РЕПУБЛИКА СРБИЈАНАРОДНА СКУПШТИНАОдељење за односе с јавношћуДатум: 18. јун 2013. годинеН А Ј А В А ДОГАЂАЈАза среду, 19. ...
ПРОГРАМЈАВНОГ СЛУШАЊАОдбора за рад, социјална питања,друштвену укљученост и смањење сиромаштвана тему: „Предлог закона о с...
of 2

Najava javno slusanje odbor za rad 190613

Javno slušanje, Zakon o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najava javno slusanje odbor za rad 190613

  • 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈАНАРОДНА СКУПШТИНАОдељење за односе с јавношћуДатум: 18. јун 2013. годинеН А Ј А В А ДОГАЂАЈАза среду, 19. јун 2013. годинеОдбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањењесиромаштва Народне скупштине организује јавно слушање на тему „Предлогзакона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалнимпредузећима“, у среду, 19. јуна 2013. године.Јавно слушање се одржава у Дому Народне скупштине, Трг НиколеПашића 13, Мала сала, са почетком у 12 часова.Позивамо вас да медијски пропратите догађај!У прилогу вам достављамо програм јавног слушања.Акредитације можете слати на факс: 011/3226-501 или e-mail:infosluzba@parlament.rs.Хвала на сарадњи!
  • 2. ПРОГРАМЈАВНОГ СЛУШАЊАОдбора за рад, социјална питања,друштвену укљученост и смањење сиромаштвана тему: „Предлог закона о социјалном предузетништву и запошљавањуу социјалним предузећима“Дом Народне скупштине, Мала сала, 19. јун 2013. године12.00 – 12.05 Милица Дроњак, председница Одбора12.05 – 12.10 Миљенко Дерета, народни посланик и заменикчлана Одбора12.10 – 12.15 Бранкица Јанковић, Министарство рада,запошљавања и социјалне политике12.15 – 12.20 Јасмина Танасић, Стална конференција градова иопштина12.20 – 12.25 Аница Спасов, Удружење за подршку особамаометеним у развоју „Наша кућа“12.25 – 12.30 Мирoслав Велимировић, Удружење инвалидскихпредузећа Србије12.30 – 12.35 Миа Вукојевић, Балкански фонд за локалнеиницијативе12.35 – 12.40 Александра Владисављевић, консултантска фирмаза развој предузетништва БИЗЗ12.40 – 12.45 Жељко Илић, Форум младих са инвалидитетомСрбије12.45 – 12.50 Гордана Рајков, Центар за самостални животинвалидних лица12.50 – 14.30 Дискусија

Related Documents