EEN TOEKOMSTSCENARIO
Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving
Lianne van Elk & Kirsten Veelo & Florian de Bruijn
Inhoud presentatie
1. Integratiecomponenten flexibele en persoonlijke leeromgeving
• Inleiding: naar flexibel en persoonli...
Inleiding
Trends
Learning Analytics Adaptief Leren
Leren in communities Technologie in klassikaal onderwijs
De samengestelde leeromgeving
De componenten
Portaal
Tools voor
samenwerken
•
Portaal
Toetsen Portfolio
Tools voor
adaptief
leren
Video
Tools voor
analy...
Integratie
STANDAARDEN
API’S
LTI oAuth SAML
Open Onderwijs API
Datamanager
API
Open Onderwijs
API
SIS Portfolio Content
Tokens
Ident
ities
SURF
conext
API
oAuth
Groups
…
www.surfnet.nl
kirsten.veelo@surfnet.nl & lianne.vanelk@surfnet.nl
www.surf.nl/onderwijs
www.surf.nl/werkboekdlwo
Naar een geïntegreerde digitale leeromgeving voor flexibel en persoonlijk onderwijs - Lianne van Elk, Kirsten Veelo - HO-l...
Naar een geïntegreerde digitale leeromgeving voor flexibel en persoonlijk onderwijs - Lianne van Elk, Kirsten Veelo - HO-l...
of 11

Naar een geïntegreerde digitale leeromgeving voor flexibel en persoonlijk onderwijs - Lianne van Elk, Kirsten Veelo - HO-link 2015

Sessieronde 1. Beschrijving: Veel instellingen hebben de ambitie om hun onderwijs te flexibiliseren en te personaliseren en dit stelt eisen aan de digitale leeromgeving. SURFnet onderzoekt momenteel welke componenten de nieuwe leeromgeving moet omvatten. En wat nodig is voor de integratie van deze componenten zodat de leeromgeving voor de gebruikers een geheel vormt, waarin zowel gegevens uit het onderwijs als uit onderwijslogistieke systemen verwerkt kunnen worden. In deze sessie worden de ideeën hierover gepresenteerd en is er mogelijkheid voor discussie. Er wordt specifiek stilgestaan bij integratie-elementen en de rol van de Open Onderwijs API. Daarnaast zullen studenten van de Universiteit Utrecht vertellen over hun pilot waarin ze bouwen aan de leeromgeving van de toekomst.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar een geïntegreerde digitale leeromgeving voor flexibel en persoonlijk onderwijs - Lianne van Elk, Kirsten Veelo - HO-link 2015

  • 1. EEN TOEKOMSTSCENARIO Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Lianne van Elk & Kirsten Veelo & Florian de Bruijn
  • 2. Inhoud presentatie 1. Integratiecomponenten flexibele en persoonlijke leeromgeving • Inleiding: naar flexibel en persoonlijk leren • Componenten van de samengestelde leeromgeving • Integratiemogelijkheden 2. Pilot studenten informatica Universiteit Utrecht: de leeromgeving van de toekomst 3. Mogelijkheid tot vragen en discussie
  • 3. Inleiding
  • 4. Trends Learning Analytics Adaptief Leren Leren in communities Technologie in klassikaal onderwijs
  • 5. De samengestelde leeromgeving
  • 6. De componenten Portaal Tools voor samenwerken • Portaal Toetsen Portfolio Tools voor adaptief leren Video Tools voor analytics Plagiaat- detectie Student informatie systeem Content Learning management Educatieve apps Stage Overige gratis apps
  • 7. Integratie STANDAARDEN API’S LTI oAuth SAML Open Onderwijs API
  • 8. Datamanager API Open Onderwijs API SIS Portfolio Content Tokens Ident ities SURF conext API oAuth Groups …
  • 9. www.surfnet.nl kirsten.veelo@surfnet.nl & lianne.vanelk@surfnet.nl www.surf.nl/onderwijs www.surf.nl/werkboekdlwo