NANOTEKNOLOJİNANOTEKNOLOJİ
GOLF SOPASI - GOLFGOLF SOPASI - GOLF
TOPUTOPU
TENİS RAKETİ – TENİSTENİS RAKETİ – TENİS
TOPUTOPU...
TAKDİM PLANITAKDİM PLANI
 NANAOTEKNOLOJİ VE SPORNANAOTEKNOLOJİ VE SPOR
 TENİS RAKETİTENİS RAKETİ
 TENİS TOPUTENİS TOPU
...
NANOTEKNOLOJİ VENANOTEKNOLOJİ VE
SPORSPOR
 NanoteknolojiNanoteknoloji
günümüzde tüketicigünümüzde tüketici
ihtiyacını kar...
NANOTEKNOLOJİ VENANOTEKNOLOJİ VE
SPORSPOR
 Sporda, nanoteknoloji ekipman veSporda, nanoteknoloji ekipman ve
sporcunun per...
 Nano büyüklükteki içerikler özellikle deNano büyüklükteki içerikler özellikle de
karbon nanotüplerin kullanımıyla sporda...
 Karbon nanotüplerin elmas kadar sert veKarbon nanotüplerin elmas kadar sert ve
çelikten 100 kat güçlü ve 6 kat daha hafi...
 Nano malzemelerleNano malzemelerle
geliştirilmiş ekipmanlargeliştirilmiş ekipmanlar
dünyaca ünlü pek çokdünyaca ünlü pek...
Golf SopasıGolf Sopası
 Golf sopası yapımındaGolf sopası yapımında
kullanılan nanometalkullanılan nanometal
kaplamanın kr...
 Golf sopasında;Golf sopasında;
Hafif/Sağlam şaft,Hafif/Sağlam şaft,
Arttırılmış güç/hassasiyet,Arttırılmış güç/hassasiye...
GOLF TOPUGOLF TOPU
 NDMX adı verilenNDMX adı verilen
nanoteknolojinanoteknoloji
kullanılarakkullanılarak
yapılmış golf to...
 Ağırlığının değişmesiAğırlığının değişmesi
topun, vurucununtopun, vurucunun
gitmesini istediği yeregitmesini istediği ye...
TENİS RAKETİTENİS RAKETİ
 Babolat markasıBabolat markası
tarafından üretilen Puretarafından üretilen Pure
Drive isimli te...
 Bu teknoloji ile raket çerçevesindekiBu teknoloji ile raket çerçevesindeki
karbon fiberler arasındaki boşluklarkarbon fi...
TENİS TOPUTENİS TOPU
 Wilson markası tarafındanWilson markası tarafından
üretilen Double Core tenisüretilen Double Core t...
 Topun içindeki sıvı polimere kurutulmuşTopun içindeki sıvı polimere kurutulmuş
kil parçacıkları eklenir.kil parçacıkları...
 Tenis topundaki nano kaplamaTenis topundaki nano kaplama
topun içindeki ikinci çekirdeğetopun içindeki ikinci çekirdeğe
...
KAYNAKÇAKAYNAKÇA
 http://news.cnet.com/Nanotech-golf-ball-http://news.cnet.com/Nanotech-golf-ball-
delayeddelayed
 http:...
of 17

Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)

 • 1. NANOTEKNOLOJİNANOTEKNOLOJİ GOLF SOPASI - GOLFGOLF SOPASI - GOLF TOPUTOPU TENİS RAKETİ – TENİSTENİS RAKETİ – TENİS TOPUTOPU HAZIRLAYANLAR ERSİN KOCAOĞLU ZEKERİYA SARICA
 • 2. TAKDİM PLANITAKDİM PLANI  NANAOTEKNOLOJİ VE SPORNANAOTEKNOLOJİ VE SPOR  TENİS RAKETİTENİS RAKETİ  TENİS TOPUTENİS TOPU  GOLF SOPASIGOLF SOPASI  GOLF TOPUGOLF TOPU  KAYNAKÇAKAYNAKÇA
 • 3. NANOTEKNOLOJİ VENANOTEKNOLOJİ VE SPORSPOR  NanoteknolojiNanoteknoloji günümüzde tüketicigünümüzde tüketici ihtiyacını karşılayanihtiyacını karşılayan çeşitli ürünlerinçeşitli ürünlerin üretilmesindeüretilmesinde kullanılmaktadır.kullanılmaktadır.  Ana uygulamaAna uygulama alanlarından biridealanlarından biride sağlık ve sporsağlık ve spor alanıdır.alanıdır.
 • 4. NANOTEKNOLOJİ VENANOTEKNOLOJİ VE SPORSPOR  Sporda, nanoteknoloji ekipman veSporda, nanoteknoloji ekipman ve sporcunun performansınısporcunun performansını arttırabilmek için özel sporarttırabilmek için özel spor ekipmanları ve kıyafetlerleekipmanları ve kıyafetlerle birleştirilmiş farklı element vebirleştirilmiş farklı element ve materyallerin kullanımınımateryallerin kullanımını içermektedir.içermektedir.
 • 5.  Nano büyüklükteki içerikler özellikle deNano büyüklükteki içerikler özellikle de karbon nanotüplerin kullanımıyla spordakarbon nanotüplerin kullanımıyla sporda büyük bir patlama yapmıştır.büyük bir patlama yapmıştır. NANOTEKNOLOJİ VENANOTEKNOLOJİ VE SPORSPOR
 • 6.  Karbon nanotüplerin elmas kadar sert veKarbon nanotüplerin elmas kadar sert ve çelikten 100 kat güçlü ve 6 kat daha hafifçelikten 100 kat güçlü ve 6 kat daha hafif olması güç ve hafifliğin yüksek önemeolması güç ve hafifliğin yüksek öneme sahip olduğu spor malzemelerindesahip olduğu spor malzemelerinde kullanılması ideal malzemeler halinekullanılması ideal malzemeler haline gelmelerine neden olmuştur.gelmelerine neden olmuştur.
 • 7.  Nano malzemelerleNano malzemelerle geliştirilmiş ekipmanlargeliştirilmiş ekipmanlar dünyaca ünlü pek çokdünyaca ünlü pek çok marka tarafındanmarka tarafından tenis, golf, bisiklet,tenis, golf, bisiklet, kayak, yüzme gibikayak, yüzme gibi sporlar için kullanımasporlar için kullanıma sunulmuştur.sunulmuştur.
 • 8. Golf SopasıGolf Sopası  Golf sopası yapımındaGolf sopası yapımında kullanılan nanometalkullanılan nanometal kaplamanın kristalkaplamanın kristal yapısı şu an kullanılanyapısı şu an kullanılan metallere göre 1000metallere göre 1000 kat daha küçük ve 4kat daha küçük ve 4 kat daha güçlüdür.kat daha güçlüdür.
 • 9.  Golf sopasında;Golf sopasında; Hafif/Sağlam şaft,Hafif/Sağlam şaft, Arttırılmış güç/hassasiyet,Arttırılmış güç/hassasiyet, Daha az top devri,Daha az top devri, Daha uzun ve düz atışlar,Daha uzun ve düz atışlar, nanoteknoloji ile sağlanmıştır.nanoteknoloji ile sağlanmıştır.
 • 10. GOLF TOPUGOLF TOPU  NDMX adı verilenNDMX adı verilen nanoteknolojinanoteknoloji kullanılarakkullanılarak yapılmış golf topuyapılmış golf topu iç ağırlığı önemliiç ağırlığı önemli ölçüdeölçüde değişebildiği içindeğişebildiği için normal toplaranormal toplara göre daha düzgöre daha düz uçabilmektedir.uçabilmektedir.
 • 11.  Ağırlığının değişmesiAğırlığının değişmesi topun, vurucununtopun, vurucunun gitmesini istediği yeregitmesini istediği yere gitmesini sağlar.gitmesini sağlar.  Uçuş rotasını düzelmekUçuş rotasını düzelmek için ağırlığın dağıtılmasıiçin ağırlığın dağıtılması topun uçuş süresinitopun uçuş süresini azaltan enerji gerektirir.azaltan enerji gerektirir. Bunu engellemek içinBunu engellemek için NDMX’in dış yüzeyi diğerNDMX’in dış yüzeyi diğer toplara göre daha serttoplara göre daha sert yapılmıştır.yapılmıştır.
 • 12. TENİS RAKETİTENİS RAKETİ  Babolat markasıBabolat markası tarafından üretilen Puretarafından üretilen Pure Drive isimli tenis raketiDrive isimli tenis raketi üzerindeki nano karbonüzerindeki nano karbon fiber kaplama raketinfiber kaplama raketin %20 daha dayanıklı%20 daha dayanıklı hale gelmesinihale gelmesini sağlamıştır.sağlamıştır.
 • 13.  Bu teknoloji ile raket çerçevesindekiBu teknoloji ile raket çerçevesindeki karbon fiberler arasındaki boşluklarkarbon fiberler arasındaki boşluklar silikon oksit kristalleriylesilikon oksit kristalleriyle doldurulmaktadır. Bu şekilde üretilendoldurulmaktadır. Bu şekilde üretilen raket daha güçlü ve daha dayanıklı haleraket daha güçlü ve daha dayanıklı hale gelmektedir.gelmektedir.
 • 14. TENİS TOPUTENİS TOPU  Wilson markası tarafındanWilson markası tarafından üretilen Double Core tenisüretilen Double Core tenis topunun iç kısmı Air D-topunun iç kısmı Air D- Fence marka kauçuk ileFence marka kauçuk ile kaplanarak hava basıncınınkaplanarak hava basıncının topun içine hapsedilmesitopun içine hapsedilmesi sağlanmıştır.sağlanmıştır.  Bu kaplama topun en az 2Bu kaplama topun en az 2 kat daha fazla zıplamasınıkat daha fazla zıplamasını ve topun ömrününve topun ömrünün uzamasını sağlamıştır.uzamasını sağlamıştır.
 • 15.  Topun içindeki sıvı polimere kurutulmuşTopun içindeki sıvı polimere kurutulmuş kil parçacıkları eklenir.kil parçacıkları eklenir.  Kil tabakaları birbirlerini paralel şekildeKil tabakaları birbirlerini paralel şekilde kaplar.kaplar.  İçerde sıkışan hava dışarı çıkabilmek içinİçerde sıkışan hava dışarı çıkabilmek için oluşan katmanlar arasında dolaşmakoluşan katmanlar arasında dolaşmak zorunda kalır.zorunda kalır.  Bunun sonucunda da hava içerde dahaBunun sonucunda da hava içerde daha fazla kalır.fazla kalır.
 • 16.  Tenis topundaki nano kaplamaTenis topundaki nano kaplama topun içindeki ikinci çekirdeğetopun içindeki ikinci çekirdeğe püskürtülmüş yada sarılmışpüskürtülmüş yada sarılmış olabilir.olabilir.  Bu kaplama birbirlerini örtenBu kaplama birbirlerini örten tabakalar halindeki kiltabakalar halindeki kil parçacıklarından oluşmuştur.parçacıklarından oluşmuştur.  Bu tabakalar yaklaşık olarak 1Bu tabakalar yaklaşık olarak 1 nanometre kalınlığındadır.nanometre kalınlığındadır.
 • 17. KAYNAKÇAKAYNAKÇA  http://news.cnet.com/Nanotech-golf-ball-http://news.cnet.com/Nanotech-golf-ball- delayeddelayed  http://www.authorstream.comhttp://www.authorstream.com  http://www.nasılyapılır.comhttp://www.nasılyapılır.com  http://www.youtube.comhttp://www.youtube.com  http://www.sportifhareketler.com/detay_bhttp://www.sportifhareketler.com/detay_b abolat-pure-drive-tenis-raketi-6717.aspxabolat-pure-drive-tenis-raketi-6717.aspx  http://www.livestrong.com/article/205966-http://www.livestrong.com/article/205966- wilson-ncode-tennis-racquet-review/wilson-ncode-tennis-racquet-review/

Related Documents