Công Ty TNHH Hóa Chất Công nghiệp Việt Hoa Địa chỉ: Tổ 20_Phường Thượng Thanh_Quận Long Biên_TP, Hà Nội ...
Công Ty TNHH Hóa Chất Công nghiệp Việt Hoa Địa chỉ: Tổ 20_Phường Thượng Thanh_Quận Long Biên_TP, Hà Nội ...
of 2

Poly ammonium chloride , pac >30% , pac >31% , Chất trợ lắng , chế phẩm keo tụ , Al2O3 , PAC xử lý nước , Phèn nhôm pac > 30%, PAC 30%, , China, trung quốc, Polyaluminium chloride ,

Mr Trung:0989.875.628|Http://hoachatvnn.com.vn| Poly ammonium chloride , pac >30% , pac >31% , Chất trợ lắng , chế phẩm keo tụ , Al2O3 , PAC xử lý nước , Phèn nhôm pac > 30%, PAC 30%, , China, trung quốc, Polyaluminium chloride , Http://hoachatvnn.com
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poly ammonium chloride , pac >30% , pac >31% , Chất trợ lắng , chế phẩm keo tụ , Al2O3 , PAC xử lý nước , Phèn nhôm pac > 30%, PAC 30%, , China, trung quốc, Polyaluminium chloride ,

  • 1. Công Ty TNHH Hóa Chất Công nghiệp Việt Hoa Địa chỉ: Tổ 20_Phường Thượng Thanh_Quận Long Biên_TP, Hà Nội Văn phòng: 551_ Nguyễn Văn Cừ_ Quận Long Biên_ Thành Phố Hà Nội Hotline: Mr Trung: 0989.875.628 / 043.652.5532 Ms Hiếu: 0988.833.608 Điện thoại: 043.827.4571/ Fax: 043.6555.047 Website: http://hoachatvnn.com/ http://hoachatvnn.com.vn E-mail: - hoachatvnn@gmail.com / - viethoachemical@gmail.com / hoachatviethoa@gmail.comPoly ammonium chloride , pac >30% , pac >31% , Chất trợ lắng , chế phẩm keo tụ , Al2O3 , PAC xử lýnước , Phèn nhôm pac > 30%, PAC 30%, , China, trung quốc, Polyaluminium chloride ,
  • 2. Công Ty TNHH Hóa Chất Công nghiệp Việt Hoa Địa chỉ: Tổ 20_Phường Thượng Thanh_Quận Long Biên_TP, Hà Nội Văn phòng: 551_ Nguyễn Văn Cừ_ Quận Long Biên_ Thành Phố Hà Nội Hotline: Mr Trung: 0989.875.628 / 043.652.5532 Ms Hiếu: 0988.833.608 Điện thoại: 043.827.4571/ Fax: 043.6555.047 Website: http://hoachatvnn.com/ http://hoachatvnn.com.vnE-mail: - hoachatvnn@gmail.com / - viethoachemical@gmail.com / hoachatviethoa@gmail.com

Related Documents