1
BUSINESSCLUB DE ROOI PANNEN
Oud-leerlingen vereniging, PR-instrument of
onderwijsafdeling?
Bernadette van de Laak
Joep...
2
INHOUD







Businessclub
Uitdagingen
Visie
Kansen
Onderwijs en Businessclub
Praktijkprojecten
Lessons Learned
3
BUSINESSCLUB
• In 1994 als oud-leerlingen vereniging opgericht
• Leden: oud-leerlingen, oud-docenten en relaties DRP
• ...
4
UITDAGINGEN
•
•
•
•
•
Ledenaantal onder druk
Afscheid nemen van niet-doelgroep
Aantrekken van nieuwe, jonge leden
Same...
5
VISIE
BC-leden
Bedrijfsleven
Bruggen
bouwen
Scholengemeenschap
Leerlingen
6
KANSEN
• Leerlingen binnen De Rooi Pannen voelen zich sterk
verbonden met hun school
• Samenwerking met bedrijfsleven s...
7
ONDERWIJS EN BUSINESSCLUB
• Praktijkprojecten zijn uitdagend en contextrijk als
onderwijsvorm
• Interessante gastcolleg...
8
PRAKTIJKPROJECTEN
Teams van leerlingen:
•Vormen een bedrijf die een bestuurslid van de BC als
opdrachtgever kennen
•Zij...
9
LESSONS LEARNED
•
•
•
•
Goede samenwerking levert beide partijen meer op
Erken elkaars afhankelijkheid
Formuleer een g...
10
VRAGEN?
of 10

Presentatie De Rooi Pannen - Joep Hilbink

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Career      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presentatie De Rooi Pannen - Joep Hilbink

  • 1. 1 BUSINESSCLUB DE ROOI PANNEN Oud-leerlingen vereniging, PR-instrument of onderwijsafdeling? Bernadette van de Laak Joep Hilbink
  • 2. 2 INHOUD        Businessclub Uitdagingen Visie Kansen Onderwijs en Businessclub Praktijkprojecten Lessons Learned
  • 3. 3 BUSINESSCLUB • In 1994 als oud-leerlingen vereniging opgericht • Leden: oud-leerlingen, oud-docenten en relaties DRP • Het bestuur bestaat uit leden als afgevaardigden van de opleidingen • 75 euro contributie per jaar • 8 evenementen per jaar, al dan niet betaald • Kosten per evenement max. 25 euro • Circa 230 leden
  • 4. 4 UITDAGINGEN • • • • • Ledenaantal onder druk Afscheid nemen van niet-doelgroep Aantrekken van nieuwe, jonge leden Samenwerking met de onderwijsafdelingen Betrekken van vestigingen Breda en Eindhoven: docenten en oud-leerlingen • Afstemmen van aanbod events op behoeften van nieuwe doelgroepen
  • 5. 5 VISIE BC-leden Bedrijfsleven Bruggen bouwen Scholengemeenschap Leerlingen
  • 6. 6 KANSEN • Leerlingen binnen De Rooi Pannen voelen zich sterk verbonden met hun school • Samenwerking met bedrijfsleven speerpunt van beleid • Oud leerlingen zijn bijzonder trots op hun “De Rooi Pannen” diploma • Posities van oud-leerlingen hebben interessante meerwaarde voor zittende leerlingen • Praktijkleren is speerpunt van beleid, biedt kansen voor intensieve samenwerking met Businessclub
  • 7. 7 ONDERWIJS EN BUSINESSCLUB • Praktijkprojecten zijn uitdagend en contextrijk als onderwijsvorm • Interessante gastcolleges van oud leerlingen • Bedrijfsbezoeken worden mogelijk gemaakt door oud-leerlingen • Mooi aanbod van stageadressen • Betrokkenheid bij de vormgeving van onderwijs • Betrokkenheid van oud-leerlingen bij examinering
  • 8. 8 PRAKTIJKPROJECTEN Teams van leerlingen: •Vormen een bedrijf die een bestuurslid van de BC als opdrachtgever kennen •Zijn verantwoordelijk voor de keuze van locatie, begroting, vormgeving, voorbereiding en uitvoering van het evenement. •Geven ook leiding aan medeleerlingen
  • 9. 9 LESSONS LEARNED • • • • Goede samenwerking levert beide partijen meer op Erken elkaars afhankelijkheid Formuleer een gezamenlijk doel en visie Stuur de oud-leerlingen vereniging aan als je eigen bedrijf • Blijf continu innoveren en verjongen om de aansluiting met geen generatie te missen • Blijf in dialoog met je doelgroep en stakeholders
  • 10. 10 VRAGEN?