Agenda  •  Grupa  Kapitałowa,   referencje  •  Leasing  pracowniczy      (outsourcing  zasobów)  •  Doradzt...
Grupa  kapitałowa  oraz  referencje  
Grupa  BPSC              BPSC  S.A.   •  Największy  polski  producent  syste...
Wybrane  referencje  ITalents   Nokia  Siemens  Networks  Polska  sp.  z  o.o.    -­‐  międzynarodowa  fi...
Wybrane  referencje  ITalents   Globalna   firma   konsulkngowa   z   siedzibą   w   Hiszpanii   i   oddzia...
Wybrane  referencje  ITalents   Neka  S.A.  -­‐  ogólnopolski  operator  telekomunikacyjny,  skupiający  ...
Wybrane  referencje  ITalents  ITalents  dostarcza  swoje  usługi  do  Klientów  z  Unii  Europejskiej.  Współ...
Leasing  pracowniczy  
Co  to  jest  leasing  pracowniczy?      •  Polega  na  wykorzystywaniu  w  przedsiębiorstwie   pracowników	...
Dlaczego  leasing  pracowniczy?  •  Narzucone  limity  etatów,  •  Zwiększone  zapotrzebowanie  na   personel ...
Leasing  pracowniczy  -­‐  korzyści  •  Lepsze  dopasowanie  się  do    zmiennych  potrzeb  klientów,  •  Popr...
Doradztwo  Personalne  
Co  nas  odróżnia  od  konkurencji  ?  Cechą  odróżniającą  ITalents  od  konkurencji  jest  współpraca  z  ...
Doradztwo  Personalne  Wynagrodzenie  ITalents:  •  Prawdopodobnie  najatrakcyjniejsze   warunki  na  rynku  us...
Modele  współpracy  Model  Podstawowy            Klient  określa  profil  kandydata,  nie  planuje  lub  ni...
Modele  współpracy  Model  Łączony  •  Klient  może  przez  okres  do  12  miesięcy   k o r z y s t a ć   ...
Zasoby  ITalents  
Baza  kandydatów   Baza  kandydatów  ITalents  w  obszarze  IT  /  Telecom  liczy  ponad  6.500   o...
Role  projektowe  -­‐  IT  •  KIEROWNIK  PROJEKTU   •  KONSULTANT  DS.  WDROŻEŃ   ...
www.italents.pl   21  
Szkolenia  
Szkolenia  techniczne  •  Rozbudowane  portolio,  •  Program  szkoleniowy  dostosowany  do   konkretnych  ...
Szkolenia  z  zarządzania  projektami   •  Podstawy  zarządzania  projektami,   •  Najl...
Szkolenia  miękkie  •  Polepszenie  umiejętności   interpersonalnych,    •  Usprawnienie  interakcji	...
Zasady  współpracy  
Standardy  działania  We  współpracy  z  Klientami  ITalents  przestrzega  5  zasad  biznesowych:    • Satysfa...
Zasady  współpracy  Spotkanie     •  Sprecyzowanie  zapotrzebowania  odnośnie  potrzeb  z  zakresu	...
Dziękuję  za  uwagę  !   ITalents  s.a.   tel.: ...
Prezenacja firmy ITalents s.a. wersja polska
of 29

Prezenacja firmy ITalents s.a. wersja polska

ITalents S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej BPSC, obecnej na europejskim rynku od ponad 20 lat. Realizujemy zaawansowane projekty z zakresu: Outsourcingu zasobów (leasingu pracowniczego), Doradztwa personalnego, Szkoleń, Tworzenia oprogramowania "pod klucz", Konsultingu w obszarach IT oraz zakupów. Z naszych rozwiązań korzystają zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i partnerzy zagraniczni. W chwili obecnej rozwiązania ITalents adresowane są m.in. na rynek brytyjski, norweski, hiszpański oraz francuski. Łączna liczba współpracujących z nami osób przekracza 10.000. Działamy w sektorach: Informatyczno-Telekomunikacyjnym, Bankowo-Finansowym, Konsultingowym, Motoryzacyjnym, Przemysłowym. Do naszych klientów z sektora Informatyczno - Telekomunikacyjnego należą m.in.: Nokia Siemens Networks, Netia, Polska Telefonia Cyfrowa, Everis, GTech, Impaq.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezenacja firmy ITalents s.a. wersja polska

 • 1. Agenda  •  Grupa  Kapitałowa,   referencje  •  Leasing  pracowniczy      (outsourcing  zasobów)  •  Doradztwo  personalne  •  Szkolenia  •  Zasady  współpracy   2
 • 2. Grupa  kapitałowa  oraz  referencje
 • 3. Grupa  BPSC              BPSC  S.A.   •  Największy  polski  producent  systemów    MRPII  /  ERP  (350  klientów  z  różnych  sektorów  gospodarki),   •  Spółka  obecna  na  polskim  rynku  IT  ponad  20  lat,   •  Zatrudnienie:  ponad  300  osób.                ITalents  S.A.   •  Leasing  pracowniczy  (outsourcing  zasobów),   •  Doradztwo  personalne,   •  Oprogramowanie  „pod  klucz”,     •  Szkolenia  miękkie,  z  zakresu  zarządzania  projektami  oraz  techniczne,   •  Usługi  dla  większości  sektorów  gospodarki,  ze  szczególnym  uwzględnieniem      sektora  telekomunikacyjnego  oraz  bankowo-­‐finansowego.              Proximus  Sp.  z  o.o.   •  Integrator  rozwiązań  IT,   •  Zaawansowane  projekty  dla  klientów  z  sektora  energetycznego  oraz  przemysłowego.            Kompass  Plus  –  Ukraina   •  Powstała  na  bazie  dotychczas  istniejącej  w  Doniecku  firmy  Kompass  Intelekt,   •  Specjalizuje  się  w  tworzeniu  oprogramowania  klasy  ERP  dla  średnich  i  dużych  przedsiębiorstw,   •  Grupa  klientów  obejmuje  m.in.  hurtownię  leków  Euro  Farm  oraz  Charkowski  Zakład  Koksowniczy.   4
 • 4. Wybrane  referencje  ITalents   Nokia  Siemens  Networks  Polska  sp.  z  o.o.    -­‐  międzynarodowa  firma  telekomunikacyjna     z   siedzibą   w   Finlandii   i   oddziałami   na   całym   świecie,   m.in.   w   Polsce.   Utworzona   w   wyniku   połączenia   się   działów   sieciowych   Nokii   i   koncernu   Siemens   w   2006   roku.   Strategiczne   plany   NSN   obejmują   m.in.   osiąganie   rocznych   oszczędności   z   synergii   na   poziomie   1,5   miliardów   euro  oraz  zapewnienie  dostępu  do  Internetu  dla  5  miliardów  ludzi  do  2015  roku.     Centrum   Medyczne   ENEL-­‐MED   jest   polską   firmą   rodzinną   istniejącą   na   rynku   od   15   lat.   Obecnie   firma   posiada   10   oddziałów   w   taki   miastach   jak   Poznań,   Kraków,   Warszawa   i   Wrocław.   ENEL-­‐MED   współpracuje   z   ponad   360   placówkami   medycznymi   w   155   miastach   Polski  (włącznie  z  Warszawą)  oferując  swoje  usługi  ponad  600  firmom  z  różnych  branż.     Intercounty   Truck   &   Van   Limited   jest   autoryzowanym   przedstawicielem   marki   Mercedes   –   Benz   działającym   na   terenie   Wielkiej   Brytanii.   Firma   specjalizuje   się   w   sprzedaży   nowych   i   używanych   samochodów   ciężarowych,   półciężarowych   oraz   van’ów   oferując   jednocześnie   swoim   Klientom   pełną   24   –   godzinną   obsługę   serwisową   floty.   Intercounty   Truck   &   Van   jest   również  autoryzowanym  dystrybutorem  części  zamiennych  marki  Mercedes  –  Benz.       Spółka   jest   jednym   z   największych   w   Polsce   przedsiębiorstw   chemicznych,   producentów   kauczuków   syntetycznych   i   polistyrenów.   Jej   działalność   koncentruje   się   na   trzech   grupach   produktów:   kauczuków   i   lateksów   syntetycznych   (50%przychodów)   ,   tworzyw   styrenowych   oraz  dyspersji  winylowych  i  kopolimerowych.       5
 • 5. Wybrane  referencje  ITalents   Globalna   firma   konsulkngowa   z   siedzibą   w   Hiszpanii   i   oddziałami   w   kilkunastu   krajach   Europy  oraz  Ameryki  Południowej,  zatrudniająca  ponad  6.500  pracowników,  adresująca   swoje   rozwiązania   do   sektora   telekomunikacyjnego,   bankowo-­‐finansowego   oraz   przemysłowego  i  publicznego.     Firma   międzynarodowa,   czołowy   producent   i   usługodawca   w   zakresie   systemów   gier   liczbowych.  Wraz  z  partnerem  –  firmą  Lomomakca  Italy,  największym  operatorem  gier   liczbowych  na  świecie,  tworzą  w  pełni  zintegrowane  rozwiązanie  dla  operatorów  loterii     i  przemysłu  związanego  z  grami.     Międzynarodowa  firma  IT  z  siedzibą  w  Szwajcarii  i  oddziałami  w  Polsce,  Niemczech,  USA   i   Wielkiej   Brytanii.   Polscy   programiści   Impaq   są   m.in.   autorami   oprogramowania   dla   globalnych  korporacji,  takich  jak  Union  Bank  of  Switzerland  (UBS),  Procter  &  Gamble,     czy  NCR.     ATM   Systemy   Informatyczne   Sp.   z   o.o.   (ATM   SI)   jest   firmą,   która   zajmuje   się   szeroko   rozumianą  integracją  systemów  teleinformatycznych,  a  swoją  ofertę  kieruje     do  Klientów  prowadzących  działalność  w  następujących  sektorach:   telekomunikacji,    operatorów  komunikacji  elektronicznej  (CATV),  bankowości     i  finansów,  mediów,  przemysłu,  handlu,  usług  i  energetyki,  sektora  publicznego     oraz  nauki  i  edukacji.     Oferta   ATM   SI   obejmuje   kompleksowe   usługi   z   obszaru   ICT   (ang.   Informakon   and   Communicakon  Technologies).       6
 • 6. Wybrane  referencje  ITalents   Neka  S.A.  -­‐  ogólnopolski  operator  telekomunikacyjny,  skupiający  międzynarodowy  kapitał.   Główni  akcjonariusze:    Third  Avenue  Management  LLC,  Banca  Akros  S.p.A.,  SISU  Capital  Ltd.   oraz  Novator  Telecom  Poland  II  S.a.r.l.  Spółka  notowana  na  GPW.  Inwestycje  na  poziomie   280  mln  USD.     Posikve   Advisory   jest   firmą   konsulkngową,   dynamicznie   rozbudowującą   nowe   linie   biznesowe   wokół   filaru   spółki,   jakim   są   usługi   doradcze   i   wdrożeniowe   w   obszarze   rozwiązań  informatycznych  dla  sektora  bankowo-­‐finansowego.  Firma  jest  również  obecna  w   sektorze   przedsiębiorstw,   którym   dostarcza   autorskie   rozwiązania   informatyczne   wspierające  obsługę  strategicznych  procesów  biznesowych.     7
 • 7. Wybrane  referencje  ITalents  ITalents  dostarcza  swoje  usługi  do  Klientów  z  Unii  Europejskiej.  Współpracujemy  z  firmami  w:    • Hiszpanii,  • Wielkiej  Brytanii,  • Norwegii,  • Francji.   8
 • 8. Leasing  pracowniczy
 • 9. Co  to  jest  leasing  pracowniczy?      •  Polega  na  wykorzystywaniu  w  przedsiębiorstwie   pracowników  należących  do  zespołu  firmy   zewnętrznej.      •  Racjonalizuje  oraz  uproszcza  proces  zatrudnienia   pracowników.  Jego  popularność    stale  rośnie  w   Polsce.  •  Jest  głównym  elementem  zarządzania  w   kluczowych  projektach,  szczególnie  w  sektorach   telekomunikacyjnym  oraz  bankowo-­‐finansowym.  •  Atutami  ITalents  w  zakresie  leasingu   pracowniczego  są  wiedza  oraz  unikalne   doświadczenia  w  zakresie  pozyskiwania   profesjonalnych  zasobów.   10
 • 10. Dlaczego  leasing  pracowniczy?  •  Narzucone  limity  etatów,  •  Zwiększone  zapotrzebowanie  na   personel  o  trudnym  do  określenia   horyzoncie  czasowym,  •  Sezonowe  zapotrzebowanie  na   personel,  •  Projekty  wymagające   specjalistycznych  kwalifikacji  lub   doświadczeń,  •  Urlopy  własnych  pracowników  oraz   ich  absencje  spowodowane   chorobą. 11
 • 11. Leasing  pracowniczy  -­‐  korzyści  •  Lepsze  dopasowanie  się  do    zmiennych  potrzeb  klientów,  •  Poprawa  struktury  kosztów  przedsiębiorstwa      (koszty  osobowe  -­‐  koszty  usług  obcych),  •  Zmniejszenie  kosztów  pracy,  a  w  efekcie  kosztów  produkcji,  •  Wzrost  wskaźnika  dochodowości  liczonego  na  jednego  pracownika,  •  Zatrudnienie  ma  charakter  elastyczny,  zależny  od  bieżących  potrzeb   firmy  (szczególne  znaczenie  w  przypadku  ograniczenia  liczby   etatów),  •  Odciążenie  firmy  z  obsługi  administracyjno-­‐kadrowej  pracowników,  •  Obowiązki  pracodawcy  wynikające  z  Kodeksu  Pracy  spoczywają  na   usługodawcy  zewnętrznym.   12
 • 12. Doradztwo  Personalne
 • 13. Co  nas  odróżnia  od  konkurencji  ?  Cechą  odróżniającą  ITalents  od  konkurencji  jest  współpraca  z  Klientem  oparta  o  model  success  fee.    Baza  kandydatów  ITalents  liczy  ponad  10  tys.  osób.    Proces  rekrutacji  obejmuje  m.in..:  • Określenie  zapotrzebowania  przez  Klienta  (rola,  opis  stanowiska),  • Dostarczenie  Klientowi  CV  poszczególnych  kandydatów,   –  W  przeciągu  1  -­‐  21  dni  kalendarzowych  od  momentu  zgłoszenia  zapotrzebowania   –  minimum  3  CV  na  rolę  • Zorganizowanie  Klientowi  spotkań  z  Kandydatami.    Gwarancja:  • Od  3  do  6  miesięcy,  w  zależności  od  rodzaju  stanowiska.   14
 • 14. Doradztwo  Personalne  Wynagrodzenie  ITalents:  •  Prawdopodobnie  najatrakcyjniejsze   warunki  na  rynku  ustalone  pomiędzy   Klientem  a  Kandydatem.  Modele  rabatowe:  •  Rabaty  wolumenowe  (współpraca   długofalowa),  •  Przy  zatrudnieniu  dodatkowej  osoby   spośród  wcześniej  przedstawionych  w   danym  projekcie,  •  Modele  rabatowe  łączone  z  leasingiem   pracowniczym.   15
 • 15. Modele  współpracy  Model  Podstawowy            Klient  określa  profil  kandydata,  nie  planuje  lub  nie  jest  w  stanie  samodzielnie   identyfikować   na   rynku   odpowiednich   kandydatów,   a   rolą   ITalents   jest   m.in.  pozyskanie  i  przedstawienie  listy  kandydatów  spełniających  założone   kryteria.    Model  Uzupełniający            Klient   jest   w   stanie   samodzielnie   zidentyfikować   na   rynku   odpowiednich   kandydatów,  jednak  z  różnych  przyczyn  (np.  narzucone  limity  etatów,  ang.   headcount   freeze)   nie   może   zatrudnić   ich   w   oparciu   o   umowę   o   pracę,   może   natomiast   zakupić   usługę   od   ITalents,   które   zatrudni   wskazaną   przez   Klienta  osobę  (umowa  o  pracę,  umowa  o  dzieło,  umowa  zlecenie,  umowa   cywilno-­‐prawna).     16
 • 16. Modele  współpracy  Model  Łączony  •  Klient  może  przez  okres  do  12  miesięcy   k o r z y s t a ć   z   u s ł u g   l e a s i n g u   pracowniczego   świadczonych   przez   daną  osobę,  a  następnie  zatrudnić  ją  u   siebie.  •  Koszty   przejęcia   osoby   z   leasingu   na   etat   są   dużo   niższe,   niż   w   przypadku   samej  usługi  doradztwa  personalnego.  •  Koszty  są  proporcjonalne  do  czasu,  jaki   pracownik   przepracował   u   Klienta   w   f o r m i e   l e a s i n g u ,   a c z k o l w i e k   ostatecznie   są   zawsze   ustalane   z   każdym  Klientem  indywidualnie.     17
 • 17. Zasoby  ITalents
 • 18. Baza  kandydatów   Baza  kandydatów  ITalents  w  obszarze  IT  /  Telecom  liczy  ponad  6.500   osób,  w  pozostałych  obszarach  -­‐  ponad  4.000  osób.   INNE  ROLE  W  PROJEKCIE   KIEROWNIK  PROJEKTU   ANALITYK     ARCHITEKT       DOKUMENTALISTA     PROJEKTANT    SPECJALISTA  ds.  JAKOŚCI     PROGRAMISTA     SPECJALISTA  ds.   WSPARCIA     TESTER     KONSULTANT  ds.   ADMINISTRATOR     WDROŻEŃ   INŻYNIER     19
 • 19. Role  projektowe  -­‐  IT  •  KIEROWNIK  PROJEKTU   •  KONSULTANT  DS.  WDROŻEŃ      •  ANALITYK  BIZNESOWY   •  INŻYNIER    •  ANALITYK  SYSTEMOWY     •  ADMINISTRATOR    •  ARCHITEKT  SYSTEMÓW     •  ADMINISTRATOR  PROJEKTU  •  PROJEKTANT     •  SPECJALISTA  DS.  WSPARCIA    •  PROGRAMISTA     •  SPECJALISTA  DS.  JAKOŚCI    •  TESTER     •  DOKUMENTALISTA     20
 • 20. www.italents.pl   21
 • 21. Szkolenia
 • 22. Szkolenia  techniczne  •  Rozbudowane  portolio,  •  Program  szkoleniowy  dostosowany  do   konkretnych  potrzeb  Klienta,  •  Bogate  zaplecze  doświadczonych   trenerów.       JavaScript     JSF  /  JavaServer  Faces   J2EE   Spring  Framework   Hibernate     Aplikacje  webowe   Java     AJAX   23
 • 23. Szkolenia  z  zarządzania  projektami   •  Podstawy  zarządzania  projektami,   •  Najlepsze  techniki,   •  Modelowanie  procesów  biznesowych,   •  Komunikacja  w  pracy  i  w  zarządzaniu,   •  Zarządzanie  programami  i  portelem  projektów,   •  Modelowanie  wymagań  Klienta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24
 • 24. Szkolenia  miękkie  •  Polepszenie  umiejętności   interpersonalnych,    •  Usprawnienie  interakcji  z  Klientami  i     współpracownikami,  •  Pozytywny  wpływ  na  postawę  ogólną.         Ocena  pracowników   Skuteczna  rekrutacja     Wizerunek  medialny       Skuteczne  zarządzanie  czasem     Jak  być  bardziej  asertywnym?     Trening  delegowania  zadań,  władzy  i  uprawnień   Sztuka  kreatywnego  myślenia     Motywowanie  pracowników       Trening  twórczego  myślenia  i  kreatywności     Zarządzanie  zasobami  ludzkimi   Negocjacje  biznesowe     Sztuka  autoprezentacji  i  prezentacji       Sztuka  perswazji  i  wywierania  wpływu   Komunikacja  w  zarządzaniu     Opisywanie  stanowisk  pracy   Skuteczne  komunikowanie  sie  w  zespole     25
 • 25. Zasady  współpracy
 • 26. Standardy  działania  We  współpracy  z  Klientami  ITalents  przestrzega  5  zasad  biznesowych:    • Satysfakcja  Klienta,  • Brak  ryzyka  dla  Klienta  ITalents,  • Kontrakty  realizowane  zgodnie  z  prawem,  • Kontrakty  przejrzyste  od  strony  handlowej,  realizacyjnej  i  podatkowej,  • Usługi  świadczone  zgodnie  ze  standardami  Klienta  i  ITalents.   27
 • 27. Zasady  współpracy  Spotkanie     •  Sprecyzowanie  zapotrzebowania  odnośnie  potrzeb  z  zakresu   leasingu  pracowniczego,  doradztwa  personalnego,  szkoleń  czy   oprogramowania  „pod  klucz”,   •  Analiza  długo-­‐  oraz  krótkoterminowych  potrzeb  Klienta.  Umowa  Ramowa   •  Sposób  komunikacji  (zapytania  ofertowe,  oferty,  zamówienia),   •  Zasady  świadczenia  i  rozliczania  usług,   •  Zasady  przenoszenia  praw  autorskich,   •  Gwarancja  poufności,   •  Dedykowana  osoba  kontaktowa.   28
 • 28. Dziękuję  za  uwagę  !   ITalents  s.a.   tel.:  +48  22  646  11  60   fax:  +48  22  646  11  59   kom.:  +48  784  089  308     italents@italents.pl   www.italents.pl   Nasze  biuro  mieści  się  w  Warszawie,  przy  ul.  Ludnej  11.

Related Documents