Ewaluacja w szkole Małgorzata Kubacka- Gorwecka <ul><li>Podstawowe Pojęcia. </li></ul><ul><li>Wybrane techniki i narzęd...
Wprowadzenie do tematu ewaluacji w szkole <ul><li>Małgorzata Kubacka - Gorwecka </li></ul><ul><li>starszy wizytator </li><...
Spis omawianych zagadnień. <ul><li>Czym jest ewaluacja i monitoring ? </li></ul><ul><li>Definicje, przykłady, zastosowani...
Czym jest monitoring? <ul><li>Monitoring oznacza zbieranie i rejestrowanie danych w celu sprawnego zarządzania i dokumento...
Czym jest ewaluacja? <ul><li>Ewaluacja jest systematycznym procesem efektywności działania i pozwala zrozumieć sukcesy i p...
Słowo: ewaluacja Słownik łacińsko - polski „ e-valesco, -ere, -ui – stawać się silnym, potężnieć” oraz „evaeleo, -ere –...
Definicje ewaluacji: <ul><li>Systematyczny i jawny proces zbierania informacji na temat istoty, charakteru i wartości in...
Definicje ewaluacji: <ul><li>Każdy dokonuje ewaluacji w celu podniesienia jakości tego, co robi… można ewaluować wszyst...
Generacje ewaluacji <ul><li>pierwsza generacja – pomiar </li></ul><ul><li>druga generacja – opis </li></ul><ul><li>...
piewsza generacja – pomiar <ul><li>„ techniczna” rola ewaluatora (&quot;technik&quot; biegły w sztuce doboru adekwatnych...
druga generacja – opis <ul><li>początki po pierwszej wojnie światowej (wpływ nowego wychowania - koncentracja edukacji n...
trzecia generacja – osąd <ul><li>ewaluator jako sędzia, arbiter, „ten który wie” czy jest dobrze (początki - koniec lat p...
czwarta generacja - ewaluacja dialogiczna <ul><li>przedstawiciele: R. Stake, Guba, H. Simons, L.Korporowicz </li></ul>...
Ewaluacja i jej obiektywizm <ul><li>Fragment hinduskiej baśń pt. „ Słoń i ślepcy” </li></ul>Obejrzyj film znajdujący się ...
Istota ewaluacji <ul><li>Ewaluacja z natury nie jest obojętna dla otoczenia. Jej prowadzeniu towarzyszą liczne konteksty (...
Istota ewaluacji <ul><li>Proces ewaluacji obejmuje (w uproszczeniu): (i) rozeznanie problemu, (ii) zebranie i analizę odpo...
Ewaluacja w edukacji: <ul><li>„ Proces zbierania, opracowania i komunikowania informacji na temat wartości, jaką przypisuj...
Zastosowanie ewaluacji w szkole <ul><li>Poziom instytucjonalny </li></ul><ul><ul><li>Ewaluacja programów (WSO, WDN, progra...
Przykłady tematów ewaluacji w szkole
Dalej Zapoznaj się z plikami!
Plan ewaluacji - Zegar ewaluacyjny  <ul><li>1.Sformułowanie celów, oczekiwań, strategii działania i wyników. (Co chcemy os...
Plan ewaluacji - Zegar ewaluacyjny 2.Projekt ewaluacji (ustalenie działań ewaluacyjnych).(Kto przeprowadzi ewaluację? Kto ...
Metody zbierania danych <ul><li>ankieta </li></ul><ul><li>wywiad </li></ul><ul><li>obserwacja </li></ul><ul><li>analiza...
Kryteria ewaluacji <ul><li>Przydatność Ewaluacja nie ma sensu, jeśli brak widoków, że ktoś ją wykorzysta. </li></ul><ul><l...
Warunki udanej szkolnej ewaluacji <ul><li>Udział wszystkich zainteresowanych – konieczne jest określenie kogo ewaluacja d...
Warunki udanej szkolnej ewaluacji <ul><li>Klarowne i ważne pytania – czytelne i jednoznaczne sformułowanie pytań kluczowy...
Warunki udanej szkolnej ewaluacji <ul><li>Wystarczająca ilość czasu na ocenę danych i przepływ informacji o nich – decydu...
TWORZENIE RAPORTU EWALUACYJNEGO <ul><li>Raport powinien składać się z następujących elementów: </li></ul><ul><li>wstęp, pr...
Wyniki ewaluacji a planowanie <ul><li>doskonalenia strategii nadzoru pedagogicznego, </li></ul><ul><li>określenia wartoś...
literatura <ul><li>Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000, </li></ul><ul><l...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
of 31

Prezentacja Mk Gx

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Mk Gx

 • 1. Ewaluacja w szkole Małgorzata Kubacka- Gorwecka <ul><li>Podstawowe Pojęcia. </li></ul><ul><li>Wybrane techniki i narzędzia monitorowania </li></ul><ul><li>i ewaluacji w nadzorze dyrektora. </li></ul>„ Ewaluacja wymaga Wiedzy! Ewaluacja (respektująca wiedzę na temat badań) pomnaża naszą wiedzę!” CODN- „Autoewaluacja w szkole
 • 2. Wprowadzenie do tematu ewaluacji w szkole <ul><li>Małgorzata Kubacka - Gorwecka </li></ul><ul><li>starszy wizytator </li></ul>Dalej Odtwórz film znajdujący się obok (kliknij myszką), i przeczytaj poniższe wprowadzenie: Wprowadzenie
 • 3. Spis omawianych zagadnień. <ul><li>Czym jest ewaluacja i monitoring ? </li></ul><ul><li>Definicje, przykłady, zastosowanie w szkole, istota ewaluacji </li></ul><ul><li>Etapy ewaluacji </li></ul><ul><li>Etapy ewaluacji, warunki dobrej ewaluacji, kryteria, plan. </li></ul><ul><li>Literatura </li></ul><ul><li>Proponowana literatura uzupełniająca </li></ul>Kliknij w odpowiednią strzałkę.
 • 4. Czym jest monitoring? <ul><li>Monitoring oznacza zbieranie i rejestrowanie danych w celu sprawnego zarządzania i dokumentowania prawidłowego realizowania działań </li></ul><ul><li>Monitoring to: </li></ul><ul><li>Proces zbierania istotnych informacji o tym czy wszystko jest zgodne planem, czy są efekty? </li></ul><ul><li>Rejestracja postępów w prowadzonych działaniach, </li></ul><ul><li>Analiza informacji i wyciąganie wniosków, </li></ul><ul><li>Ustalanie nowych zadań </li></ul>
 • 5. Czym jest ewaluacja? <ul><li>Ewaluacja jest systematycznym procesem efektywności działania i pozwala zrozumieć sukcesy i porażki. </li></ul><ul><li>Ewaluacja to: </li></ul><ul><li>Proces zbierania istotnych informacji. </li></ul><ul><li>Ocena zebranych informacji w oparciu o ustalone wcześniej kryteria sukcesu lub standardy w planowanym nadzorze. </li></ul><ul><li>Refleksja nad jakością realizowanego nadzoru. </li></ul><ul><li>Wyszczególnienie mocnych i słabych stron sprawowanego nadzoru. </li></ul><ul><li>Poszukiwanie sposobów doskonalenia sprawowanego nadzoru. </li></ul>
 • 6. Słowo: ewaluacja Słownik łacińsko - polski „ e-valesco, -ere, -ui – stawać się silnym, potężnieć” oraz „evaeleo, -ere – móc, zdołać; e-valesco, - ere, -ui – wzmocnić się, nabrać siły, spotężnieć; móc, być zdolnym, zdołać, potrafić ”
 • 7. Definicje ewaluacji: <ul><li>Systematyczny i jawny proces zbierania informacji na temat istoty, charakteru i wartości interesujących zjawisk (H. Simons) </li></ul><ul><li>Proces diagnostyczno-oceniający, zawierający w sobie elementy pomiaru, osądu i decyzji. (J.J. Galloway) </li></ul><ul><li>Systematyczne zbieranie informacji z pewnego zakresu, którego celem jest dostarczenie przydatnej informacji zwrotnej. (materiały szwajcarskie, CODN- „Autoewaluacja w szkole”) </li></ul>
 • 8. Definicje ewaluacji: <ul><li>Każdy dokonuje ewaluacji w celu podniesienia jakości tego, co robi… można ewaluować wszystko: rozwój ucznia, programy autorskie, pracę nauczyciela, atmosferę, organizację zajęć, formy doskonalenia. </li></ul><ul><li>Jadwiga Krzyżewska </li></ul><ul><li>Ewaluacja - to proces zbierania informacji o przebiegu działania i uzyskiwanych efektach oraz ich analizowania w celu udoskonalenia przebiegu tego procesu i osiągnięcia zamierzonych efektów. </li></ul><ul><li>Anna i Jerzy Brzezińscy </li></ul>
 • 9. Generacje ewaluacji <ul><li>pierwsza generacja – pomiar </li></ul><ul><li>druga generacja – opis </li></ul><ul><li>trzecia generacja – osąd </li></ul><ul><li>czwarta generacja - ewaluacja dialogiczna </li></ul>Na podstawie wykładu prof. Henryka Mizerka z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; Katedra Pedagogiki Ogólnej Dalej Kliknij w odpowiednią strzałkę.
 • 10. piewsza generacja – pomiar <ul><li>„ techniczna” rola ewaluatora (&quot;technik&quot; biegły w sztuce doboru adekwatnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów) początki przełom wieku XIX i XX - kult psychometrii, testomania - przedstawiciele USA Rice (1897), Francja Alfred Binet, Anglia - Francis Galton, Niemcy Wilchelm Wundt </li></ul>
 • 11. druga generacja – opis <ul><li>początki po pierwszej wojnie światowej (wpływ nowego wychowania - koncentracja edukacji na dziecku) - rozkwit lata czterdzieste w USA - główny przedstawiciel Ralph Tyler. Zadaniem ewaluacji było dostarczenie danych umożliwiających konstrukcje programu na miarę możliwości i potrzeb dziecka </li></ul>
 • 12. trzecia generacja – osąd <ul><li>ewaluator jako sędzia, arbiter, „ten który wie” czy jest dobrze (początki - koniec lat pięćdziesiątych. Przedstawiciel: Michael Scriven (1967) - osąd jest integralną częścią ewaluacji </li></ul>
 • 13. czwarta generacja - ewaluacja dialogiczna <ul><li>przedstawiciele: R. Stake, Guba, H. Simons, L.Korporowicz </li></ul><ul><li>cechy: jawność, komunikacja i negocjacje w procesie projektowania ewaluacji; osadzenie w epistemologii konstruktywistycznej, zastosowanie jakościowych strategii badawczych (np. studium przypadku), rezygnacja z pretensji (ambicji) przedstawiania racji „obiektywnych” </li></ul>
 • 14. Ewaluacja i jej obiektywizm <ul><li>Fragment hinduskiej baśń pt. „ Słoń i ślepcy” </li></ul>Obejrzyj film znajdujący się obok.
 • 15. Istota ewaluacji <ul><li>Ewaluacja z natury nie jest obojętna dla otoczenia. Jej prowadzeniu towarzyszą liczne konteksty (i dylematy) etyczne i polityczne </li></ul><ul><li>Ewaluacja to proces (zbieranie danych) i powstały w jego wyniku produkt (informacja) </li></ul><ul><li>Ewaluacja dotyczy strategii i działań praktycznych a nie osób czy zjawisk. Sukces ewaluatora należy szacować według tego, czego nauczą się inni” a nie „arbitra sportowego, który został wynajęty po to, aby zadecydować, kto ma rację, a kto jej nie ma” (Nevo) </li></ul>
 • 16. Istota ewaluacji <ul><li>Proces ewaluacji obejmuje (w uproszczeniu): (i) rozeznanie problemu, (ii) zebranie i analizę odpowiednich danych, oraz (iii) udostępnienie wyników </li></ul><ul><li>Ewaluacja może być autokratyczna, demokratyczna lub biurokratyczna </li></ul><ul><li>Ewaluacja może być formatywna lub konkluzywna </li></ul><ul><li>Ewaluacja ma mało wspólnego z ocenianiem, kontrolą, inspekcją, nadzorowaniem </li></ul><ul><li>Pomiar dydaktyczny, mierzenie jakości, diagnoza to nie to samo, co ewaluacja </li></ul>
 • 17. Ewaluacja w edukacji: <ul><li>„ Proces zbierania, opracowania i komunikowania informacji na temat wartości, jaką przypisują realizowanym w szkole działaniom ich odbiorcy oraz realizatorzy.” </li></ul><ul><ul><li>Henryk Mizerek </li></ul></ul><ul><li>Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie </li></ul>Ewaluacja jako systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną jest podstawą    planowania i rozwoju. Cechą szczególną tej formy jest to, że zasady, na których opiera się proces ewaluacyjny  są określone przez samych zainteresowanych. Oni też definiują kryteria sukcesów i standardy. Choć metody i techniki mogą być zapożyczone z badań, to wyniki są podstawą dla wprowadzenia zmian i poprawy konkretnej sytuacji w szkole.
 • 18. Zastosowanie ewaluacji w szkole <ul><li>Poziom instytucjonalny </li></ul><ul><ul><li>Ewaluacja programów (WSO, WDN, programy profilaktyki, programy nauczania, ścieżki itp.) – cel podnoszenie jakości pracy szkoły </li></ul></ul><ul><li>Poziom indywidualny </li></ul><ul><ul><li>Autoewaluacja pracy dyrektora, nauczyciela (zajęcia, nowe metody, treści, programy, style) – cel podnoszenie poziomu profesjonalizmu </li></ul></ul><ul><li>Szkoła jest bardzo złożonym obiektem badania, dlatego w danym okresie ewaluacją możemy objąć zaledwie jeden lub kilka z obszarów jej pracy. Nie możemy zbadać wszystkiego i gruntownie od razu. Musimy pamiętać iż ewaluacja (autoewaluacja) ma wspierać podstawowe funkcje szkoły, a nie je zakłócać . </li></ul><ul><li>Bardzo ważne jest aby wyniki ewaluacji wykorzystywać od razu i przekładać je na działania w niedługim czasie od przeprowadzenia ewaluacji. </li></ul>
 • 19. Przykłady tematów ewaluacji w szkole
 • 20. Dalej Zapoznaj się z plikami!
 • 21. Plan ewaluacji - Zegar ewaluacyjny  <ul><li>1.Sformułowanie celów, oczekiwań, strategii działania i wyników. (Co chcemy osiągnąć?) </li></ul><ul><li>2.Projekt ewaluacji (ustalenie działań ewaluacyjnych).(Kto przeprowadzi ewaluację? Kto jest zainteresowany? Czemu będą służyć wyniki?) </li></ul><ul><li>3.Określeniu kryteriów sukcesu i oceny.(Jak zmierzy efekty? Jakie są kryteria oceny?) </li></ul><ul><li>4.Dyskusja i wybór konkretnych problemów (pytań).(Co jest przedmiotem ewaluacji? Co chcemy, musimy wiedzieć?) </li></ul><ul><li>5.Ustalenie źródeł i rodzajów informacji.(Kto i jakich informacji potrzebuje?) </li></ul><ul><li>6.Wybór metod i technik gromadzenia danych. </li></ul><ul><li>7.Opracowanie odpowiednich narzędzi.(Za pomocą jakich metod można odpowiedzieć na pytania?) </li></ul><ul><li>8.Zebranie danych. </li></ul><ul><li>9.Techniczne opracowanie danych. </li></ul><ul><li>10.Dyskusja na temat danych i ich analiza.(Jakie informacje, wyniki otrzymujemy?) </li></ul><ul><li>11.Ocena wyników, porównanie z oczekiwaniami.(Jakie znaczenie mają wyniki dla naszej pracy? Czy moglibyśmy zrealizować cele?) </li></ul><ul><li>12.Przeformułowanie celów, zaplanowanie nowych działań. </li></ul>
 • 22. Plan ewaluacji - Zegar ewaluacyjny 2.Projekt ewaluacji (ustalenie działań ewaluacyjnych).(Kto przeprowadzi ewaluację? Kto jest zainteresowany? Czemu będą służyć wyniki?) 3.Określeniu kryteriów sukcesu i oceny.(Jak zmierzy efekty? Jakie są kryteria oceny?) 4.Dyskusja i wybór konkretnych problemów (pytań).(Co jest przedmiotem ewaluacji? Co chcemy, musimy wiedzieć?) 5.Ustalenie źródeł i rodzajów informacji.(Kto i jakich informacji potrzebuje?) 6.Wybór metod i technik gromadzenia danych. 7.Opracowanie odpowiednich narzędzi.(Za pomocą jakich metod można odpowiedzieć na pytania?) 8.Zebranie danych. 9.Techniczne opracowanie danych. 10.Dyskusja na temat danych i ich analiza.(Jakie informacje, wyniki otrzymujemy?) 11.Ocena wyników, porównanie z oczekiwaniami.(Jakie znaczenie mają wyniki dla naszej pracy? Czy moglibyśmy zrealizować cele?) 12.Przeformułowanie celów, zaplanowanie nowych działań. 1.Sformułowanie celów, oczekiwań, strategii działania i wyników. (Co chcemy osiągnąć?)
 • 23. Metody zbierania danych <ul><li>ankieta </li></ul><ul><li>wywiad </li></ul><ul><li>obserwacja </li></ul><ul><li>analiza dokumentów </li></ul><ul><li>analiza wytworów </li></ul><ul><li>arkusze ewaluacyjne </li></ul><ul><li>studia przypadku </li></ul>
 • 24. Kryteria ewaluacji <ul><li>Przydatność Ewaluacja nie ma sensu, jeśli brak widoków, że ktoś ją wykorzysta. </li></ul><ul><li>Wykonalność Ewaluacje należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to możliwe ze względów politycznych i praktycznych, a efekty równoważą koszty. </li></ul><ul><li>Poprawność Ewaluacji dokonywać się powinno wtedy, gdy można wykazać, że zostanie przeprowadzona uczciwie i zgodnie z zasadami etycznymi. </li></ul><ul><li>Dokładność Mając pewność co do jej przydatności, wykonalności i przyzwoitości, ewaluacje trzeba wykonać profesjonalnie i precyzyjnie. </li></ul>
 • 25. Warunki udanej szkolnej ewaluacji <ul><li>Udział wszystkich zainteresowanych – konieczne jest określenie kogo ewaluacja dotyczy, kto poinformuje dane osoby o jej przebiegu i wynikach, kto jest inicjatorem działań, kto je będzie planował i realizował, kto weźmie udział w dyskusji nad wynikami ewaluacji. </li></ul><ul><li>Jasne określenie celu – informacja dla wszystkich uczestników przed przystąpieniem do działania o tym, czemu ewaluacja ma służyć, jakie cele będą realizowane, kto ją inicjuje i czyje interesy są reprezentowane. </li></ul><ul><li>Wcześniejsze ustalenie norm postępowania w czasie ewaluacji – kto i za co jest odpowiedzialny na terenie szkoły, kto wspiera proces z zewnątrz, kto i w jakiej formie otrzyma wyniki ewaluacji, kto będzie brał udział w interpretacji i w jakim zakresie będzie zapewniona ochrona danych. </li></ul>
 • 26. Warunki udanej szkolnej ewaluacji <ul><li>Klarowne i ważne pytania – czytelne i jednoznaczne sformułowanie pytań kluczowych, ważnych dla rozwoju szkoły. </li></ul><ul><li>Nieskomplikowane metody i rozsądny zakres – dostosowanie metod do możliwości przeprowadzających ewaluację i posiadanego czasu. </li></ul><ul><li>Uwzględnienie różnych punktów widzenia – np. opinie nie tylko nauczycieli, ale także uczniów i rodziców. W interpretacji danych także powinny wziąć udział różne grupy, np. niezależni eksperci. </li></ul><ul><li>Szybka informacja zwrotna do wszystkich zainteresowanych . </li></ul>
 • 27. Warunki udanej szkolnej ewaluacji <ul><li>Wystarczająca ilość czasu na ocenę danych i przepływ informacji o nich – decydującą czynnością w procesie ewaluacji jest wspólna ocena wyników i podjecie decyzji co do kierunków dalszych działań. Powinno to odbywać się w różnych zespołach, dlatego wymaga odpowiedniej ilości czasu. </li></ul><ul><li>Dokumentacja wyników, oceny i wniosków – praca powinna być starannie dokumentowana, aby można było wielokrotnie korzystać z uzyskanych materiałów. </li></ul><ul><li>Powtórzenie ewaluacji – dobra samoewaluacja nie powinna być jednorazowym działaniem, ale regularnie przeprowadzoną procedurą. </li></ul>
 • 28. TWORZENIE RAPORTU EWALUACYJNEGO <ul><li>Raport powinien składać się z następujących elementów: </li></ul><ul><li>wstęp, przedstawiona struktura raportu, jego cele, adresat, </li></ul><ul><li>opis obszaru badań, </li></ul><ul><li>opis problemów badawczych, kluczowych pytań ewaluacyjnych, </li></ul><ul><li>opis metod i narzędzi, </li></ul><ul><li>zebrane wyniki badań oraz opis warunków przeprowadzania i organizacji badań, </li></ul><ul><li>analiza wyników, </li></ul><ul><li>wnioski i wskazówki co do przyszłych działań (rekomendację). </li></ul><ul><li>Ważne jest aby raport był komunikatywny i dostosowany do adresata </li></ul><ul><li>( określonego na etapie projektowania ewaluacji). </li></ul>
 • 29. Wyniki ewaluacji a planowanie <ul><li>doskonalenia strategii nadzoru pedagogicznego, </li></ul><ul><li>określenia wartości wyników kształcenia, </li></ul><ul><li>budowania strategii organizacyjnej i zarządzania, </li></ul><ul><li>uspołecznienia działań szkoły, </li></ul><ul><li>Oceniania wartości programów i ich obudowy dydaktycznej, </li></ul><ul><li>Wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli </li></ul>Wnioski i wskazówki zawarte w raporcie ewaluacyjnym są rekomendacją do planowania pracy szkoły w różnych jej obszarach:
 • 30. literatura <ul><li>Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000, </li></ul><ul><li>Korporowicz L., Ewaluacja w edukacji. Program TERM FRSE, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997. </li></ul><ul><li>Kowalski ., Po co ewaluacja? Edukacja i dialog (119/2000) </li></ul><ul><li>Majewski M ., Ewaluacja - jej funkcje i znaczenie. Asocjacje (9/1999) </li></ul><ul><li>Majewski M ., Ewaluować - jak to łatwo powiedzieć. Personel (7/2000) </li></ul><ul><li>H., Ewaluacja w szkole – szansa z (kilkoma) pułapkami w tle?, w: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły, M. Nowicka red., Olsztyn 2002, Wyd. UWM Mizerek H., Ewaluacja zajęć: kilka (praktycznych) uwag, materiał przygotowany na zamówienie MEN, Warszawa 1998. </li></ul><ul><li>Mizerek H., przy współpracy Hildebrandt A., Ewaluacja w szkole. Program TERM FRSE, Wydawnictwo MG, Olsztyn 1997. </li></ul><ul><li>Radnor H., Ewaluacja. Program TERM FRSE, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1995. </li></ul><ul><li>Macbeath Mizerek,, M. Schratz, D. Meuret, L. Jakobson, Czy nasza szkoła jest dobra, Warszawa 2003 </li></ul><ul><li>Wykład prof. Henryka Mizerka z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Katedra Pedagogiki Ogólnej </li></ul>
 • 31. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Related Documents