 У парку се играју риђокоса Маја, коврџави
Марко, плавокоса Мица и зализани Сима. Посматрај
слику, па одговори:
Наведи јо...
 Речи
риђокоса, дуга, кратка, црна, бујна, ретка, б
раон...означавају какве су косе дечака и
девојчица на сликама.
Врати ...
 Речи које означавају особине бића предмета и појава су
описни придеви.
 Прочитај следећи текст и схватићеш зашто су при...
 Прочитај песму, а затим нацртај у свесци Симину слику!
Мали Симо има дара, насликао бојицама:
смешну краву-сву зелену, б...
 Било је пролећно јутро. Ја сам са Милановом
сестром прешао на другу обалу реке. Обале
реке повезивао је сеоски мост. Нис...
 Присвојни придеви настали од заједничких именица
пишу се малим почетним словом
талас мора пушка ловца књижица ђака
морск...
Шетао сам новосадском улицама са Милановом
сестром.
За нама су остале београдске улице, вршачки
виногради. Уживали смо! Др...
 Присвојни придеви настали од властитих именица
додавањем наставка
-ов, -ев, -ин, пишу се великим почетним словом .
Присв...
властита именица придев
Србија српски
Краљево краљевачки
Ниш нишки
Милош Милошев
Весна Веснин
Иван Иванов
Исповест једног придева
Кад се са именицом у реченици сретнем,
не смем с ума да сметнем
којег је родс и броја,
именица мој...
 Придеви имају посебне облике за сва три
рода. Оне примају род именице уз коју
стоје. Ког рода је именица, тог рода је и
...
 TA црвена јабука црвене јабуке
 ТО црвено срцa црвена срца
 ТАЈ црвени балон црвени балони
Pridevi
of 13

Pridevi

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pridevi

 • 1.  У парку се играју риђокоса Маја, коврџави Марко, плавокоса Мица и зализани Сима. Посматрај слику, па одговори: Наведи још три речи које описују Мајину косу. Каква је Маркова коса, осим што је коврџава? Опиши Мицину косу. Какву косу има Сима?
 • 2.  Речи риђокоса, дуга, кратка, црна, бујна, ретка, б раон...означавају какве су косе дечака и девојчица на сликама. Врати се на слику и одговори. Које предмете видимо на слици? Какве су лопте? Пронађи што више реч којима можемо описати лопте на слици. Којим речима можемо описату сунце?
 • 3.  Речи које означавају особине бића предмета и појава су описни придеви.  Прочитај следећи текст и схватићеш зашто су придеви важне речи.  Ана је рекла Миши: “ Додај ми лопту! ,, Миша је добацио прву коју је дохватио. Ана је љутито рекла :,, Нећу ! Хоћу малу црвену лопту.” Сада је и Миша био љут : ,, Зашто одмах не кажеш јасно кoју хоћеш”  Да је Ана употребила, у свом говору, придеве до неспоразуме не би дошло.
 • 4.  Прочитај песму, а затим нацртај у свесци Симину слику! Мали Симо има дара, насликао бојицама: смешну краву-сву зелену, бујну траву-сву црвену, криву реку-наранџасту, виту јелу-љубичасту, смешно прасе- мастиљаво, и на грани- белу врану! Прочитај текст о мачку. Препиши га, али тако да описне придеве замениш придевим са супротним значењем. Мачак Марко је брз. Врадан је, спретан и послушан. Има дуге ноге и кратак, танак реп.
 • 5.  Било је пролећно јутро. Ја сам са Милановом сестром прешао на другу обалу реке. Обале реке повезивао је сеоски мост. Нисмо мислили на школске задатке. Зовине гране су мирисале. Подвучене речи показују чије је шта. То су ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ.
 • 6.  Присвојни придеви настали од заједничких именица пишу се малим почетним словом талас мора пушка ловца књижица ђака морски талас ловчева пушка ђачка књижица
 • 7. Шетао сам новосадском улицама са Милановом сестром. За нама су остале београдске улице, вршачки виногради. Уживали смо! Други пут са нама ће поћи Јованова сестра и Јеленин брат. Тада ћемо упознати нишке знаменитости . Подвучене речи су присвојни придеви наведених од властитих именица. Примећујеш да су неки написани великим, а неки малим словом. Зашто?
 • 8.  Присвојни придеви настали од властитих именица додавањем наставка -ов, -ев, -ин, пишу се великим почетним словом . Присвојни придеви који се завршавају на – ски, -чки , -шки , пишу се малим почетним словом. ! Изузетак Када властито име почиње оваквим придевом, онда се пише великим словом као што је Јадранско море, Индијски океан.... Присвојни придеви могу настати од именица помоћу наставаки –ији, -ји. деца-дечји( дечији). Такви придеви се пишу малим почетним словом.
 • 9. властита именица придев Србија српски Краљево краљевачки Ниш нишки Милош Милошев Весна Веснин Иван Иванов
 • 10. Исповест једног придева Кад се са именицом у реченици сретнем, не смем с ума да сметнем којег је родс и броја, именица моја. И не могу да вас лажем, морам да вам кажем ја се са њом у роду и броју слажем!
 • 11.  Придеви имају посебне облике за сва три рода. Оне примају род именице уз коју стоје. Ког рода је именица, тог рода је и придев.  Придеви се слажу са именицама и у броју. Ако је именица у једнини и придев, који стоји уз њу, је у једнини. Када је именица у множини и придев уз њу је у множини.
 • 12.  TA црвена јабука црвене јабуке  ТО црвено срцa црвена срца  ТАЈ црвени балон црвени балони

Related Documents