www.GrantThornton.pl
Polityka korzystania z
samochodów
służbowych 2015
Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady
rozliczania podatku dochodowego z tytułu
użytkowania przez pracowników
samochodó...
Skorzystaj z oferty Grant Thornton i zamów
kompleksową usługę obejmującą:
1 Analizę istniejących w firmie dokumentów regul...
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt.
Małgorzata Samborska
Dyrektor Biura w Warszawie
Doradca Podatkowy
T +48 22...
of 4

Polityka korzystania z samochodów służbowych od 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polityka korzystania z samochodów służbowych od 2015 r.

  • 1. www.GrantThornton.pl Polityka korzystania z samochodów służbowych 2015
  • 2. Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych Nowe przepisy wymuszają zmiany w firmowych zasadach korzystania z samochodów służbowych. Przedsiębiorcy mogą w sposób dowolny ukształtować te zasady, o ile nie są one sprzeczne z przepisami lub zasadami współżycia społecznego. Stworzenie / zmodyfikowanie Polityki Korzystania z Samochodów służbowych umożliwi:  spisanie przejrzystych i obiektywnych reguł użytkowania samochodów oraz odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie,  dostosowanie zasad korzystania z floty do specyfiki działalności danej firmy  zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i podatkowego zarówno spółce, jak i pracownikom korzystającym z samochodów firmowych  zapewnienie spójności pomiędzy rozliczeniami w sferze podatków dochodowych i VAT
  • 3. Skorzystaj z oferty Grant Thornton i zamów kompleksową usługę obejmującą: 1 Analizę istniejących w firmie dokumentów regulujących kwestie używania samochodów firmowych, pod kątem ich zgodności z przepisami podatkowymi (w zakresie VAT, CIT, PIT), 2 Identyfikację ryzyk podatkowych wynikających ze specyfiki działalności firmy i nieprecyzyjnych zapisów ustawowych, 3 wskazanie koniecznych zmian i zaproponowanie zmian do Regulaminu, które zapewnią zgodność z przepisami, jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
  • 4. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. Małgorzata Samborska Dyrektor Biura w Warszawie Doradca Podatkowy T +48 22 20 54 930 M +48 661 538 580 E malgorzata.samborska@pl.gt.com

Related Documents