Warszawa, 13.10.2015 r.
Poręczenie Ministra
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wystosował dziś list do Prokura...
of 1

Poręczenie ministra

poręczenie ministra rolnictwa
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poręczenie ministra

  • 1. Warszawa, 13.10.2015 r. Poręczenie Ministra Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wystosował dziś list do Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z prośbą o przyjęcie poręczenia za rolników zatrzymanych 6 października br. Konstytucyjny minister i jednocześnie poseł na Sejm RP, powołując się na art. 272 Kodeksu Postępowania Karnego, prosi o przyjęcie poręczenia i niezwłoczną zamianę tymczasowego aresztowania na inne, przewidziane przepisami prawa środki zapobiegawcze, które pozwolą rolnikom na powrót do domów. W skierowanym do Prokuratury liście minister Marek Sawicki zwraca uwagę na wątpliwości związane z przyjętą kwalifikacją czynów zarzuconych zatrzymanym. Podnosi przy tym kwestie dotyczące zadań Agencji Nieruchomości Rolnej, która nie jest instytucją powołaną do osiągania zysków, gdyż jej głównym zadaniem jest realizacja obowiązku kształtowania ustroju rolnego państwa. Zadanie to jest realizowane przez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Z dotychczas podawanych informacji nie wynika, jakoby zatrzymani rolnicy nie spełniali merytorycznych warunków udziału w organizowanych przez ANR przetargach ograniczonych. Minister Marek Sawicki, w swojej prośbie o przyjęcie poręczenia i pilne zwolnienie zatrzymanych osób z aresztu, wskazuje na wątpliwości i zwraca jednocześnie uwagę na konieczność prowadzenia przez zatrzymanych rolników pilnych prac polowych. Gwarantuje też, że osoby podejrzane będą stawiać się na każde wezwanie i nie podejmą się bezprawnego utrudniania postępowania karnego.

Related Documents