înființat în anul 1970 funcționează în conformitate cu prevederile HG 1621/2002 și ale OG 57/2002 privind cercetarea știin...
Structura organizatorică a ICI București
Domenii de cercetare e-Government ( incluzând evaluări ale serviciilor on–line) e-Health e-Learning e-Culture e...
Direcţii actuale de cercetare - dezvoltare <ul><li>Web semantic şi integrarea inteligentă a informaţiilor </li></ul><ul><l...
P roiecte de cercetare - dezvoltare <ul><li>Num ă rul proiectelor de cercetare dezvoltare cu finanţare internă (2007 – 2...
ICI este operatorul Registrului Naţional pentru domeni ile .ro În prezent există peste 540.000 de nume de domenii înregis...
Proiecte (200 8 – 2011) - Proiecte europene SEE – GRID – SCI -211338 (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience) E...
Proiecte (200 8 – 2011) - Proiecte europene TRANSNEW – 234330 ( Support for realising New Member and Associated States' ...
Posibilități de finanțare în comun <ul><li>Programe naționale de cercetare </li></ul><ul><li>Programe Cadru 7/8 </li></ul>...
Personalul ICI București Num ă r TOTAL ANGAJAȚI 1 65 Studii superioare 109 Ph.D. (Doctorat) 21 Ph.D. student (Doctoranzi...
Prestigiul profesional <ul><li>3 Conducători de doctorat </li></ul><ul><li>(Florin Gheorghe Filip, Doina Banciu , Necula...
VĂ MULȚUMESC!
of 12

Prezentare ICI

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare ICI

 • 1. înființat în anul 1970 funcționează în conformitate cu prevederile HG 1621/2002 și ale OG 57/2002 privind cercetarea știintifică și dezvoltarea tehnologică I nstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti - structură independentă în coordonarea MCSI -
 • 2. Structura organizatorică a ICI București
 • 3. Domenii de cercetare e-Government ( incluzând evaluări ale serviciilor on–line) e-Health e-Learning e-Culture e-Tourism e-Library Calcul ştiinţific (cercetare operativă, modelare, simulare, optimizare) Computaţie paralel ă structuri GRID şi Cloud
 • 4. Direcţii actuale de cercetare - dezvoltare <ul><li>Web semantic şi integrarea inteligentă a informaţiilor </li></ul><ul><li>Optimizare şi programare matematică de mari dimensiuni </li></ul><ul><li>Arhitecturi de calcul distribuit (GRID) </li></ul><ul><li>Calcul de înaltă performanţă </li></ul><ul><li>Modelare matematică. Limbaje de modelare orientate algebric sau iconografic </li></ul><ul><li>Informatizare a administraţiei publice </li></ul><ul><li>Informatică în medicină </li></ul><ul><li>Inteligenţă artificial ă </li></ul><ul><li>Bioinformatică </li></ul><ul><li>Managementul conținutului digital, Biblioteci digitale , E-learning și Sisteme multi-media </li></ul><ul><li>Managementul calităţii, inclusiv al produselor program </li></ul><ul><li>Biblioteca Naţional ă de Programe și eServicii </li></ul><ul><li>Securitate informatică </li></ul><ul><li>Operator ROTLD (Romanian Top Level Domain) </li></ul>
 • 5. P roiecte de cercetare - dezvoltare <ul><li>Num ă rul proiectelor de cercetare dezvoltare cu finanţare internă (2007 – 2013): 125 </li></ul><ul><li>Num ă rul proiectelor de cercetare dezvoltare internaţionale – europene (2006 – 2014): 16 </li></ul>
 • 6. ICI este operatorul Registrului Naţional pentru domeni ile .ro În prezent există peste 540.000 de nume de domenii înregistrate, 79% dintre acestea aparţinând persoanleor juridice şi 21% persoanelor fizice.
 • 7. Proiecte (200 8 – 2011) - Proiecte europene SEE – GRID – SCI -211338 (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience) EGEE – III – 222667 (Enabling Grids for E – science III) IDEALIST 2011 – 231367 (Trans – national Cooperation among ICT National Contract Points) Eyemanager Project – n.EIE/07/760 /SI2.499406 (EYE Man Championship) 01.05.2008 30.04.2010 01.05.2008 30.04.2010 01.10.2008 30.09.2011 01.01.2009 30.06.2011 Denumirea Proiectului : Perioada de desfășurare:
 • 8. Proiecte (200 8 – 2011) - Proiecte europene TRANSNEW – 234330 ( Support for realising New Member and Associated States' potentials in transport research ) EGI – INSPIRE – 261323 (Integrated sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe) SPOCS – 238935 (Simple Procedures Online for Cross-border Services) Changing with the climate (the “actions”) – 510420 FORSEE – (Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries) 15.12.2009 15.09.2011 30.09.2010 01.05.2014 11.01.2011 01.07.2012 15.11.2010 31.09.2013 01 .01.201 0 01. 12 .201 3 Denumirea Proiectului : Perioada de desfășurare:
 • 9. Posibilități de finanțare în comun <ul><li>Programe naționale de cercetare </li></ul><ul><li>Programe Cadru 7/8 </li></ul><ul><li>Pogramul COST (European Cooperation in Science and Technology) </li></ul><ul><li>Programul cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) </li></ul><ul><li>surse: http://cordis.europa.eu </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/cip/index_ro.htm </li></ul><ul><li>http://www.cost.esf.org/ </li></ul>
 • 10. Personalul ICI București Num ă r TOTAL ANGAJAȚI 1 65 Studii superioare 109 Ph.D. (Doctorat) 21 Ph.D. student (Doctoranzi) 7 Cercetatori (I,II,III, simplu) 46 Anali ș ti 7 Programatori 14 Programatori ajutori 19 Studii medii 36 Num ă r TOTAL 1 65 Studii superioare 109 Ph.D. (Doctorat) 21
 • 11. Prestigiul profesional <ul><li>3 Conducători de doctorat </li></ul><ul><li>(Florin Gheorghe Filip, Doina Banciu , Neculai Andrei ) </li></ul><ul><li>3 Membri ai unor Academii </li></ul><ul><li>(Florin Gheorghe Filip, Neculai Andrei , Vasile Sima) </li></ul><ul><li>2 Doctori Honoris Causa </li></ul><ul><li>(Florin Gheorghe Filip, Doina Banciu ) </li></ul>
 • 12. VĂ MULȚUMESC!