1:1000
1:500
‫תוכנית קומת קרקע 052:1‬
‫תוכנית קומה א' 052:1‬
‫חתך 1-1‬
‫חתך 2-2‬
‫חתך 4-4‬
‫חתך 3-3‬
1:250
‫תודה- נדב ודניאל.‬
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
Nadav Daniel
of 33

Nadav Daniel

studio 2009
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadav Daniel

  • 1. 1:1000
  • 2. 1:500
  • 3. ‫תוכנית קומת קרקע 052:1‬
  • 4. ‫תוכנית קומה א' 052:1‬
  • 5. ‫חתך 1-1‬
  • 6. ‫חתך 2-2‬
  • 7. ‫חתך 4-4‬
  • 8. ‫חתך 3-3‬
  • 9. 1:250
  • 10. ‫תודה- נדב ודניאל.‬

Related Documents