Chuyên nhận làm giấy tờ kinh doanh cho các doanh nghiệp,
khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Tp HCM
Đăng ký thành lập...
of 1

Nhận làm giấy phép kinh doanh binh dương

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nhận làm giấy phép kinh doanh binh dương

  • 1. Chuyên nhận làm giấy tờ kinh doanh cho các doanh nghiệp, khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Tp HCM Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, công ty, cơ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vv… Bổ sung, thay đổi nghành, nghề kinh doanh. Thay đổi địa chỉ chụ sở kinh doanh. Thay đổi tên doanh nghiệp. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp, cơ sở vv.. - Đăng ký kinh doanh hộ Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty. Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0969 90 90 63 Hà

Related Documents