MỘT SỐ KINH NGHIỆM TÌM VÀ LẤY TÀI LIỆU Y HỌC QUA MẠNG INTERNET
MỤC TIÊU <ul><li>Nêu một số KN & thực hành được cách tìm TLYH qua internet bằng Google </li></ul><ul><li>Nêu KN & thực ...
<ul><li>Google là cổ máy tìm kiếm Web khổng lồ. </li></ul><ul><li>Dùng các syntax để tìm. </li></ul>
<ul><li>PubMed là c ỗ máy tìm kiếm TLTK, abstracts, Fulltext về khoa học đời sống và y-sinh học. </li></ul><ul><li>Nối vớ...
 
<ul><li>Liên kết với : </li></ul><ul><li>Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer In...
 
MỘT SỐ CÁCH LẤY TÀI LIỆU KHÁC <ul><li>Lấy tài liệu thông qua các diễn đàn. </li></ul><ul><li>Lấy tài liệu thông qua các hi...
The end The end Thank!!!
of 9

Presenttt

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presenttt

  • 1. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TÌM VÀ LẤY TÀI LIỆU Y HỌC QUA MẠNG INTERNET
  • 2. MỤC TIÊU <ul><li>Nêu một số KN & thực hành được cách tìm TLYH qua internet bằng Google </li></ul><ul><li>Nêu KN & thực hành được cách tìm tài liệu y học qua PubMed.com </li></ul><ul><li>Nêu một số KN & thực hành lấy được TLYH qua Hinari (WHO) </li></ul><ul><li>Nêu một số KN lấy tài liệu y học qua một số nguồn khác </li></ul>
  • 3. <ul><li>Google là cổ máy tìm kiếm Web khổng lồ. </li></ul><ul><li>Dùng các syntax để tìm. </li></ul>
  • 4. <ul><li>PubMed là c ỗ máy tìm kiếm TLTK, abstracts, Fulltext về khoa học đời sống và y-sinh học. </li></ul><ul><li>Nối với Medline, OLDMEDLINE nhằm tìm kiếm TLTK trước 1966. </li></ul><ul><li>Liên thông với Ovid, SilverPlatter. </li></ul><ul><li>Hiện có 18.668.161 researchs, 1.416.275 reviews. </li></ul>
  • 6. <ul><li>Liên kết với : </li></ul><ul><li>Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag & John Wiley, Highwire Press </li></ul>
  • 8. MỘT SỐ CÁCH LẤY TÀI LIỆU KHÁC <ul><li>Lấy tài liệu thông qua các diễn đàn. </li></ul><ul><li>Lấy tài liệu thông qua các hiệp hội. </li></ul><ul><li>Lấy tài liệu thông qua các cá nhân </li></ul>
  • 9. The end The end Thank!!!

Related Documents