etapa de elaborare a rapoartelor de analiză a eficienței energetice, în conformitate cu standardele stabilite. 12 11,8 Managementul deșeurilor solide Etapa de implementare a Programului Regional Sectorial. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, analiza impactului asupra mediului, schița conceptuală 3 26,1 Alimentarea cu apă și canalizare Etapa de implementare a Programului Regional Sectorial. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, Planul de management al mediului, schița conceptuală 12 25 Drumuri regionale și locale Etapa de implementare a Programului Regional Sectorial. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, Planul de management al mediului, schița conceptuală 12 x 15 km (180km) 40 102,9
 • 28. Pagina 38 Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2 pentru perioada 1 iunie – 30 septembrie 2014 Domeniul de Activitate DI 2 Planificarea regională sectorială Dezvoltarea proiectului Consolidarea capacităților Total EE în clădiri publice Nivelul de progres 4 2 3 3 1 iunie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 55% 50% 68% MDS Nivelul de progres 4 3 4 4 1 iunie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 35% 65% 67% DRL Nivelul de progres 3 2 3 3 1 iunie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 75% 15% 50% 47% AAC Nivelul de progres 4 2 3 3 1 iunie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 100% 20% 50% 57% SCSP Nivelul de progres 4 N/A 3 4 1 iunie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 30% N/A 35% 33% TOTAL Nivelul de progres 4 2 3 3 1 iunie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 81% 31% 50% 54%
 • 29. Activități planificate pentru octombrie - decembrie 2014 • Evaluarea conceptelor de proiecte posibile în sectoarele EE, MDS și AAC în cadrul Pagina 39 ședințelor comisiilor interministeriale. • Activități de dezvoltare a proiectelor selectate (vizite în teren, studii de (pre)fezabilitate, evaluarea impactului asupra mediului, etc) și crearea grupurilor de lucru pe fiecare proiect. • Prezentarea spre aprobare de către Consiliile Regionale pentru Dezvoltare a celor 3 programe sectoriale în domeniul DRL, inclusiv etapele de consultare publică în toate cele trei regiuni de dezvoltare. • Actualizarea și prezentarea Ghidului privind Calea de dezvoltare a proiectelor de investiții și adaptarea la cele 4 sectoare; bunele practici încorporate. • Elaborarea și dezvoltarea instrumentelor de integrare a aspectelor de gen și cele sociale, testarea acestora în sectoarele EE și MDS. • Intensificarea dialogului cu potențialii donatori.
 • 30. Provocările principale • Programele regionale sectoriale identifică diverse propuneri de reforme necesare în vederea unor condiții-cadru mai propice pentru implementare coerentă și coordonată. Acest lucru necesită o creștere substanțială în dialogul politic structurat în cadrul și între ministerele de resort implicate și agențiile naționale. • Punerea în aplicare a programelor regionale sectoriale necesită programare financiară pe termen mediu în cadrul unei abordări mai strategice, atât în ceea ce privește fondurile naționale existente, cât și sprijinul acordat de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. • Resursele limitate ale asistenței tehnice ale proiectului pentru dezvoltarea Pagina 40 tuturor conceptelor de proiecte identificate.
 • 31. Pagina 41 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 32. Modernizarea serviciilor publice locale în Pagina 42 Republica Moldova Aspecte inter-disciplinare Progres 1 iunie – 30 septembrie 2014 Priorități pentru 1 octombrie – 31 decembrie 2014 Chişinău, 22 octombrie 2014
 • 33. Pagina 43 Activități inter-disciplinare realizate • În domeniul Suportului Complementar pentru Sectorul Privat, în strînsă cooperare cu Camera de Comerț și Industrie,  A fost lansat programul de consolidare a capacităților reprezentanților CCI în teritoriu în domeniul achizițiilor publice.  S-a inițiat crearea bazei de date privind întreprinderile sectoriale. • În domeniul Cooperării Transfrontaliere, s-a acordat asistență în:  Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind instituirea sistemului de management și control.  Elaborarea propunerilor de ajustare a regulamentelor interne ale instituțiilor responsabile pentru programele de cooperare transfrontaliera 2014-2020, în conformitate cu Regulamentul CE privind normele comune pentru programele de cooperare transfrontalieră.
 • 34. Pagina 44 Activități inter-disciplinare realizate • În suportul și în cooperarea cu Academia de Administrare Publică (AAP),  A fost finalizat stagiul pentru cei 8 studenti selectați ai AAP care au avut posibilitatea de a-şi consolida competenţele practice în domeniul planificării şi programării regionale sectoriale.  S-a continuat consolidarea capacităților în domeniile: dezvoltare regională, comunicare și motivare, leadership în administrația publică • În domeniul Comunicării,  A finalizat implementarea grantului de susținere a mediatizării activităților de dezvoltare regională, oferit Asociației Presei Independente (API).  A continuat consolidarea capacităților reprezentanților MDRC și ADR în domeniul comunicării pe aspecte de dezvoltare regională.  A fost instalat și configurat sistemul SIADR și instruiți beneficiarii.
 • 35. Pagina 45 Activități inter-disciplinare realizate • În domeniul Monitorizării și evaluării bazate pe rezultate (MBR),  S-a acordat asistență în revizuirea Memorandumului de Înțelegere, matricelor cadrelor logice, a matricelor de evidență a riscurilor și a planurilor de implementare pentru toate proiectele-pilot.  S-a finalizat misiunea de sprijin în integrarea mai amplă a aspectelor MBR în sistemul actual de M&E în domeniul dezvoltării regionale.
 • 36. Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI 2, aspecte inter-disciplinare pentru perioada 1 iunie-30 septembrie,2014 Domeniul de Activitate 2 AAP CTF Comunicare M&E Aspecte Orizontale DR Nivelul de progres 4 4 4 3 3 1 iunie-30 septembrie Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 70% 70% 80% 50% 60% • Ca rezultat al Misiunii de monitorizare al MSPL pe termen mediu, s-a decis crearea Unității pentru Consiliere în Politici. 24/09/2013 Pagina 46
 • 37. Activități principale planificate pentru octombrie – decembrie 2014 • Consolidarea capacităților reprezentanților CCI în domeniul achizițiilor publice, Pagina 47 actualizarea bazei de date privind întreprinderile sectoriale. • Organizarea conferinței naționale "Cooperarea transfrontalieră: realizări și perspective pentru Republica Moldova”. • Elaborarea propunerilor pentru regulamentul de funcționare a oficiului regional de cooperare transfrontalieră și pentru regulamentul cu privire la sistemul de co-finanțare pentru programe de cooperarea transfrontalieră • Continuarea suportului acordat AAP în elaborarea materialelor de instruire și/sau organizarea instruirilor în domeniile: dezvoltarea regională, leadership în administrația publică • Consolidarea capacităților jurnaliștilor, reprezentanților MDRC și ADR în ceea ce privește comunicarea în domeniul dezvoltării regionale. • Implementarea și monitorizarea continuă a sistemului MBR revizuit pentru proiectele-pilot. • Prezentarea raportului final cu privire la integrarea aspectelor MBR în sistemul de M&E în domeniul dezvoltării regionale.
 • 38. Pagina 48 Provocările principale • Percepții diferite ale jurnaliștilor și a funcționarilor publici asupra modalității de comunicare publică despre domeniul dezvoltării regionale. • Lansarea tardivă a proiectului UE cu privire la îmbunătățirea statisticii în domeniul dezvoltării regionale, ce ar putea influența revizuirea mai substanțială a sistemului actual de M&E din perspectiva MBR. • Lipsa evaluării Strategiei de Dezvoltare Regională actuale înainte de actualizarea ei. • Alegerile parlamentare care ar putea tergiversa unele procese decizionale în domeniu.
 • 39. Pagina 49 Sesiunea de întrebări și răspunsuri
 • 40. Pagina 50 • Raport de progres Nr. 11 al MSPL poate fi accesat la http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=938&t=/Rapoarte-de-progres/ Raport-de-progres-nr-11-iunie-septembrie-2014 • Prezentarea Ședinței Comitetului Director: http://www.slideshare.net/GIZMoldova/prezentare-mspl-comitet-director- din-22-octombrie-2014 • Programele Regionale Sectoriale pot fi accesate la: http://serviciilocale.md/pageview.php?l=ro&idc=94&id=694&t=/Cadru-legal- si-institutional/Dezvoltare-regionala/Programe-Regionale- Sectoriale/ • Planul anual de activități pentru anul 2014 poate fi accesat la http://serviciilocale.md/public/files/2014_02_20_MLPS_Annual_Plan_2 014_IA1IA2_LB_ROM_FINAL.pdf 24/09/2013 Documentele principale ale Ședinței CD
 • 41. Pagina 51 Vă mulțumim pentru atenție! Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Chișinău, strada Bulgară 31a T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 Internet: www.giz.de, www.serviciilocale.md

Related Documents