H1.cz hodnotila 38 webü v kategorii TOP 10 WEB
. ` X `
'u
_`)„ V
„ x- l
H } 1
/
Pavüna
Louźenská
sociá/ ni
site' a...
ONLINE MARKETING PRO RESTAURACE
1 restaurace nemá stránku na Facebooku.
Pouze 1/3 vyuźivá na Facebooku eventy.
Náš tip...
21 restauraci má zápis na Google mapách.
5 restauraci nemá zápis na Firmy. cz.
Náš tip: Loka/ izace hraje v marketing...
50% návštêv na web pocházi z mobilnich zaFizenf.
Náš tip: Nezapomeńte optima/ izovat pro mobilnizafizeni.
Lidé ćasto h/...
of 4

Restaurace roku 2014: Online marketing pro restaurace

Výkonnostní online marketingová agentura H1.cz se stala garantem kategorie Top 10 WEB v anketě Mattoni Restaurace roku 2014. Co jsme zjistili? Co webům s restauracemi chybí? Podívejte se do prezentace. A pokud chcete vědět víc, zeptejte se nás na info@h1.cz nebo se podívejte na tiskovku: http://www.h1.cz/o-nas/pro-media/tiskove-zpravy/mattoni-restaurace-roku-kategorie-top-10-web/.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Restaurace roku 2014: Online marketing pro restaurace

  • 1. H1.cz hodnotila 38 webü v kategorii TOP 10 WEB . ` X ` 'u _`)„ V „ x- l H } 1 / Pavüna Louźenská sociá/ ni site' a PR ‹' *ai › = “ v soutêźi Restaurace roku. Vice najdete na H1 . cz/ restaurace-roku. Vé ra Koukmová placená reklama Jana šupoüková SEO a copywriting Petr Śupoük design Veronika Roj kovićová UX
  • 2. ONLINE MARKETING PRO RESTAURACE 1 restaurace nemá stránku na Facebooku. Pouze 1/3 vyuźivá na Facebooku eventy. Náš tip: Pozvétefanoušky na hus/ 'hody nebo ochutnávku nového menu. Oceni to! Ménê neź 1/4 restauracf uvádl' na webu dodavatele. Náš tip. " Pfedstavte svoje zamêstnance i dodavate/ e na Facebooku a vybudujte s/ tak 5e zákaznfkem osobni vztah. 1/2 restauracl' spolupracuje s blogery. Náš tip: Nezapomeńte zdürazninproć zrovna vaše sv/ 'ćková je nej/ epśi.
  • 3. 21 restauraci má zápis na Google mapách. 5 restauraci nemá zápis na Firmy. cz. Náš tip: Loka/ izace hraje v marketingu restauraci zásadniro/ i. Zvaźte to pfi zadán/ 'p/ acené inzerce, online i ofi/ ne. 1 restaurace mêla PPC kampanê ve vyhledáváni. Náš tip: Zapa/ te PPC kampane' i newslettery. Pfivedou vám mnoho novych strávnikü. LONGTAILje oznaćeni pro detailnéjšivyhledávaci dotaz. Náš tip: Chytrá optima/ izace se vyp/ ati. "Dobrá m'exická restaurace Praha 7" vám pfivede vice zákaznikü neź "mexickó restaurace". RECEPTY jsou jen jedna z mnoha moŹnostI', jak vytvoFit zajimavy obsah na webu.
  • 4. 50% návštêv na web pocházi z mobilnich zaFizenf. Náš tip: Nezapomeńte optima/ izovat pro mobilnizafizeni. Lidé ćasto h/ edaji restauraci ve mésté/ na vy/ ete', kdyz' je pfepadne h/ ad. 1/3 hodnocenych webü je zpüsobena mobilnim zaffzenim. 'Ć 90 % má na webu uvedeny kontakt, ale uż ne, jak se tam dostanete, nebo jestli zaparkujete. "Kdo v restauraci vari a proćje to ten nejIepšI' šéfkuchar" v okoli? Vysvétlete zákazniküm, na webu i sociálnich sitich, proć by mêli jit právé k vám! "

Related Documents