Cezary Obracht-Prondzyński
KSIĄŻKA DLA KULTURY (REGIONALNEJ)
KULTURA REGIONALNA W KSIĄŻKACH
Mapa książki regionalnej:
wydanie
wsparcie
dystrybucja
AUTOR
czytelnictwo
promocja,
recenzje
Rynek wydawniczy:
• Ciągły ruch…
• Czy jest jakieś wydawnictwo „grające w I
lidze” w skali ogólnopolskiej czy raczej
opier...
Dystrybucja, czyli… coś co nie istnieje?
• Gdzie i jak można kupić książkę
regionalną?
• Co z „rynkiem księgarskim”?
• Rol...
Promocje, recenzje, informacje…
• Rola mediów, a raczej ich nieobecność (nie
mamy programów o książkach w mediach a
w pras...
Czytelnictwo
• Ciągle brak badań nad czytelnictwem na
Pomorzu…
• W świetle badań ogólnopolskich
wypadamy… różnie (ale tak ...
Wsparcie
• Książka regionalna nie ma szans ukazywać
się bez wsparcia publicznego!
• Wspierają: samorządy, ministerstwa
(MA...
Rekomendacje, potrzeby, pomysły…
• Targi książki w Gdańsku!
• Regionalny program rozwoju czytelnictwa ze
specjalnym wsparc...
…i jeszcze
• Badania nad czytelnictwem czyli w stronę
„pomorskiej socjologii literatury”
• Sieciowe informatorium książkow...
of 9

Prezentacja książka

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja książka

  • 1. Cezary Obracht-Prondzyński KSIĄŻKA DLA KULTURY (REGIONALNEJ) KULTURA REGIONALNA W KSIĄŻKACH
  • 2. Mapa książki regionalnej: wydanie wsparcie dystrybucja AUTOR czytelnictwo promocja, recenzje
  • 3. Rynek wydawniczy: • Ciągły ruch… • Czy jest jakieś wydawnictwo „grające w I lidze” w skali ogólnopolskiej czy raczej opieramy się na „mikro-aktorach” wydawniczych? • Wydawać każdy może (i jakie są tego skutki?) • Książka lokalna na rynku regionalnym?
  • 4. Dystrybucja, czyli… coś co nie istnieje? • Gdzie i jak można kupić książkę regionalną? • Co z „rynkiem księgarskim”? • Rola księgarni internetowych • Targi czy „kiermasz”? I co w przyszłości?
  • 5. Promocje, recenzje, informacje… • Rola mediów, a raczej ich nieobecność (nie mamy programów o książkach w mediach a w prasie jest mniej niż…) • Czy sztuka krytyki umarła? • Skąd czerpiemy informacje o regionalnej książce?
  • 6. Czytelnictwo • Ciągle brak badań nad czytelnictwem na Pomorzu… • W świetle badań ogólnopolskich wypadamy… różnie (ale tak jak większość Polaków nader marnie – w 2010 r. 54% nie miało żadnej styczności z książką, a więcej niż 7 przeczytało 11%) – i co roku jest gorzej • Rola bibliotek
  • 7. Wsparcie • Książka regionalna nie ma szans ukazywać się bez wsparcia publicznego! • Wspierają: samorządy, ministerstwa (MAiC, MKiDN, MNiSW, MEN…), sponsorzy • Wspierać: autora? wydawcę? czytelnika? księgarza?
  • 8. Rekomendacje, potrzeby, pomysły… • Targi książki w Gdańsku! • Regionalny program rozwoju czytelnictwa ze specjalnym wsparciem dla literatury regionu • Pielęgnowanie wielojęzyczności naszej literatury (program wsparcia) • Regionalny system zakupu książki… (marzenie!) • Postulaty pod adresem mediów: piszcie i mówcie o książce! Ona jest ważna, a czytelnik kieruje się „obecnością w mediach”
  • 9. …i jeszcze • Badania nad czytelnictwem czyli w stronę „pomorskiej socjologii literatury” • Sieciowe informatorium książkowe (?) • Wydanie literatury regionalnej w formie audio… (walor poznawczy i wsparcia dla języka) • Może jakieś stałe działanie (Tydzień pomorskiej książki?) obejmujące cały region?

Related Documents