Pagina 1
Şedinţa Comitetului Director
24 septembrie 2013
Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova
Pagina 2
Modernizarea serviciilor publice locale
în Republica Moldova
24/09/2013
• Propunerea de proiect este bazată pe re...
Pagina 324/09/2013
Obiectivul general al proiectului
Servicii locale îmbunătăţite în satele şi oraşele selectate din Repub...
Pagina 4
Modernizarea serviciilor publice locale
I domeniu de intervenţie
Pagina 5
Domeniul de intervenţie I – Echipa GIZ
• Dietrich Hahn – Consultant internațional GIZ în SPL;
• Natalia Iachimov ...
Pagina 6
Proiecte-pilot
Eficiența energetică a
clădirilor publice din
Raionul Orhei - Spitalul
Regional din Orhei
Iluminar...
Pagina 7
Servicii
publice
locale
eficiente
1.
Planificare și
programare
locală integrată
2.
Îmbunătățirea
cooperării
dintr...
Pagina 8
Realizat
1. Planificarea şi programarea locală integrată
Rezultate
C: Este atinsă egalitatea de gen
în prestarea ...
Pagina 9
Finalizat
2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri
Rezultate
C: Este atinsă egalitatea de
gen în prestarea serv...
Pagina 10
Finalizat
3. Investiţiile în infrastructură ce contribuie la
îmbunătăţirea serviciilor publice
 Renovarea a ÎM ...
Pagina 11
Finalizat
4. Consolidarea capacităţilor APL-urilor
şi a prestatorilor de servicii
Rezultate
A: APL-urile şi pres...
Pagina 12
Finalizat
5. Mobilizarea și sensibilizarea publicului
 Au fost organizate întruniri ale
comitetelor directoare ...
Pagina 13
Planificat
Iulie – Decembrie 2013
1. Planificarea și programarea locală integrată
 Studiu de fezabilitate
 Ser...
Pagina 14
Planificate
Iulie – Decembrie 2013
2. Îmbunătățirea cooperării dintre APL-uri
 Instituționalizarea serviciilor ...
Pagina 15
Planificat
Iulie – Decembrie 2013
3. Investiții în infrastructură
 Reabilitarea sistemului de tratare a apei,
C...
Pagina 16
Planificat
Iulie – Decembrie 2013
4. Consolidarea capacităţilor APL-urilor şi
prestatorilor de servicii
 Îmbună...
Pagina 17
Planificat
Iulie – Decembrie 2013
5. Mobilizarea și sensibilizarea publicului
 Atelier de lucru
 Eficiența ene...
Pagina 18
Sesiunea de întrebări-răspunsuri
Pagina 19
Planificarea şi programarea regională
Al II-lea domeniu de intervenţie
Pagina 20
Domeniul de intervenţie II
Echipa GIZ
• Alexandr Muravschi – Consultant național superior GIZ în PPR;
• Ștefan T...
Pagina 21
Rezultate scontate în baza MBR (1)
• Rezultatul A. Activizarea ADR-urilor în facilitarea procesului de
planifica...
Pagina 22
Rezultate scontate în baza MBR (2)
• Rezultatul F. Academia de Administrare Publică instruieşte în mod
eficient ...
Pagina 23
Activități DI II
Planificate în perioada de raportare:
• Elaborarea proiectelor Planurilor Regionale Sectoriale ...
Pagina 24
Facilitarea procesului de planificare regională
• Organizate mese de lucru consultative cu participarea MDRC, AD...
Pagina 25
Activizarea ADR în facilitarea procesului de PR
• Facilitarea Atelierelor de lucru în planificarea regională în ...
Pagina 26
Consolidarea capacităților ADR-urilor pentru a sprijini în mod
eficient APL în procesul de elaborare a proiectel...
Pagina 27
Pașii următori
• Continuarea procesului de consultare a proiectelor PRS pentru MDS şi
EE;
• Organizarea consultă...
Pagina 28
Consolidarea capacităţilor în vederea implementării
fondurilor IEVP şi aplicării pentru programele IEV
• Impleme...
Pagina 29
Realizarea politicilor de dezvoltare regională prin
intermediul consolidării capacităţilor APL-urilor, ADR-
uril...
Pagina 30
Activități viitoare
• Organizarea atelierelor de lucru privind viitoarele programe de
cooperare transfrontaliera...
Pagina 31
Sesiunea de întrebări-răspunsuri
Pagina 32
Mulţumim pentru atenţie.
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Moldova
Chișinău, Bulgară str. 3...
of 32

Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13

 • 1. Pagina 1 Şedinţa Comitetului Director 24 septembrie 2013 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova
 • 2. Pagina 2 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 24/09/2013 • Propunerea de proiect este bazată pe rezultatele negocierilor bilaterale dintre Guvernul RM şi al Germaniei în noiembrie 2009 • Durata proiectului este de 6 ani: 1/2010 – 12/2015 • Partenerul instituţional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM • Contribuţia iniţială a BMZ este de 3 milioane euro; • Co-finanţarea din partea guvernului României este de 0,7 milioane euro; • Co-finanţarea din partea guvernului Suediei este de 3,3 milioane euro; • Fonduri adiţionale de la BMZ: • 2 milioane euro pentru activităţile proiectului; • 10,9 milioane euro pentru investiţii în dezvoltare regională. Moldova
 • 3. Pagina 324/09/2013 Obiectivul general al proiectului Servicii locale îmbunătăţite în satele şi oraşele selectate din Republica Moldova prin: I Domeniu de intervenţie Investiţii şi tehnologii inovatoare Capacităţi consolidate şi management modernizat al prestatorilor de servicii Consolidare a cooperării intercomunitare şi a participării la nivel local a II-lea Domeniu de intervenţie O mai bună coordonare dintre instituţii la nivel local, regional şi naţional, prin planificarea şi programarea integrată a investiţiilor
 • 4. Pagina 4 Modernizarea serviciilor publice locale I domeniu de intervenţie
 • 5. Pagina 5 Domeniul de intervenţie I – Echipa GIZ • Dietrich Hahn – Consultant internațional GIZ în SPL; • Natalia Iachimov – Consultant național GIZ în SPL; • Victor Bufteac – Consilier naţional, Managementul proiectelor; • Sergiu Pleşca – Consultant regional în AAC, Regiunea Sud; • Constantin Enciu – Consultant regional în EE, Regiunea Centru; • Igor Neaga – Consultant regional în EE, Regiunea Nord; • Denis Parea – Consultant regional în MDS, Regiunea Centru; • Svetlana Caliniac – Consultant regional în AAC, Regiunea Nord.
 • 6. Pagina 6 Proiecte-pilot Eficiența energetică a clădirilor publice din Raionul Orhei - Spitalul Regional din Orhei Iluminare stradală eficientă din punct de vedere energetic Raionul Soroca Îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile din Raionul Rîşcani Îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile din Raionul Cahul Managementul deşeurilor solide Eficienţa energetică Aprovizionare cu apă şi canalizare Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova Îmbunătățirea serviciilor de management al deșeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti
 • 7. Pagina 7 Servicii publice locale eficiente 1. Planificare și programare locală integrată 2. Îmbunătățirea cooperării dintre APL-uri 3. Investiții în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale 4. Consolidarea capacităților APL-urilor și a prestatorilor de servicii 5. Mobilizarea și sensibilizarea populației
 • 8. Pagina 8 Realizat 1. Planificarea şi programarea locală integrată Rezultate C: Este atinsă egalitatea de gen în prestarea serviciilor publice locale, în domeniile acoperite de proiectul-pilot MSPL. I: APL-urile implementează proiectele-pilot în conformitate cu strategiile naţionale, regionale şi raionale de dezvoltare. E: A sporit accesul bărbaţilor şi femeilor la serviciile publice calitative şi accesibile, în domeniile acoperite de proiectul- pilot MSPL. • Este elaborat Ghidul privind reactualizarea SDSE. • Asistenţă pentru armonizarea Strategiilor APL1 cu SDSE raionale ale raioanelor Cahul şi Rîşcani. • Au fost iniţiate 2 studii de fezabilitate privind prestarea serviciilor agregate de AAC, pentru administraţia raională din Cahul şi Rîşcani.
 • 9. Pagina 9 Finalizat 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri Rezultate C: Este atinsă egalitatea de gen în prestarea serviciilor publice locale, în domeniile acoperite de proiectul-pilot MSPL. H: S-a îmbunătăţit cooperarea dintre autorităţile publice locale în domeniile acoperite de proiectul-pilot MSPL.  3 acorduri CIM semnate în raionul Cahul.  În raioanele Cahul şi Rîşcani au fost organizate 2 ateliere de lucru conform dimensiunii de gen.  A fost acordat suport pentru desfăşurarea unui forum regional CIM în Regiunea Centru.  A fost co-organizată 1 masă rotundă regională în Cahul.
 • 10. Pagina 10 Finalizat 3. Investiţiile în infrastructură ce contribuie la îmbunătăţirea serviciilor publice  Renovarea a ÎM Regia-Apă Şoldăneşti, ÎM Apă Canal Cahul şi Apă Canal Costeşti (330 mii EURO).  474 platforme construite în Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti (234 mii EURO).  Echipament special pentru Regia-Apă Şoldăneşti şi Floreşti (1 849 000 EURO)  23 km de reţele şi 359 felinare stradale, 13 panouri de evidenţă a consumului de energie electrică (279 mii EURO).  Renovarea Spitalului din Orhei (izolarea termică, instalarea ferestrelor eficiente energetic, renovarea reţelelor de aprovizionare cu apă caldă şi rece, precum şi a sistemului de canalizare din interiorul clădirii) (383 mii EURO).  Acordarea de asistenţă privind achiziţiile publice: GL din cadrul ADR-urilor.  Întruniri ale comitetelor directoare locale organizate conform dimensiunii de gen. Rezultate A: APL-urile şi prestatorii de servicii oferă servicii publice locale într-un mod sustenabil. J: Specialiştii în domeniul achiziţiilor publice, din cadrul ADR- urilor (APL-urilor) activează în mod profesionist. E: A sporit accesul bărbaţilor şi femeilor la serviciile publice calitative şi accesibile, în domeniile acoperite de proiectul- pilot MSPL. C: Este atinsă egalitatea de gen în prestarea serviciilor publice locale, în domeniile acoperite de proiectul-pilot MSPL.
 • 11. Pagina 11 Finalizat 4. Consolidarea capacităţilor APL-urilor şi a prestatorilor de servicii Rezultate A: APL-urile şi prestatorii de servicii oferă servicii publice locale într-un mod sustenabil. B: Femeile şi bărbaţii au acces la servicii noi sau îmbunătăţite, în domeniile acoperite de Proiectul-pilot MSPL. D: APL-urile şi prestatorii de servicii din domeniile acoperite de proiectul-pilot MSPL oferă servicii în mod eficient. E: A sporit accesul bărbaţilor şi femeilor la serviciile publice calitative şi accesibile, în domeniile acoperite de proiectul-pilot MSPL. G: Măsurile investiţionale implementate au redus poluarea mediului ambiant în domeniile acoperite de proiectul-pilot MSPL. L: Au fost diseminate, la nivel intern şi extern, cele mai bune practici / lecţii învăţate pentru obţinerea unui rezultat de amploare. K: APL-urile gestionează bunurile publice într-un mod sustenabil.  FiW și experții din România au evaluat dezvoltarea capacităţilor pentru Regia-Apă Șoldănești, Apă Canal Cahul și Apă Canal Costești.  Training pentru utilizarea echipamentului special pentru Regia-Apă Şoldăneşti şi Floreşti.  Asistenţă acordată ADR-urilor şi APL-urilor pentru elaborarea documentelor de primire-predare, a rapoartelor de implementare.  În Tătărăuca-Veche a fost elaborat contractul de prestare de servicii aferent serviciului de iluminare stradală.
 • 12. Pagina 12 Finalizat 5. Mobilizarea și sensibilizarea publicului  Au fost organizate întruniri ale comitetelor directoare locale.  A fost produs și promovat un film despre istoria de succes a comunei Tătărăuca Veche; au fost distribuite 1000 CD-uri.  67% din populația satului Roșu este conectată la rețeaua de aprovizionare cu apă.  66% din populația satului Duruitoarea Veche este conectată la rețeaua de aprovizionare cu apă. Rezultate B: Femeile şi bărbaţii au acces la servicii noi sau îmbunătăţite, în domeniile acoperite de Proiectul-pilot MSPL. L: Au fost diseminate, la nivel intern şi extern, cele mai bune practici / lecţii învăţate.
 • 13. Pagina 13 Planificat Iulie – Decembrie 2013 1. Planificarea și programarea locală integrată  Studiu de fezabilitate  Servicii comune de AAC în raioanele Cahul și Rîșcani (Clusterul Prut)  MDS comun în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești  Asistență cu privire la Capitolul aferent MDS al SDSE  Raionul Șoldănești  Asistență cu privire la Capitolul EE a Clădirilor Publice al SDSE  Raioanele Orhei și Soroca
 • 14. Pagina 14 Planificate Iulie – Decembrie 2013 2. Îmbunătățirea cooperării dintre APL-uri  Instituționalizarea serviciilor de AAC  Raionul Rîșcani AAC (Clusterul Prut)  Raionul Cahul AAC  Șoldănești, Rezina și Florești MDS (67 APL-uri implicate)  Inițierea CIM  În vecinătatea comunei Tătărăuca Veche (EE)
 • 15. Pagina 15 Planificat Iulie – Decembrie 2013 3. Investiții în infrastructură  Reabilitarea sistemului de tratare a apei, Cahul ~470 mii EURO  Construirea unui sistem de canalizare în satul Roșu ~720 mii EURO  Pregătiri pentru construirea depozitului de deșeuri din Parcani (amenajarea teritoriului, proiectare)  Pregătiri pentru construirea stației de reciclare din Florești  Pregătiri pentru construirea staţiei de transfer Florești și Cotiujenii Mari (Șoldănești);  Achiziționarea echipamentului adițional (Sistemul de MDS - 60 mii EURO);  Finalizări:  Sistemul inteligent de monitorizare a eficienței energetice  Instalarea a 3 stații termice în 3 clădiri ale Spitalului din Orhei  Reconstrucția a 2 intrări ale blocului de terapie  Oferirea de asistență ADR-urilor în ceea ce privește achizițiile publice și rapoartele financiare.
 • 16. Pagina 16 Planificat Iulie – Decembrie 2013 4. Consolidarea capacităţilor APL-urilor şi prestatorilor de servicii  Îmbunătățirea managementului serviciilor publice de la  Apă Canal Cahul  Apă Canal Râșcani  Regia-Apă Șoldănești  Asistență  Elaborarea pașaportului tehnic privind aprovizionarea cu apă a orașului  Înregistrarea infrastructurii publice
 • 17. Pagina 17 Planificat Iulie – Decembrie 2013 5. Mobilizarea și sensibilizarea publicului  Atelier de lucru  Eficiența energetică în spitale – Schimb de experiență  Broșură cu rol de ghidare  Îmbunătățirea eficienței energetice în spitale  Informații cu privire la integrarea dimensiunii de gen și campanii de sensibilizare  utilizatorii AAC în raioanele Cahul și Rîșcani  utilizatorii MDS în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești  despre serviciul de iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche  Acţiuni ulterioare  Contractarea companiilor /ONG-urilor/ consultanților pentru elaborarea materialelor informaționale
 • 18. Pagina 18 Sesiunea de întrebări-răspunsuri
 • 19. Pagina 19 Planificarea şi programarea regională Al II-lea domeniu de intervenţie
 • 20. Pagina 20 Domeniul de intervenţie II Echipa GIZ • Alexandr Muravschi – Consultant național superior GIZ în PPR; • Ștefan Todirașcu – Consultant GIZ în PPR; • Violeta Bulat – Consultant GIZ în cooperare transfrontalieră; • Igor Torpan – Consultant regional în PPR, Regiunea Sud; • Ghenadie Scobioală – Consultant regional în PPR, Regiunea Centru; • Vlad Ghițu – Consultant regional în PPR, Regiunea Nord. Consorțiul GOPA II (10 companii de consultanță internaționale și naționale) • Colm McClements – Lider de echipă; • Stela Corobceanu – Lider adjunct de echipă; • 3 experți termen lung în MDS, EE, AAC, echipele de experți naționali și internaționali termen scurt.
 • 21. Pagina 21 Rezultate scontate în baza MBR (1) • Rezultatul A. Activizarea ADR-urilor în facilitarea procesului de planificare regională; • Rezultatul B. ADR-urile sunt competente pentru a sprijini în mod eficient APL-urile în procesul de elaborare a proiectelor; • Rezultatul C. Conceptele de proiecte viabile sunt bazate pe planificarea regională; • Rezultatul D. APL-urile contribuie esențial la procesul de elaborare a proiectelor; • Rezultatul E. Capacităţile Cancelariei de Stat, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi autorităţilor publice locale în vederea implementării fondurilor IEVP şi aplicării pentru programele IEV sunt consolidate;
 • 22. Pagina 22 Rezultate scontate în baza MBR (2) • Rezultatul F. Academia de Administrare Publică instruieşte în mod eficient părţile interesate în domeniul planificării şi programării regionale, precum şi în sfera elaborării proiectelor; • Rezultatul G. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională monitorizează în mod eficient intervenţiile acestora din perspectiva orientării spre rezultate; • Rezultatul H. Instituţiile de dezvoltare regională sunt capabile să comunice într-un mod mai eficient schimbările realizate prin intermediul activităţilor acestora; • Rezultat I. Documentele de planificare regională sunt sensibile la aspectele de gen.
 • 23. Pagina 23 Activități DI II Planificate în perioada de raportare: • Elaborarea proiectelor Planurilor Regionale Sectoriale (PRS) în domeniile MDS și EE și transmise spre coordonare GIZ; • Lansarea activității în identificarea Conceptelor de proiecte posibile în domeniul eficiența energetică a clădirilor publice; • Ateliere ale grupurilor de lucru sectoriale în domeniile MDS, AAC, EE în RD Nord, Centru și Sud. Intervenții neplanificate: • Consolidarea Sistemului de monitorizare bazat pe rezultate; • Evaluarea proiectelor pentru a fi finanțate din sursele adiționale oferite de Guvernul Germaniei, 8 proiecte deja incluse în Acordul financiar (AF) GIZ-MDRC şi se discută lista pentru tranşa II a respectivului AF.
 • 24. Pagina 24 Facilitarea procesului de planificare regională • Organizate mese de lucru consultative cu participarea MDRC, ADR-urilor, GIZ, GOPA (mai, iunie 2013); • Elaborat Sumarul procesului de planificare regională (PR): • Definit rolul PRS ca instrument de PR; • Agreată structura PRS și modalitatea de încorporare în documentele de politici existente; • Rolul GLSR și asigurarea procesului participativ în DR; • Etapele de consultări cu asigurarea participării tuturor factorilor interesați; • Calea de dezvoltare a proiectelor și Generatorul de proiecte; definirea CPP, CPV, PPF. CPP • Plan Regional Sectorial CPV • Program Regional Sectorial/ anexa POR PPF • Planul Operațional Regional
 • 25. Pagina 25 Activizarea ADR în facilitarea procesului de PR • Facilitarea Atelierelor de lucru în planificarea regională în domeniile AAC, MDS, EE de către colaboratorii ADR-urilor. 186 291 312 789 135 202 188 525 51 89 124 264 105 176 169 450 4.51 4.47 4.51 4.49 0 200 400 600 800 1000 EE I&II AAC I, II & II MDS I, II, III & IV TOTAL Scorul total de apreciere Nr. Chestionare Femei Bărbaţi Nr. Participanţi • Sub egida ADR-urilor, cu participarea GLSR, au fost elaborate proiectele a 2 PRS MDS și 3 PRS EE pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud.
 • 26. Pagina 26 Consolidarea capacităților ADR-urilor pentru a sprijini în mod eficient APL în procesul de elaborare a proiectelor • Continuarea procesului de elaborare a instrumentelor aplicate în susținerea activității instituțiilor DR: abordarea metodologică în calea de dezvoltare a proiectelor și generatorul de proiecte; • Asistența în organizarea ADR-urilor sub auspiciul MDRC a Atelierelor de lucru în identificarea conceptelor de proiecte posibile (în prezent – cumulativ au participat circa 200 dezvoltatori CPP în EE, 64 concepte puse în discuție la AL). Criteriile Domeniul Calitatea facilitatorilor Calitatea materialelor prezentate Calitatea logisticii Relevanţa atelierului / facilitarea DR Utilitatea atelierului / aplicarea DR scară largă Relevanţa atelierului în perspectivă. 2014+ MDS 4,48 4,57 4,60 4,48 4,45 4,49 EE 4,45 4,57 4,63 4,49 4,39 4,51 AAC 4,44 4,51 4,59 4,40 4,35 4,47 TOTAL 4,46 4,55 4,61 4,46 4,40 4,49
 • 27. Pagina 27 Pașii următori • Continuarea procesului de consultare a proiectelor PRS pentru MDS şi EE; • Organizarea consultării neformale a PRS cu participarea MRDC și ministrelor de resort; • Procesul de consultare a Programelor Regionale Sectoriale în domeniile MDS și EE; • Elaborarea proiectului PRS în domeniul AAC în trei RD; • Continuarea activității de identificare a conceptelor de proiecte; • Lansarea activității în domeniul drumuri regionale și locale.
 • 28. Pagina 28 Consolidarea capacităţilor în vederea implementării fondurilor IEVP şi aplicării pentru programele IEV • Implementarea atelierului de lucru “Structuri, Politici și Programe UE - relevanța pentru Republica Moldova” în perioada 18-19.07 şi 13-14.08. • Organizarea zilelor de informare pentru apelul de propuneri de proiecte suplimentar IEVP în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (23.04.2013 – Chişinău; 24.04.2013 – Cimişlia; 25.04.2013 – Bălţi). • Oferirea consultaţiilor individuale cu privire la pregătirea şi implementarea proiectelor.
 • 29. Pagina 29 Realizarea politicilor de dezvoltare regională prin intermediul consolidării capacităţilor APL-urilor, ADR- urilor, CRD-urilor • 8 stagiarii de la AAP au posibilitatea de a-şi consolida competenţele practice în domeniul planificării şi programării regionale, participând la atelierele de lucru sectoriale și vizitele de studiu la proiectele-pilot. • Implementarea programului de formare “Planificare si programare la nivel local și regional”, unde au fost instruiți 77 reprezentanți ai APL I, II • Modulul I: 11-15.02.2013; 11-15.03.2013. • Modulul II: 25.02-01.03.2013; 08-12.04.2013. • Modulul III: 22-26.04.2013; 20-24.05.2013. • Inițierea procesului de elaborare a materialelor de instruire pentru programul de formare “Dezvoltarea regională”, care va dura 40 ore.
 • 30. Pagina 30 Activități viitoare • Organizarea atelierelor de lucru privind viitoarele programe de cooperare transfrontaliera 2014-2020 și identificarea priorităților. • Oferirea consultaţiilor individuale cu privire la pregătirea şi implementarea proiectelor. • Susținerea stagiarilor de la AAP în identificarea temelor pentru teza de master. • Pilotarea programului de formare “Dezvoltarea regională”.
 • 31. Pagina 31 Sesiunea de întrebări-răspunsuri
 • 32. Pagina 32 Mulţumim pentru atenţie. Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Moldova Chișinău, Bulgară str. 31a T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 Internet: www.giz.de, www.serviciilocale.md Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

Related Documents