National identitet
Vi, de, dem og os
Hvem er jeg?
Gunvor Vestergaard
Pædagogisk konsulent i Grænseforeningen
Cand.mag. statskundskab, idræt og film- og medievi...
Hvad kommer vi rundt
om?
• Begreberne bag
national identitet
• 1800-tallet – ude og
hjemme
• Det tyske fjendebillede
• Nat...
Identitet
Vores særlige kombination, der kendetegner
os i forhold til andre
Jeg-identitet: den inderste kerne,
grundlægges...
Nation
• (=folkestamme) et navngivet menneskeligt fællesskab
• Fælles myter og historie
• Objektive relationer - kulturelt...
Nationalisme
• Nationen som det bedste fællesskab
• Tilstede i alle nationer. Kan mobiliseres efter
behov
• Inkluderende o...
National identitet
Det stærke fælles ”Vi”
Eksisterer sammen med andre identiteter
Oplevelsen af fællesskab (social identit...
Danmark som helstat
Kongeriget Danmark
Grønland og Færøerne
Norge og Island indtil 1814
Hertugdømmerne Slesvig og Holsten
...
1800-tallets omvæltninger
- ude
Nye tankegange vinder frem,
demokrati og nationalisme.
Den franske revolution skaber
samme...
1800-tallets
omvæltninger - hjemme
National bevidsthed først hos eliten. I
slutningen af 1700-tallet del af
magtkamp
Grund...
De slesvigske krige
De nationale strømninger
breder sig også i
Hertugdømmerne
1848-51 borgerkrig –
dansksindet sejr
1863 N...
Danmark som
nationalstat
• Nederlaget i 1864 reducere det danske
territorium med 2/5
• Et folk, et sprog, en kultur
• Dans...
Det nationale udtryk
Grundtvig
Langt høiere Bjerge saa vide
paa Jord
Man har, end hvor Bjerg kun er
Bakke;
Men gjerne med ...
Det tyske fjendebillede
Fjendebilleder skaber et stærkt fælles
vi.
1864 – den preussiske fjende
1. Verdenskrig – tysk nede...
Murens fald
• 1989 vender meget på
hovedet
• Europa i forandring
• Et nyt Tyskland
• Europa brug for en ny
fortælling
• En...
Globalisering……..
Økonomisk – øget sam-
handel og investeringer på
tværs af landegrænser
Politisk – øget
internationalt sa...
Den nationale identitet i
klemme
Individualiseringstesen
Traditionelle fællesskaber som klasse, køn,
familie forsvinder
Id...
Den nationale identitet
dybt forankret
• Danskerne tæt knyttet til deres
nation
• Stolte af at være danskere
• Nationen op...
Arven fra 1864
”Da Danmark efter nederlaget ved
Dybbøl Mølle i 1864 mistede en
tredjedel af sit areal, opstod
danskheden s...
En ny helstat?
• Den danske nationale
identitet har det godt
• Nye blandingsidentitet
• National identitet noget
man er fø...
Har vi noget at være
fælles om?
• Fokus på det vi har til
fælles, frem for forskelle
• Velfærdsstaten som den
samlende fak...
Danskerne findes i
mange modeller
Det at være dansk
To tilgange
1)Fokus på historie og oprindelse
Noget man er født ind i
2) Fokus på evnen til at indgå i k...
Hvem eller hvad
bestemmer ens
nationale identitet?
• Statsborgerskab
• Der hvor man bor
• Det sted man er født
• Det man v...
Forskellige former for
national identitet
• Ren identitet
• Bindestregsidentitet
• Kreolsk identitet
National identitet vi, de, dem og os
National identitet vi, de, dem og os
of 27

National identitet vi, de, dem og os

Foredrag holdt i Folkeuniversitets regi
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National identitet vi, de, dem og os

 • 1. National identitet Vi, de, dem og os
 • 2. Hvem er jeg? Gunvor Vestergaard Pædagogisk konsulent i Grænseforeningen Cand.mag. statskundskab, idræt og film- og medievidenskab Undervist 14 år i gymnasieskolen Skrevet undervisningsmateriale om kultur, kulturmøde, identitet m.m. Født og opvokset i Aabenraa i Sønderjylland
 • 3. Hvad kommer vi rundt om? • Begreberne bag national identitet • 1800-tallet – ude og hjemme • Det tyske fjendebillede • National identitet i en global verden • Dansk identitet anno 2013
 • 4. Identitet Vores særlige kombination, der kendetegner os i forhold til andre Jeg-identitet: den inderste kerne, grundlægges i barndommen Den personlige identitet: ens værdier, bevidste mål og de valg man gør Den sociale identitet: ens offentlige side, knyttet til de mange roller man indtager og fællesskabet Den kollektive identitet: den subjektive oplevelse af fælles karakteristika, dybt forankret og opfattes ofte som en selvfølgelighed
 • 5. Nation • (=folkestamme) et navngivet menneskeligt fællesskab • Fælles myter og historie • Objektive relationer - kulturelt, økonomisk, politisk, sprogligt, geografisk • Forestillet fællesskab Nationalstat: • En institutionel overbygning, der er magtbærende.
 • 6. Nationalisme • Nationen som det bedste fællesskab • Tilstede i alle nationer. Kan mobiliseres efter behov • Inkluderende og ekskluderende Ekstrem nationalisme - Når nationens værdier prioriteres over alt andet Hverdagsnationalisme - Solidaritet med nationen, men respekt for forskellighed
 • 7. National identitet Det stærke fælles ”Vi” Eksisterer sammen med andre identiteter Oplevelsen af fællesskab (social identitet) Normer, regler og værdier, der binder os sammen (kollektiv identitet) Fælles identitet overfor andre grupper (oplevet fællesskab) Bevidstgøres i relationen til andre Den store og den lille tradition
 • 8. Danmark som helstat Kongeriget Danmark Grønland og Færøerne Norge og Island indtil 1814 Hertugdømmerne Slesvig og Holsten Kongen som den samlende faktor Sprog knyttet til social stand, ikke nationalitet Tysk det administrative sprog, dansk folkesproget Dialekter vigtige National identitet ikke noget man forholder sig til
 • 9. 1800-tallets omvæltninger - ude Nye tankegange vinder frem, demokrati og nationalisme. Den franske revolution skaber sammenhæng mellem nation og folk Nationalromantikken – viser de særlige nationale kendetegn. Flytte folkets kærlighed fra fyrsten til nationen Herder: kærligheden til det sted man er født, kærligheden til modersmålet og kærligheden til den kultur man er den del af.
 • 10. 1800-tallets omvæltninger - hjemme National bevidsthed først hos eliten. I slutningen af 1700-tallet del af magtkamp Grundtvigs tanker om at bevidstgøre bonden om hans sprog, kultur og nationale identitet vinder frem. Demokratiet flytter den samlende enhed fra kongen til folket. Grundloven 1849 og nederlaget i 1864 styrker idéerne om national identitet Fra fædreland til nationalstat
 • 11. De slesvigske krige De nationale strømninger breder sig også i Hertugdømmerne 1848-51 borgerkrig – dansksindet sejr 1863 Novemberforfatningen Giver Preussen anledning til angreb 1864 Salget ved Dybbøl 18.april og salget om Als 29.juni beseglede Danmarks skæbne
 • 12. Danmark som nationalstat • Nederlaget i 1864 reducere det danske territorium med 2/5 • Et folk, et sprog, en kultur • Danskerne vender sig mod det nære, det lokale, det trykke • Væk fra det farlige udland • Skabe nye fortællinger • ”Hvad ud ad tabes, skal indad vindes” • Andelsbevægelsen, højskolebevægelsen og senere fagbevægelsen • Danskerne opbygger en stærk national identitet
 • 13. Det nationale udtryk Grundtvig Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord Man har, end hvor Bjerg kun er Bakke; Men gjerne med Slette og Grøn- Høj i Nord Vi Dannemænd tage til Takke; Vi er ikke skabte til Høihed og Blæst, Ved Jorden at blive, det tjener os bedst H.C.Andersen I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, Der har jeg Rod, derfra min Verden gaaer. Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme, Saa sødt velsignet Du mit Hjerte naaer. Du danske friske Strand, Hvor Oldtids Kjæmpegrave Staae mellem Æblegaard og Humlehave, Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland!
 • 14. Det tyske fjendebillede Fjendebilleder skaber et stærkt fælles vi. 1864 – den preussiske fjende 1. Verdenskrig – tysk nederlag En folkeafstemning sender halvdelen af Slesvig ”hjem”. 2. Verdenskrig – tyskerne som de ultimativt onde EU – Tyskland som den økonomiske sværvægter Tyskland som den vigtigste samhandelspartner Tyskland dem vi gerne vil slå – i fodbold
 • 15. Murens fald • 1989 vender meget på hovedet • Europa i forandring • Et nyt Tyskland • Europa brug for en ny fortælling • En europæisk identitet • Relationerne i hele verden i forandring
 • 16. Globalisering…….. Økonomisk – øget sam- handel og investeringer på tværs af landegrænser Politisk – øget internationalt samarbejde og beslutninger på tværs af landegrænser Kulturel – øget kendskab til og brug af kulturelle produkter andre steder fra
 • 17. Den nationale identitet i klemme Individualiseringstesen Traditionelle fællesskaber som klasse, køn, familie forsvinder Identitet er noget, der vælges En regional identitet Knyttet til et territorium Brug for et udgangspunkt Globaliseringstesen Økonomisk, politisk, kulturelt Det nationale uinteressant
 • 18. Den nationale identitet dybt forankret • Danskerne tæt knyttet til deres nation • Stolte af at være danskere • Nationen opfattes som noget indlysende og naturligt • Traditioner og symboler er en naturlig del af hverdagen (banal nationalisme) • En vis skandinavisk identitet • Ingen europæisk identitet • Muligt med flere identiteter (multiple identiteter)
 • 19. Arven fra 1864 ”Da Danmark efter nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864 mistede en tredjedel af sit areal, opstod danskheden som en fælles kulturel ide, der skulle holde sammen på et klemt rige.” Ove Korsgaard ”Efter nederlaget så man omverdenen som et farligt sted og man forsøgte at forputte sig i en slags hyggeverden og dyrkede også selvgodheden – og glemte i den proces, at Danmark selv langt hen af vejen havde været med til at fremprovokere krigen” Tom Buk-Swienty
 • 20. En ny helstat? • Den danske nationale identitet har det godt • Nye blandingsidentitet • National identitet noget man er født ind i eller noget man vælger til. • Gøre op med 1864- myterne • Andelsvirksomhederne er blevet globale
 • 21. Har vi noget at være fælles om? • Fokus på det vi har til fælles, frem for forskelle • Velfærdsstaten som den samlende faktor. • Fælles værdier? • Demokratisk medborgerskab • Kulturblandinger • En ny fjende? • Symboler og begivenheder (flaget, sport)
 • 22. Danskerne findes i mange modeller
 • 23. Det at være dansk To tilgange 1)Fokus på historie og oprindelse Noget man er født ind i 2) Fokus på evnen til at indgå i kulturelle sammenhænge Noget man kan vælge til
 • 24. Hvem eller hvad bestemmer ens nationale identitet? • Statsborgerskab • Der hvor man bor • Det sted man er født • Det man vælger
 • 25. Forskellige former for national identitet • Ren identitet • Bindestregsidentitet • Kreolsk identitet

Related Documents