Walka z mową nienawiści w Internecie
Poradnik
Wstęp
Nlamy problem 2 nienawiścią. Jestjej tyle, że przestaliśmy
na nią reagować. Zarówno w Internecie jak i w przestr...
Facebook
Regulamin Facebooka oparty jest na prawie
amerykańskim, tak zwanym „Hate Speech Law". Zasady
jakimi powinni po...
Facebook
lak zgłosić fanpage?
1 Kliknij w ikonę w prawym górnym
rogu strony Wybierz opcję "Zgłos stronę'
Jak zgłosić ...
Facebook
Jak zgłosić komentarz?
1. Najc-dż kursorem na wybrany
komentarz, w prawym górnym rogu
pojawi się znaczek „...
YouTube
W serwisie YouTube zabronione jest publikowanie treści Zakazane jest używanie mowy nienawiści, która przejawia
m...
YouTube
Jak zgłosić materiał wideo?
il
1 Kliknij ria symbol flagi znajdujący się pod oknem
wideo po prawej stronie...
Google+
W serwisie Google+ zabronione jest publikowanie treści
mających na celu szyknowanie innych osób. Twórcy
serwisu ...
Google+
lak zgłosić posta?
1. Najedź kursorem na wybrany komentarz, w
prawym górnym rogu pojawi się rozwijane menu.
...
Google+
Jak zgłosić posta?
1. Najedź kursorem na wybrany komentarz, w
prawym górnym rogu pojawi sie rozwijane menu.
...
Twitter
Jak zgłosić tweeta?
; sł i w--.
Ov'. łl'
w
1, Kliknij w link „więcej” znajdujący się prawym dolnym
rogu tw...
NK. pI
NK. pI jest polskim serwisem społecznościowym.
Portal umieszczony jest na serwerze znajdującym
się na terytorium ...
NK. pI
Jak zgłosić zdjęcie?
A @$3
n-pn-ą
œ" ' " m. .. ul! ~. ... ... i x
1. Kliknij w link "Opcje" znajdujący się...
Ask. fm
Serwis Ask. fm zabrania publikowania treści które
mają na celu:
- zastraszanie i szykanowanie
- świadome prowo...
Ask. fm
Jak zgłosić post?
r
1. Naciśnij przycisk "Zgłoś"
znajdujący się pod postem lub
pytaniem. -~
M31
2. Wybierz ...
Dyzurnet. pl
Dyzurnet. pl to zespół ekspertów "Naukowej i
Akademickiej Sieci Komputerowej" NASK, działający
jako punkt k...
Dyzurnet. pl
Jak zgłosić stronę?
nnn-m dyżurnetüpl
ma ładuję IIQ w
B izalçąigoljj ; a
lr ci
1. Aby zgłośić stron...
ORGANIZATOR:
projekt:
ul. Andersa 29
00-159 Warszawa
telefon: +48 22l: 0Ĺi8 131
email: biuro@projektpoIska. pI
...
of 18

Walka z mowią nienawiści w Internecie - poradnik

W poradniku znajdziecie szereg informacji dotyczących tego jak Ty możesz skutecznie walczyć z hejtami w sieci na poszczególnych stronach. Bazujemy na naszych doświadczeniach zgromadzonych w trakcie realizacji projektu HejtStop i prowadzenia na Facebooku strony “Wielkie sprzątanie FB. Stop mowie nienawiści, faszyzmowi i agresji”. To kampania, której celem jest walka z antysemityzmem, homofobią, ksenofobią, rasizmem, oraz każdą formą nienawiści pojawiającą się w przestrzeni publicznej W ramach kampanii zachęcamy do zgłaszania nienawistnych treści oraz samodzielnego ich usuwania zarówno z murów miast jak i Internetu. www.hejtstop.pl PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OBYWATELE DLA DEMOKRACJI, FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EOG.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Walka z mowią nienawiści w Internecie - poradnik

 • 1. Walka z mową nienawiści w Internecie Poradnik
 • 2. Wstęp Nlamy problem 2 nienawiścią. Jestjej tyle, że przestaliśmy na nią reagować. Zarówno w Internecie jak i w przestrzeni publicznej. Ludzie skuszeni wizją anonimowości są w stanie wypisywać rzeczy, których nigdy nie powiedzieliby nikomu w twarz. Ilość mowy nienawiści, agresji czy personalnych ataków w Internecie (na stronach www / na portalach społecznościowych / forach) może przerażać, ale nie powinniśmy udawać, że tego nie widzimy. Nienawiści jest jak wirus, który zaraża następne osoby. By go unieszkodliwić wystarczy reagować, to proste. Jak? Ten przewodnik powstał po to by odpowiedzieć na to pytanie. Bazujemy na naszych doświadczeniach zgromadzonych w trakcie realizacji projektu HejtStop i prowadzenia na Facebooku strony "Wielkie sprzątanie FB. Stop mowie nienawiści, faszyzmowi i agresji". Serwisy internetowe mają różną politykę podchodzenia do problemu mowy nienawiści, często ulega ona zmianie - można się w tych zasadach pogubić. Dlatego udostępniamy Wam praktyczną "instrukcję" jak należy się zachować w wypadku natrafienia na hejty w różnych serwisach internetowych. Poniżej znajdziecie szereg informacji dotyczących tego jak Ty możesz skutecznie walczyć 2 hejtami w sieci na poszczególnych stronach. Powodzenia i do roboty!
 • 3. Facebook Regulamin Facebooka oparty jest na prawie amerykańskim, tak zwanym „Hate Speech Law". Zasady jakimi powinni posługiwać się użytkownicy serwisu ujęte są w Standardach Społeczności Facebooka. Treści łamiące ten regulamin mogą być zgłaszane i usuwane. Należy pamiętać, że Facebook usuwa treści łamiące regulamin, jednak zezwala na publikacje o charakterze ironicznym lub żartobliwym. Pełen regulamin znajdziesz w Standardach Społeczności Facebooka pod linkiem: https: Iwww. facebook. com/ communitystandards Po rozpatrzeniu twojego zgłoszenia Facebook powiadomi Cię o swojej decyzji. W serwisie Facebook zakazne są: - przemoc i groźby - zachowania autodestrukcyjne - cyberprzemoc i nękanie - treści drastyczne ~ nagość i pornografia - atakowanie ze względu na: a) rasę b) pochodzenie c) narodowość d) wyznanie e) płeć f) orientację seksulaną g) niepełnosprawność lub chorobę
 • 4. Facebook lak zgłosić fanpage? 1 Kliknij w ikonę w prawym górnym rogu strony Wybierz opcję "Zgłos stronę' Jak zgłosić post? 1. Najedź kursorem na górny prawy róg posta v naciśnij "Nie podoba mi się ton post' r 7 ` ~. .„~›„o-›. .i„. „ n. .., ,. ... . . „.. ... „.. ‹ n. .. 24 Następnie wybierz opcję "Myślę. ze nie powinno jej byc' na Facebooku" 2. Wybierz opcję "Uwazam. ze ta treśc' nie powinna Dyc zamieszczona w serwisie Facebook". . ..w . ... . r‹1~o-±ł . ..~. . . ... .„„. o. .- 34 Zaznacz 'Zawiera mowę nienawiści" l wybierz typ. 3 Zaznacz pole "To nękanie lub propagowania nienawiści” oraz "Kovirynuuf . . ab -. .a n. .. A Zaznacz pole "Prześlij pracownikom Facebooka w celu weryłikacji" l naciśnij "Gotowe" rwy* Ii, Nstępnie wybierz rodzaji "Kontynuuj".
 • 5. Facebook Jak zgłosić komentarz? 1. Najc-dż kursorem na wybrany komentarz, w prawym górnym rogu pojawi się znaczek „x" (ukryj). oo nou; ;vu . n. LI: ) ^ 2 Wybierz opcję 'Ne ten komentarz dotyczy (zc-goś mnogo ' oraz "Propagowanie nienawiści" 3. Zaznacz pole 'Zgloś obsłudze Facebooka” I HdCIŚrIij 'Kontynuuj' Lii A. Otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia
 • 6. YouTube W serwisie YouTube zabronione jest publikowanie treści Zakazane jest używanie mowy nienawiści, która przejawia mających na celu szyknowanie innych osób. Twórcy się atakowaniem lub poniżaniem grup ze względu na serwisu zapewniają, że są orędownikami wolności słowa i bronią prawa każdego użytkownika do wygłaszania nawet - rasę lub pochodzenie etniczne niepopularnych opinii. - narodowość - wyznanie Możesz też wejść na stronę: - orientację seksualną/ tożsamość płciową www. youtube. com/ reportabuse i na niej zgłosić - status weterana poszczególnych użytkowników, materiały wideo oraz - niepełnosprawność kanały niezgodne z regulaminem senivisu YouTube. - płeć - wiek Wytyczne dla społeczności YouTube znajdziesz pod adresem: https: Iwww. youtube. com/ t/community_guidelines Jeżeli natkniesz się na YouTubie na materiał niezgodny z regulaminem możesz zgłosić go administratorowi. Po rozpatrzeniu twojego zgłoszenia YouTube. com nie powiadomi Cię o podjętej decyzji.
 • 7. YouTube Jak zgłosić materiał wideo? il 1 Kliknij ria symbol flagi znajdujący się pod oknem wideo po prawej stronie. II] 2. Wybierz opcję „obrazanie/ szerzenie nienawiści". Wpisz w której minucie materiału wideo znajdują się niedozwolone treści za. . m. v. ... ... ,.. ... .i. .,. . I . .,. . . .„-. iami-ą. . dump-w nym. .. in. .. na. .. „ou-um 3 lilateriar zostal wysłany do weryi kacji
 • 8. Google+ W serwisie Google+ zabronione jest publikowanie treści mających na celu szyknowanie innych osób. Twórcy serwisu zapewniają, że są orędownikami wolności słowa i bronią prawa każdego użytkownika do wygłaszania nawet nie popularnych opinii. Pełen regulamin serwisu Google+ znajdziesz pod adresem: www. googIe. com/ intl/ en/ +/policy/ content. htmI Po rozpatrzeniu twojego zgłoszenia Google+ nie powiadomi Cię o podjętej decyzji. Podobnie jak w serwisie YouTube zabronione jest używanie mowy nienawiści, która przejawia się atakowaniem lub poniżaniem grup ze względu na: - rasę lub pochodzenie etniczne - narodowość - wyznanie ~ orientację seksualną/ tożsamość płciową - status weterana - niepełnosprawność - płeć - wiek Jeżeli natkniesz się na Google+ na materiał niezgodny z regulamin mozesz zgłosić go administratorowi.
 • 9. Google+ lak zgłosić posta? 1. Najedź kursorem na wybrany komentarz, w prawym górnym rogu pojawi się rozwijane menu. Kliknij "Report this post” what : :opu nowmy" 2 Wybierz opcję "Something else? . u.--‹. „„. .._‹ 3„ Zaznacz opcję "it's hateful. harassing or builying'. Następnie kllknüj "Hateful towards a group' l 'Continue'
 • 10. Google+ Jak zgłosić posta? 1. Najedź kursorem na wybrany komentarz, w prawym górnym rogu pojawi sie rozwijane menu. Kliknij 'Report this post” WMI An ywnponnq? 2 Wybierz opcji; - "Something else". -v. --‹. .~i. .~- 3. Zaznacz opcję "it's hateful, harassing or bullying”. Następnie kIikr-j "Hateful towards a group" i 'Continue'
 • 11. Twitter Jak zgłosić tweeta? ; sł i w--. Ov'. łl' w 1, Kliknij w link „więcej” znajdujący się prawym dolnym rogu tweeta Następnie kliknj, “Zablokuj lub zgłośT 2. Wybierz UDEJĘ „Wypełnij wniosek'. następnie zaznacz "Ten uzytkownik jestobrażliwy' oraz "Molestowanie". i'm reporting nn ; ibusivc user. 3. Wybierz opcję _I am riot directly involved, but I łind this content offensive" oraz 'Somr-one on Twitter is engaging in nnrassing or abusive behavior" Następnie wypełnij kwestionariusz w języku angielskim I kliknij "Sond"
 • 12. NK. pI NK. pI jest polskim serwisem społecznościowym. Portal umieszczony jest na serwerze znajdującym się na terytorium Polski i podlega obowiązującemu w Polsce prawu. Jezeli korzystając z serwisu natkniesz się na treści łamiące wewnętrzny regulamin NK. pI możesz zgłosić je administratorowi w celu weryfikacji i ewnetualnego usunieęcia. Pełen regulamin serwisu NK. pI znajdziesz pod adresem: httpzlnkpl/ łtnk_regulamin Po rozpatrzeniu twojego zgłoszenia NK. pI nie powiadomi Cię o podjętej decyzji. W Regulaminie serwisu NK. pI znajdziemy informacje, że zabronoine jest zamieszczanie w nim treści: - bezprawnych - obraźliwych - nie prawdziwych - niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce - propagujących przemoc - nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje
 • 13. NK. pI Jak zgłosić zdjęcie? A @$3 n-pn-ą œ" ' " m. .. ul! ~. ... ... i x 1. Kliknij w link "Opcje" znajdujący się pod zdjęciem i wybierz opcję "Zgłoś nadużycie". 2. Opisz problem i naciśnij 'Zgłoś naduzycie'. Jak zgłosić posta? 1. Najedź kursorem na post i kliknij "Zgłoś nadużycie / SPAM". 2c Opisz problem i naciśnij 'Zgłoś nadużycie'.
 • 14. Ask. fm Serwis Ask. fm zabrania publikowania treści które mają na celu: - zastraszanie i szykanowanie - świadome prowokowanie innych użytkowników poprzez agresywne, kontrowersyjne lub obraźliwe wypowiedzi i tzw. trolling - pisanie niekulturalnych lub złośliwych pytań lub komentarzy lub czegokolwiek, co może zdenerwować lub zawstydzić inne osoby - przesyłanie strasznych, odrażających lub niepokojących obrazów lub filmów - wszelkiego typu materiały pornograficzne, erotyczne bądź związane z przemocą. - zastraszanie i groźby - zachowania rasistowskie lub takie, które atakują czyjąś przynależność rasową, religijną czy seksualną - wszvstko, co iest niezgodne z prawem - rozsyłanie spamu - umieszczanie treści, które nie są własnością użytkownika, lub których użytkownik nie ma prawa publikować - rozsyłanie wirusów. - próby zdobycia wszelkiego typu informacji osobistych lub prywatnych - udawanie osoby, którą nie jesteś Pełen regulamin serwisu Ask. fm znajdziesz pod adresem: httpzlaskfm/ about/ policy/ terms-of-service Po rozpatrzeniu twojego zgłoszenia Ask. fm nie powiadomi Cię o podjętej decyzji.
 • 15. Ask. fm Jak zgłosić post? r 1. Naciśnij przycisk "Zgłoś" znajdujący się pod postem lub pytaniem. -~ M31 2. Wybierz rodzaj problemu i naciśnij OK. 'l k: :
 • 16. Dyzurnet. pl Dyzurnet. pl to zespół ekspertów "Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej" NASK, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie. Organizacja pomaga w zwalczaniu naruszeń prawa w Internecie. Serwis daje możliwość zgłaszania stron internetowych znjadujących się na serwerach w Polsce oraz innych krajach gdzie działa organizacja INHOPE. www. inhope. org Schemat działania Dyzurnet. pl znajdziesz pod adresem: httpzlwwwdyzurnetpl/ o_nas/ nasze_procedury. html Po rozpatrzeniu twojego zgłoszenia Dyzurnet. pl powiadomi Cię o podjętej decyzji.
 • 17. Dyzurnet. pl Jak zgłosić stronę? nnn-m dyżurnetüpl ma ładuję IIQ w B izalçąigoljj ; a lr ci 1. Aby zgłośić stronę nalezy wejśc na 2. Po prawej stronie należy wybrać www. dyzurnet. pI oraz wybrać zakładkę jakiego problemu dotyczy zgłoszenie. „ZGŁOSZENIE”. Następnie wypełnij formularz dotyczący zgłaszanej strony i naciśnij przycisk.
 • 18. ORGANIZATOR: projekt: ul. Andersa 29 00-159 Warszawa telefon: +48 22l: 0Ĺi8 131 email: biuro@projektpoIska. pI www. hejtstop. pI PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OBYWATELE DLA DEMOKRACJI, FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EOG. II>_II: U „ I Publikację udostępniamy na licencji Creative Commons. Will' 7 Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach, eea . . co oznacza, że można ją swobodnie kopiować, FU NDAUA g ra nts modyfikować, dystrybuować I prezentować publicznie. BATOREGO