USPOSTAVLJANJE SISTEMA ENERGETSKOG
MENADŽMENTA U OKVIRU KOMPANIJE
VICTORIA GROUP
Industrijska energetika –...
Sadržaj
• Uvod
• Opšte o kompaniji Victoria Group
• Energetika u Victoria Group
• Nivo sistema energetskog menadžmenta u...
Uvod
• Energetika i zaštita životne sredine su tema broj jedan
na globalnom nivou
• Poljoprivredna, industrijska, IT, EN...
Opšte o kompaniji Victoria Group
Victoria Group je vode a agro-ekonomska orijentisana
kompanija.
Slogan kompanijen V...
Energetika u Victoria Group
Kotlovska postrojenja u Victroia Group:
• na mazut i biomasu u Victroia Oil
• na...
Energetika u Victoria Group
Potrošnja energenata i troškovi energije u Sojaprotein
Osnovne ...
Nivo sistema energetskog menadžmenta u kompaniji
Matrica energetskog menadžmenta za Veterinarski zavod
Sub...
Imenovanje energetskih menadžera
Strukture u sistemu energetskog menadžmenta Victoria
Group:
• Odbor za energetiku
• Odb...
Imenovanje energetskih menadžera
Organizaciona struktura EMS Victoria Group
Akt o energetskoj politici i zaštiti životne sredine
Politika kompanije Victoria Group definisana ovim aktom
je da:
• Sm...
Sistem za pra enje potrošnje energije i energenata
Merenje energetske potrošnje je bitan element sistema
energetskog men...
Primarne aktivnosti u okviru EMS Victroia Group
U prvoj godini uspostavljanja EMS-a u okviru Victoria
Group planirane su...
Zaklju ak
Gazdovanjem energijom u industrijskom sektoru se deluje
lokalno i globalno.
Pre uvo enja sistema energetskog ...
Zaklju ak
Za uspešno sprovo enje sistema energetskog
menadžmenta neophodno je meriti potrošnju energije ali i
proizvodnj...
of 14

Prezentacija D Urosevic Ieep 08 [Compatibility Mode]

konferencija IEEP 2008
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija D Urosevic Ieep 08 [Compatibility Mode]

 • 1. USPOSTAVLJANJE SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA U OKVIRU KOMPANIJE VICTORIA GROUP Industrijska energetika – IEEP 2008 Regionalna konferencija 24-27. juni 2008. hotel Palisad, Zlatibor, Srbija
 • 2. Sadržaj • Uvod • Opšte o kompaniji Victoria Group • Energetika u Victoria Group • Nivo sistema energetskog menadžmenta u kompaniji • Imenovanje energetskih menadžera • Akt o energetskoj politici i zaštiti životne sredine • Sistem za pra enje potrošnje energije i energenata • Primarne aktivnosti u okviru EMS Victoria Group • Zaklju ak
 • 3. Uvod • Energetika i zaštita životne sredine su tema broj jedan na globalnom nivou • Poljoprivredna, industrijska, IT, ENERGETSKA revolucija • Energetika u industrijskom sektoru DOBIT = PRIHOD – RASHOD • Energetski menadžment u industriji kao sistem koji omogu ava racionalno koriš enje energije
 • 4. Opšte o kompaniji Victoria Group Victoria Group je vode a agro-ekonomska orijentisana kompanija. Slogan kompanijen Victoria Group je: “ZA KORAK ISPRED”
 • 5. Energetika u Victoria Group Kotlovska postrojenja u Victroia Group: • na mazut i biomasu u Victroia Oil • na gas i biomasu u Soajaprotein • kotlovi na ugalj u Veterinarskom zavodu Subotica (do kraja godine kompletno zamena kotlovima na gas) Troškovi energije u Sojaprotein i VictoriaOil LANICA TROŠKOVI ENERGIJE (eura/god.) Sojaprotein ~3.700.000,00 VictoriaOil ~1.320.000,00
 • 6. Energetika u Victoria Group Potrošnja energenata i troškovi energije u Sojaprotein Osnovne Konverzioni Energetska Troškovi za jedinice faktor potrošnja energente [GJ] [Euro] Prirodni gas 10412213 [m3] 0,0342 355995,72 2825669,2 El. energija: 24867840 [kWh] 3.6 x 10–3 89524,22 856495,8 Ukupno: 445 519,9 3 682 165
 • 7. Nivo sistema energetskog menadžmenta u kompaniji Matrica energetskog menadžmenta za Veterinarski zavod Subotica Energetska Informacioni Nivo Organizacija Motivacija Promovisanje Investicije strategija sisstemi 4 3 2 1 0
 • 8. Imenovanje energetskih menadžera Strukture u sistemu energetskog menadžmenta Victoria Group: • Odbor za energetiku • Odbor za energetski menadžment kompanije • Energetski menadžer na nivou kompanije • Energetski menadžer na nivou lanice Odbor za energetiku ine genaeralni direktor kompanije, generalni direktori lanica i energetski menadžer na nivou kompanije. Odbor za energetski menadžment ine energetski menadžer na nivou kompanije i svi energetski menadžeri lanica.
 • 9. Imenovanje energetskih menadžera Organizaciona struktura EMS Victoria Group
 • 10. Akt o energetskoj politici i zaštiti životne sredine Politika kompanije Victoria Group definisana ovim aktom je da: • Smanji energetsku potrošnju • Smanji troškove za energiju • Zaštiti životnu sredinu • Smanji potrošnju fosilnih goriva Neki od strateških ciljeva kompanije su: • Nabavka energenata i vode po najpovoljnijim uslovima • Najefikasnije mogu e koriš enje energije • Razvoj sistema za pra enje i uo avanje potrošnje energije i vode • Definisanje normativa potrošnje energije
 • 11. Sistem za pra enje potrošnje energije i energenata Merenje energetske potrošnje je bitan element sistema energetskog menadžmenta.
 • 12. Primarne aktivnosti u okviru EMS Victroia Group U prvoj godini uspostavljanja EMS-a u okviru Victoria Group planirane su “No investment” aktivnosti kao primarne: • Razli ite edukacije zaposlenih • Evaluacija rezultata • Uspostavljanje motivacionog programa zaposlenih Planira se i sprovo enje energetskih odita, u lanicama gde to do sada nije ura eno.
 • 13. Zaklju ak Gazdovanjem energijom u industrijskom sektoru se deluje lokalno i globalno. Pre uvo enja sistema energetskog menadžmenta bitno je proceniti trenutno stanje ovog sistema u fabrici u kojoj se planira implementacija. Potrebno je imenovati osobe odgovorne za rukovo enje energetskim menadžmentom i definisati energetsku politiku firme.
 • 14. Zaklju ak Za uspešno sprovo enje sistema energetskog menadžmenta neophodno je meriti potrošnju energije ali i proizvodnju. Nakon uspostavljanja EMS-a potrebno je definisati primarne aktivnosti. Uvo enje EMS-a u industrijski sektor u našoj zemlji nije lak posao ali su pozitivni rezultati realni.

Related Documents