ANDRIJA MOHOROVIĈIĆ
Tornado u Novskoj
Projekt učenika Srednje škole Novska
Školska godina 2011./2012.
Voditelj/mentor: Gor...
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
2011./2012.
Andrija Mohoroviĉić
 Volosko (kraj Opatije), 23. siječnja 1857.
(155. godišnjica roĎenja)
 Zagreb, 18. prosinca 1936.
(~...
Nakon završenog studija matematike i fizike:
 Gimnazija u Zagrebu
 Realka u Osijeku
 Nautička škola u Bakru
 Realka u ...
Doprinosi znanosti
 Osnovao meteorološku postaju
u Bakru
 Konstruirao nefoskop , 1889.
2011./2012.
 Istraživao:
tornado u Novskoj 1892.
i "vijor„ kod Čazme
2011./2012.
Doprinosi znanosti
 1893., mreža za praćenje nevremena s grmljavinom
 1899., postaja za obranu od tuče u kotaru Jaska
 Razmatrao smanjivan...
Mohorovičićev dikontinuitet (moho sloj)
 Njegovo najveće otkriće
2011./2012.
Doprinosi znanosti
Njegovo ime nose:
 krater na tamnoj strani Mjeseca i asteroid br. 8422
 škole,institucije i ulice diljem Hrvatske pa i s...
2011./2012.
Tornado u Novskoj
• utorak
• prekrasan, sunčan dan
• Novljani su se bavili svojim svakodnevnim aktivnostima:
▫...
2011./2012.
I tako bijaše veći dio dana …
• Ali oko 16 sati najednom se smračilo.
• Počelo je s laganom kišom koja je prer...
2011./2012.
Dok se ljudi nisu ni snašli što se
dogaĎa, dojurio je tornado s
jugo-zapada te razbacao vagone
na željezničkoj...
Tornado:
• razvio se kod potoka Struga,
• u početku 8 vrtloga,
• ostala su 2:
▫ Zapadni tornado i Istočni tornado
• Zapadn...
2011./2012.
Istočni tornado:
• Porušio je 150
000 stabala
stoljetne šume.
• Nakon toga su se
navodno u Ložioni
obraĎivala
...
2011./2012.
Meteorologija
• znanost o Zemljinoj atmosferi i promjenama u njoj
• proučava promjene vremena oko nas:
 količinu i vrstu ...
Podjela meteorologije
• Opća meteorologija
• Dinamička meteorologija
• Sinoptička meteorologija
• Klimatologija
• Aerologi...
Meteorološki sustavi
• Anticiklone
• Ciklone
▫ Uragani
2011./2012.
Instrumenti za prizemna meteorološka
mjerenja
• TEMPERATURA ZRAKA
▫ termometar
• VLAŽNOST ZRAKA
▫ psihrometar
▫ higrometar...
• ATMOSFERSKI TLAK
▫ barometar
• VJETAR
▫ smjer vjetra - vjetruljom (vjetrokazom)
▫ brzina vjetra - anemometrom
(vjetromje...
• OBORINE
▫ ombrograf
• SUNČEVO ZRAČENJE
▫ heliograf
▫ piranograf ili piradiograf
(Energija koju odreĎena
površina prima o...
2011./2012.
NISKI OBLACI
 načinjeni od vodenih kapljica
 njihova baza je ispod 2000 m
 Stratus, Stratocumulus i Nimbostratus
2011./...
SREDNJI OBLACI
 najviši oblaci u srednjim geografskim širinama.
 njihove baze su obično između 2000 i 6000 metara.
Alto...
VISOKI OBLACI
 načinjeni od kristalića leda
 ne stvaraju sjenu, uvijek su bijele boje
 javljaju se za lijepog vremena i...
OBLACI VERTIKALNOG RAZVOJA
Cumulus
▫ najljepši oblaci
▫ gornji dio je snježno
bijele boje i oblika
cvjetače
Cumulonimbus...
Vremenska prognoza
• grč. πρóγνωσις, prognosis-predznanje, znanje
unaprijed
• Znanstvene metode - procjene ili saznanja o
...
• Moramo poznavati
vrijeme u nekom
određenom
trenutku.
• Buduće stanje
uvijek će ovisiti od
prošloga.
2011./2012.
Metode izračunavanja budućeg
stanja atmosfere: • najpoznatije od njih su:
- sustav za prognozu na
čitavoj zemaljskoj
kugli...
Prikupljanje podataka
• 1844., Samuel Morse –
električni brzojav – brzo
prikupljanje meteoroloških
podataka
• Mjeri se:
▫ ...
Mjerenja
• Rezultati se zapisuju na magnetnu
traku i odašilju u meteorološke centrale.
• Informacije se dobivaju i uz pomo...
Put informacije
• Informacije se prenose
kodovima; dekodiraju se i
pohranjuju u računala koja
prave sinoptičke karte.
• Ka...
Tornado
2011./2012.
Vjetar je vektorska veličina,
odreĎen je smjerom i iznosom.
Smicanje vjetra vrlo je važna i
opasna poj...
Tornado
• Zračni vrtlog u obliku oblačnog
lijevka ili tube koji se pruža iz
Cumulonimbusa i seže do tla.
• Brzina može dos...
Rotiranje tornada stvara nizak tlak pri
tlu pa se javlja novo horizontalno
strujanje koje nazivamo usisni vjetar.
Vrtložne...
2011./2012.
Jačina tornada se odreĎuje
Fujita i Torro ljestvicom.
Fujita ljestvica napravljena
je na temelju štete koju je
tornado uzr...
Tsunami
• Tsunami -jap. lučki val
• Dugi val uzrokovan tektonskim pomicanjem
ploča morskog dna, odnosno podmorskim
potreso...
• Često ih se pogrešno
naziva plimnim
valovima.
• Kad se tsunami
približi obali, more se
povlači i onda se
silovito vraća ...
Visina i brzina tsunamija
• U blizini epicentra visina potresnih valova
nije osobito velika (60cm do 1m), ima
male amplitu...
Obrana od tsunamija
• Pacifičke države imaju
organizirani sustav
obavještavanja i uzbunjivanja
koji treba upozoriti stanov...
• Tsunami je val koji ruši sve pred sobom.
2011./2012.
Zemljina kora
2011./2012.
• površinski dio Zemlje
• Mohorovičićev diskontinuitet.
• Prosječna debljina: oko 35 km (kontine...
Kontinentalna kora
• 35-70km debljine
Sastav:
▫ sastoji se pretežno od granita
▫ naziva se i SIAL
2011./2012.
Oceanska kora
• 10-12km debljine
Sastav:
▫ mafitne stijene
▫ naziva se i SIMA
2011./2012.
Vanjski dio Zemlje
• litosfera i atmosfera
• LITOSFERA:
▫ razlomljena u
litosferne ploče
2011./2012.
3 tipa granica ploĉa:
Divergentne granice
Konvergentne granice
Transformne granice
Seizmologija
• 1. studenoga 1755.  Lisabonski potres
prvi najrazorniji potres proučavan znanstvenim
medotadama zahvaljuju...
Što su zapravo potresi?
• Potres je kratkotrajna vibracija prouzročena
poremećajima i pokretima u Zemljinoj kori i
litosfe...
Vrste potresa
PRIRODNI UMJETNO IZAZVANI
- tektonski - eksplozije
- vulkanski - obrušavanja
- potresi urušavanja - punjenje...
Tektonski potres
• 85% svih potresa
2011./2012.
Vulkanski potres
• 7% svih potresa
• Kretanje magme prema površini
2011./2012.
Urušni potres
• 3% svih potresa
• Urušavanje šupljina u zemljinoj kori (djelovanje
vode na materije topljive u njoj)
2011....
• Područja na kojima su potresi česti nazivamo
seizmička područja, a područja gdje su potresi rijetki
aseizmička
• Najveći...
1. cirkumpacifički pojas
• 77% ukupne svjetske seizmičnosti (prostire se uz
obale Tihog oceana)
2011./2012.
SEIZMIČKA PODR...
2. mediteransko azijski pojas
• 18% ukupne svjetske seizmičnosti (prostire se od Kanara,
preko Sredozemlja prema Himalaji ...
Zanimljivost
• Prije pojave potresa dolazi do promjene magnetskog
polja, vibracija i pojačanog isparavanja nekih plinova
(...
NASTANAK POTRESA
 točka u dnu geološkog
rasjeda duboko u
Zemljinoj kori u kojoj
nastaje potres naziva se
hipocentar
 epi...
METODE ISTRAŢIVANJA
 Makroseizmička metoda se koristi opisom
pojava na površini Zemlje koje su primijećene za
vrijeme tra...
Ljestvice potresa
• MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg)
ljestvica mjeri intenzitet potresa
• Richterova
ljestvica mjeri
amplitu...
2011./2012.
 Mikroseizmička metoda u analizi potresa
koristi se podacima instrumenata seizmografa.
METODE ISTRAŢIVANJA
2011./2012.
Zaključak
• Andrija Mohorovičić
▫ najistaknutiji
hrvatski znanstvenik
(živio, radio i ostavio
nasljedstvo u
Hrvatskoj)
▫ p...
of 76

Prezentacija - Andrija Mohorovičić - Tornado u Novskoj

Prezentacija pripremljena za priredbu kojom smo obilježili projekt "Andrija Mohorovičić - Tornado u Novskoj". Projekt Srednje škole Novska vodila je profesorica Gordana Divić u suradnji s učenicima iz svih razreda gimnazije.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija - Andrija Mohorovičić - Tornado u Novskoj

 • 1. ANDRIJA MOHOROVIĈIĆ Tornado u Novskoj Projekt učenika Srednje škole Novska Školska godina 2011./2012. Voditelj/mentor: Gordana Divić, prof. 2011./2012.
 • 2. 2011./2012.
 • 3. 2011./2012.
 • 4. 2011./2012.
 • 5. 2011./2012.
 • 6. 2011./2012.
 • 7. 2011./2012.
 • 8. 2011./2012.
 • 9. 2011./2012.
 • 10. 2011./2012.
 • 11. 2011./2012.
 • 12. 2011./2012.
 • 13. 2011./2012.
 • 14. 2011./2012.
 • 15. 2011./2012.
 • 16. Andrija Mohoroviĉić  Volosko (kraj Opatije), 23. siječnja 1857. (155. godišnjica roĎenja)  Zagreb, 18. prosinca 1936. (~75. godišnjica smrti)  Školovanje: Volosko, Rijeka, Prag 2011./2012.
 • 17. Nakon završenog studija matematike i fizike:  Gimnazija u Zagrebu  Realka u Osijeku  Nautička škola u Bakru  Realka u Zagrebu  Upravitelj Meteorološkog opservatorija na Griču  doktorirao filozofiju  habilitirao za docenta  disertacija “O opažanju oblaka, te o dnevnom i godišnjem periodu oblaka u Bakru”  naslovni izvanredni sveučilišni profesor  član tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 2011./2012.
 • 18. Doprinosi znanosti  Osnovao meteorološku postaju u Bakru  Konstruirao nefoskop , 1889. 2011./2012.
 • 19.  Istraživao: tornado u Novskoj 1892. i "vijor„ kod Čazme 2011./2012. Doprinosi znanosti
 • 20.  1893., mreža za praćenje nevremena s grmljavinom  1899., postaja za obranu od tuče u kotaru Jaska  Razmatrao smanjivanje temperature atmosfere s povećanjem visine.  Zaslužan je za  osnivanje Zagrebačke seizmološke škole  osnivanje Hrvatske seizmološke i meteorološke službe  osnivanje Službe točnog vremena  detaljno opisivanje djelovanja potresa na zgrade 2011./2012. Doprinosi znanosti
 • 21. Mohorovičićev dikontinuitet (moho sloj)  Njegovo najveće otkriće 2011./2012. Doprinosi znanosti
 • 22. Njegovo ime nose:  krater na tamnoj strani Mjeseca i asteroid br. 8422  škole,institucije i ulice diljem Hrvatske pa i svijeta 2011./2012.
 • 23. 2011./2012. Tornado u Novskoj • utorak • prekrasan, sunčan dan • Novljani su se bavili svojim svakodnevnim aktivnostima: ▫ putovali, ▫ bili na radnom mjestu, ▫ čuvali životinje na polju, ▫ bili u šumi … NITKO nije očekivao da će taj dan biti drugačiji od ostalih …
 • 24. 2011./2012. I tako bijaše veći dio dana … • Ali oko 16 sati najednom se smračilo. • Počelo je s laganom kišom koja je prerastala u sve obilniju, i na koncu led (“loptice” promjera od 2 do 8cm). • I potom … TORNADO … u 16 sati i 17 minuta !!!
 • 25. 2011./2012. Dok se ljudi nisu ni snašli što se dogaĎa, dojurio je tornado s jugo-zapada te razbacao vagone na željezničkoj stanici kao da su igračke. Posljednji vagon (težak oko 13 tona) prenio je preko telegrafskih vodova nekih 30 metara dalje u polje. Kolodvor – Novska, 1892.
 • 26. Tornado: • razvio se kod potoka Struga, • u početku 8 vrtloga, • ostala su 2: ▫ Zapadni tornado i Istočni tornado • Zapadni tornado: ▫ promjera oko 1200 metara ▫ podigao i nosio djevojku (Katu Ljevačić, 17), ▫ razbacao vagone (u kojima je bilo putnika), ▫ odnio krovove • Istočni tornado: ▫ promjera oko 2300 metara, ▫ poharao šumu ▫ ubio pastira 2011./2012.
 • 27. 2011./2012. Istočni tornado: • Porušio je 150 000 stabala stoljetne šume. • Nakon toga su se navodno u Ložioni obraĎivala porušena stabala te su se od njih radili željeznički pragovi. Šuma u blizini Novske, 1892.
 • 28. 2011./2012.
 • 29. Meteorologija • znanost o Zemljinoj atmosferi i promjenama u njoj • proučava promjene vremena oko nas:  količinu i vrstu oborina,  grmljavinske oluje,  tornada,  tropske ciklone  tajfune itd. • pripada u skupinu geofizičkih znanosti 2011./2012.
 • 30. Podjela meteorologije • Opća meteorologija • Dinamička meteorologija • Sinoptička meteorologija • Klimatologija • Aerologija 2011./2012.
 • 31. Meteorološki sustavi • Anticiklone • Ciklone ▫ Uragani 2011./2012.
 • 32. Instrumenti za prizemna meteorološka mjerenja • TEMPERATURA ZRAKA ▫ termometar • VLAŽNOST ZRAKA ▫ psihrometar ▫ higrometar Termometar Psihrometar Higrometar 2011./2012.
 • 33. • ATMOSFERSKI TLAK ▫ barometar • VJETAR ▫ smjer vjetra - vjetruljom (vjetrokazom) ▫ brzina vjetra - anemometrom (vjetromjerom) Barometar Vjetrulja (vjetrokaz) Anemometar 2011./2012. Instrumenti za prizemna meteorološka mjerenja
 • 34. • OBORINE ▫ ombrograf • SUNČEVO ZRAČENJE ▫ heliograf ▫ piranograf ili piradiograf (Energija koju odreĎena površina prima od Sunca) Ombrograf Heliograf 2011./2012. Instrumenti za prizemna meteorološka mjerenja
 • 35. 2011./2012.
 • 36. NISKI OBLACI  načinjeni od vodenih kapljica  njihova baza je ispod 2000 m  Stratus, Stratocumulus i Nimbostratus 2011./2012.
 • 37. SREDNJI OBLACI  najviši oblaci u srednjim geografskim širinama.  njihove baze su obično između 2000 i 6000 metara. Altostratus i Altocumulus. 2011./2012.
 • 38. VISOKI OBLACI  načinjeni od kristalića leda  ne stvaraju sjenu, uvijek su bijele boje  javljaju se za lijepog vremena i na rubovima atmosferskih fronti. 2011./2012. Baza im je izmeĎu 6000 i 18 000 metara Cirrus Cirrostratus Cirrocumulus
 • 39. OBLACI VERTIKALNOG RAZVOJA Cumulus ▫ najljepši oblaci ▫ gornji dio je snježno bijele boje i oblika cvjetače Cumulonimbus ▫ olujni oblak ▫ nastaje u nestabilnoj atmosferi ▫ donosi obilnu kišu, grmljavinu, jak vjetar, a ponekad i tuču te pijavicu/tornado. ▫ Proteže se do 10km u visinu 2011./2012.
 • 40. Vremenska prognoza • grč. πρóγνωσις, prognosis-predznanje, znanje unaprijed • Znanstvene metode - procjene ili saznanja o uvjetima ili razvitcima koji bi se mogli dogoditi u budućnosti. • Prognozu ocjenjuje razina pouzdanosti. 2011./2012.
 • 41. • Moramo poznavati vrijeme u nekom određenom trenutku. • Buduće stanje uvijek će ovisiti od prošloga. 2011./2012.
 • 42. Metode izračunavanja budućeg stanja atmosfere: • najpoznatije od njih su: - sustav za prognozu na čitavoj zemaljskoj kugli (GFS) - model za prognozu lokalnih razmjera (Aladin). Uspješnost predviđanja vremena ovisi o brzini prikupljanja izvještaja o vremenskim prilikama s meteoroloških postaja. 2011./2012.
 • 43. Prikupljanje podataka • 1844., Samuel Morse – električni brzojav – brzo prikupljanje meteoroloških podataka • Mjeri se: ▫ temperatura, ▫ tlak i vlažnost zraka, ▫ brzina vjetra, ▫ količina padalina, ▫ Određuje se vrsta oblaka i mjeri se njihova visina i prekrivenost neba oblacima. 2011./2012.
 • 44. Mjerenja • Rezultati se zapisuju na magnetnu traku i odašilju u meteorološke centrale. • Informacije se dobivaju i uz pomoć radiosondi. • Svi rezultati prenose se do postaja. 2011./2012.
 • 45. Put informacije • Informacije se prenose kodovima; dekodiraju se i pohranjuju u računala koja prave sinoptičke karte. • Karte daju sažetak podataka. • Na karte se unose mnoge informacije. 2011./2012.
 • 46. Tornado 2011./2012. Vjetar je vektorska veličina, odreĎen je smjerom i iznosom. Smicanje vjetra vrlo je važna i opasna pojava koju definiramo kao promjenu brzine i/ili smjera vjetra s visinom. Smicanje se javlja prilikom stvaranja TORNADA.
 • 47. Tornado • Zračni vrtlog u obliku oblačnog lijevka ili tube koji se pruža iz Cumulonimbusa i seže do tla. • Brzina može dostići čak i do 500 km/h! • Promjera od nekoliko desetaka metara pa sve do 2km, a u visinu se proteže i do 1km. • Može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati. • Nastaje uz kombinaciju nestabilne atmosfere, toplog i vlažnog zraka te smicanja vjetra.
 • 48. Rotiranje tornada stvara nizak tlak pri tlu pa se javlja novo horizontalno strujanje koje nazivamo usisni vjetar. Vrtložne pojave slične tornadu: vrzino ili vražje kolo, gustnado, zimska pijavica ili vrtlog snijega i leda, vatreni vrtlozi i vrtlog pare ili dima. Vrzino kolo Gustnado Vatreni vrtlozi 2011./2012.
 • 49. 2011./2012.
 • 50. Jačina tornada se odreĎuje Fujita i Torro ljestvicom. Fujita ljestvica napravljena je na temelju štete koju je tornado uzrokovao u prirodi i na objektima. Torro ljestvica temelji se na brzinama vjetra izmjerenima u području koje je zahvaćeno tornadom. 2011./2012.
 • 51. Tsunami • Tsunami -jap. lučki val • Dugi val uzrokovan tektonskim pomicanjem ploča morskog dna, odnosno podmorskim potresom. 2011./2012.
 • 52. • Često ih se pogrešno naziva plimnim valovima. • Kad se tsunami približi obali, more se povlači i onda se silovito vraća u nizu golemih valova. 2011./2012.
 • 53. Visina i brzina tsunamija • U blizini epicentra visina potresnih valova nije osobito velika (60cm do 1m), ima male amplitude i putuje velikim brzinama, u prosjeku oko 700 km/h. • Približavajući se obali visina se povećava te može doseći preko 20m. 2011./2012.
 • 54. Obrana od tsunamija • Pacifičke države imaju organizirani sustav obavještavanja i uzbunjivanja koji treba upozoriti stanovništvo na nailazak vala ubojice. • Najefikasniji spas od tsunamija je uzmak na više dijelove zemljišta, što dalje od obale. 2011./2012.
 • 55. • Tsunami je val koji ruši sve pred sobom. 2011./2012.
 • 56. Zemljina kora 2011./2012. • površinski dio Zemlje • Mohorovičićev diskontinuitet. • Prosječna debljina: oko 35 km (kontinenti) i 7 km (pod oceanskim dnom) • Razlikuju se 2 tipa: kontinentalna i oceanska kora.
 • 57. Kontinentalna kora • 35-70km debljine Sastav: ▫ sastoji se pretežno od granita ▫ naziva se i SIAL 2011./2012.
 • 58. Oceanska kora • 10-12km debljine Sastav: ▫ mafitne stijene ▫ naziva se i SIMA 2011./2012.
 • 59. Vanjski dio Zemlje • litosfera i atmosfera • LITOSFERA: ▫ razlomljena u litosferne ploče 2011./2012.
 • 60. 3 tipa granica ploĉa: Divergentne granice Konvergentne granice Transformne granice
 • 61. Seizmologija • 1. studenoga 1755.  Lisabonski potres prvi najrazorniji potres proučavan znanstvenim medotadama zahvaljujući kojem se raĎa potpuno nova znanost SEIZMOLOGIJA • dotad se smatralo da su potresi posljedica ljutnje bogova • danas seizmologija obiluje znanjima i informacijama o svim vrstama potresa te ju definiramo kao znanost koja se bavi istraživanjem potresa i svih njegovih posljedica 2011./2012.
 • 62. Što su zapravo potresi? • Potres je kratkotrajna vibracija prouzročena poremećajima i pokretima u Zemljinoj kori i litosferi. • Sam potres je jedna od najneugodnijih prirodnih pojava za čovjeka, a očituje se u ljuljanju tla i snažnim razaranjima. 2011./2012.
 • 63. Vrste potresa PRIRODNI UMJETNO IZAZVANI - tektonski - eksplozije - vulkanski - obrušavanja - potresi urušavanja - punjenje/pražnjenje akumulacijskih jezera - crpljenje nafte 2011./2012.
 • 64. Tektonski potres • 85% svih potresa 2011./2012.
 • 65. Vulkanski potres • 7% svih potresa • Kretanje magme prema površini 2011./2012.
 • 66. Urušni potres • 3% svih potresa • Urušavanje šupljina u zemljinoj kori (djelovanje vode na materije topljive u njoj) 2011./2012.
 • 67. • Područja na kojima su potresi česti nazivamo seizmička područja, a područja gdje su potresi rijetki aseizmička • Najveći broj potresa na Zemlji usko je povezan s dva seizmička područja 2011./2012.
 • 68. 1. cirkumpacifički pojas • 77% ukupne svjetske seizmičnosti (prostire se uz obale Tihog oceana) 2011./2012. SEIZMIČKA PODRUČJA
 • 69. 2. mediteransko azijski pojas • 18% ukupne svjetske seizmičnosti (prostire se od Kanara, preko Sredozemlja prema Himalaji gdje skreće na jug preko Sumatre i Jave do Tihog oceana) 2011./2012. SEIZMIČKA PODRUČJA
 • 70. Zanimljivost • Prije pojave potresa dolazi do promjene magnetskog polja, vibracija i pojačanog isparavanja nekih plinova (radon). To mogu osjetiti životinje. 2011./2012.
 • 71. NASTANAK POTRESA  točka u dnu geološkog rasjeda duboko u Zemljinoj kori u kojoj nastaje potres naziva se hipocentar  epicentar je točka na samoj površini i ravno je iznad hipocentra  iz hipocentra se prema površini rasprostiru longitudinalni (brži, P- val) i transverzalni (sporiji, S-val) valovi 2011./2012.
 • 72. METODE ISTRAŢIVANJA  Makroseizmička metoda se koristi opisom pojava na površini Zemlje koje su primijećene za vrijeme trajanja potresa. 2011./2012.
 • 73. Ljestvice potresa • MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) ljestvica mjeri intenzitet potresa • Richterova ljestvica mjeri amplitudu, odnosno visinu površinskih seizmičkih valova. 2011./2012. METODE ISTRAŢIVANJA
 • 74. 2011./2012.  Mikroseizmička metoda u analizi potresa koristi se podacima instrumenata seizmografa. METODE ISTRAŢIVANJA
 • 75. 2011./2012.
 • 76. Zaključak • Andrija Mohorovičić ▫ najistaknutiji hrvatski znanstvenik (živio, radio i ostavio nasljedstvo u Hrvatskoj) ▫ proučavao Tornado u Novskoj prije 120 godina • Naučili smo puno, a opet tek mali dio, o meteorologiji i seizmologiji. 2011./2012. The dream team … 