De gereedschapskist van
Bijzonder Beheer
September 2013
Nadja Jungmann
Vakmanschap
• Competenties
• Gereedschap
Gereedschapskist
Betalingsregeling
 Inkomsten/uitgaven formulier
 Beslag leggen op inkomen
 Verkoop woning

Rentepauz...
Gebruiksaanwijzingen

Wat doen we voor welke klant, op
welke manier en waarom?
Waar ontbreekt het aan?

Heldere spelregels

Een gedeeld analysekader op het
niveau van gedrag (dat richting geeft
aa...
Het ABC van gedrag

Autonomie
◦ Uitgaan van perspectief van de cliënt
◦ Keuzemogelijkheden bieden (binnen
kaders)

Be...
Wat zijn de spelregels?

Meneer werkt fulltime, mevrouw zorgt
voor de kinderen: moet ze gaan
werken?

Meneer is ZZP-e...
Het belang van spelregels
Het maakt klanten en beheerders
competent
 Het biedt de bank scherper inzicht in
wie niet wil e...
Wat bepaalt ons oordeel?

Iedereen doet (onbewust) aan
patroonherkenning

Twee bronnen van patroonherkenning:
◦ Intuï...
Welke patronen hanteren we?

Het is een ZZP-er: die hebben
vraaguitval, daar is niets te halen

Ze hebben een vechtsc...
Wat leert SHV ons?

We moeten naar nieuwe patronen

Werk/uitkering, leeftijd, geslacht, hoogte
inkomen doen er weinig...
Wat zijn de nieuwe groepen?
5
4.5
4
Gedrag / zelfbeeld van vaardigheden
Veranderingsbereidheid
3.5
Zelfregie / zelf ve...
Betekenis groepen
(Achterstand is niet te groot)

L: tekort op gedrag
◦ Budgetcoaching

R: tekort op overtuiging
◦ B...
Wat moet je weten (ideaal)?





Wat mensen kunnen
Wat mensen denken te kunnen
In welke mate zij zelf verantwoorde...
Mijn advies
• Spelregels
• Gedeeld
analysekader
Toelichting

Nadja Jungmann
◦ Nadja.Jungmann@socialforce.nl
◦ 06 29 22 99 77
of 16

Nadja Jungmann - Social Force

Nadja Jungmann van Social Force over Actief, Preventief en Bijzonder Beheer.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadja Jungmann - Social Force

 • 1. De gereedschapskist van Bijzonder Beheer September 2013 Nadja Jungmann
 • 2. Vakmanschap • Competenties • Gereedschap
 • 3. Gereedschapskist Betalingsregeling  Inkomsten/uitgaven formulier  Beslag leggen op inkomen  Verkoop woning  Rentepauze  Herstructurering  Budgetcoaching 
 • 4. Gebruiksaanwijzingen  Wat doen we voor welke klant, op welke manier en waarom?
 • 5. Waar ontbreekt het aan?  Heldere spelregels  Een gedeeld analysekader op het niveau van gedrag (dat richting geeft aan de in te zetten interventies/gereedschappen)
 • 6. Het ABC van gedrag  Autonomie ◦ Uitgaan van perspectief van de cliënt ◦ Keuzemogelijkheden bieden (binnen kaders)  Betrokkenheid ◦ Empathie, begrip, meedenken  Competentie ◦ Realistische afspraken ◦ Duidelijke structuur en spelregels
 • 7. Wat zijn de spelregels?  Meneer werkt fulltime, mevrouw zorgt voor de kinderen: moet ze gaan werken?  Meneer is ZZP-er zonder opdrachten: moet hij gaan solliciteren naar een loondienstverband?  Een gezin heeft een inkomen van 2500,- netto: hoeveel moeten ze aanwenden voor de aflossingen?
 • 8. Het belang van spelregels Het maakt klanten en beheerders competent  Het biedt de bank scherper inzicht in wie niet wil en wie niet kan   Duidelijke spelregels dragen bij aan maximale inspanning en afbetaling door klanten
 • 9. Wat bepaalt ons oordeel?  Iedereen doet (onbewust) aan patroonherkenning  Twee bronnen van patroonherkenning: ◦ Intuïtie en ervaring ◦ Wetenschappelijke kennis  Te vaak gebruiken we beschrijvende indelingen als wetenschappelijke kennis ◦ Re-integratie: opleidingsniveau en etniciteit zijn niet doorslaggevend. Werkzoekgedrag wel!
 • 10. Welke patronen hanteren we?  Het is een ZZP-er: die hebben vraaguitval, daar is niets te halen  Ze hebben een vechtscheiding: dat wordt dus steeds van kastje naar de muur  Hij is z’n baan kwijt: in deze arbeidsmarkt wordt dat niets
 • 11. Wat leert SHV ons?  We moeten naar nieuwe patronen  Werk/uitkering, leeftijd, geslacht, hoogte inkomen doen er weinig tot niet toe  Scores op gedrag: overtuigingen, zelfregie, concessiebereidheid en gedrag doen er toe!  Er is geen directe relatie tussen werk/uitkering, leeftijd etc en gedragsaspecten
 • 12. Wat zijn de nieuwe groepen? 5 4.5 4 Gedrag / zelfbeeld van vaardigheden Veranderingsbereidheid 3.5 Zelfregie / zelf verantwoordelijkheid nemen Overtuiging dat schulden opgelost moeten worden 3 2.5 2 K L M N P R
 • 13. Betekenis groepen (Achterstand is niet te groot)  L: tekort op gedrag ◦ Budgetcoaching  R: tekort op overtuiging ◦ Beslag op inkomen, versneld naar afscheid  K: voldoende op alles ◦ Herstructureren, rentepauze etc  M/N: tekort op veranderbereidheid/concessies ◦ Betalingsregeling/budgetcoaching, beslag op inkomen, ……..
 • 14. Wat moet je weten (ideaal)?      Wat mensen kunnen Wat mensen denken te kunnen In welke mate zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor en zich verantwoordelijk voelen voor hun gedrag en de consequenties daarvan Wat ze vinden van hun feitelijke gedrag (afgezet tegen de subjectieve norm c.q. norm van de bank) Wat de directe omgeving vindt van zowel het huidige als het eventueel gewenste alternatieve gedrag en hoe gevoelig iemand is voor deze ‘sociale druk’
 • 15. Mijn advies • Spelregels • Gedeeld analysekader
 • 16. Toelichting  Nadja Jungmann ◦ Nadja.Jungmann@socialforce.nl ◦ 06 29 22 99 77

Related Documents