nasycanie
?
Cześć agresji czy autoagresji
wynika z wewnętrznej potrzeby
mocnych przeżyć i doznań
dlatego „zaspokajamy ten głód”
z częstotliwością wystarczającą
do zlikwidowania nieprawidłowego zachowania
Na zasadzie:
Ile razy dziennie,
jak długo i z jakim nasileniem
występowało nieprawidłowe zachowanie
tyle
„średnio”
nasycania w dniu
Efekt:
natychmiastowa
redukcja nieprawidłowych zachowań
(póki nasycamy)
-
pierwszy minus:
niektórych osób
nie da się w ten sposób nasycić
(są nienasycone) i efekt jest odwrotny od zamierzonego
drugi minus:
po pewnym czasie następuje
adaptacja
do mocnych bodźców
i nasycanie staje się niesatysfakcjonujące
trzeci minus:
istnieje
niebezpieczeństwo
podtrzymywania
nieprawidłowego
zachowania
nasycanie
Tak!ale jak to się robi?
unieruchamiamy
dostarczamy mocnych bodźców
krótką chwilę dłużej
niż tego potrzebuje uczeń
i obserwujemy reakcję
to trudne do uwierzenia ale
Uczeń zwykle chce „jeszcze”!
of 27

Nasycanie

Nasycanie... jeden z elementów układanki.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasycanie

 • 1. nasycanie ?
 • 2. Cześć agresji czy autoagresji
 • 3. wynika z wewnętrznej potrzeby
 • 4. mocnych przeżyć i doznań
 • 5. dlatego „zaspokajamy ten głód”
 • 6. z częstotliwością wystarczającą
 • 7. do zlikwidowania nieprawidłowego zachowania
 • 8. Na zasadzie:
 • 9. Ile razy dziennie, jak długo i z jakim nasileniem występowało nieprawidłowe zachowanie
 • 10. tyle „średnio” nasycania w dniu
 • 11. Efekt:
 • 12. natychmiastowa redukcja nieprawidłowych zachowań (póki nasycamy)
 • 13. -
 • 14. pierwszy minus:
 • 15. niektórych osób nie da się w ten sposób nasycić (są nienasycone) i efekt jest odwrotny od zamierzonego
 • 16. drugi minus:
 • 17. po pewnym czasie następuje adaptacja do mocnych bodźców i nasycanie staje się niesatysfakcjonujące
 • 18. trzeci minus:
 • 19. istnieje niebezpieczeństwo podtrzymywania nieprawidłowego zachowania
 • 20. nasycanie Tak!ale jak to się robi?
 • 21. unieruchamiamy
 • 22. dostarczamy mocnych bodźców
 • 23. krótką chwilę dłużej
 • 24. niż tego potrzebuje uczeń
 • 25. i obserwujemy reakcję
 • 26. to trudne do uwierzenia ale
 • 27. Uczeń zwykle chce „jeszcze”!