Debat sobre l’aprovació inicial del Pressupost 2012 de l’Ajuntament de Barcelona Posicionament contrari del Grup Munici...
VALORACIÓ GLOBAL <ul><li>Els pressupostos presentats per CiU </li></ul><ul><ul><li>CONFONEN amb la seva opacitat </li></u...
CONFONEN <ul><ul><li>Comencen amb una reflexió política en lloc de fer-ho amb una memòria rigorosa. </li></ul></ul><u...
PARALITZEN <ul><ul><li>Empitjoren els quatre paràmetres bàsics del pressupost: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’endeutam...
AMENACEN <ul><ul><li>Amenacen les polítiques socials . Els comptes municipals són els de l’administració més propera al ci...
of 5

PRESSUPOST 12 Posicionament contrari

Motius del vot contrari del Grup Socialista a l'aprovació inicial dels pressupostos per a 2010 de l'Ajuntament de Barcelona presentats pel govern conservador de CiU
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PRESSUPOST 12 Posicionament contrari

  • 1. Debat sobre l’aprovació inicial del Pressupost 2012 de l’Ajuntament de Barcelona Posicionament contrari del Grup Municipal Socialista Guillem Espriu, portaveu adjunt
  • 2. VALORACIÓ GLOBAL <ul><li>Els pressupostos presentats per CiU </li></ul><ul><ul><li>CONFONEN amb la seva opacitat </li></ul></ul><ul><ul><li>PARALITZEN la inversió a Barcelona </li></ul></ul><ul><ul><li>AMENACEN els ciutadans amb retallades </li></ul></ul>
  • 3. CONFONEN <ul><ul><li>Comencen amb una reflexió política en lloc de fer-ho amb una memòria rigorosa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Falten aspectes fonamentals com les dades macroeconòmiques i les fonts d’ingressos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les comparacions no es fan entre elements homogenis </li></ul></ul><ul><ul><li>Se salten la llei de règim local en fer servir el SEC-95 en lloc de l’ICAL. </li></ul></ul>
  • 4. PARALITZEN <ul><ul><li>Empitjoren els quatre paràmetres bàsics del pressupost: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’endeutament, s’incrementa en 75 milions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El dèficit puja en 167 milions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La inversió cau un 40% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’estalvi brut disminueix 157 milions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Preveuen que la despesa corrent, en lloc de reduir-se en el marc de l’austeritat, pugi un 4%. </li></ul></ul>
  • 5. AMENACEN <ul><ul><li>Amenacen les polítiques socials . Els comptes municipals són els de l’administració més propera al ciutadà. Hi hem de veure persones. Hi hem de veure com es garantirà la cohesió social, com s’afrontarà l’impacte quotidià de la crisi en la vida de molts dels nostres conciutadans. I hem de veure com farem front, des d’una administració solvent, a les retallades socials que està duent a terme el govern de la Generalitat. </li></ul></ul>

Related Documents