Context i Features Context prezentujący: Agnies...
Context - wprowadzenieModuł Context pozwala na:1.Kontekstowe zarządzanie warunkami i reakcjami dla różnych części witryny....
Instalacja modułu (1)1.Pobierz moduł Context ze strony http://drupal.org/project/context (wersja dla Drupal7)2.Rozpakuj...
Instalacja modułu (2)
Stworzenie pierwszego contextu (1)1.Przejdź na stronę admin/structure/context/add2.Uzupełnij pola: nazwa: sitewide_con...
Stworzenie pierwszego contextu (2)
Stworzenie pierwszego contextu (3)1.Dodaj reakcje (reactions): z listy dostępnych reakcji wybierz: Bloki (Blocks) ...
Stworzenie pierwszego contextu (4)
Stworzenie pierwszego contextu (5)Jeśli korzystamy z modułu Context powinniśmy usunąć wszystkie bloki z regionów.1.Przejdź...
Stworzenie pierwszego contextu (6)
Stworzenie pierwszego contextu (7)Przejdź na stronę główną i sprawdź nowy układ strony
Stworzenie drugiego contextu (1)
Stworzenie drugiego contextu (2)
Stworzenie drugiego contextu (3)
ĆwiczeniaĆwiczenie 1. Dodaj nowy context (car_node), który po zapisaniu wyświetli Main menu (Menu główne) tylko uży...
Rozszerzenia Moduł Meta tags (http://drupal.org/project/metatag) Moduł Context PHP (http://drupal.org/project/cont...
Zastosowania modułu Context (1)Firma Media Regionalne wykorzystuje moduł Context we wszystkich swoich projektach oparty...
Zastosowania modułu Context (2)Firma Media Regionalne wykorzystuje moduł Context w: budowaniu polityki SEO budowan...
Zastosowania modułu Context (3)Problemy związane z wykorzystywaniem modułu Context: W przypadkach nakładania się conte...
Dziękuję za uwagę
of 20

Drupal Context - Agnieszka Cupek

Drupal idzie na studia
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Drupal Context - Agnieszka Cupek

 • 1. Context i Features Context prezentujący: Agnieszka Cupek Programista serwisów internetowych
 • 2. Context - wprowadzenieModuł Context pozwala na:1.Kontekstowe zarządzanie warunkami i reakcjami dla różnych części witryny.2.Można myśleć o każdym kontekście, jako o reprezentacji „sekcji” swojej witryny.3.Dla każdego kontekstu można ustawić warunki, które uaktywnią dany kontekst oraz wybrać różne reakcje, które powinny zostać wykonane w tym konteście.
 • 3. Instalacja modułu (1)1.Pobierz moduł Context ze strony http://drupal.org/project/context (wersja dla Drupal7)2.Rozpakuj moduł do katalogu: sites/all/modules/contrib3.Włącz moduł: Context oraz Context UI przechodząc na stronę admin/modulesUwaga: Włączenie modułu Context wymaga modułu Chaos tools (http://drupal.org/project/ctools)
 • 4. Instalacja modułu (2)
 • 5. Stworzenie pierwszego contextu (1)1.Przejdź na stronę admin/structure/context/add2.Uzupełnij pola: nazwa: sitewide_context tag: layout3.Dodaj warunki (conditions): z listy dostępnych warunków wybierz: Sitewide context zaznacz checkbox: Always active
 • 6. Stworzenie pierwszego contextu (2)
 • 7. Stworzenie pierwszego contextu (3)1.Dodaj reakcje (reactions): z listy dostępnych reakcji wybierz: Bloki (Blocks) z listy wszystkich bloków wybierz bloki: Formularz wyszukiwania (Search form), Menu główne (Main menu) oraz Nawigacja (Navigation) przypisz wybrany blok do regionu: Pierwsza kolumna boczna (Sidebar first)2.Zapisz context.
 • 8. Stworzenie pierwszego contextu (4)
 • 9. Stworzenie pierwszego contextu (5)Jeśli korzystamy z modułu Context powinniśmy usunąć wszystkie bloki z regionów.1.Przejdź na stronę admin/structure/block2.Usunąć wszystkie bloki z regionów
 • 10. Stworzenie pierwszego contextu (6)
 • 11. Stworzenie pierwszego contextu (7)Przejdź na stronę główną i sprawdź nowy układ strony
 • 12. Stworzenie drugiego contextu (1)
 • 13. Stworzenie drugiego contextu (2)
 • 14. Stworzenie drugiego contextu (3)
 • 15. ĆwiczeniaĆwiczenie 1. Dodaj nowy context (car_node), który po zapisaniu wyświetli Main menu (Menu główne) tylko użytkownikom zalogowanym w regionie Bottom (Dół strony) tylko i wyłącznie na wszystkich stronach typu car.Ćwiczenie 2. Dodaj nowy context (user_profile), który po zapisaniu wyświetli na stronie profilu użytkownika blok Recent content (Ostatnie treści) w regionie Second sidebar.
 • 16. Rozszerzenia Moduł Meta tags (http://drupal.org/project/metatag) Moduł Context PHP (http://drupal.org/project/contextphp) wymaga modułu PHP filter Moduł Context Rules (http://drupal.org/project/context_rules) Moduł Context Useragent (http://drupal.org/project/context_useragent ) Moduł Context Add Assets (http://drupal.org/project/context_addassets)
 • 17. Zastosowania modułu Context (1)Firma Media Regionalne wykorzystuje moduł Context we wszystkich swoich projektach opartych na CMS Drupal: http://www.gra.pl/ http://www.mmopole.pl/ http://www.mmtorun.pl/ http://www.regiopedia.pl/ http://www.strefabiznesu.pl/ http://www.strefaimprez.pl/ i inne
 • 18. Zastosowania modułu Context (2)Firma Media Regionalne wykorzystuje moduł Context w: budowaniu polityki SEO budowaniu layout stron wsparciu ustawień dla statystyk wyświetlaniu bloków reklamowych przenoszeniu ustawień pomiędzy środowiskami oraz projektami poprzez eksport i wsparcie dla featuresów
 • 19. Zastosowania modułu Context (3)Problemy związane z wykorzystywaniem modułu Context: W przypadkach nakładania się contextów np. wyświetlających bloki w tych samych regionach powodują problemy z wagami, przez co kolejność bloków może być NIEODPOWIEDNIA.
 • 20. Dziękuję za uwagę

Related Documents