Naay Bagyo, Mangandam Ta!
Gisulat ni Claire Apigo
Nakadungog si Nova, ang pulang hulmigas,
nga adunay moabot nga kusog kaayo nga
bagyo.
Sa kakusog sa hangin ug ulan,
mahimo...
Sa kabalaka ni Nova, iyang
gibisita ang ubang mananap
ug gipahibaw niya sa di
maayong balita.
Una niyang giadto si Ondoy,
...
“Ondoy, naa kunoy
moabot nga kusog nga
bagyo. Mangandam
ta,” abiso ni Nova.
“Bisi pa man ko karon.
Mokatkat ra ko sa taas
...
Nipadayon si Nova og lakaw padulong sa kasagbotan.
Nakita niya si Yolanda, ang sawa nga busog sa bag-ong gilamong piso.
Pa...
“Yolanda, naa kunoy moabot nga kusog nga bagyo.
Mangandam ta,” abiso ni Nova.
“Kapoy man, katulgon pa sab ko. Motago ra ko...
Nilakaw si Nova padulong sa lugar ni Pablo, ang puting pato.
Paspas kining naglutaw-lutaw sa dakong lim-aw.
“Pirmi ra man ko kadungog
ana nga abiso apan di man
matinuod. Molutaw ra ko kon
naay baha,” tubag ni Yolanda.
“Pablo, naa ...
Nakadesidir si Nova nga motago
sa suok sa usa ka kongkretong
balay.
Gipaningot si Nova sa iyang
pagbaktas. Gusto niyang
mo...
Gitapok niya ang lima ka mumho ug gamatoy nga karne didto.
Niabot ang bagyo.
“Huuuu, huuuu, huuuu,”
daguhong sa hangin.
“Zaaa, zaaa, zaaa,”
tiyabaw sa dakong ulan.
“Plat, plat, plat,” uha sa kidlat.
“Dog, dog, dog,” shagit sa dalogdog.
Wa damha nga natumba ang
kahoy nga gisak-an ni Ondoy,
ug napiang ang unggoy.
Naipit sa punoan si Yolanda, ug
nasamad ang sawa.
Taudtaod nibaha, gianod ang punoan sa lunop,
naigo si Pablo sa punoan ug nangaibot iyang
balahibo.
Sa laing dapit...
Gisulat ni Claire Apigo
Gi-edit ni Lorenzo Niñal
Gidibuho ni Dan Guillano
Walay bahin niining basahon nga
mahimong kopyaho...
of 19

Naay Bagyo, Mangandam Ta!

Use this story to teach kids the importance of preparing for typhoons and other natural calamities. Written by Claire Apigo Edited by Lorenzo Ninal Illustrated by Dan Guillano
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naay Bagyo, Mangandam Ta!

 • 1. Naay Bagyo, Mangandam Ta! Gisulat ni Claire Apigo
 • 2. Nakadungog si Nova, ang pulang hulmigas, nga adunay moabot nga kusog kaayo nga bagyo. Sa kakusog sa hangin ug ulan, mahimo kunong maibot ang mga dagkong punoan, matumba ang mga balay, ug mapawong ang dagitab.
 • 3. Sa kabalaka ni Nova, iyang gibisita ang ubang mananap ug gipahibaw niya sa di maayong balita. Una niyang giadto si Ondoy, ang dakong unggoy sa kakahoyan. Paspas kaayo kining naglayat-layat sa mga sanga sa dao.
 • 4. “Ondoy, naa kunoy moabot nga kusog nga bagyo. Mangandam ta,” abiso ni Nova. “Bisi pa man ko karon. Mokatkat ra ko sa taas nga kahoy inig abot sa bagyo,” tubag ni Ondoy. “Aw, sige. Amping ha.”
 • 5. Nipadayon si Nova og lakaw padulong sa kasagbotan. Nakita niya si Yolanda, ang sawa nga busog sa bag-ong gilamong piso. Paspas kining nikamang padulong sa lugar nga landong ug niluko dayon.
 • 6. “Yolanda, naa kunoy moabot nga kusog nga bagyo. Mangandam ta,” abiso ni Nova. “Kapoy man, katulgon pa sab ko. Motago ra ko sa mga dagkong gamut inig abot sa bagyo,” tubag ni Yolanda. “Aw, sige. Amping ha.”
 • 7. Nilakaw si Nova padulong sa lugar ni Pablo, ang puting pato. Paspas kining naglutaw-lutaw sa dakong lim-aw.
 • 8. “Pirmi ra man ko kadungog ana nga abiso apan di man matinuod. Molutaw ra ko kon naay baha,” tubag ni Yolanda. “Pablo, naa kunoy moabot nga kusog nga bagyo. Mangandam ta,” abiso ni Nova. “Aw, sige. Amping ha.”
 • 9. Nakadesidir si Nova nga motago sa suok sa usa ka kongkretong balay. Gipaningot si Nova sa iyang pagbaktas. Gusto niyang mopahulay apan dili pa puydi. “Unya na ang diskanso. Mangita sa ko og kapasilongan ug igo nga pagkaon. Gamay baya ko, hinay pa gyod. Maayo man si Ondoy, Yolanda ug Pablo kay paspas molihok.”
 • 10. Gitapok niya ang lima ka mumho ug gamatoy nga karne didto.
 • 11. Niabot ang bagyo. “Huuuu, huuuu, huuuu,” daguhong sa hangin.
 • 12. “Zaaa, zaaa, zaaa,” tiyabaw sa dakong ulan.
 • 13. “Plat, plat, plat,” uha sa kidlat.
 • 14. “Dog, dog, dog,” shagit sa dalogdog.
 • 15. Wa damha nga natumba ang kahoy nga gisak-an ni Ondoy, ug napiang ang unggoy.
 • 16. Naipit sa punoan si Yolanda, ug nasamad ang sawa.
 • 17. Taudtaod nibaha, gianod ang punoan sa lunop, naigo si Pablo sa punoan ug nangaibot iyang balahibo.
 • 18. Sa laing dapit...
 • 19. Gisulat ni Claire Apigo Gi-edit ni Lorenzo Niñal Gidibuho ni Dan Guillano Walay bahin niining basahon nga mahimong kopyahon sa bisan unsang paagi, elektroniko kon dili, nga walay pagtugot sa tagsulat ug tagpatik. Naay Bagyo, Mangandam Ta! Bisita sa www.huni-huni.com alang makakuha og materyales sa pampanudlo.