<ul><li>Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006/2007 </li></ul>Efektywna logistyka i dynamiczny wzrost sprze...
Przychody (tys. zł) Najważniejsze informacje finansowe * Marża brutto (%) Zysk operacyjny (tys. zł) ROE (%)* Zysk na akcj...
 
of 3

Prezentacja Action Wyniki 3 Q 2006 2007

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Action Wyniki 3 Q 2006 2007

  • 1. <ul><li>Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006/2007 </li></ul>Efektywna logistyka i dynamiczny wzrost sprzedaży
  • 2. Przychody (tys. zł) Najważniejsze informacje finansowe * Marża brutto (%) Zysk operacyjny (tys. zł) ROE (%)* Zysk na akcję (zł) *Wskaźnik zaanualizowany na bazie zysku netto z III kw. 2007

Related Documents