KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI (1) <ul><li>H1 teigė: ,,Vartotojai bus labiau linkę pirkti santykinai nebrangų įžymybių rekl...
KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI ( 2 ) H2: ,, Moterys bus labiau linkusios apsispręsti pirkti įžymybės reklamuojamus produkt...
KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI ( 3 ) H3 teigė: ,,Didesnį ketinimą pirkti išreikš tie respondentai, kurie jausis turintys ka...
KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI ( 4 ) H4 teigė: ,,Didesnis ketinimas pirkti priklausys nuo didesnio įžymybės populiarumo, ži...
KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI ( 5 ) H5 teigė: ,,Didesnis ketinimas pirkti priklausys nuo geresnio įžymybės asmeninių savyb...
Rekomendacijos <ul><li>Įžymybės panaudojimas reklamoje bus veiksmingiausias, kai reklamuojami santykinai nebrangūs produkt...
of 6

Prezentac

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentac

  • 1. KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI (1) <ul><li>H1 teigė: ,,Vartotojai bus labiau linkę pirkti santykinai nebrangų įžymybių reklamuojamą produktą, nei brangų.“ </li></ul><ul><li>Tyrimo rezultatai rodo, jog respondentų išreikštas ketinimas pirkti buvo gerokai ženklesnis ,,Nespresso“ kavos, tai yra nebrangaus produkto atžvilgiu, nei brangaus ,,Samsung“ televizoriaus, taigi hipotezė pasitvirtino. </li></ul>
  • 2. KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI ( 2 ) H2: ,, Moterys bus labiau linkusios apsispręsti pirkti įžymybės reklamuojamus produktus nei vyrai .” Ketinimas pirkti tiek reklamuojamą televizorių, tiek kavą buvo didesnis moterų, nors kavos atžvilgiu nuo vyrų ženkliai nesiskyrė, vis dėlto hipotezė pasitvirtino
  • 3. KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI ( 3 ) H3 teigė: ,,Didesnį ketinimą pirkti išreikš tie respondentai, kurie jausis turintys kažką bendro ar esą panašūs į reklamuojančią įžymybę.“ Ryšio tarp vartotojų ketinimo pirkti ir panašumo ar bendrumo su įžymybe atpažinimu buvimas neatmestinas, bet vertintinas kaip nepakankamai stiprus ir priklausantis nuo lyties bei kitų aplinkybių, taigi hipotezė pasitvirtino tik iš dalies. ,, Samsung” reklama ,,Nespresso” reklama
  • 4. KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI ( 4 ) H4 teigė: ,,Didesnis ketinimas pirkti priklausys nuo didesnio įžymybės populiarumo, žinomumo.“ Tyrimo rezultatai rodo, kad hipotezė nepasitvirtino. ,,Nespresso” reklama ,,Samsung” reklama
  • 5. KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI ( 5 ) H5 teigė: ,,Didesnis ketinimas pirkti priklausys nuo geresnio įžymybės asmeninių savybių įvertinimo.“ hipotezė pasitvirtino.
  • 6. Rekomendacijos <ul><li>Įžymybės panaudojimas reklamoje bus veiksmingiausias, kai reklamuojami santykinai nebrangūs produktai . </li></ul><ul><li>Kai reklamos tikslinė auditorija yra vyrai, svarbiausia parinkti patikimą įžymybę, kuri būtų vertinamą kaip kompetentinga, nusimananti, todėl tikėtina, kad ja bus pasitikima. </li></ul><ul><li>K ai tikslinė auditorija yra moterys, svarbiausios yra įžymybės asmeninės charakteristikos - patrauklumas, simpatiškumas. </li></ul>

Related Documents