Politisk kvarter 7. februar 2013
Austevoll kommune Nytt spennende samarbeid innanfor kultur for Austevoll ...
Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre NjåstadStatus konkurranseutsetting• Konkurranseutsettingprosessen er inne i slut...
Austevoll kommuneArbeidsgruppe 1, kvalifikasjon og kvalitetskriterium:• Kommunalsjef• PO-leiar• Avdelingsleiar pl...
Austevoll kommuneArbeidsgruppe 2, priskriterium og samla vurdering:• Kommunalsjef• PO-leiar• Merkantil leiar, PO• ...
Austevoll kommuneFramdriftsplan• Første møte i gruppe 1, utdeling av tilbod (bortsett frå pris). Orientering om det vidar...
Austevoll kommuneFramdriftsplan• 6. og 7. februar – Forhandlingar med aktørane• 13. og 14. februar – Synfaring på aktørane...
Austevoll kommuneInntrykk• Dialogen med aktørane er god. Det er stor vilje til å lykkast. • Kvaliteten som er beskrevet ...
Austevoll kommuneØkonomi – 2012 resultatet på veg…
Austevoll kommuneØkonomi• Rekneskap 2012 blir jobba med av økonomikontoret.• Rapporteringane som politisk nivå har fått må...
Austevoll kommune Skatten i 2012 enda like under 170 millAustevoll sin skatt frå 2011 til 2012 gjekk ned, medan re...
Austevoll kommuneNøkkeltal skatt• Det at resten av landet fekk større skatteinngong enn Finansdepartementet anslo bidrog ...
Austevoll kommuneNytt frå fylkeskommunen
Austevoll kommuneSkulebruksplanen• Ein heilhetleg plan for fylkeskommunen.• Har vært på høyring. Kom inn 3000 sider i høyr...
Austevoll kommuneBakgrunn og fakta:
Austevoll kommuneFylkesrådmannen sitt framlegg for Austevoll vgs
Austevoll kommuneDette blir igjen foreslår fylkesrådmannen:
Austevoll kommuneDet må investerast i skulebygg• Forskjell på å ikkje endre struktur og framlegget er 350 mill kr.
Austevoll kommuneØkonomisk gjevinst• Strukturgrepa gjev denne effekten.• 61 mill totalt. • Austevoll vgs mister 6,3 mill.
Austevoll kommuneØkonomi - totalt• 57,6 mill å spare på å gjennomføre skulebruksplanen.
Austevoll kommuneSkulebruksplanen
Austevoll kommuneOg så fagskulen…• Skal opp i fagskulestyre 12.2.• Usikker om formulering om destralisert utdanning. Må av...
Politisk kvarter 070213
of 23

Politisk kvarter 070213

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politisk kvarter 070213

 • 1. Politisk kvarter 7. februar 2013
 • 2. Austevoll kommune Nytt spennende samarbeid innanfor kultur for Austevoll kommune. Helga 25. og 26. mai blir det Festspel i Bekkjarvik og på Marstein Fyr. Kommunen støtter økonomisk gjennom KUP.
 • 3. Austevoll kommune – Ordførar Helge Andre NjåstadStatus konkurranseutsetting• Konkurranseutsettingprosessen er inne i sluttfasen.
 • 4. Austevoll kommuneArbeidsgruppe 1, kvalifikasjon og kvalitetskriterium:• Kommunalsjef• PO-leiar• Avdelingsleiar pleie• Avdelingsleiar heimetenestene• Helseservicekontor• Lege• Ergoterapeut • Observatørar: Fagforbund og NSF  • Sekretær: Ekstern konsulent
 • 5. Austevoll kommuneArbeidsgruppe 2, priskriterium og samla vurdering:• Kommunalsjef• PO-leiar• Merkantil leiar, PO• Ekstern konsulent• Sekretær: Ekstern konsulent
 • 6. Austevoll kommuneFramdriftsplan• Første møte i gruppe 1, utdeling av tilbod (bortsett frå pris). Orientering om det vidare arbeid og framdriftsplan, ingen realitetsbehandling.• Uke 1   Møte i gruppe 1, behandling av første fase, kvalifikasjon for å delta i konkurransen. Utsending av brev til tilbydarane om resultat av behandling og tidspunkt for forhandlingsmøtar.• 15. januar: Møte i gruppe 1, behandling av kvalifikasjonskriterium• 16. januar: Møte i gruppe 2, behandling av priskriterium• 23. januar: Møte i gruppe 1, behandling av kvalifikasjonskriterium• 24. januar: Møte i gruppe 2, behandling av priskriterium• 30. januar: Samla gjennomgang med begge grupper, presentasjon av vurderingar og samla resultat.
 • 7. Austevoll kommuneFramdriftsplan• 6. og 7. februar – Forhandlingar med aktørane• 13. og 14. februar – Synfaring på aktørane sine sjukeheimar i Oslo• 18. og 19. februar – Avsluttande forhandlingar• Sak blir fremma til utval for helse og omsorg som innstiller til kommunestyret. Eldrerådet gjev uttale.• 14. mars – Kommunestyret behandler saka.
 • 8. Austevoll kommuneInntrykk• Dialogen med aktørane er god. Det er stor vilje til å lykkast. • Kvaliteten som er beskrevet i tilboda er svært god med profesjonelle system.
 • 9. Austevoll kommuneØkonomi – 2012 resultatet på veg…
 • 10. Austevoll kommuneØkonomi• Rekneskap 2012 blir jobba med av økonomikontoret.• Rapporteringane som politisk nivå har fått månadleg i 2012 syner god kontroll på botn linja.
 • 11. Austevoll kommune Skatten i 2012 enda like under 170 millAustevoll sin skatt frå 2011 til 2012 gjekk ned, medan resten av landet hadde ein vekst på 5,4%.
 • 12. Austevoll kommuneNøkkeltal skatt• Det at resten av landet fekk større skatteinngong enn Finansdepartementet anslo bidrog til eit betre resultat for kommunen enn elles.
 • 13. Austevoll kommuneNytt frå fylkeskommunen
 • 14. Austevoll kommuneSkulebruksplanen• Ein heilhetleg plan for fylkeskommunen.• Har vært på høyring. Kom inn 3000 sider i høyringa = enormt engasjement.• Austevoll kommune og fleire har sendt inn uttale.
 • 15. Austevoll kommuneBakgrunn og fakta:
 • 16. Austevoll kommuneFylkesrådmannen sitt framlegg for Austevoll vgs
 • 17. Austevoll kommuneDette blir igjen foreslår fylkesrådmannen:
 • 18. Austevoll kommuneDet må investerast i skulebygg• Forskjell på å ikkje endre struktur og framlegget er 350 mill kr.
 • 19. Austevoll kommuneØkonomisk gjevinst• Strukturgrepa gjev denne effekten.• 61 mill totalt. • Austevoll vgs mister 6,3 mill.
 • 20. Austevoll kommuneØkonomi - totalt• 57,6 mill å spare på å gjennomføre skulebruksplanen.
 • 21. Austevoll kommuneSkulebruksplanen
 • 22. Austevoll kommuneOg så fagskulen…• Skal opp i fagskulestyre 12.2.• Usikker om formulering om destralisert utdanning. Må avklares nærmare.• Viktig sak for Austevoll-samfunnet.

Related Documents