РЕПУБЛИКА СРБИЈАНАРОДНА СКУПШТИНАОдељење за односе са јавношћуБеоград, 2. април 2012. године НАЈАВА ДОГАЂ...
ДНЕВНИ РЕД Међународна конференција „Сарадња парламената и независних регулаторних тела у ЈИЕ“У...
17:30 – 19:00 Панел 2: Учешће независних регулаторних тела у законодавним процесима и њихове иницијатив...
Среда, 4. април 2012. године10:00 – 11:30 Панел 3: Хоризонтална сарадња парламента и НРТ у погледу одго...
- Да ли постоји праћење утицаја извештаја и препорука независнихрегулаторних тела?- Како може бити створена успешна страте...
of 5

Najava konferencijа 3 i 4 april 2012 final

JIE, međunardona konferencija o sradnji parlamenata JIE i nezavisnih regulatornih tela
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najava konferencijа 3 i 4 april 2012 final

  • 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈАНАРОДНА СКУПШТИНАОдељење за односе са јавношћуБеоград, 2. април 2012. године НАЈАВА ДОГАЂАЈА за уторак и среду, 3. и 4. април 2012. године Међународна конференција «Сарадња парламента и независнихрегулаторних тела у југоисточној Европи», у организацији Народнескупштине и Европског покрета у Србији, а уз подршку Мисије ОЕБС уСрбији, USAID-а и Фридрих Еберт фондације, одржаће се у уторак и среду,3. и 4. априла 2012. године, у Дому Народне скупштине. Конференцију ће отворити председница Народне скупштине проф. др.Славица Ђукић Дејановић, шеф Мисије ОЕБС у Србији Димитриос Кипреос(Dimitrios Kypreos) и председник Европског покрета у Србији ВластимирМатејић. На конференцији ће учествовати и потпредседница Народне супштинеГордана Чомић, председник Одбора за правосуђе и управу Бошко Ристић,Заштитник грађана Саша Јанковић, повереница за заштиту равноправностиНевена Петрушић, директорка Агенције за борбу против корупције ЗоранаМарковић, представници независних регулаторних тела држава југоисточнеЕвропе, као и предстваници цивилног сектора. Конференција ће се одржати у Дому Народне скупштине, ТргНиколе Пашића 13, Мала сала. У прилогу вам достављамо програм конференције. Позивамо вас да медијски пропратите догађај! Молимо Вас да користите главни улаз у Дом Народне скупштине,Трг Николе Пашића 13. Акредитације можете слати на факс: 011/3226-501 или мејл:infosluzba@parlament.rs.
  • 2. ДНЕВНИ РЕД Међународна конференција „Сарадња парламената и независних регулаторних тела у ЈИЕ“Уторак, 3. април 2012. године15:00 – 15:30 Уводна излагања и званично отварање • Славица Ђукић-Дејановић, председница Народне скупштине • Димитриос Кyпреос, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији • Властимир Матејић, председник Европског покрета у СрбијиМодератор: Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине15:30 – 17:00 Панел 1: Међусобни утицај и однос парламената и независних регулаторних тела • Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине • Саша Јанковић, Заштитник грађана Републике Србије • Зорана Марковић, директорка Агенције за борбу против корупције • Јадранка Јелинчић, извршна директорка Фонда за отворено друштво • Полона Тепина, правна саветница Поверенице за информације, Република СловенијаМодератор: Наташа Новаковић, правна саветница, Мисија ОЕБС-а у СрбијиТеме за дискусију:- Који су главни предуслови за обезбеђивање адекватног правног оквира заправилно функционисање независних регулаторних тела?- Како је осигурана финансијска независност независних регулаторних тела?- Шта треба да укључују процедуре именовања и разрешења представниканезависних регулаторних тела?
  • 3. 17:30 – 19:00 Панел 2: Учешће независних регулаторних тела у законодавним процесима и њихове иницијативе према парламенту • Бошко Ристић, председник Одбора за правосуђе и управу, Народна скупштина • Невена Петрушић, Повереница за заштиту равноправности Републике Србије • Воислав Зафировски, председник Државне комисије за борбу против корупције, БЈР Македонија • Вилфрида Бушати, шефица Одељења за истраге и инспекције, Канцеларија Поверенице за заштиту од дискриминације, Република Албанија • Будимир Шћепановић, заменик Заштитника људских права и слобода Црне ГореМодератор: Маја Бобић, генерални секретар Европског покрета у СрбијиТеме за дискусију:- Учешће независних регулаторних тела у законодавном процесу у областимасвоје надлежности?- Како и зашто би интерни стандардни сарадње са парламентом требали битиуспостављени?- Каква су искуства укључивања међународних конвенција у националнемодалитете?
  • 4. Среда, 4. април 2012. године10:00 – 11:30 Панел 3: Хоризонтална сарадња парламента и НРТ у погледу одговорности • Сонила Кадаре, правни саветник у Одсеку за праћење независних институција, Парламент Републике Албаније • Рок Прапротник, заменик председника Комисије за спречавање корупције, Република Словенија • Наташа Јелић, виши саветник у Служби за решавање сукоба интереса, Агенција за борбу против корупције, Република СрбијаМодератор: Будимир Шћепановић, Заменик Заштитника људских права ислобода Републике Црне ГореТеме за дискусију:- Како независна регулаторна тела могу да допринесу надзорној и контролнојфункцији коју парламент врши над извршном власти?- Како парламенти и независна регулаторна тела могу да предузму успешнеистражне поступке?- Како може да се унапреди свест о одговорности?12:00 – 13:30 Панел 4: Годишњи извештаји независних регулаторних тела и њихови ефекти • Prof. Gheorghe Iancu, Oбмудсман Републике Румуније • Љубомир Сандић, Омбудсман Босне и Херцеговине • Александар Ресановић, заменик Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије • Зденка Чебашек-Травник, Омбудсман Републике Словеније • Калиопи Спану, Омбудсман Републике ГрчкеМодератор: Влатко Ратковић, Председник Законодавног одбора, НароднаскупштинаТеме за дискусију:
  • 5. - Да ли постоји праћење утицаја извештаја и препорука независнихрегулаторних тела?- Како може бити створена успешна стратегија за примену препоруканезависних регулаторних тела од стране релевантних државних органа?- који механизми обезбеђују одговарајуће разматрање препорука независнихрегулаторних тела од стране надлежних органа?- Да ли су медији успешно средство за промовисање проблема који се тичурада независних регулаторних тела међу грађанима?15:00 – 16:30 Панел 5: Перспектива организација цивилног друштва: укљученост, учешће и утицај • Весна Маленица, Think Tank Populari, Босна и Херцеговина • Немања Ненадић, програмски директор Transparency Srbija • Златко Вујовић, председник Управног одбора, Центар за мониторинг ЦЕМИ, Република Црна Гора • Др Тодор Галев, виши аналитичар, Центар за проучавање демократије, Република БугарскаМодератор: Иван Кнежевић, заменик генералног секретара Европскогпокрета у СрбијиТеме за дискусију:- Могу ли организације цивилног друштва да појачају улогу независнихрегулаторних тела?- Да ли у земљама региона постоји довољно укључивање организацијаМцивилног друштва у рад независних регулаторних тела?- Да ли постоји довољна укљученост и адекватан приступ организацијацивилног друштва питањима везаним за независна регулаторна тела уземљама региона?17:00 – 17:30 Панел 6: Закључци и препоруке / Завршна реч • Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине

Related Documents