LAB CHI TIẾT STEP BY STEP NỘI DUNG CỦA CHỨNG CHỈ MCSA BÀI 1: DOMAIN CONTROLLER- Để nâng cấp một máy đóng vai trò là...
Hình1Check vào “Show icon in notification area when connected" để hiện biểu tượng máy tính dưới t...
Hình 2 *** Bước 02 : Xem lại địa chỉ IP của máy DC vừa đặt ***+ Vào Start / Run / cmd+ Dùng lệnh “ipconfig /a...
Hình 3 *** Bước 03 : Đổi computer name của máy DC ***+ Vào cửa sổ system properties ( R.Click My Computer / Properti...
Hình 4+ Restart lại máy tính để hiệu lực *** Bước 04 : Khai báo DNS Suffix cho máy DC ***+ Vào cửa sổ system prope...
Hình 5Restart lại máy DC để hiệu lực
Hình 6 *** Bước 05 : Cài đặt dịch vụ DNS (Domain Name System) ***+ Vào Start / Settings / Control panel
Hình 7+ Double click vào chức năng Add Remove Programs để cài đặt thêmdịch vụ Hình 8
+ Double click vào Add-Remove windows components à chọn Networking Services và nhấn vào nút Details ...
Hình 10
Hình 11+ Quá trình cài đặt dịch DNS đang diễn ra: Hình 12+ Browse tới nơi lưu source cu...
hình 13Hình 14
Hình 15+ Quá trình cài đặt dịch vụ DNS đang diễn ra
Hình 16+ Click Finish để hoàn thành quá trình cài đặt dịch vụ DNS cho máyDC
Hình 17+ Vào Start / Programs / Administrative Tools à Ta thấy dịch vụ DNSđã được cài đặt
Hình 18+ Và đây là giao diện của dịch vụ DNS trên máy DC Hình 19
Hình 20 *** Bước 06 : Tiến hành nâng cấp lên Domain Controller ***Để nâng cấp 01 máy lên domain controller, ta sẻ dùng ...
Hình 22+Nhấn next để tiếp tục
Hình 23+ Chọn Domain controller for a new domain Hình 24+ Chọn Domain in a new forest như h...
Hình 25+ Nhập tên đầy đủ của DNS name vào, tại đây ta sẻ nhận tên miền củachúng ta. Ví dụ : LabMicros...
Hình 26+ Để tên mặc định của NetBIOS name và nhấn next
Hình 27+ Bước kế tiếp trong quá trình nâng cấp sẻ hỏi ta lưu cơ sở dữ liệu củaAD và file log tại đường dẫn như thế nào tr...
Hình 28 + Bước kế tiếp sẻ yêu cầu ta khai báo đường dẫn chưa thư mục SYSVOL, thư mục SYSVOL sẻ chứa toàn bộ public fi...
Hình 29+ Khi các bạn khai báo đầy đủ các bước trên, thì mặc định đến bướcnày option “Install and configure DNS server, và...
Hình 30 + Bước kế tiếp liên quan đến quyền của domain users và domaingroups trong DC, nếu ta chọn option như hình bên d...
Hình 31 + Bước này sẻ yêu cầu ta đặt password cho user administrator khi vì một lí do nào đó ta muốn restore lại hệ thốn...
Hình 32 + Bước kế tiếp sẻ summary lại đường dẫn lưu cơ sở dữ liệu của AD,đường dẫn của thư mục SYSVOL mà ta đã khai báo t...
Hình 33+ Quá trình cấu hình AD đang diễn ra, đến đây các bạn đi mua một ly café vừa uống vừa đợi nhé (smile...
+ Thế là quá trình cấu hình thành công, các bạn restart lại máy tính nhe, Hình 35 ...
Hình 37 Đến đây tôi đã hướng dẫn các bạn hoàn tất quá trình nâng cấp từ mộtmáy tính đang ở môi trường Peer – To – Peer sa...
of 30

Nang cap dc

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nang cap dc

 • 1. LAB CHI TIẾT STEP BY STEP NỘI DUNG CỦA CHỨNG CHỈ MCSA BÀI 1: DOMAIN CONTROLLER- Để nâng cấp một máy đóng vai trò là 01 Domain Controller, ta phảicó đầy đủ các điều kiện sau :Máy đóng vai trò là 01 Domain Controller (DC) phải được cài hệ điềuhành windows server (Vd: windows server 2000, 2003, 2008)Địa chỉ máy DC phải được đặt địa chỉ IP tĩnhĐịa chỉ Preffered DNS Server phải được trỏ về địa chỉ của máy DC- Nào chúng ta cùng bắt đầu thực hiện nhé: *** Bước 01 : Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy DC ***+ Vào Start / Settings / Network Connection+ R.Click vào biểu tượng Local Area Connection / Properties+ Đặt địa chỉ IP như hình bên dưới :Tại bài lab này tôi đặt địa chỉ IP cho máy DC như sau : • IP address : 192.168.100.25 • Subnet mask : 255.255.255.0 • Default gateway : bỏ trắng • Preffered DNS Server : 192.168.100.254 •
 • 2. Hình1Check vào “Show icon in notification area when connected" để hiện biểu tượng máy tính dưới thanh taskbar để sau này dễ kiểm soát tình trạng của hệ thống mạng
 • 3. Hình 2 *** Bước 02 : Xem lại địa chỉ IP của máy DC vừa đặt ***+ Vào Start / Run / cmd+ Dùng lệnh “ipconfig /all”
 • 4. Hình 3 *** Bước 03 : Đổi computer name của máy DC ***+ Vào cửa sổ system properties ( R.Click My Computer / Properties) + Chọn Tab Computer name và click nút Change+ Thay đổi tên máy tính tại dòng computer name như hình bên dưới
 • 5. Hình 4+ Restart lại máy tính để hiệu lực *** Bước 04 : Khai báo DNS Suffix cho máy DC ***+ Vào cửa sổ system properties+ Chọn tab computer name và click more+ Khai báo DNS Suffix là tên miền các bạn muốn đặt cho hệ thốngmạng của mìnhVd : labmicrosoft.com
 • 6. Hình 5Restart lại máy DC để hiệu lực
 • 7. Hình 6 *** Bước 05 : Cài đặt dịch vụ DNS (Domain Name System) ***+ Vào Start / Settings / Control panel
 • 8. Hình 7+ Double click vào chức năng Add Remove Programs để cài đặt thêmdịch vụ Hình 8
 • 9. + Double click vào Add-Remove windows components à chọn Networking Services và nhấn vào nút Details Hình 9Lưu ý : không check vào networking services nhé, vì nếu check vào thì sẻ cài đặt rất nhiều dịch vụ, ngoài dịch vụ ta cần cài đặt là DNS)+ Chọn Domain Name System (DNS) và nhấn OK
 • 10. Hình 10
 • 11. Hình 11+ Quá trình cài đặt dịch DNS đang diễn ra: Hình 12+ Browse tới nơi lưu source của hệ điều hành windows server 2003bằng cách click vào nút OK
 • 12. hình 13Hình 14
 • 13. Hình 15+ Quá trình cài đặt dịch vụ DNS đang diễn ra
 • 14. Hình 16+ Click Finish để hoàn thành quá trình cài đặt dịch vụ DNS cho máyDC
 • 15. Hình 17+ Vào Start / Programs / Administrative Tools à Ta thấy dịch vụ DNSđã được cài đặt
 • 16. Hình 18+ Và đây là giao diện của dịch vụ DNS trên máy DC Hình 19
 • 17. Hình 20 *** Bước 06 : Tiến hành nâng cấp lên Domain Controller ***Để nâng cấp 01 máy lên domain controller, ta sẻ dùng lệnh “dcpromo”+ Vào Start / Run / dcpromo Hình 21+ Tại cửa sổ welcome…ta nhấn next để tiếp tục quá trình nâng cấp lênDC
 • 18. Hình 22+Nhấn next để tiếp tục
 • 19. Hình 23+ Chọn Domain controller for a new domain Hình 24+ Chọn Domain in a new forest như hình bên dưới:
 • 20. Hình 25+ Nhập tên đầy đủ của DNS name vào, tại đây ta sẻ nhận tên miền củachúng ta. Ví dụ : LabMicrosoft.com
 • 21. Hình 26+ Để tên mặc định của NetBIOS name và nhấn next
 • 22. Hình 27+ Bước kế tiếp trong quá trình nâng cấp sẻ hỏi ta lưu cơ sở dữ liệu củaAD và file log tại đường dẫn như thế nào trên máy DC, mặc định sẻ cóđường dẫn như hình bên dưới, nếu các bạn không muốn thay đổi thì cứ việc nhấn next để tiếp tục quá trình nâng cấp lên DC
 • 23. Hình 28 + Bước kế tiếp sẻ yêu cầu ta khai báo đường dẫn chưa thư mục SYSVOL, thư mục SYSVOL sẻ chứa toàn bộ public files của domaintrên máy server, nếu các bạn không muốn thay đổi đường dẫn khác, các bạn cứ nhấn next tại bước này.
 • 24. Hình 29+ Khi các bạn khai báo đầy đủ các bước trên, thì mặc định đến bướcnày option “Install and configure DNS server, và tại bước này, nếu ta chọn option này đồng nghĩa với việc ta sẻ lấy địa chỉ của Prefferred DNS Server để phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại
 • 25. Hình 30 + Bước kế tiếp liên quan đến quyền của domain users và domaingroups trong DC, nếu ta chọn option như hình bên dưới, các quyền đósẻ tương thích với các máy server cài đặt hệ điều hành windows server 2000 hoặc 2003
 • 26. Hình 31 + Bước này sẻ yêu cầu ta đặt password cho user administrator khi vì một lí do nào đó ta muốn restore lại hệ thống, và bước này khuyến cáo ta nên đặt password khác với password của user administator khi talogon vào domain, nếu các bạn không muốn đặt password thì trong quá trình restore, các bạn không cần nhập password. Và theo tôi các bạn không nên đặt vì lỡ mai sau này các bạn quên password thì sẻ rất khó khăn để các bạn restore
 • 27. Hình 32 + Bước kế tiếp sẻ summary lại đường dẫn lưu cơ sở dữ liệu của AD,đường dẫn của thư mục SYSVOL mà ta đã khai báo tại các bước trước đó
 • 28. Hình 33+ Quá trình cấu hình AD đang diễn ra, đến đây các bạn đi mua một ly café vừa uống vừa đợi nhé (smile *_^) Hình 34
 • 29. + Thế là quá trình cấu hình thành công, các bạn restart lại máy tính nhe, Hình 35 Hình 36+ Và đây là màn hình logon vào môi trường domain, lưu ý tại logon to : các bạn chọn tên NetBIOS name của mình nhé
 • 30. Hình 37 Đến đây tôi đã hướng dẫn các bạn hoàn tất quá trình nâng cấp từ mộtmáy tính đang ở môi trường Peer – To – Peer sang môi trường Domain và đóng vai trò là một Domain Controller rồi nhé, Chúc các bạn thành công nhé, Cám ơn, Đón đọc Bài 02 : Organizaional Unit - Domain Group - Domain User - Join to domain nhé

Related Documents