De schoonheid van het echte leven (op internet)
De schoonheid van het echte leven op internet <ul><li>Het Goede </li></ul><ul><li>Het Ware </li></ul><ul><li>Het S...
2176 berichten   circa 1.500.000 woorden 11.470 reacties Digitale voetafdruk Circa 2000 unieke bezoekers per dag
Intiem kapitaal
Eerlijk zijn is een illusie ‘ meer innerlijk dan mijn diepste innerlijk en hoger dan mijn hoogste hoogte ’
Transcendentie Ontkennnig & heimwee
Ruimte
Normvervaging
Code voor de Journalistiek Code voor het weblog? <ul><li>VII. Digitalisering </li></ul><ul><li>Naar mate journalisten mee...
Vervaging van het privédomein
 
taal & beeld
 
 
 
De lezer tussen woord en beeld
Derrida in: De stem en het fenomeen <ul><li>‘ Een naam, in onze aanwezigheid uitgesproken, brengt ons laatste bezoek aan ...
 
 
 
 
 
1964 <ul><li>Tot de zeventiende eeuw bevatte het domein van taal welhaast het geheel van ervaring en werkelijkheid: tegenw...
Lessing (1756) onderscheid tussen literatuur en beeldende kunst woord beeld tijd ruimte Geen “” woordschilderingen ” in...
 
Media theorieën <ul><li>Klassieke theorieën </li></ul><ul><li>[Zender] > informatie/ruis >[Ontvanger] </li></ul><ul><ul...
Hot – Cool Involvement
 
‘ Dictatuur ’ en spektakelmaatschappij
Jean Baudrillard filosoof van na ‘ 68 De crisis van het reële ‘ Een pijnigende voorstelling dat vanaf een bepaald punt in...
Baudrillard en Debord Drie stadia van een systeem <ul><li>(1) Diffuse toestand: > vrijheid </li></ul><ul><li>(2) Dichte...
De kolonisering van de ‘ ruimte ’ Van wie is de ‘ ruimte ’ ?
The Truman Show Delusion
<ul><li>Nieuwe generatie groeit op met nieuwe media </li></ul><ul><li>“ Ze geloven niet alles wat er in de krant staat. Ze...
Onderwijs en beeldcultuur Vakinhoudelijke visie Opleiding beeldende kunst en vormgeving <ul><li>Beeldcultuur ontwikkelt b...
‘ H et woord is beeld geworden ’ Rutger Pontzen: Kunst is geen afspraak, geen vrijplaats, nooit geweest. Eerder een tot...
De terugkeer van de levenskunst
Het Goede Weblog als een vorm van geestelijke zelfzorg Het Ware Het (on)echte van internet is uitdaging voor het denken H...
of 38

Nacht van de filosofie

Filosofie
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Entertainment & Humor      Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacht van de filosofie

 • 1. De schoonheid van het echte leven (op internet)
 • 2. De schoonheid van het echte leven op internet <ul><li>Het Goede </li></ul><ul><li>Het Ware </li></ul><ul><li>Het Schone </li></ul><ul><li>‘ Het echte leven ’ ontglipt ons? ’ </li></ul>
 • 3. 2176 berichten   circa 1.500.000 woorden 11.470 reacties Digitale voetafdruk Circa 2000 unieke bezoekers per dag
 • 4. Intiem kapitaal
 • 5. Eerlijk zijn is een illusie ‘ meer innerlijk dan mijn diepste innerlijk en hoger dan mijn hoogste hoogte ’
 • 6. Transcendentie Ontkennnig & heimwee
 • 7. Ruimte
 • 8. Normvervaging
 • 9. Code voor de Journalistiek Code voor het weblog? <ul><li>VII. Digitalisering </li></ul><ul><li>Naar mate journalisten meer en meer gebruik maken van digitale technieken, wordt het voor consumenten van nieuws lastiger te doorgronden waaruit de bewerking bestond. Tekst kan worden gekopieerd (waardoor soms sprake kan zijn van plagiaat), foto ’ s en videomateriaal worden bewerkt (waarbij de waarheid soms geweld wordt aangedaan) . Lezers, luisteraars en kijkers moeten kunnen weten waaruit de bewerking bestond , te meer omdat een kleine maar groeiende groep nieuwsconsumenten juist heel wel in staat is de digitale bewerking te doorgronden, ofwel omdat ze over dezelfde techniek beschikken, ofwel omdat ze toegang hebben tot het onbewerkte bronmateriaal. </li></ul>
 • 10. Vervaging van het privédomein
 • 12. taal & beeld
 • 16. De lezer tussen woord en beeld
 • 17. Derrida in: De stem en het fenomeen <ul><li>‘ Een naam, in onze aanwezigheid uitgesproken, brengt ons laatste bezoek aan de kunstgalerij in Dresden in herinnering: wij dwalen door de zalen en staan stil voor een schilderij van Teniers dat een schilderijenverzameling voorstelt. Als we er vanuit zouden gaan, dat de schilderijen van deze verzameling op hun beurt schilderijen voorstellen die dan nog eens leesbare inscripties vertonen, dan kunnen wij nagaan welk een verweving van voorstellingen en welke dwarsverbindingen er tussen de onderscheiden beeldelementen in de reeksen van beelden te maken zijn. ’ </li></ul>
 • 23. 1964 <ul><li>Tot de zeventiende eeuw bevatte het domein van taal welhaast het geheel van ervaring en werkelijkheid: tegenwoordig omsluit dit een kleiner terrein. </li></ul><ul><li>De taal geeft niet langer de voornaamste uitdrukking aan of verheldering van alle handelings- denk- en gevoelsvormen </li></ul>
 • 24. Lessing (1756) onderscheid tussen literatuur en beeldende kunst woord beeld tijd ruimte Geen “” woordschilderingen ” in poezie en literatuur Geen ‘ verhalen ’ in schilderij of beeld Keuze voor het beslissend moment “ Edele eenvoud en stille grootsheid ” exclusief voor beeldende kunst
 • 26. Media theorieën <ul><li>Klassieke theorieën </li></ul><ul><li>[Zender] > informatie/ruis >[Ontvanger] </li></ul><ul><ul><li>onderscheiden begrippen </li></ul></ul><ul><ul><li>Scherpe grens tussen bewustzijn en realiteit </li></ul></ul><ul><li>Nieuwe theorieen </li></ul><ul><li>[ Zender <proces > ontvanger] </li></ul><ul><ul><li>communicatieproces transformeert alles </li></ul></ul><ul><ul><li>diffuse grens tussen bewustzijn en realiteit </li></ul></ul>
 • 27. Hot – Cool Involvement
 • 29. ‘ Dictatuur ’ en spektakelmaatschappij
 • 30. Jean Baudrillard filosoof van na ‘ 68 De crisis van het reële ‘ Een pijnigende voorstelling dat vanaf een bepaald punt in de tijd de geschiedenis ophield reëel te zijn. Zonder het te merken heeft de hele mensheid plotseling de realiteit verlaten, alles wat sindsdien is gebeurd is absoluut niet waar, maar we kunnen het niet merken. Onze taak is nu dit punt te ontdekken en zolang we het net hebben gevonden moeten we in de huidige vernietiging blijven volharden. ’ Elias Canetti
 • 31. Baudrillard en Debord Drie stadia van een systeem <ul><li>(1) Diffuse toestand: > vrijheid </li></ul><ul><li>(2) Dichtere toestand > veiligheid </li></ul><ul><li>(3) Verzadiging > terrorisme </li></ul><ul><li>“ </li></ul><ul><li>(1) Geconcentreerde spektakel </li></ul><ul><li>(2) Diffuse spektakel </li></ul><ul><li>(3) Geïntegreerde spektakel </li></ul>
 • 32. De kolonisering van de ‘ ruimte ’ Van wie is de ‘ ruimte ’ ?
 • 33. The Truman Show Delusion
 • 34. <ul><li>Nieuwe generatie groeit op met nieuwe media </li></ul><ul><li>“ Ze geloven niet alles wat er in de krant staat. Ze nemen pas iets aan als ze meerdere bronnen hebben gezien. Daarnaast prikken ze dwars door reclameboodschappen heen en begrijpen ze precies de gedachte van de marketeer. ” </li></ul>
 • 35. Onderwijs en beeldcultuur Vakinhoudelijke visie Opleiding beeldende kunst en vormgeving <ul><li>Beeldcultuur ontwikkelt beeldend vermogen van de leerlingen door ze zelf vlakke, ruimtelijke en bewegende beelden te laten maken, waarbij wordt uitgegaan van hun leefwereld interesses, kennis en vaardigheden. </li></ul><ul><li>Verbeelding is de spil in een open proces van ontdekken en vormgeven, waarin leerlingen op persoonlijke wijze vorm en inhoud tot beelden laten samenvloeien. </li></ul><ul><li>Op deze wijze bevordert het vak beeldcultuur de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes , die kunnen leiden tot een eigen beeldend vermogen en tot een een zelfstandige, actieve en kritische deelname aan de cultuur. </li></ul>
 • 36. ‘ H et woord is beeld geworden ’ Rutger Pontzen: Kunst is geen afspraak, geen vrijplaats, nooit geweest. Eerder een totalitair systeem dat het alleenrecht denkt te hebben over smaak, vrijheid en beeldende intelligentie. Wat binnen de brede hedendaagse beeldcultuur wordt gemaakt, moet juist serieus worden genomen.
 • 37. De terugkeer van de levenskunst
 • 38. Het Goede Weblog als een vorm van geestelijke zelfzorg Het Ware Het (on)echte van internet is uitdaging voor het denken Het Schone Kunst wordt filosofie, filosofie wordt (levens)kunst ‘ Het echte leven ’ ontglipt ons?