<ul><li>Informatyka </li></ul><ul><li>1994 </li></ul><ul><li>Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski...
- Informatyka - Sztuka Nowych Mediów - Zarządzanie Informacją - Kultura Japonii Wydziały PJWSTK w Warszawie WYDZIAŁY Z...
Pierwsze miejsca w prestiżowych rankingach szkół wyższych: - Wprost, Polityka , Perspektywy i Rzeczpospolita, Newsweek ...
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK www.liceum.pjwstk.edu.pl Dzień Otwarty: 17 czerwca 2008r., godz. 18:00
Dlaczego warto się u nas uczyć - przyjazna atmosfera nauki - unikatowy program nauczania - nowoczesne metody dydaktyczne ...
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK Profile klas w roku szkolnym 2008/2009 Informatyczna Kulturoznawcza Plas...
KLASA INFORMATYCZNA Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski lub japoński. AKA...
KLASA KULTUROZNAWCZA Język obowiązkowy – angielski Jezyk obowiązkowy orientalny – japoński lub chiński Języki obce do wyb...
KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA   Język obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski lu...
ZASADY REKRUTACJI Klasa informatyczna O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świade...
ZASADY REKRUTACJI Klasa kulturoznawcza O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świad...
ZASADY REKRUTACJI Klasa plastyczno – informatyczna - Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami (technika dowolna). - ...
HARMONOGRAM REKRUTACJI od 5.05.2008r Kandydaci składają podanie o przyjęcie do Liceum podpisane przez Rodziców (prawnych o...
ZAPRASZAMY NA Dni Otwarte Liceum: 11 marca, 8 kwietnia, 13 maja, 17 czerwca; godz. 18:00 Dni Otwarte PJWSTK: 15 marca, 17...
Akademickie Liceum Informatyczne przy PJWSTK 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86, tel. 0 22 58 44 599, fax.0 22 58 44 509 [...
of 16

Prezentacja Alo 2008

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Alo 2008

 • 2. <ul><li>Informatyka </li></ul><ul><li>1994 </li></ul><ul><li>Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii </li></ul><ul><li>Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51 </li></ul><ul><li>Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu inżyniera informatyki </li></ul><ul><li>1998 </li></ul><ul><li>Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki </li></ul><ul><li>2002 </li></ul><ul><li>Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka </li></ul>POLSKO - JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH
 • 3. - Informatyka - Sztuka Nowych Mediów - Zarządzanie Informacją - Kultura Japonii Wydziały PJWSTK w Warszawie WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE - BYTOM I GDAŃSK
 • 4. Pierwsze miejsca w prestiżowych rankingach szkół wyższych: - Wprost, Polityka , Perspektywy i Rzeczpospolita, Newsweek - „Uczelnia Przyjazna Studentom”, tytuł przyznany przez Parlament Studentów RP - Akredytacja KAUT, KRASP NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • 5. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK www.liceum.pjwstk.edu.pl Dzień Otwarty: 17 czerwca 2008r., godz. 18:00
 • 6. Dlaczego warto się u nas uczyć - przyjazna atmosfera nauki - unikatowy program nauczania - nowoczesne metody dydaktyczne - doświadczona kadra nauczycieli - dobre przygotowanie na studia kierunkowe - bogata oferta języków obcych - różnorodne zajęcia pozalekcyjne - nowoczesne laboratoria komputerowe - atrakcyjne zajęcia wychowania fizycznego - współpraca pedagogów z Rodzicami - ciekawe zajęcia z historii i kultury Japonii AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK
 • 7. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK Profile klas w roku szkolnym 2008/2009 Informatyczna Kulturoznawcza Plastyczno – informatyczna
 • 8. KLASA INFORMATYCZNA Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski lub japoński. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK 2 2 - - Relacyjne bazy danych 2 2 - - Projektowanie systemów komputerowych 1 - 1 - Algorytmy i struktury danych 1 - 1 - Tworzenie aplikacji multimedialnych 2 - - 2 Użytkowanie komputerów 1 - - 1 Podstawy systemów komputerowych 4 2 2 - Programowanie komputerowe 2 - - 2 Podstawy programowania Godz. Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe
 • 9. KLASA KULTUROZNAWCZA Język obowiązkowy – angielski Jezyk obowiązkowy orientalny – japoński lub chiński Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK 1 1 - - Antropologia Kultur Dalekiego Wschodu 1 1 - - Filozofie i religie Dalekiego Wschodu 1 1 - - Komunikacja międzykulturowa 1 - 1 - Film i teatr japoński 2 - 1 1 Życie codzienne w Japonii 1 - 1 - Historia Dalekiego Wschodu 2 - 1 1 Obyczajowość kultur Wschodu 1 - - 1 Wstęp do kulturoznawstwa Godz. Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe
 • 10. KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA   Język obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski lub japoński AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK 1 1 - - - Prawo autorskie 2 - 1 1 - Historia sztuki 1 0 0 0 1 Użytkowanie komputerów 1 0 1 0 0 Podstawy grafiki 3d 3 1 1 1 0 Tworzenie stron WWW 3 1 1 1 0 Komputerowa grafika 2d 2 1 1 0 0 Podstawy fotografii 4 1 1 1 1 Podstawy projektowania graficznego 2 0 2 0 0 Rzeźba 16 4 4 4 4 Rysunek i malarstwo Godz. Klasa 4 Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe
 • 11. ZASADY REKRUTACJI Klasa informatyczna O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka ; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK 8 8 10 3 10 10 13 4 13 13 18 5 15 15 20 6 Fizyka Informatyka Matematyka Ocena
 • 12. ZASADY REKRUTACJI Klasa kulturoznawcza O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). Finaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK 8 8 10 3 10 10 13 4 13 13 18 5 15 15 20 6 historia nowożytny język europejski j.polski Ocena
 • 13. ZASADY REKRUTACJI Klasa plastyczno – informatyczna - Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami (technika dowolna). - O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki oraz wynik egzaminu wstępnego z przedmiotów plastycznych. - W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym. Termin złożenia prac – 30 maja 2008r. Termin egzaminu wstępnego – 1 4 czerwca 2008r., godz.: 10:00 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK
 • 14. HARMONOGRAM REKRUTACJI od 5.05.2008r Kandydaci składają podanie o przyjęcie do Liceum podpisane przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestrują się internetowo. 23.06 - 27.06 Kandydaci składają poświadczone przez gimnazjum kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 28.06, godz. 17:00 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej. 28.06 - 7.07 Składanie oryginałów dokumentów, wp ł ata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego 9.07, godz. 12:00 Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej 10.07 - 12.07 Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie II-go języka obcego dla kandydatów z listy rezerwowej. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK
 • 15. ZAPRASZAMY NA Dni Otwarte Liceum: 11 marca, 8 kwietnia, 13 maja, 17 czerwca; godz. 18:00 Dni Otwarte PJWSTK: 15 marca, 17 maja, 14 czerwca, 6 września; godz. 10:00-14:00 Ważne terminy dla przyszłych plastyków !!! Termin składania teczek z pracami 30 maja Egzamin do klasy plastyczno – informatycznej 14 czerwca godz. 10:00 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK
 • 16. Akademickie Liceum Informatyczne przy PJWSTK 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86, tel. 0 22 58 44 599, fax.0 22 58 44 509 [email_address] www.liceum.pjwstk.edu.pl Przedstawiciel założyciela dr Aldona Drabik – prorektor PJWSTK [email_address] Dyrektor Liceum dr Grzegorz Lewandowski [email_address] Sekretariat mgr Grażyna Zalewska [email_address] Z A P R A S Z A M Y ! AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK