O in decembrie, a Doua Republica franceza a organizat pri...
NAPOLEON AL III-LEA AL FRANTEIcu statuI italian Piedmont. Se parea ca O Napoleon IIINapoleon nut...
of 2

Napoleon al iii lea al frantei

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napoleon al iii lea al frantei

  • 1. O in decembrie, a Doua Republica franceza a organizat primele -~i singurele -alegeri prezideniale. Ludovic Napoleon, nepotul lui Napoleon I, a fost votat in fruntea statului de catre o majoritate substan,iala. O Napoleon I ~i ..a be"e France" il indruma pe Ludovic-Napoleon in posterul propagan- dist al alegerilor din 1848. Bonapartismul a ramas un curent puternic dupa 181 5. Mo~tenind prestigiul celebru- De data aceastaa fost proclamat.I republi- ca, insa problemele ~omajului ~i saraciei cla- lui siiu unchi, Napoleon I, sei muncitoare au generat noi conflicte. Sub Ludovic-Napoleon a exploatat constrangerile Stangii politice s-au infiintat din bani publici "Ateliere Nationale" care sa situafia politicii instabilii din asigure locuri de munca. A urmat o intoarcere spre conservatorism, iar ateliere.le de stanga Franfa ~i s-a proclamat impii- au fost desfiintate. in iunie 1848, muncitorii rat. Regimul siiu, al Doilea din Paris au declan~at o revolt.I care a fost zdrobit.I cu cruzime, iar incepand cu acea Imperiu, afostglorios, dar a dat.I francezii au devenit mai divizati ca nicio- dat.I pe criterii politice -intre legitimi~ti deciizut, sfiir~indu-se printr-o (sustinatori ai Bourbonilor) ~i orleani~ti $i Restaurarea irnperiului lui Napoleon era catastrof4. intre republicanii de stanga ~i cei.de dreapta. doar o chestiune de timp. Ca ~i in cazul altor in plus, o alt.I conceptie politica -necon- modificari majore, constitutiei i s-a imprimat stituit.I deocamdata in partid -a fost inspirat.I un aspect democratic, fund supusa unei apro- D upa Infcingerea finala a lui Napoleon de Imperiul lui Napoleon, pe care trecerea bari populare printr-un plebiscit (referen- din 1815, vechea dinastie Bourbon a timpului l-a facut sa para din ce in ce mai glo- dum), organizat in 2 decembrie 1852. Apoi, revenit la putere prin Ludovic XVIII. rios ~i infloritor. Acest sentiment raspandit a mentinftnd neadevarul ca fiul lui Napoleon a Nu a existat o intoarcere completa la vechiul fost exploatat de nepotul lui Napoleon, domnit sub numele de Napoleon II, Ludovic regim absolutist, abolit de Revolutia din 1789: Ludovic-Napoleon Bonaparte (1808-73), care Napoleon a fost incoronat Napoleon III. puterea regelui; de~i considerabila, era Ingra- facuse deja doua incercari de a prelua pute- in ciuda structurii autoritare, al Doilea dita de constitutie ~i parlament. Jar c3.ndsuc- rea. Acum, favorizat de circurnstante, a fost Imperiu parea popular ~i plin de succesin cea cesorul lui Ludovic, Carol X (1824-30), a ales pre~edinte in decembrie 1848. mai mare parte a anilor 1850.Politicile guver- Incercat sa rec3.~tigeautoritatea absoluta, a namentale promovau prosperitatea ~i expan- fost detronat prin revolutia din iulie 1830. Lovituri de stat siunea industriala, se desfa~uraulucrari pub- in urmatorii trei ani, Ludovic-Napoleon a ma- lice de mare amploare, inclusiv transformarea Regele cet31ean nipulat liderii partidelQr, insu~indu-~i puteri capitalei frariceze de catre baronul Georges~ incercarile de Infiintare a unei republici au aproape dictatoriale. insa, cand s-a apropiat Haussmann intr-un mare ora~ cu bulevarde~ e~uat, iar tronul i-a revenit lui Ludovic-Filip sfar~itul mandatului sau, nu a reu~it sa con- imense -in mare parte, Parisul de astazi. care apartinea ramurii tinere din Orleans a vinga parlamentul sa modifice constitutia, Peste hotare, ostilitatea fata de Napoleon familiei Bourbon. Ca "rege cetatean" consti- pentru a putea ramane la putere. Prin urmare, s-a risipit rapid. Franta s-a alaturat M;arii tutional, Ludovic-Filip a fost un monarh res- in 2 decembrie 1851, Napoleon a inscenat o Britanii in Razboiul Crimeei (1854-56) pectabil, de~l mai putin inteligent, p3.nac3.nd stralucit.I lovitura de stat, ~i ~i-a arestat opo- impotriva Rusiei, iar Napoleon a prezidat con- e$ecurile In politica extema ~i o recesiune zantii. Rezistenta a fost zdrobit.I cu cruzime, ferinta de pace de la Paris. severa au dus la izbucnirea revolutiei din fe- iar Ludovic-Napoleon a emis o constitutie re- urmatoarea actiune a lui Napoleon a fost o bruarie i848.~i la caderea monarhiei. vizuita care i-a prelungit functia cu zece ani. campanie pentru eliberarea ltaliei, alundu-se 219
  • 2. NAPOLEON AL III-LEA AL FRANTEIcu statuI italian Piedmont. Se parea ca O Napoleon IIINapoleon nutrea o simpatie sincera fata de pleaca spre Italia.nationalismul italian, dorind sa-~i urmeze Sprijinul acordat ita-unchiul in alungarea austriecilor din penin- lienilor impotrivasula. Razboiul din 1859 a avut aparent un final austriecilor i-a ad ussatisfacator, Austria pierzindu-~i majoritatea Nisa ~i Savoia.teritoriilor din Italia, devenita rapid regatindependent, Franta fiind pe deplin rasplatita O O parte din cla-cu provinctile Savoia ~i Nisa. in realitate, vic- dirile vechiului Paristoria Frantei a fost neconvingatoare. sunt daramate pen- tru a face loc unuiA Pierzandu-~i puterea nou bulevard proiec-In anti 1860, Napoleon parea sa-~i piarda pu- tat de Georgesterea. intr-un episod celebru, el l-a facut pe Haussmann. Subarhiducele austriac Maximilian lmparat al Napoleon III ParisulMexicului, profitind de faptul ca America era a devenit primaprea tulburata din cauza Razboiului Civil pen- metropola moderna.tru a interveni. Puterea lui Maximilian a fostsprijinita de trupele franceze pina in 1866, larga, iar cenzura a fast inlaturata. in 1870 mod nea~teptat, armatele franceze au fostcind America le-a cerut sa se retraga. ingri- Imperiul era pe punctul de a deveni monarhie infcinte in repetate cinduri; in final, Napoleon .jorat de situatia din Europa, Napoleon nu a constitutionala -o transformare populara ce insu~i a fost capturat, al Doilea Imperiu s-a .protestat. Maximilian a fost capturat de fortele parea sa-i fi dat o noua garantie de viat:l -destramat, iar a Treia Republica nou-infiintatamexicane ~i executat o lovitura puternica cind dezastrul s-a declan~at. a fost lasata sa poarte o lupta zadamicaadusa prestigiului lui Napoleon. De~iafectat din cauza revoltei din Prusia, impotriva opozantilor ei. Napoleon a plecat Chiar ~i in Franta, lmparatul ~i-a redus Napoleon nu a luat masuri decisive pentru a cu familia sa in exil in Anglia, unde a murit intreptat controlulln anti 1860. Legislaturii (par- o suprima. Apoi, in 1870, un incident diplo- 1873. in Franta, un partid bonapartist alamentului) i s-au acordat mai multe respon- matic controlat deprimul rninistru al Prusiei, supravietuit citiva ani, dar dinastia nu avea sasabilitati, i s-a permis a activitate politica mai Bismarck, a dus la izbucnirea razboiului. in reci~tige niciodata puterea.220 Istorie Universal~ 56 -REVOLU11A FRANCEzA Istorie Universal~ 57 -NAPOLEON

Related Documents