Mentor : Prof.dr.Kosta Josifidis
Predmet: Evropske Integracije
Kandidat : Hazbije Destani
Bujanovac , 2014
Tema : Carinske...
 Za funkcionisanje trzista prema spolja od
vitaljnog su znacaja dve stvari :
 Carine I vancarinske barijere .
Carinska u...
 Kada su kasnije druge zemlje ulazile EU
dobijale su prezalni I period najcesce od pet
,a izuzetno od sedam godina da u p...
 Prepreke mogu biti razlicite ali su najcesce :
 Fizicke (policijsko-carinska kontrola na
granici)
 Tehnicke (razne vrs...
 Visine carine prema trecim zemalja uzet
neponderisan prosek carina u cetri teritorije
(Beneluks ,Francuska ,Italija ,Nem...
 Zemlje koje ce kasnije ulaziti u Uniju imace
znatno manje vremena da obave carinske
uskljadjivanja.
 Britanija ,Danska ...
 Opsti efekat carinske unije na zemlje clanice
povoljan je ,ali ne onolika koliko bio da je
nastupila opsta sloboda trego...
 Hvala na paznju!
of 8

Prezentacije Hazbije Destani

Integration Europe
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacije Hazbije Destani

  • 1. Mentor : Prof.dr.Kosta Josifidis Predmet: Evropske Integracije Kandidat : Hazbije Destani Bujanovac , 2014 Tema : Carinske barijere
  • 2.  Za funkcionisanje trzista prema spolja od vitaljnog su znacaja dve stvari :  Carine I vancarinske barijere . Carinska unija iziskuje ukidanje samo Carina, ali ne I vancarinskih barijera. Carine se ponekad nazivaju i Tarife . Prvo bitno je bilo predvidjeno da carinska unija pocne da deluje 1.januara 1970. ali je citav posao okoncan godinu I po dana ranije .Pored klasicnih carinski I vancarinski prepreka bilo je onih koje imaju ekvivalentan efekat ,ali tako ne zovu .
  • 3.  Kada su kasnije druge zemlje ulazile EU dobijale su prezalni I period najcesce od pet ,a izuzetno od sedam godina da u potpunosti da uklone carine I paracarinske barijere.  Utom periodu Francuska je imala ulogu koju ce kasnije preuzeti Britanija –a to je protivljenje centrolizovanim politikama iz Brisela .  Francuski motiv je bio nesto drugacije od britanskog bio je Protekcionisticki.
  • 4.  Prepreke mogu biti razlicite ali su najcesce :  Fizicke (policijsko-carinska kontrola na granici)  Tehnicke (razne vrste koji poticu od razlicitih standarda I regulacije)  Administrativne (zabrana uvoza izvoza ili kolicinska ogranicenja)  Jezicko-obicajne (razliciti jezik I obicaja poslovanja)  Poreske (razne visina pozera ili postojanja rzlicitih oblika poreza .
  • 5.  Visine carine prema trecim zemalja uzet neponderisan prosek carina u cetri teritorije (Beneluks ,Francuska ,Italija ,Nemacka )na dan 1.januara 1957.Tokom 1958 neponderisana carinska stopa prema trecim zemalja iznosila je 7.6% a ponderisana 9.1%  Ali postojale su znatne varijacije carinske kategorije uvoznih proizvod ,tako da je prosecna carina na sirovine bila 0.1% na kapitalna dobra 12.5% a na ostale industrijske proizvode 17.3%
  • 6.  Zemlje koje ce kasnije ulaziti u Uniju imace znatno manje vremena da obave carinske uskljadjivanja.  Britanija ,Danska ,Irska morale da usklade svoje carinske stope sa ostalim clanicama Unije na unatrasnjem trzistu za po 20 pp.u pet koraka :  Do 1.aprila 1973.  Januara 1974.  Januara 1975  Januara 1976 i  Jula 1977.
  • 7.  Opsti efekat carinske unije na zemlje clanice povoljan je ,ali ne onolika koliko bio da je nastupila opsta sloboda tregovine .  Za razliku od slobodne trgovine koja za posledicu ima povecanjem trgovine ,carinska unija ima dva efekta:  Povecanje trgovine  Unutar carinske unije I odvracanje trgovine u odnosu na ostatak sveta .
  • 8.  Hvala na paznju!

Related Documents