8/Sv
ODEVA, s. r. o., Staviteľská 5, 831 04 Bratislava 3
...
of 1

Ponuka

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponuka

  • 1. 8/Sv ODEVA, s. r. o., Staviteľská 5, 831 04 Bratislava 3 TRIKOLAND, s. r. o. Vajnorská 103 831 04 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 10.12.2009 06/09/Ke Svítek 12. decembra 2009 944122070 Ponuka odevov Sme radi, že máte záujem o obchodnú spoluprácu. Zasielame Vám náš aktuálny katalóg i cenník. Podotýkame, že naše výrobky sú v prvej akostnej triede. Predaj uskutočňujeme na základe písomnej objednávky a prepravu objednaného tovaru do skladu zabezpečujeme do 14 dní od prijatia záväznej objednávky, ak hodnota prekročí 2000,- € neúčtujeme si prepravné náklady. Pri omeškaní platby si účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,10 % z nezaplatenej sumy. Pri nejasnostiach sme ochotný sa stretnúť na obchodnom rokovaní. Očakávame Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom Prílohy 2 Mgr. Samuel Mila konateľ Telefón Bankové spojenie IČO Internet Registrácia: OR. Okr. Súdu Bratislava 02/555 62 62 225042111/1100 24552915 www.odeva.sk Oddiel: Sro Vložka č.:651/B

Related Documents