<ul><li>Klubben </li></ul><ul><li>Banen </li></ul><ul><li>Finansiering og økonomi </li></ul><ul><li>Strategisk satsning 20...
<ul><li>Golfklubben ble stiftet 5. januar 1998. </li></ul><ul><li>Målet på lang sikt er å etablerer en 18-hullsbane og an...
Her finner du oss
<ul><li>Banen bygges i et naturskjønt område med mye skog og fjell. Grunnen er myret og flere bekker vil være en naturlig...
<ul><li>Mye av utbygging og drift har vært drevet på dugnad </li></ul><ul><li>Fjernmedlemmer har vært en viktig inntektski...
<ul><li>Bane: </li></ul><ul><li>Bygge ut anlegget til en fullverdig 9-hullbane i løpet av året </li></ul><ul><li>Andre fok...
<ul><li>Lokalmiljø </li></ul><ul><ul><li>Tilbud til barn og unge </li></ul></ul><ul><ul><li>Øker interessen til hytteområ...
<ul><li>Den raskeste voksende idrettsgren i Norge </li></ul><ul><li>Sterkere mediafokusering </li></ul><ul><li>Representer...
<ul><li>Bedriften </li></ul><ul><li>Profileringsmulighet siktet mot etablerte og potensielle kunder </li></ul><ul><li>Golf...
<ul><li>Medarbeidere </li></ul><ul><li>Fysisk og mental rekreasjon </li></ul><ul><li>En positiv sport for alle aldre og kj...
<ul><li>Hovedsponsor </li></ul><ul><li>Hullsponsor </li></ul><ul><li>Tee-sponsor </li></ul><ul><li>Green Fee-partner </...
of 11

Prgk 1

PowerPoint-mal for Preikestolen Golfklubb
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prgk 1

 • 1. <ul><li>Klubben </li></ul><ul><li>Banen </li></ul><ul><li>Finansiering og økonomi </li></ul><ul><li>Strategisk satsning 2007 </li></ul><ul><li>Betydning for lokalsamfunnet </li></ul><ul><li>Samarbeid med næringslivet </li></ul><ul><li>Bedriftsturnering / aktivitetsdag </li></ul>
 • 2. <ul><li>Golfklubben ble stiftet 5. januar 1998. </li></ul><ul><li>Målet på lang sikt er å etablerer en 18-hullsbane og andre friluftsaktiviteter </li></ul><ul><li>i et unikt naturområde på Jøssang i Strand. 700 mål er regulert for golf. </li></ul><ul><li>Første hovedmål er å bygge en fullverdig 9-hullsbane innen 2007 </li></ul><ul><li>Antall medlemmer er 1683 pr. 31.12.06 </li></ul><ul><ul><li>200 hovedmedlemmer/studenter </li></ul></ul><ul><ul><li>150 juniorer/ungdom </li></ul></ul><ul><ul><li>1300 fjernmedlemmer </li></ul></ul>Historikk og status
 • 3. Her finner du oss
 • 4. <ul><li>Banen bygges i et naturskjønt område med mye skog og fjell. Grunnen er myret og flere bekker vil være en naturlig del av banen </li></ul><ul><li>Klubben åpnet driving range med 7 utslag sommeren 1998. Rangen ble i 1999 utvidet til 22 utslag </li></ul><ul><li>Utbygging av 6-hullsbane startet i 1998 og en 6-hullsbane ble åpnet våren 2000. </li></ul><ul><li>I 2001 ble anlegget utvidet til 9-hullsbane med to par 4-hull, resten par 3. </li></ul><ul><li>Et tredje par 4-hull på 350 meter ble åpnet sommeren 2002 </li></ul><ul><li>Høsten 2003 startet arbeidet med bygging av nye hull for å utvide 9-hullsbanen. Høsten 2006 ble banen utvidet fra par 30 til par 33. </li></ul><ul><li>En fullverdig 9-hullsbane - par 36 planleggs åpnet høsten 2007 </li></ul>Banen
 • 5. <ul><li>Mye av utbygging og drift har vært drevet på dugnad </li></ul><ul><li>Fjernmedlemmer har vært en viktig inntektskilde </li></ul><ul><li>Tippemidler har bidratt i finansiering av baneutbyggingen </li></ul><ul><li>Langsiktig gjeld pr. 31.12 2006 - 3,2 mill </li></ul><ul><li>Driftsbudsjett 2007 ca. 1,9 mill </li></ul>Finansiering og økonomi
 • 6. <ul><li>Bane: </li></ul><ul><li>Bygge ut anlegget til en fullverdig 9-hullbane i løpet av året </li></ul><ul><li>Andre fokusområder: </li></ul><ul><li>Medlemskapsutvikling </li></ul><ul><li>Juniorsatsning </li></ul><ul><li>Effektivisering medlemsadministrasjon </li></ul><ul><li>WEB </li></ul><ul><li>Salgskanal for medlemskap og gjestespillere </li></ul><ul><li>Infokanal medlemmer og gjester </li></ul><ul><li>Salg av samarbeidspakker med næringslivet </li></ul><ul><li>Klubbmiljø </li></ul>Strategisk satsing 2007
 • 7. <ul><li>Lokalmiljø </li></ul><ul><ul><li>Tilbud til barn og unge </li></ul></ul><ul><ul><li>Øker interessen til hytteområder </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjestespillere </li></ul></ul><ul><li>Viktig for næringslivet </li></ul><ul><ul><li>Aktivitetstilbud til reiselivsnæringen </li></ul></ul><ul><ul><li>” teambuilding”/”Kick off” </li></ul></ul><ul><ul><li>Relasjonsbygging </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekruttering </li></ul></ul>Golfbanens betydning
 • 8. <ul><li>Den raskeste voksende idrettsgren i Norge </li></ul><ul><li>Sterkere mediafokusering </li></ul><ul><li>Representerer seriøsitet </li></ul><ul><li>Har gode rollemodeller – for undgom av i dag </li></ul><ul><li>En lokal, nasjonal og internasjonal sportsaktivitet </li></ul><ul><li>En uformell og kontaktskapende møteplass </li></ul>Golfsporten generelt
 • 9. <ul><li>Bedriften </li></ul><ul><li>Profileringsmulighet siktet mot etablerte og potensielle kunder </li></ul><ul><li>Golfbanen er et godkjent møtested over hele verden </li></ul><ul><li>Golf tilbyr en mulighet til å utvikle kunderelasjoner (det bringer folk sammen </li></ul><ul><li>Golf er en utmerket ”teambuilding” aktivitet </li></ul><ul><li>En døråpner for et stort marked </li></ul><ul><li>Golf er med på å skape en ny form for samhørighet innad i bedriften </li></ul><ul><li>Positive assosiasjoner skapes med tid, gjentakelse og bredde </li></ul>Muligheter for næringslivet
 • 10. <ul><li>Medarbeidere </li></ul><ul><li>Fysisk og mental rekreasjon </li></ul><ul><li>En positiv sport for alle aldre og kjønn </li></ul><ul><li>Avslappende omgivelser, god mosjon , godt selskap og frisk luft </li></ul><ul><li>De ansatte får tilleggsgoder </li></ul><ul><li>Familieaktivitet </li></ul><ul><li>Et viktig virkemiddel til å se sin egen bedrift i et positivt bilde </li></ul>Muligheter for næringslivet
 • 11. <ul><li>Hovedsponsor </li></ul><ul><li>Hullsponsor </li></ul><ul><li>Tee-sponsor </li></ul><ul><li>Green Fee-partner </li></ul><ul><li>Skiltreklame </li></ul><ul><ul><li>Parkeringsplass </li></ul></ul><ul><ul><li>Driving range </li></ul></ul>Samarbeidsavtaler med næringslivet

Related Documents