P r e s e n t a c i ó
EL BARÒMETRE DEL CLIMA DE
CONFIANÇA DEL SECTOR DE
L’HABITATGE
21 d’octubre de 2010
Jornades
Tècnique...
El 28% dels constructors ha modificat l’orientació de la seva activitat,
... i d’aquests, un 42% ha canviat cap a la rehab...
Al 2011, estava previst que el Ministeri de Vivenda tingués un pressupost de
1.211 M€, experimentant així un descens del 1...
El Pla Renova’t de Finestres, ha subvencionat el 27% del total de la inversió
que els catalans han efectuat per substituir...
L’actual redacció del CTE provoca un altíssim grau d’inseguretat jurídica als
professionals que es dediquen a la rehabilit...
La suma de factors que requereixen “canvis” per assentar
el creixement de la rehabilitació
El pas
endavant de
la
rehabilit...
Numància 185 08034 Barcelona Tel 932802323 Fax 932801166 Diego de León, 30 28006 Madrid Tel 915 639 572
www.icerda.es
of 7

Ponència BMP 2010 - rehabilitació.pdf

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponència BMP 2010 - rehabilitació.pdf

  • 1. P r e s e n t a c i ó EL BARÒMETRE DEL CLIMA DE CONFIANÇA DEL SECTOR DE L’HABITATGE 21 d’octubre de 2010 Jornades Tècniques BMP2010 La rehabilitació d’habitatges www.icerda.es
  • 2. El 28% dels constructors ha modificat l’orientació de la seva activitat, ... i d’aquests, un 42% ha canviat cap a la rehabilitació d’habitatges (Font: Baròmetre del sector de l’habitatge 2010). En primer lloc, hi ha hagut moviment en el sector de la construcció 32,6 42,0 30,7 5,9 1,0 13,9 1,0 0,5 He reduït el volum, però no he modificat l’objecte meva activitat He canviat cap a la rehabilitació. Part de la meva activitat la dedico a sector de serveis com: manteniment, jardineria, … Instal·lacions Part de la meva activitat la dedico a la instal•lació d’energies alternatives He buscat negoci fora del país. Altres Ns/Nc
  • 3. Al 2011, estava previst que el Ministeri de Vivenda tingués un pressupost de 1.211 M€, experimentant així un descens del 19,3% sobre el pressupost inicial del 2010 L’aprovació del RD 6/2010, que estableix mesures per a la recuperació econòmica i l’ocupació, suposa un impuls fiscal a la rehabilitació de vivendes: 1. Deducció del 10% de l’IRPF per obres de millora de la vivenda habitual. 2. Ampliació del conjunt d’obres beneficiades per la reducció de l’IVA. També hi ha hagut moviments a l’administració central La reducció del pressupost assignat al Ministeri de Vivenda pel 2011, per una banda, i els beneficis fiscals impulsats pel RD 6/2010, generen incertesa sobre el futur de la rehabilitació.
  • 4. El Pla Renova’t de Finestres, ha subvencionat el 27% del total de la inversió que els catalans han efectuat per substituir obertures per unes altres amb més capacitat d’aïllament tèrmic. L’import mitjà dels ajuts ha estat, aproximadament, de 1.600 euros . ...i moviments a l’administració autonòmica L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha tancat la primera convocatòria del Pla Renova’t de Finestres, orientat a incentivar l’estalvi i l’eficiència energètica a les llars, amb 4.039 sol·licituds de subvenció per a renovar obertures. Amb el Pla Renova’t de Finestres, la Generalitat de Catalunya ha contribuït a incentivar la demanda de la rehabilitació d’habitatges.
  • 5. L’actual redacció del CTE provoca un altíssim grau d’inseguretat jurídica als professionals que es dediquen a la rehabilitació degut a l’impossibilitat econòmica i tècnica del compliment dels seus Documents Bàsics. Marc normatiu per als edificis existents A mig termini, es necessita una nova llei específica sobre edificació existent i el corresponent marc normatiu tècnic. En aquest sentit, es requereix una solució immediata que cobreixi la responsabilitat dels professionals. Aquesta solució s’ha d’establir mitjançant una figura jurídica de fàcil tramitació, per exemple Ordre Ministerial. Les dificultats econòmiques i tècniques per complir els requeriments del CTE condueixen a la necessitat d’un nou marc normatiu per als edificis existents.
  • 6. La suma de factors que requereixen “canvis” per assentar el creixement de la rehabilitació El pas endavant de la rehabilitació passa per… Normativa tècnica específica Incentivar la demanda Fiscalitat favorable i fàcil
  • 7. Numància 185 08034 Barcelona Tel 932802323 Fax 932801166 Diego de León, 30 28006 Madrid Tel 915 639 572 www.icerda.es

Related Documents