Op een dag wordt de leider van een bekende politiekepartij helaas op straat dooreen vrachtauto aangereden en hij overlij...
“Welkom in de hemel” zegtPetrus. “Voordat je definitiefhier komt geloof ik dat weeerst een probleem op moetenlossen. Het k...
“We zullen daarom het volgendedoen: Eerst ga je een dag kijkenin de hel, en daarna een dag inde hemel. Na die twee dagen k...
De deuren gaan open en zestaan midden op eenschitterend groene golfbaan.In de verte is een clubgebouwte zien. Daar ziet hi...
Als ze hem in het oog krijgen komenze aangelopen om hem te begroeten en al gauw worden herinneringenopgehaald over de t...
Satan zelf is er die avond ooken het blijkt dat hij eigenijkheel aardig is. Er wordtgedanst, moppen verteld engedronken.De...
De lift gaat omhoog, hoger, ennog hoger, tot aan de hemelpoort waar Petrus op hem wacht.“Nu is het moment aangebroken o...
Voor hij er erg in heeft zijnde 24 uur om en Petrus komt hemweer opzoeken.“Zo” zegt hij, “je hebt nu 24uur in de hel en 24...
“Ik moet zeggen dat ik dehemel heel schitterend vond,maar ik geloof dat de hel mebeter bevalt”.“OK, je hebt dus gekozen” z...
Als de liftdeur open gaat staat hij ineens midden ineen troosteloze woestijn. Degrond is bedekt met afval en uitwer...
De duivel komt er aan en pakt hem in zijn nekvel. “Ik snap er niks van” stottert de politicus. “Gisten stond ik h...
De duivel kijkt hem aan, grijnst breed en zegt:
of 12

Politici

Net zo gek op grapjes over politici/politiek als ik? Zeker hier naar kijken dan!!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politici

 • 1. Op een dag wordt de leider van een bekende politiekepartij helaas op straat dooreen vrachtauto aangereden en hij overlijdt ter plekke. Zijn ziel komt aan bij dehemelpoort (naar men aanneemt per ongeluk) en hij ontmoet daar de Heilige Petrus zelf.
 • 2. “Welkom in de hemel” zegtPetrus. “Voordat je definitiefhier komt geloof ik dat weeerst een probleem op moetenlossen. Het komt namelijk maarzelden voor dat wij hier eenpoliticus van zo’n hoge rangbinnen krijgen en we weten nietzo precies wat we met je aanmoeten”
 • 3. “We zullen daarom het volgendedoen: Eerst ga je een dag kijkenin de hel, en daarna een dag inde hemel. Na die twee dagen kiesje zelf waar je dan voor alleeeuwigheid wilt blijven”.En daarmee brengt Petrus depoliticus naar de lift en gaanze omlaag, lager, en nog lager,tot ze bij de hel aan komen.
 • 4. De deuren gaan open en zestaan midden op eenschitterend groene golfbaan.In de verte is een clubgebouwte zien. Daar ziet hij eenhele hoop vrienden, die samenmet hem in de politiek gezetenhadden. Ze zien er uitstekendgekleed en heel tevreden uit.
 • 5. Als ze hem in het oog krijgen komenze aangelopen om hem te begroeten en al gauw worden herinneringenopgehaald over de tijden dat ze zichaan de belastingbetalers verrijkten.Eerst spelen ze samen een partijtje golf en ‘s avonds gaan ze gezellig in het clubhuis heerlijke kreeft eten. De nacht brengen ze door metprachtige vrouwen die al hun wensen vervullen.
 • 6. Satan zelf is er die avond ooken het blijkt dat hij eigenijkheel aardig is. Er wordtgedanst, moppen verteld engedronken.De politicus amuseert zich zogoed dat het weer tijd is om tegaan voor hij er erg in heeft.Iedereen neemt hartelijkafscheid en hij stapt weer inde lift.
 • 7. De lift gaat omhoog, hoger, ennog hoger, tot aan de hemelpoort waar Petrus op hem wacht.“Nu is het moment aangebroken om met de hemel kennis te maken” zegt Petrus.Dus de volgende 24 uur zweeft de politicus van wolk naar wolk, daarbij op een harp spelend en zingend.
 • 8. Voor hij er erg in heeft zijnde 24 uur om en Petrus komt hemweer opzoeken.“Zo” zegt hij, “je hebt nu 24uur in de hel en 24 uur in dehemel beleefd. Nu moet jekiezen in welke van de twee jetot in alle eeuwigheid wiltblijven”.De man denkt even na en zegt:
 • 9. “Ik moet zeggen dat ik dehemel heel schitterend vond,maar ik geloof dat de hel mebeter bevalt”.“OK, je hebt dus gekozen” zegtPetrus en brengt hem naar delift en hij gaat weer omlaag,lager, en nog lager, tot aande poort van de hel.
 • 10. Als de liftdeur open gaat staat hij ineens midden ineen troosteloze woestijn. Degrond is bedekt met afval en uitwerpselen. Hij ziet zijn oude vrienden lopen, maar nu gekleed in vodden. Ze zijn bezig het vuilnis in te zamelen en ingrote plastic zakken te doen.
 • 11. De duivel komt er aan en pakt hem in zijn nekvel. “Ik snap er niks van” stottert de politicus. “Gisten stond ik hiermet mooie vrouwen te praten, er was een schitterende golfbaan, we aten kreeft en we dansten.... en...en...nu is er allen nog maar een troosteloze woestijn vol afval..., en mijn vrienden zien er verschrikkelijk uit”.
 • 12. De duivel kijkt hem aan, grijnst breed en zegt:

Related Documents