Florian de Bruijn
Student Universiteit Utrecht
Leeromgeving van de Toekomst
Onderweg naar…
 Wat is de leeromgeving van de toekomst?
 Blended Learning
 Veel kleine en grote applicaties
 Veel inst...
Ons Project
 Praktische aanpak
 Simpele ELO  Proof of Concept
 Onderzoek door bouwen
• Waar loop je tegen aan?
 Casus...
Portaal
 Cursus opbouwen uit bouwstenen
 Makkelijk een bouwsteen toevoegen
Interactie
Weergave
?
?
?
Back-end
 Niet het wiel opnieuw uitvinden
• Gebruik wat er is
 Veel diensten voor een doel
• Keuze voor gebruiker
 Niet...
Categoriseren
Media
Categoriseren
Storage
Opdracht
verwerking
Abstraheren
Diensten
Opslagdiensten
(Storage)
Abstraheren
Storage
Google Drive
connector
Dropbox
connector
Surf Drive
connector
Diensten
Interactie met Opslag
Lessen & Tips
 Producten met API
• Standaarden & Documentatie
 1 Product  1 Taak
• Meerdere producten voor dezelfde taa...
Conclusie
 Nu beginnen met klaarmaken ICT landschap
 Belang communicatie tussen systemen
 Persoonlijke leeromgeving  K...
of 13

Naar een geïntegreerde digitale leeromgeving voor flexibel en persoonlijk onderwijs - Florian de Bruijn - HO-link 2015

Sessieronde 1 Beschrijving: Veel instellingen hebben de ambitie om hun onderwijs te flexibiliseren en te personaliseren en dit stelt eisen aan de digitale leeromgeving. SURFnet onderzoekt momenteel welke componenten de nieuwe leeromgeving moet omvatten. En wat nodig is voor de integratie van deze componenten zodat de leeromgeving voor de gebruikers een geheel vormt, waarin zowel gegevens uit het onderwijs als uit onderwijslogistieke systemen verwerkt kunnen worden. In deze sessie worden de ideeën hierover gepresenteerd en is er mogelijkheid voor discussie. Er wordt specifiek stilgestaan bij integratie-elementen en de rol van de Open Onderwijs API. Daarnaast zullen studenten van de Universiteit Utrecht vertellen over hun pilot waarin ze bouwen aan de leeromgeving van de toekomst.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar een geïntegreerde digitale leeromgeving voor flexibel en persoonlijk onderwijs - Florian de Bruijn - HO-link 2015

 • 1. Florian de Bruijn Student Universiteit Utrecht Leeromgeving van de Toekomst
 • 2. Onderweg naar…  Wat is de leeromgeving van de toekomst?  Blended Learning  Veel kleine en grote applicaties  Veel instellingen zoeken
 • 3. Ons Project  Praktische aanpak  Simpele ELO  Proof of Concept  Onderzoek door bouwen • Waar loop je tegen aan?  Casussen • Portaal • Back-end
 • 4. Portaal  Cursus opbouwen uit bouwstenen  Makkelijk een bouwsteen toevoegen
 • 5. Interactie Weergave ? ?
 • 6. ?
 • 7. Back-end  Niet het wiel opnieuw uitvinden • Gebruik wat er is  Veel diensten voor een doel • Keuze voor gebruiker  Niet vaak bijna het zelfde bouwen  Een casus uitgewerkt: Storage
 • 8. Categoriseren
 • 9. Media Categoriseren Storage Opdracht verwerking
 • 10. Abstraheren Diensten Opslagdiensten (Storage)
 • 11. Abstraheren Storage Google Drive connector Dropbox connector Surf Drive connector Diensten Interactie met Opslag
 • 12. Lessen & Tips  Producten met API • Standaarden & Documentatie  1 Product  1 Taak • Meerdere producten voor dezelfde taak • Kan ook om delen van een product gaan ◦ Google  Snelheidsbeperking externe diensten • Caching
 • 13. Conclusie  Nu beginnen met klaarmaken ICT landschap  Belang communicatie tussen systemen  Persoonlijke leeromgeving  Keuze diensten  Categoriseren & Abstraheren